onsdag 9 april 2014

Vänsterns valplattform: Inte till salu


Satte tänderna i Vänsterpartiets valplattform - Vår välfärd är inte till salu - och skrev ner lite kommentarer medan jag läste. Kanske kan det vara till någon nytta för fler, så här kommer det. 

Sägas skall att valplattformen är lite spretigt, att den gröna färgen är blek och att t ex frågan om sänkt arbetstid begravs i nya utredningar. Någon hyllning till jakten på ekonomisk tillväxt finns inte - men inte heller någon kritisk analys. Att Vänstern är det tydligaste partiet när det gäller stopp för vinster i välfärden är solklart. Att man anser att två kärnreaktorer bör avvecklas nästa mandatperiod är ju intressant, även om det inte är samma hetta i den frågan som i vinstfrågan.

Inledningen av valplattformen är allmän, därefter kommer lite mer sakfrågor. Jag tror att de som knåpade ihop texten till slut var lika trötta som jag blev. Några guldstjärnor delar jag ut - men jag tar också tillbaka några. Bland annat för Vänsterns syn på vapenexport. 

Jag tänker återkomma med liknande genomgångar av andra partiers valplattformar.

God, om än aningen tröttsam, läsning önskas. Vår välfärd är inte till salu

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. 

Kommentar
Det är förvisso sant. Men sanningen är värre än så: nedbrytningen började redan under socialdemokratisk regering. De borgerliga fortsätter bara det som Göran Persson sjösatte. Varför dölja det?


Resultatet är en allt mer otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik.

Kommentar: 
Så är det. Sympatiskt nog skriver man att V är ”ett alternativ” som kan utmana. Ödmjukheten imponerar i en tid när politisk ödmjukhet för det mesta dränks i historierevidering.


Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vi vill i stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på.

Kommentar: 
Det är förvisso den mest akuta frågan i det paradigm som Vänsterpartiet traditionellt rört sig inom. Kan emellertid inte dela uppfattningen om att det är den viktigaste frågan av alla: de viktigaste frågorna handlar rent konkret om samhällets grundvalar, nämligen samhällets relation till naturen, naturlagarna och de planetära processer som gör människans samhällen möjliga att bygga. 

För ett grönt parti är detta självklart ur ett rent ideologiskt perspektiv. För ett socialistiskt är det inte självklart. Vänsterns ideologiska grund handlar om frågor som berör balansen i samhället. För ett grönt parti räcker inte detta, det är därför de bildats gröna partier. Retoriskt kan man förenkla genom att hävda att det gröna grundperspektivet är ”balans i naturen” och ”balans mellan samhälle och natur”.


Sverige står inför ett antal utmaningar som måste lösas med lagstiftning och satsningar. Vi tror att det går att lösa vår tids problem – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslösheten, de ökade klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik för rättvisa, jämställdhet och ansvar för vår miljö, i Sveriges kommuner, landsting, regioner och riksdag.

Kommentar: 
Det är onekligen sant att Vänsterpartiet har en nyckelroll för vilken väg samhället skall ta. I frågor där Vänstern är tydliga – som i frågan om vinster i välfärden – är MP otydliga i så motto att detta parti mer tycks surfa på opinionsvågor än att bidra till att skapa opinion. Kan man lita på MP i frågor som rör vinster i skolan när partiledningen tagit kamp mot partikongresser för att få behålla vinstsyftet?


Vänsterpartiet har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och regering.

Kommentar: 
Så är det. En regering med S, MP och FP skulle föra en helt annat politik än en regering med S, MP och V. Vad MP vill är oklart, med språkrör har talat kärleksfullt om mitten och en person i "språkörsteamet" skriver i en debattartikel "vi liberaler".Sverige behöver en regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst och gör upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. 

Kommentar: 
Detta utgör en tragik. En regering som sätter ”kampen mot arbetslöshet främst” har inte förstått att vi står inför en utveckling där vi med full speed håller på att konsumera sönder planeten med lånade pengar. Hur kan man då sätta kampen mot arbetslösheten främst?

En regering som sätter ”kampen mot arbetslösheten främst” har inte heller förstått att sätta kampen för människors värdighet först – och värdighet handlar om så mycket mer än enbart möjligheten till lönearbete. Kanske sammanfattas Vänsterns arbetslinje bäst av hur Jonas Sjöstedt motiverar sin kritik av basinkomst: ”Finska vänstern är för medborgarlön. Vi är det inte. Av det skälet att man inte ska leva på andras arbete.” 

Detta oroar mig för det innebär att Vänstern inte kan förstå att den del av produktion som kommer från robotar och datorer - och som ständigt ökar - bör beskattas på liknande sätt som arbete. Och att denna beskattning bör vara en del av det som finansierar även trygghetssystemen.


En regering där borgerliga partier ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för att byta till en rödgrön regering.

Kommentar: 
Jo, så ser jag det också. Även om man också måste ta i beräkning att Löfven kanske än hellre väljer FP som partner om V blir så stort att man med valresultatet som grund kan kräva mer inflytande än Löfven kan acceptera.


Vänsterpartiet är riksdagens feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga.

Kommentar: 
Visst är V ett tydligt parti när det gäller denna omfördelning av makt och resurser. MP har dock gått i bräschen för det som idag anses vara normalitet: varvade listor och jämställda partistyrelser. Idén om två jämställda språkrör har aldrig vunnit gehör inom Vänstern. Det som varit självklart inom MP har inte varit det inom V. 

I dagspolitiken lär dock V stå något närmare Fi än vad MP gör. Kanske därför Gudrun Schyman hellre tycks göra gemensamma utspel med MP… Partier som ligger alltför nära slåss mer infamt om samma väljare.

Observera att Vänstern - när man skriver att män och kvinnor skall ha samma möjlighet att påverka sina egna liv - till icke obetydlig del bortser från den delen som ligger utanför arbetsmarknad genom att snarast minska t ex föräldrars möjlighet att själva styra hur man vill ha det med föräldraledigheten. Det kan vara helt rimligt att se försäkringen som individuell som verktyg att jämställa arbetsmarknad och familjeliv - men kom inte och säg att man därmed med automatik ökar friheten att välja hur man vill ha sina liv. 
 

Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är rika, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vänsterpartiet står för det politiska alternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation.

Kommentar: 
Kan bara hålla med, Vänsterpartiet är det parti som minst flirtar med väljare som är rädda för att förlora någon man vunnit för att istället bidra till andra. Eller, hur är det nu med löften till medelklassen... Det kommer längre ner...


Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti.

Kommentar: 
Blockpolitik är ett elände, förra valrörelsen var ett intellektuellt moras. Roligt att äntligen de rödgröna tar parlamentarismen och flerpartisystemet på allvar!


Vänsterpartiet lägger förslag som förenar målet om arbete åt alla och ett ekologiskt hållbart samhälle, genom långsiktiga investeringar i energiomställning, nya klimatsmarta bostäder och miljövänliga transporter. Vi tar konkreta steg för jämställda villkor i arbetslivet och samhället i övrigt.

Kommentar: 
Samma problem som MP har… Alla de där investeringarna – att bygga bostäder och lägga ut räls utgör ingen tebjudning! - leder till kraftigt ökande växthusgaser som man inte gärna berättar hur man avser att kompensera genom minskat konsumtionsutrymme… Om man nu tänker sig det.


Trygghet och inflytande på jobbet prioriteras framför företagens krav på flexibilitet och ökande vinster. Arbete, rättvisa och demokrati är grunden för ett samhälle där alla har en plats.

Kommentar: 
Vänstern har svårt med det där som finns utanför arbetsmarknaden. Tanken att arbete ger människovärde tycks vara fast förankrat inom detta socialistiska parti. Rättvisa är dessutom ett tämligen intetsägande begrepp: är det rättvisa att få behålla allt man tjänat, eller är det rättvisa att dela med sig?


Ett samhälle att lita på är avgörande för att motverka att rasistiska  krafter vinner terräng. Vår gemensamma välfärd ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen – inte aktieägares och riskkapitalisters. Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.

Kommentar: 
Ett samhälle att lita på är onekligen den bästa grunden för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng.Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den.

Kommentar: 
Vänsterpartiet har, som enda parti, legat rätt i denna frågan hela tiden – även när det inte var så populärt. Till skillnad från MP som tycks ha satt fingret i vädret och känt vart det blåser.


Gemensam egendom är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Vänsterpartiet vill att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som i kommuner och landsting.

Kommentar: 
Trevligt att Vänstern gillar mitt gamla krav som jag fick motionera om i riksdagen som enskild riksdagsledamot person. Till slut stödde MP kravet i omröstningen i riksdagen. 


Välfärden, såsom vi känt den hittills, har börjat vittra sönder. I privatiseringarnas spår ser vi hur resurser omfördelas från kvinnor till män och att det är kvinnor som med obetalt arbete får täcka upp där välfärden brister. Resursbrist och privatiseringar håller på att förvandla allas rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg till ett privilegium för dem som har råd. Vårt välfärdssystem står och faller med om det levererar kvalitet till alla, och om det finansieras av alla. Vi vill avskaffa RUT. Vi behöver göra stora satsningar på välfärden där pengarna hamnar i verksamhet och inte i privata riskkapitalbolags fickor. Det generella statsbidraget till kommuner och landsting ska
höjas och värdesäkras.

Kommentar: 
Det är fullt rimligt att människor som arbetar, och dessutom fått jobbskatteavdrag, inte också skall ges skattesubventionerad städning etc. hemma. Samtidigt som gamla människor inte får den hemhjälp de behöver.


Satsningar på vård och omsorg
Vi vill öka resurserna till sjukvården så att tusentals fler kan anställas och antalet vård platser utökas. Även det förebyggande hälsoarbetet ska förstärkas med en satsning på vårdcentraler, särskilt i socialt utsatta områden där ohälsan är mycket stor. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning som fullt utbyggd kommer att räcka till exempelvis cirka 10000 fler undersköterskor. På så sätt skulle kvaliteten stärkas inom såväl demensvård som hemtjänst. Vi vill ge de äldre ökat inflytande över sina insatser och vi vill ge dem egna timmar att bestämma över.

Kommentar: 
Nödvändigt med tanke på den åldrande befolkningen. De egna timmarna att bestämma över handlar om respekt för individen. Principen borde dessutom vara att alla över 80 år – oavsett hälsoläge – har rätt till ett visst antal timmar. Det bör vara en del av det innehåll som bör finnas i ett medborgaravtal mellan staten och individen.


En skola för alla
Alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola och att de får det stöd de behöver. Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. För att alla skolor och elever ska ha goda och rättvisa förutsättningar behöver staten ta över ansvaret för skolan och det fria skolvalet ersättas med huvudprincipen att man går i skolan närmast hemmet. Vi vill göra en satsning på 6000 nya lärare i grundskolan för att ge eleverna mer stöd och lärarna en bättre arbetsmiljö. Vi vill också satsa på minskade barngrupper i förskolan och i fritidshemmen för att verksamhet med god kvalitet ska kunna bedrivas. Det ska vara möjligt för alla att studera. Därför vill vi höja studiemedlen.

Kommentar: 
Vänsterpartiet gjorde det möjligt för Göran Persson att kommunalisera skolan. Persson trodde att han skulle få med sig MP, men vi var absoluta motståndare och förvånades storligen att Ylva Johansson (som då var vänsterpartist) lyckades baxa med sig sitt parti i denna ogenomtänkta reform. Johansson tackades för hjälpen genom att, när hon bytt parti, få bli statsråd.

Det är bra att Vänsterpartiet nu – tillsammans med Folkpartiet – vill förstatliga skolan. MP och V har bytt sida… V:s förslag lär bottna i att de hedrar det som kallas likvärdighetsprincipen.

Likvärdighetsprincipen skall, enligt alla partier, vara vägledande för skolan. Samtidigt visar det sig att vi är alltmer på väg bort från att leva upp till denna princip. Det är lättare att säga ja till principen, svårare att leva upp till den eftersom man då förmodligen måste ta obekväma beslut. Vänsterpartiet tycks våga detta, vilket är utmanande eftersom det t ex innebär att det fria skolvalet ryker.

Vänsterpartiet skriver att huvudprincipen skall vara ”att man går i skolan närmast hemmet”. Jag noterar ordet ”huvudprincip”. Jag noterar också a) konsekvensen i politiken när det gäller klimatfrågan genom kortare och mer sammanhållna skolresor och b) minskande skolpengar till reklam och marknadsföring som – precis om vinstförbudet – leder till ökade resurser till skolans egentliga uppdrag.  

Vänster nämner inte läxfråga – vilket väl får ses som att man backar trots att man faktiskt har haft merparten av den forskning som finns med sig när man ifrågasatt hur läxorna använts. Läxor, som inte kan utföras i skolan, bidrar till att radera likvärdighetsprincipen. 

Till skillnad från övriga partier tycks Vänsterpartiet inte vilja uppvärdera lärarnas status genom ökat konsumtionsutrymme utan främst genom bättre arbetsmiljö och fler lärare. Också detta innebär en mer konsekvent klimatpolitik än andra partier som prioriterar att statusen skall öka genom just ökat konsumtionsutrymme – vilket för det mesta faktiskt innebär negativ klimat- och miljöpåverkan.  

Guldstjärna för modet att värna likvärdighetsprincipen trots att det krävs politiskt mod.Ökad kvalitet i vård och omsorg
De personalförstärkningar vi vill göra kommer att bidra till en bättre vård och omsorg. För att utveckla kvaliteten ytterligare i välfärden behövs satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Vi vill genomföra en betald specialistutbildning för sjuksköterskor, ett omsorgslyft inom äldre- och handikappomsorgen samt införa utbildningsvikariat för att täcka upp för dem som studerar.

Kommentar: 
Det omvårdnadslyft som regeringen genomfört har varit både önskvärt och nödvändigt. Omsorgslyft inom äldre- och handikappomsorgen är ett lika önskvärt som nödvändigt förslag. Förmodligen inte alls kontroversiellt.


En sjukförsäkring att lita på
Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Ingen bortre gräns ska finnas i sjukpenningen. Det ska alltså inte vara möjligt att bli utförsäkrad och överförd till arbetsförmedlingen under pågående sjukdom. Individen ska garanteras rehabilitering.

Kommentar: 
Vänstern försvarar ett gammalt krackelerande system genom att lappa och laga på det. Genom detta försvarar man också ett dyradministrerat, sårbart och byråkratiskt system. 

Socialförsäkringssystemet omfattar idag cirka 50 olika förmånssystem. Få, om ens någon, kan hela detta system. Jag är övertygad om att vi måste ta en debatt om övergång till enklare, tydligare och begripligare system som ett värn för demokratin. System som ingen förstår, som människor inte känner till och som obevandrade ramlar igenom är inte bara irrationella utan också till skada för demokratin. 

Vi behöver bygga ett förståelsesamhälle – inför den utmaningen måste vi gå utanför de invanda mönstren och också våga tala om basinkomst/medborgarlön. Än viktigare blir detta när människor i ökande omfattning kommer att växla mellan studier, arbete och arbetslöshet/arbetsfrihet. 

Vänstern tar avstånd - anser att man skall leva på sitt arbete, trots att det blir färre av dem...


Rättvisa pensioner
Vi vill skapa ett rättvist och hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på och som följer inkomstutvecklingen. Människor ska i god tid före pensionering kunna förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Pensionerna ska finansieras solidariskt och pensionssystemet ska vara omfördelande för att skapa mer jämlikhet mellan män och kvinnor, rika och fattiga och mellan generationer. Vi vill höja garantipensionen. Vi vill också avskaffa premiepensionssystemet (PPM) och föra över dessa avgifter till inkomstpensionen. Vi vill avskaffa bromsen och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas.

Kommentar: 
V och MP var de enda partier som inte ställde sig bakom det nya pensionssystemet. MP drev kravet på en mer generell grundtrygghet baserad på att ingen skulle ha det knackigt – men att den som ville ha guldkant skulle stå för det själv. Avskaffa PPM är helt riktigt. Guldstjärna.


Trygga jobb och ett mänskligt arbetsliv
Den borgerliga politiken har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det har inneburit ökad stress och sämre möjligheter för många människor att planera sin framtid. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb. Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet.

Kommentar: 
Jo, det finns anledning att förstärka anställningstrygghet. Man nämner inte specifikt undantaget i turordningsregeln som gör att en småföretagare (med färre än tio anställda) kan skydda två anställda innan turordningen skall gälla. Jag antar att man vill ta bort detta. Vilket jag finner klåfingrigt. Ett litet företag bör ha rätten att skydda två innan regelverket slår till.


Bekämpa arbetslösheten – investera i riktiga jobb
Vi vill skapa riktiga jobb. Under hot om uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp. Vi vill ta vara på
alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Det är mer effektivt med samhällsnyttiga investeringar än med skattesänkningar. Vi föreslår satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning, investeringar som redan första året skulle kunna ge 30 000 nya jobb.

Kommentar: 
Partierna talar gärna om hur många nya jobb som olika investeringar ”bör kunna ge”. Man har säkert rätt. Men nämner i dessa sammanhang sällan att jobben inte bara kommer att gå till de som är arbetslösa i Sverige. Vi har en gemensam arbetsmarknad inom EU. Att lägga ny järnväg, att bygga om bostäder etc. kanske till 50 procent kan skapa ”svenska jobb”. Lägg till det att dessa nya jobb i stor utsträckning kommer att ersätta sådana jobb som hela tiden försvinner. Man kommer inte tillrätta med arbetslösheten genom olika investeringar – det krävs också att arbetstiden anpassas till den verklighet som råder.


Förhindra svartjobb och social dumpning
Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Det behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Där ska ingå att Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schysta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna.

Kommentar: 
En nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning är ett bra förslag. Det lär ge en eventuell rödgrön regering rådrum dessutom, vilket lär behövas…


Rättvisa villkor för arbetskraftsinvandrade
Utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Sverige och dumpningen av löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden måste stoppas. Rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor ska finnas för att försäkra att den som arbetskraftsinvandrar inte utnyttjas. Arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden ska inte riskera utvisning. Den som lurats av sin arbetsgivare ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd. Den som beviljats arbetstillstånd hos en arbetsgivare som brutit mot anställningsavtalet ska få lov att stanna i Sverige hela tillståndstiden ut för att kunna söka ny anställning.


Kommentar: 
Här är Vänsterpartiet synnerligen trovärdigt. Medan andra partier inte bara darrar på manschetterna, utan gärna tycks titta bort.


Rätt till fasta jobb på heltid
Vi vill lagstifta om rätten till fasta jobb på heltid. Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor, servitriser och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm, och deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Kommentar: 
V vill att heltid blir norm – och deltid en möjlighet. Jag anar att man valt ordet ”möjlighet” istället för rättighet av ideologiska skäl. Jag anser att deltid skall vara en rättighet. När V talar om att man skall kunna leva på sin lön så tänker jag som grön att det innebär ett rejält höjt grundavdrag. V talar istället om att arbeta mer.

Fasta jobb på heltid blir ett smärre helvete för de riktigt små företagen.


Bekämpa otrygga anställningar
Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas, bland annat så att det inte ska kunna ske vid permanenta behov av arbetskraft.

Kommentar: 
Nuvarande system är ett otyg, det skapar ett prekariat – jag är förvånad över att V inte mutat in det begreppet inför valet. När man skriver ”lagstiftning vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas” så känns det som en halv reträtt från den retorik man använt sig av tidigare. Blir Löfven arg annars? Och MP lär inte fatta någonting. Tyvärr.


Korta arbetstiden
Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning.

Kommentar: 
Suck. Vänstern kom inte längre än så, trots kongressbeslut. Man vill utreda (för vilken gång i ordningen??) och vill lämna konkreta förslag… Här är det verkligen hängslen och livrem för att slippa driva frågan om sänkt arbetstid. Uselt! En guldstjärna tas tillbaka.


En bättre arbetslöshetsförsäkring
Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen erbjuder rimliga villkor. Vi vill genomföra en reform med höjd lägsta dagpenning till 410 kronor och högsta till 960 kronor samt förbättrade möjligheter att deltidsstämpla. Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Idag är det knappt en av tio som får det. Det måste också bli lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Idag står en majoritet av de arbetslösa utan ersättning från den. Alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ges rätt till grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen.

Kommentar: Tja, här lappas och lagas återigen. Se min tidigare kommentar om sjukförsäkring.


Aktiv arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmedlingen ska sätta in aktiva åtgärder som stärker varje individuell arbetssökandes möjligheter. Möjligheterna att få grundläggande utbildning och yrkesutbildning ska kraftigt förbättras. Fas 3 ska avskaffas. Med Vänsterpartiets politik kommer alla arbetslösa under 25 år att erbjudas ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar.

Kommentar: Jaha. Vad innebär ordet ”erbjudas”? Tvång?


Tillgänglighet och rätt till arbete och försörjning
Den reguljära arbetsmarknaden måste bli mer inkluderande också för människor med olika funktionsvariationer. Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.  Arbetsförmedlingens arbetssätt och åtgärder måste utvecklas och bidragstaket vid subventionerade anställningar höjas. Sysselsättning inom arbetskooperativ och sociala företag ska stimuleras ytterligare. Förskrivningen av hjälpmedel ska förenklas.

Kommentar: 
Här är första gången V nämner arbetskooperativ och sociala företag. Jag hade väntat mig att partiet i sitt valmanifest pläderat för mer kooperativa företagsformer och mer socialt inriktade företag. Ska bli intressant att se om dagens MP vågar framhålla kooperativ som en del av den nödvändiga mångfalden.


Feminism är rättvisa
Vi ska vända utvecklingen och öka rättvisan mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor har idag lägre inkomster än män. Vi vill ändra på detta. Vi ska omfördela makt och resurser så att kvinnor och män på riktigt har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill genomföra en rad strategiskt viktiga reformer för att minska löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det obetalda hemarbetet. Jämställda löner kräver ett jämställt arbetsliv i stort. Förutsättningar för detta skapas genom individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och utbyggd barn- och äldreomsorg. För att få fokus på jämställdheten och kunna leverera konkreta resultat vill vi upprätta en jämställdhetsmyndighet med ansvar och mandat att styra Sverige mot jämställdhet.

Kommentar: 
En ny myndighet är kanske inte vad Sverige behöver. Inte ens för jämställdhet. Som vanligt uppfattas barn som något som är i vägen för de vuxna. Att i detta sammanhang inte ta upp frågan om sänkt normalarbetstid är för fegt!


Individualiserad föräldraförsäkring
Föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det faktum att kvinnor idag tar ut drygt tre fjärdedelar av föräldraledigheten är ett av huvudskälen till den strukturella diskriminering som drabbar kvinnor i arbetslivet. Under föräldraledigheten etableras också mönstret att kvinnor bär huvudansvaret för hushållsarbetet, vilket påverkar arbetsmönster och inkomstmöjligheter under hela livet.

Kommentar:
Jo, helt politiskt korrekt. Och lika radikalt som Anders Borg...  Men med ett snävt arbets- inkomst- och karriärperspektiv. Så typiskt socialistiskt… 

Här saknas det andra perspektivet: att skapa mer tid för barn och närlevande, att det civila livet utanför lönearbetet kan vara viktigt för livskvalitén, att frågan om vad som är viktigt i livet kanske kan besvaras med annat än pengar och karriär. 

För V är tid i den informella oavlönade sektorn alltid något ont, tycks det. Jag undrar om vänsterpartister är så säkra på att de med ett lyckligt leende på dödsbädden kommer att minnas karriären, fina jobbet, pengarna...


Höj kvinnors löner
Vi gör en satsning på ökade resurser till offentlig sektor för att möjliggöra att höja kvinnors löner inom till exempel vård, skola och omsorg.

Kommentar: 
Jo, det är bedrövligt att arbetarregeringar och LO med gemensamma krafter under årtionde efter årtionde sett till att kvinnligt dominerande arbetsområden varit lågvärderade medan manliga varit högvärderade.


Barnomsorg på obekväm arbetstid
Vi satsar på barnomsorg på obekväm arbetstid. Om det ska kunna gå att förena yrken inom vård, omsorg och service med föräldraskap utan att tvingas att jobba deltid, krävs en tillgänglig barnomsorg också på kvällar, helger och nätter.

Kommentar:
 "Vi satsar på barnomsorg på obekväm arbetstid". Jovisst, om man drivs av idén om att människan skall vara till för systemet så är Vänsterns politik i detta fall helt riktig. 

Att forskningen säger att dessa oregelbundna arbetstider och nattarbeten är skadliga bryr man sig inte om. Även småbarnsföräldrar skall in i dygnetruntsamhället. Det hade varit klädsamt om V mönstrat någon idé om att småbarnsföräldrar inte skall behöva arbeta nätter mer än nödvändigt… Åtminstone antytt att det var en dålig samhällsutveckling som kräver allt mer arbeten på oregelbundna tider, att tillväxten har ett pris i sämre livskvalitet... Men, nej. Arbetslinjen är helig. Som sig bör i ett parti som mest tycks ha läst delar av Marx...


Samtyckeslagstiftning och kvinnors rätt till sina kroppar
Ett samtyckeskrav ska införas i sexualbrottslagstiftningen för att markera att sex ska bygga på frivillighet. Vi vill också införa ett oaktsamhetsbrott i lagstiftningen. En sådan konstruktion fångar in fall där gärningsmännen borde förstått att man handlat på ett oförsvarligt sätt. Dagens lagstiftning är ett uttryck för en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och det måste också framgå av lagstiftningen.

Kommentar:
Bra. Tyvärr en följd av alltför många mäns oförmåga att tänka med huvudet.


Stärk kvinnojourerna
Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna för att öka likvärdigheten mellan kommunerna och möjliggöra långsiktig planering av verksamheten.

Kommentar: 
Bra, min erfarenhet av budgetförhandlingar säger mig att finansministrar inte fattat ett jota av detta…


Feministiskt självförsvar
Vi vill att alla skolor ska erbjuda självförsvar för tjejer under skoltid. Framförallt handlar det om att stärka kvinnors självförtroende och lära sig att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta.

Kommentar: 
Jo, det ligger kanske mycket i det. Men jag vägrar om minsta lilla våldsförhärligande förekommer. Vilket det inte skall göra, enligt teorin. Men i praktiken? Här är förresten enda stället där V använder ordet ”underordnade”. Partistrateger som inte fått in det på fler ställen har begått tjänstefel.
Prioritera arbetet mot diskriminering och hatbrott
Vänsterpartiet vill ge DO ökade resurser att förebygga och bekämpa diskriminering samt öka möjligheterna till skadestånd. För Vänsterpartiet är ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från rasism och diskriminering. Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av hud- och hårfärg, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför ge polisen i uppdrag att kraftfullt prioritera arbetet mot hatbrott.

Kommentar: 
Lätt sagt. Rimligen bör man också berätta vad man skall prioritera ner. Vilket förstås är känsligt med tanke på att Uppdrag Granskning plötsligt kan berätta om något jävligt just inom det som partiet vill prioritera ner…


En välfärdspolitik för alla
Sverige är fortfarande ett land med starka normer och förväntningar om hur vi ska leva våra liv. Familjepolitiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting, regioner och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv.


Kommentar: 
Sådant som varje anständigt parti måste få med i sina texter. Vad man lägger i begreppet ”feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten” är oklart. Omfamnas månggifte? Om inte: varför? Om: Varför?


Ekologiskt hållbar samhällsutveckling
Regeringens tro på marknaden gör den passiv inför samhällets utmaningar. Miljöhoten får verka utan effektiva motåtgärder. Klimatarbetet har avstannat och Sverige riskerar att nå ytterst få av våra miljömål. Vi vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet, ett land som minskar utsläppen av växthusgaser genom gröna investeringar i energi, bostäder och transporter. Vi behöver ordning och reda i klimatpolitiken. Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla politikområden och ser till att
vi når våra ambitiösa mål. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar med hundra procent förnybar energi. Utarmningen av biologisk mångfald måste bromsas för att säkra grunden för vår framtida välfärd. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas.

Kommentar: 
Långt ner hittar vi miljö och klimat. Frågorna tycks på intet sätt vara prioriterade i det här manifestet. Den som trott att V skulle profilera sig på det sätt som Jonas Sjöstedt gjort lär bli besviken. Jag är en av dem. Intressant att V anser att två kärnkraftsreaktorer bör stängas under mandatperioden. Jag har skrivit valmanifest själv. Jag vet varför man skriver bör.


Pålitlig tågtrafik och förbättrad kollektivtrafik
Sveriges bristande järnvägstrafik är ett resultat av privatiseringar, uppstyckningar och för låga anslag. För att skapa en pålitlig tågtrafik vill vi skapa ett sammanhållet järnvägssystem där samhällsnyttan går före privatiseringar och kortsiktiga intressen. SJ bör ges ett nytt uppdrag där tillgänglighet och låga priser prioriteras istället för vinstjakt. Vi vill kraftigt öka järnvägsinvesteringarna och öka andelen kollektivtrafikresenärer genom statligt stöd till den regionala och lokala kollektivtrafiken. Ett storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik bör genomföras.

Kommentar: 
Jo, den sedan lång tid förda järnvägspolitiken är ett skämt – grundat på ideologiskt baserade idéer om vinstjakt och bolagisering och marknad. Allt passar inte för det. Vänsterns idé om avgiftsfri kollektivtrafik medför en sorts legitimering av ökat resande. Tveksamt.


Bättre mat
Vi vill att vi ska kunna äta bättre mat. Vi vill därför genomföra en satsning på ”Sverige – det hållbara matlandet” och öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel. Vi vill att Sverige inför mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark år 2020. Till samma år ska hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter. Vi vill slå fast en strategi för att minska den totala konsumtionen av kött och öka den nationella självförsörjningsgraden av livsmedel.

Kommentar: 
"Vi vill att vi skall kunna äta bättre mat". Jag antar att vänsterpartisterna syftar på olika "vi" - eller om man menar att främst vänsterpartister skall kunna äta bättre mat?

Hur som helst: Vänstern vågar faktiskt nämna köttkonsumtionen. Vilket är känsligt. Kul med ett parti som vågar sig på att prata om ”nationell självförsörjningsgrad” i en tid av totalt naivitet när det gäller sårbarhet. Guldstjärna. 

Satsningen på ”Sverige – det hållbara matlandet” låter som en parodi på Eskil.


Hållbara näringar
Jordbruk, skogsbruk, mineralbrytning och fiske ska bedrivas långsiktigt hållbart. Naturresurser måste brukas så att människors hälsa inte hotas och ekosystemen inte försvagas. Vänsterpartiet vill därför införa en starkare lagstiftning för att stärka miljöhänsynen. Genom skatter och avgifter vill vi minska övergödning och mängden bekämpningsmedel. Med intäkterna vill vi ge stöd till det som är långsiktigt hållbart, som ekologiskt jordbruk. Vi vill kraftigt öka resurserna för att skydda unika naturområden på land och till havs från exploatering.

Kommentar:
Det här är en önskelista med fluffiga och ganska oprecisa viljeyttringar. Glöden i texten ganska begränsad... man brinner för vinsterna i välfärden i alla fall. Man har tydligen anammat idén om att föra in skatt på gödsel - framgår faktiskt inte om det också är naturgödsel som ju också bidrar till övergödning - och bekämpningsmedel för att bekosta stöd till ekologisk odling.


En ny minerallag
Åtgärder ska vidtas i syfte att skapa en hållbar mineralbrytning i framtiden. Vi vill införa en skärpt lagstiftning för att värna miljön och skydda unika naturområden. Mineralersättningen ska höjas från dagens 2 promille till 10 procent. Genom intäkterna från mineralersättningen ska en gruvfond inrättas med syftet att återföra samhällsinvesteringar till gruvregionerna och lokalbefolkningen.

Kommentar: 
Vad i hela friden är en "hållbar mineralbrytning"? Ibland används de fina orden lite väl slarvigt. Men det är ju kul att man vill värna miljön. Tio procent (den som till äventyrs inte kan frågan undrar nog av vad) kan låta högt – men är helt rimligt.


Giftfri vardag
Vänsterpartiet vill minska mängden farliga kemikalier vi, och våra barn i synnerhet, utsätts för. Detta kräver i vissa fall att Sverige går före EU och inför nationella totalförbud och gränsvärden. Vi vill att hormonstörande ämnen som Bisfenol A, ftalater och farliga bromerade flamskyddsmedel begränsas genom nationella förbud. För att minska jordbrukets negativa påverkan för hälsa och miljö vill vi införa skatt på konstgödsel och öka skatten på bekämpningsmedel.

Kommentar: 
Rubriken lovar mer än någon kan lova: Giftfri vardag. De ämnen som tar upp utgör några hundradelar av en promille av de kemikalier vi utsätts för. 

Det man föreslår är grundläggande, inte särskilt långtgående. Lustig nog nämner man inte att varje land inom EU bör kunna gå före och ställa högre miljökrav även på varor generellt. Man nämner inte heller att import av sådant som är förbjudet i Sverige inte skall få förekomma: har vi hårdare regler för äggproduktion i Sverige skall vi inte heller importera ägg från anläggningar med lägre krav, har vi förbud mot t ex stråförkortningsmedel skall vi inte heller tillåta import av spannmål där man använt stråförkortningsmedel. Kanske för känsligt?


Full sysselsättning är målet för den ekonomiska politiken
Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. De ekonomiska ramverken behöver reformeras så att ett sysselsättningsmål kompletterar penningpolitiken och att överskottsmålet ersätts med ett mål om budget i balans över en konjunkturcykel. Detta så att vi kan öka de samhällsnyttiga investeringarna i syfte att pressa ned arbetslösheten.

Kommentar:
Ekonomi betyder hushållning med jordens knappa resurser. Att målet för den ekonomiska politiken skall vara full sysselsättning känns då något bisarrt. Bara begreppet ”sysselsättning” visar att Vänstern har mycket långt till en grön ideologi – folket skall ”sysselsättas”… Smaka på det.

Målet för den ekonomiska politiken måste naturligtvis vara att vi skall minska de ekologiska avtryck vi gör, att vi skall uppnå ett hållbart samhälle. Vänsterpartiet tycks, när det kommer till kritan, leva kvar i idén om att ekonomi är en sak, miljö en annan.Investeringar för jobb
Investeringsnivån för att skapa jobb måste öka kraftigt. Vänsterpartiet kommer att lägga förslag för att öka investeringarna i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning och utbildning samt satsningar på fler anställda inom välfärden.

Kommentar: 
Återigen djupt besviken. Jonas Sjöstedts retorik – och troligen också övertygelse – försvinner helt när de alldeles vanliga socialisterna skall sätta tänderna i dessa texter.

”Investeringsnivån för att skapa jobb måste öka kraftigt.” Tanken svindlar… Målet med investeringarna är att skapa jobb. I så fall är det ju en jävla tur att vi har klimatkris så vi måste investera… För att inte tala om vilken tur att vi har som har en massa gamlingar som måste ha vård och omsorg… Hade klimatet fixat sig och gamlingarna varit pigga hade vi inte kunnat skapa så mycket jobb.

Jonas Sjöstedt brukar påpeka att han gillar Nina Björk. Det gör jag också. Men jag har förstått vad hon säger.


En aktiv näringspolitik
För att skapa arbete och välfärd behövs en aktiv näringspolitik som investerar i infrastruktur, forskning och utbildning, och aktivt understödjer utveckling av viktiga branscher. Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för små företag bland annat genom att slopa sjuklöneansvaret för de minsta företagen.

Kommentar: 
För att skapa arbete behöver vi en aktiv näringspolitik… Nej, det är inte därför vi behöver ett näringsliv!


Ingen höjd skatt för vanliga löntagare
Skattepolitiken måste bli mer rättvis och skatteintäkterna måste ökas för att vi ska kunna stärka den gemensamma välfärden. Vänsterpartiet tycker att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Med vår politik får låg- och medelinkomsttagare oförändrad inkomstskatt.

Kommentar: 
Aha, där kommer rädslan för att be medelklassen att bidra med lite mer till vår gemensamma kaka… Men vi är inte de dumma små egon som alla partistrateger tycks tro. Inte alla av oss i alla fall.


Rättvis beskattning
Vi vill att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller till exempel sjuk- och föräldrapenning. Vi vill nu ta steg för att utjämna den skatteklyfta som den borgerliga regeringen orsaka

Kommentar: Bra.


Bygg hyresrätter
Bostadsbristen måste byggas bort. Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. Hyresrätten ska inte beskattas hårdare än andra boendeformer.

Kommentar: 
40 000 bostäder om året. Undrar om den där nya lite större Friggebodarna ingår. Hur som helst berättade man tidigare i manifestet att de investeringar man ville ha för ”fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning” skulle ge 30 000 nya jobb. Säg att hälften går till nya bostäder. Då måste varje person bygga nästan tre bostäder på egen hand. Men så tillkommer förstås marknaden själv som med hjälp av statligt stöd skall göra den insats den borde göra själv. Principen gäller även här: privatisera vinster, socialisera kostnader...


Renovera och klimatrusta bostäder
Ett upprustningsprogram av miljonprogrammens bostäder ska genomföras. Vi vill genom ett särskilt stöd skapa förutsättningarna för att 60 000 bostäder årligen kan rustas upp och renoveras energieffektivt. För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning inför vi ett hissbidrag

Kommentar: 
Jag undrar om dom vet vad det där innebär. Men det kanske dom vet. Jag vet inte.


Kulturlöfte
Vänsterpartiet menar att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen. Vi vill utfärda ett kulturlöfte om att stärka kulturens ställning i samhället genom en kulturlag och om att verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn.

Kommentar: 
Vad är egentligen det där "kulturlöftet"? Vem skall utfärda vad? Vad ska kulturlagen säga mer än att "kulturens ställning i samhället skall stärkas"? Vad betyder det? Kul att V inte motiverar kulturen med att den ger tillväxt… Vänstern begriper att kultur har ett egenvärde. Så bra. Nästan en guldstjärna för det...


Kulturskola för alla barn
Alla barn, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort. I ett första steg vill vi införa en maxtaxa på 300 kronor per termin och barn för kulturskolan.

Kommentar: 
En av de viktigaste delarna av manifestet. Faktiskt. Än trevligare vore om man hade en vision om alla offentligt ägda skolor år 2050 skulle vara delar av vackra, kreativa utbildnings- och kulturcentra.Konstnärlig frihet
Vänsterpartiet arbetar för konstnärers rätt att uttrycka sig fritt utan censur eller repressalier från stat och myndigheter. Vi ska verka för att de odemokratiska nolltoleranserna mot graffiti ska rivas upp. Principen om konstnärlig frihet är en grundbult i en demokrati. Samtidigt ska vi verka för att kommuner ska införa så kallade öppna väggar för att utöva graffiti.

Kommentar: 
Låter bra innan man problematiserar. Även konstnärer kan vara rasister, nazister, stalinister eller annat otyg. Gäller rätten att uttrycka sig fritt? Får sådan konst kränka?


Stärkt samhällsservice i hela landet
Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apoteksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbygden. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthandel och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet.

Kommentar:
Det blir yvigare och yvigare. Kanske har man tröttnat när man kommit så här långt... ”Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgång till… ” Ett stöd ger ingen garanti om det inte är kopplat till tvång för apotekskedjor att lokalisera sig. Menar verkligen Vänsterpartiet att bankerna skall få statligt stöd för att skaffa lokala kontor??


Grön omställning i hela landet
För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Riktat statligt stöd ska gå till lågtrafikerade järnvägspår och kollektivtrafik i glesbygd i form av till exempel byabussar. Utökat stöd för produktion av biogas från gödsel ska införas i hela landet och särskilt stöd införas för tankställen med biogas och el.

Kommentar: 
De statliga stöden är många. Ska bli intressant att se hur man tänker sig finansiera detta. Och administrera. Man vill ha riktat statligt stöd till lågtrafikerade järnvägsspår. Till spåren? Är det textförfattarna eller jag som börjar bli trött?


Internationell solidaritet
Vårt arbete för rättvisa och mot girighet slutar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara en självständig röst för rättvisa, jämställdhet och nedrustning i världen. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vår utrikespolitik grundar sig i solidaritet, de som känner fattigdomen och förtrycket i sin vardag ska känna att de har en allierad i vårt land. Sverige ska arbeta för rättvisa handelsvillkor, minskad kapitalflykt och ett bistånd som sätter fattigdomsbekämpning i fokus.

Kommentar: 
Vänstern vill att Sverige skall vara en självständig röst för nedrustning i världen. Bra. Någon behöver tala om nedrustning i en tid som denna. Men det tycks inte gälla Sverige i allmänhet och Gotland i synnerhet om jag förstått Vänsterns dagspolitiska kommentarer. Trovärdigheten är på gränsen till den nivå som sossarna uppvisar...


Förbud mot vapenexport till diktaturer
Sverige ska vara en röst för fred, säkerhet och nedrustning. Vapenexport till diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna ska förbjudas.

Kommentar: 
Dagens lagstiftning omfattar det mesta av det som V föreslår skall vara förbjudet. Dock lägger man till diktaturer. Bra. Men man vill tydligen tillåta export till stater som har inre väpnade oroligheter – vilket är förbjudet idag. Märkligt. En guldstjärna tas bort. Jag minns en tid när Vänsterpartiet sa nej till vapenexport överhuvudtaget.


En human flyktingpolitik och lagliga vägar för asylsökande
Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov. Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas. Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras. Sveriges internationella åtaganden innebär också krav på ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande.

Kommentar: Bra.


En feministisk utrikespolitik
Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Arbetet för kvinnors säkerhet, möjligheter till utbildning och försörjning samt rätt till hälsa och sin egen kropp ska vara hörnstenar i Sveriges internationella arbete. Minst 50 procent av biståndet ska gå till kvinnor och minst 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Kommentar: 
Jag förstår inte hur man skall kunna styra biståndet så att ”minst 50 procent” går till kvinnor. Önskemål? Javisst! Men här väjer man att använda ordet ”ska” istället för vill. Vilket väl rimligen betyder något. Eller? Kanske var det nödvändigt att få in ordet feministisk en gång till. Det är ett fint ord. När det inte missbrukas.


Stärkt skydd för den personliga integriteten
Svenska myndigheter ska inte bidra till att andra länders underrättelsetjänster massavlyssnar svenska medborgare. Massavlyssning utan konkret brottsmisstanke får inte förekomma. FRA-lagen ska därför rivas upp och göras om. Vi vill stärka skyddet för den personliga integriteten genom att bland annat införa samtyckeslagstiftning, stärka integritetsskyddet i arbetslivet och inrätta en nätombudsman till stöd för den som utsätts för hot och kränkningar på nätet. Vi vill inrätta en sammanhållen integritetsskyddsmyndighet. Vi säger nej till införande av lagstiftning om övervakning och hemliga tvångsmedel som innebär betydande intrång i den personliga integriteten.

Kommentar: 
Här har vi den andra nya myndigheten som skall skapas. Svårt att i övrigt kommentera eftersom det är ganska luddigt, men med bra inriktning. Det är bara att hoppas att inte Tomas Bodström blir minister igen.


Rösta för en välfärd att lita på
Vänsterpartiet har politiken som kan möta framtidens utmaningar. I denna valplattform presenteras de åtgärder som krävs för att möta klimatkrisen, bekämpa arbetslösheten, möta behoven hos en åldrande befolkning och för att bekämpa de klyftor som delat samhället itu under den borgerliga regeringen.

Kommentar: 
Menar Vänsterpartiet att de åtgärder man föreslår i det här manifestet möter klimatkrisen? Vad betyder då ordet ”möter”? 


Med Vänsterpartiets politik finns lösningarna som garanterar en välfärd utan vinstintresse men med en kvalitet som det går att lita på. Men vi har också förslagen som innebär att vi kan bygga nya hyresrätter där vanligt folk har råd att bo, vi kan skapa trygga jobb och utbildningsvägar för landets unga, vi kan bygga en järnväg med tåg som kommer i tid och vi kan rusta en skola med resurser för att ge alla elever lika goda förutsättningar.

Kommentar: 
Orden blir gärna stora, ibland funkar de bättre när det uttalas i talad form, de liksom flyter förbi, skapar en stämning. Att man förbjuder vinstintresse inom välfärden är bra, men det innebär inte – som man påstår – att ”en kvalitet det går att lita på” uppnås ens om man tillför mer pengar till fler anställda. Vänstern är förstås inte ensamt om att överdriva, det gör alla. I just den här frågan har i vilket fall som helst Vänstern störst trovärdighet.


Vänsterpartiet har förslagen som gör det möjligt att bygga ett samhälle att lita på, byggt på solidaritet. Genom att föra en expansiv ekonomisk politik för investeringar istället för att sänka skatten för de redan rika gör vi det möjligt att börja bygga detta samhälle redan under nästa mandatperiod. Detta är ett samhälle där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Kommentar: 
Visionen, som den uttrycks i sista meningen, är det ju inget fel på. Men överraskande nog – överraskande om man hört Jonas Sjöstedt tala - är att de stora överlevnadsfrågorna blivit skamligt undanskuffade. Frågan om sänkt arbetstid är dessutom begravd i ytterligare en utredning. Analys av tillväxt- och konsumtionssamhället förekommer inte. 

Grönt valmanifest? Nej. Rött? Tja, kanske det. Kanske ska man fundera en aning på att SvD känner lättnad när de läser plattformen... Per Gudmundson skriver: "...att Vänsterpartiet har skrotat sina visioner är en lättnad". Det är sällan bra när SvD känner lättnad...


Rösta på Vänsterpartiet den 14 september

Kommentar: 
Möjligen - i så fall utan större lust och i brist på annat. Är faktiskt besviken, hade väntat mig något starkt, något visionärt med konkreta steg på vägen. Kanske har man varit slarvig? Ska gå igenom  andra valplattformar allt eftersom. Tänk om det visar sig att det här är bäst trots allt...


80 kommentarer:

 1. Glöm inte granska småpartiernas valmanifest, FI, de fria, Tillit-folkets röst och vad det nu kan finnas mera.

  SvaraRadera
 2. Vasst Birger, tack för det! Lika obarmhärtig mot MP?
  L.

  SvaraRadera
 3. Håller med i Birgers kommentarer. Bra att du tog V i örat för deras dagis/nattis-politik! Barnen måste skyddas mot dygnet-runt-samhället.

  Gt

  SvaraRadera
 4. Och om du Birger skulle skriva din egen valplattform, hur skulle den se ut? Kan det tänkas att någon skulle rösta på den?

  SvaraRadera
 5. Håller inte alls med er andra. Nu är inte längre läge att vara lika "petig".
  "Inte till salu" är precis vad det handlar om. Vare sig vi eller andra livsformer på denna planet är till salu. Har man väl sålt ut oss och planeten är det "oåterkalleligt".
  Du Birger har tidigare skrivit om att det är dags att ta tillbaka värden.... Högtflygande visioner finns de plats för dem nu? Först måste man väl ändå ha en stabil plattform att bygga vidare på?

  Lyssnade till Sjöstedt härom dagen då han besökte kommunen. Såg inte trötthet och hopplöshet. Snarare tvärtom. Där fanns jäklar anamma! Han är en av få som kan förklara vår politik (EU:s) och de konsekvenser den har fått. Nu gäller det att rikta kritiken och energin rätt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. Hej Birger

  Tack för en jättebra genomgång av V.

  Det vore intressant om du kunde göra samma recension av motionerna till klimatriksdagen.

  SvaraRadera
 7. Anonym 10:05 - hur många som skulle rösta på en valplattform som jag skrev? Tja, du... En handfull. Å andra sidan röstar mer än 20 procent på något så fånigt som moderaterna så vad vet man...:-)

  Problemet är nog inte de enskilda sakfrågorna i sig, utan kombinationen av åsikter...

  Det jag skulle vilja se är
  a) en tydlighet när det gäller de grundläggande klimat- och miljöfrågorna
  b) en annan vision än den arbetslinje som idag är rådande
  c) en annan syn på vad en medborgares - i egenskap av människa - rättigheter är
  d) en förståelse för att vi inte kan finansiera välfärden genom en så ensidig skatt på arbete
  e) en rimlig analys av tillväxt- och konsumtionssamhällets brister

  Lisbeth, ovanstående är väl delvis svar också din frågeställning. Min uppfattning är att Jonas Sjöstedt är bättre än sitt parti, hans tycks verkligen brinna för klimatfrågan, han gör försöka att analysera tillväxt- och konsumtionssamhället, han säger att han gillar Nina Björk men hans parti tycks inte förstått ett dyft av vad hon säger.

  Det är egentligen inte petitesser jag har de grundläggande synpunkterna på - det är grunderna för hur man skall kunna bygga ett samhälle i rimlig harmoni med miljön och i respekt för de planetära processerna, det är grunderna för hur man ser på människan, det är grunderna för hur man ser på arbete, det är grunderna för hur man ser på delaktig demokrati och vad man anser om vikten av att medborgare förstår hur samhällets system fungerar.

  Jonas har jag den största respekt för - han är bättre än sitt parti enligt min uppfattning. Ända kanske V är det viktigaste partiet för att vrida bort från den girighetskultur som råder - även om man inte riktigt vill ta i den "girighet" som de flesta av oss besitter eftersom vi har möjlighet och råd att leva på ett sätt som inte alla kan leva om vi menar allvar med hållbarhet.

  SvaraRadera
 8. Lisbeth, valplattformen heter mycket riktigt Vår välfärd är inte till salu. Det är också det den handlar om. Med de åtgärder som föreslås är dock mycket annat till salu. Planeten till exempel. V kan bättre!

  SvaraRadera
 9. Jag undrar om det är Birger (och jag) som haft en för positiv bild av Jonas, eller om det är han som fått ändra sig och gett vika för partiets åsikter, för när jag lyssnade på honom i Borlänge förra veckan så blev jag lite besviken. Han pratade en hel del om att lösningen på mycket är att skapa jobb, 'grön tillväxt' och bevara industierna till varje pris. Men han böjd på en hel del positivt också!

  Men Birger, det låter som att du menar att din röst kanske hamnar på V 'i brist på annat'. Men är det inte bättre att rösta på något mer radikalt som ligger närmare ens värderingar, även om det inte är ett riksdagsparti, för att liksom sätta ner foten? Annars kommer det ju aldrig framgå för riksdagspartierna att vi väljare faktiskt vill mer och kan tänka oss mer radikala lösningar på vissa saker än vad de tror, som du brukar säga. Även om jag inser att det kanske är taktiskt osmart (Om vi är många gröna/röda som röstar på tex FI men de inte kommer in i riksdagen så gynnar ju det högerpartierna procentuellt sett.)

  Vore roligt att höra hur du som har sån erfarnehet resonerar kring detta.

  /Maja, SNF Falun

  SvaraRadera
 10. Problemet är att vänsterpartiet inte står för verklig socialism. Istället för socialismens helhetssyn (verklig jämlikhet inräknad) har man fallit offer för populism (röstfiske) och blivit ett feministiskt parti.

  En feminism som anser att kvinnors rättigheter är viktigare än ett gott samhälle för alla. Att samhället och allas livsvillkor blir sämre spelar mindre roll bara kvinnors möjligheter i samhället stärks i förhållande till männens. Istället för att minskad konsumtion ska kvinnor kunna konsumera lika mycket som männen. Istället för att männen jobbar mindre ska kvinnorna jobba mer osv.

  Vänsterpartiet har en del att jobba på innan man når verklig socialism men det finns de inom partiet som åtminstone är nära (utan att nämna exakt vilka). Ekologisk-Ekonomiska gruppens arbete borde fått större genomslag men är ny och har inte fått fäste eller demokratiskt stöd än så länge.

  Jag kan skriva under på samtliga punkter från a-e som Birger nämner ovan. Det är receptet på framgång och den verkliga socialism jag pratar om. Problemet är "bara" att få folk att förstå och att kunna sälja in denna vision som inte leder till mer konsumtion utan på att kunna behålla en god livskvalitet på sikt.

  Det verkar ibland som Birger söker med "ljus och lykta" efter minsta lilla fel i vänsterpartiets uttalande. Det finns fel och de ska påpekas men jag kan undra om han är lika hård i sin bedömning av sitt förra parti MP.

  Som jag skrivit innan så är dagens riksdagspartier drabbade av allt från förkylning till pest. Där vänsterpartiet står för förkylningen. Det borde vara ett tämligen lätt val trots allt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 11. Birger, Håller med dig om att Jonas Sjöstedt är bättre än sitt parti. Ovanligt att partiledaren/delar av partitoppen är "bättre" än resten. Det brukar vara tvärtom. Makt brukar förändra människor. Men i Sjöstedts fall, verkar det vara precis tvärtom. Medlemmarna däremot verkar inte riktigt förstå budskapet.

  Sedan så finns det en och annan, som har synpunkter på att Jonas Sjöstedt har oförskämdheten att vara en man. Som om könet är det viktigaste, i det läge vi befinner oss i.

  Ang. att V "kanske" "är det viktigaste partiet för att vrida bort oss från den girighetskultur som råder"... Kanske? Det är det enda av de etablerade partierna som på allvar verkar vilja ta tag i vinstfrågan. Den spänner ju över de flesta sakfrågor.

  Vår egen girighet måste vi ta tag i själva. Hur ska något parti kunna ta tag i den?

  Anonym "V kan bättre" Ja man kan alltid göra lite mer och lite bättre.

  Vi kan bättre? Vi får nämligen de politiker vi förtjänar. Varken mer eller mindre.
  Här hemma gäller det fortfarande.
  Vi väljer mellan om vi vill försöka ta tillbaka värden (de som går). Eller så fortsätter vi på samma spår. Då finns det inga värden att skapa mer välfärd ur. Om t.ex. alla kommunala skolor försvinner, så går det inte att förbättra den kommunala skolan. Däremot så går det att hitta nya former för privata skolor.

  Ang. arbetslinjen så lever visionen om kortare arbetstid i partiet. Ställde denna fråga till Sjöstedt. "kortare arbetstid är det ens möjligt, när vi är med i EU?" Han svarade ja visst. Frankrike har kortat arbetstiden.
  Men han sa inte de har övergivit tanken om vinster i välfärden.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Ang. Sjöstedts kritik av basinkomst så välkomnar jag den.
  Han verkar ha gjort en rejäl maktanalys och kommit fram till att makten tjänat nog nu.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Lisbeth!

  Det finns många grupperingar i ett parti. Vad var och en står för är knepigt. Vissa måste kanske vika sig och säga det "partiet" vill för att inte kastas ut eller marginaliseras trots att man har en annan personlig åsikt. Andra säger sin personliga åsikt men har kanske inte partiets fulla stöd för det. Men klart är i alla fall att partistyrelsen fick bakläxa av kongressen i frågan om arbetstidsförkortning. Det var inget som partiledning och Jonas Sjöstedt öppet stödde.

  Sedan handlar ju politik också mycket om tidpunkter och strategi (ibland kanske lite för mycket). Något som de flesta kan skriva under på bör genomföras på sikt kanske inte är rätt tidpunkt för just nu. Finns det väljarstödet eller har folk ens förstått vad det handlar om. Ibland handlar politik om att först visa hur felaktiga fördomar folk har om vissa partier eller att visa att partiet har förändrats. Ett tidsödande och frustrerande arbete när det är bråttom att börja ställa om samhället till en hållbar utveckling.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 14. Briljant analys, håller med om det mesta, men skulle inte kunna åstadkomma en så bra analys själv.

  Jag antar att MP kommer att få en liknande granskning. Bra då att ingen kan säga att du Birger fjäskat för V.

  För jag tycker också att detta är en lite tråkig kompromissprodukt, balansgång mellan olika strömningar i V.

  V blir alltså inte det parti som Jonas utlovat: partiet som skulle utmana MP om att vara bästa partiet för klimatet.

  Till sist, vilken förändring det politiska landskapet genomgått. Detta V som ska vara mest vänster i dagens riksdag är knappast radikalare än vad S var under Palme. Kanske rentav tvärtom.

  SvaraRadera
 15. Briljant analys, håller med om det mesta, men skulle inte kunna åstadkomma en så bra analys själv.

  Jag antar att MP kommer att få en liknande granskning. Bra då att ingen kan säga att du Birger fjäskat för V.

  För jag tycker också att detta är en lite tråkig kompromissprodukt, balansgång mellan olika strömningar i V.

  V blir alltså inte det parti som Jonas utlovat: partiet som skulle utmana MP om att vara bästa partiet för klimatet.

  Till sist, vilken förändring det politiska landskapet genomgått. Detta V som ska vara mest vänster i dagens riksdag är knappast radikalare än vad S var under Palme. Kanske rentav tvärtom.

  SvaraRadera
 16. Jag såg att två Kulturer som levat på Jorden villkor de senaste tusen åren har gått under de senaste tio åren därför att deras dansanta Gudar var svagare än vad våra Lönsamma Oljedrivna Bandtraktorer är.
  Men kulturer kommer och kulturer går.
  Jag hoppas att det går åt Helvete
  i tid för vår!!!

  SvaraRadera
 17. Jan Örsell, du som är ny på den här bloggen kan vara lugn: Birger är stenhård men rättvis när det gäller sitt eget gamla parti. Vi som följt bloggen länge vet.
  L.

  SvaraRadera

 18. Gäääääsp...

  Alf Johansson

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendaons apr. 09, 04:42:00 em

  Lägga ner två kärnkraft kommer inte förbättra miljön och det verkligt giriga är att använda våld och hot om fängelsestraff för att komma över de pengar som andra hårt har slitit ihop.

  Det enda riktig bra de har är att de vill riva upp FRA-lagen.

  Alla individer ska ha lika rättigheter, men det är något sjukt när man pratar så mycket om genetiska konstruktioner och speciellt med fokus på en (kvinnor).

  Som experiment, byt ut "kvinnor" mot vita och "män" mot svarta i valplattformen och ni förstår vad jag menar.

  SvaraRadera
 20. Fastnade redan i din första kommentar...

  Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier.

  Kommentar:

  Det är förvisso sant. Men sanningen är värre än så: nedbrytningen började redan under socialdemokratisk regering. De borgerliga fortsätter bara det som Göran Persson sjösatte. Varför dölja det?

  En vänsterextremist skulle säga att nedbrytningen börjare redan med Saltsjöbadsavtalet 1938. Du är alltså inne på en farlig linje som brukar sluta i just vänsterextremism och sekterism (Minns du alla vänstersekterna på 70-talet?).

  Du som grön måste ju göra en annan analys. Av någon underlig anledning har du snöat in på Vänsterpartiet, som ju både har en hemsk historia och som inte övergett sin överbudspolitik som skulle ödelägga statsfinanserna på en vecka.


  SvaraRadera
 21. ... som inte övergett sin överbudspolitik som skulle ödelägga statsfinanserna på en vecka.

  Om var och en fortsätter att vara, var och en , så kommer det att gå åt helvete, som det redan gör, fortare än Ni någonsin kan ana!

  SvaraRadera
 22. Lars - överbudspolitiken syns i alla fall inte i deras budgetar från de senaste åren. Jag har inte snöat in på någonting för övrigt. Dessutom vidhåller jag att det var inriktningen på de saneringsprogram som S och C hade som skapade ledde till att kommunerna fick allt större kostnader för socialbidrag, vilket i sin tur ledde till att de drog in på skola och omsorg - något vi fortfarande lider av. Besparingen kunde skett på annat sätt, vilket jag skrivit om ett antal gånger (MP sparade lika mycket men med målet att inte socialbidragen skulle öka).

  SvaraRadera
 23. Neoliberal Agenda!

  "Lägga ner två kärnkraftverk kommer inte att förbättra miljön".

  1. Det krävs uranbrytning för att driva kärnkraftverk. Är det okej om vi bryter uran i din trädgård?

  2. Det beror också på om du menar före eller efter en kärnkraftsolycka. Fråga dem i Tjernobyl eller Fukushima.

  Det verkligt giriga är att med hjälp av ärvda eller lånade påhittade pengar köpa sig äganderätten att suga ut samhället och de som arbetar utan att lyfta ett finger. Eller genom politiska beslut sälja ut det vi äger gemensamt till underpris. Allt med rättsväsendets hot om våld och fängelse om vi inte följer de politiska beslut som fattats.

  Knappast någon enskild person har med två tomma händer blivit rik helt på egen hand med hjälp av bara smarta idéer och hårt arbete. För att starta företag krävs ofta kapital (eget eller lånat). Bakom så kallade entreprenörer finns ofta förutom halvfusk och dålig moral andra människor som stöttar upp genom sitt obetalda arbete i hemmet och runt omkring dessa människor som sedan tar hela äran och alla pengarna själva.

  Resten har du faktiskt rätt i. Det är precis det jag försöker få folk att förstå. Att den så populära feminismen är en högerextrem (eller möjligen vänsterextrem) rörelse som inte kan kombineras med verklig socialistisk jämlikhet. Det krävs inte så mycket för att se alla dessa likheter som finns men folket har blivit hjärntvättade att tro på deras lögner om jämlikhet när det i verkligheten handlar om ren könskamp. När kvinnor är i underläge är det alltid fel på samhället och när de får övertag är det alltid på egna meriter och mest hjärntvättad av alla är Jonas Sjöstedt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. http://jonassjostedt.se/2014/04/eus-handelsavtal-med-usa-hotar-en-vinstfri-valfard/

  SvaraRadera
 25. Lars!

  Det är kanske läge att omvärdera vänsterpartiet nu och inte tro på all antikommunistpropaganda och falla offer för kommunistskräcken. Vänsterpartiet är inte längre ett kommunistiskt parti.

  Vänsterpartiet styr med egen majoritet i vissa kommuner och har mycket bättre ordning på sin ekonomi än exempelvis den borgerliga regeringen. Den regering som lånar pengar till skattesänkningar som gynnar i första hand de som redan är rika och sedan blir förvånade över att det blir hål i statskassan.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendaons apr. 09, 07:58:00 em

  "1. Det krävs uranbrytning för att driva kärnkraftverk. Är det okej om vi bryter uran i din trädgård?"

  Om jag får betalt ;)

  Nya kärnkraftverk kan drivas på avfall, även om det inte är vad det handlar om här.

  "2. Det beror också på om du menar före eller efter en kärnkraftsolycka. Fråga dem i Tjernobyl eller Fukushima."

  Jag är medveten om riskerna, inkl. terroristdåd, men om vi räknar med en härdsmälta vart tionde år i världen så är det ändå ett litet pris jmf. med alla de som dör av utsläpp från fossila bränslen.

  Dyrare elpriser kommer försena övergången till elbilar, folk kommer elda mer med ved/olja istället för värma upp husen med el, vi kommer importera mer gas osv.

  SvaraRadera
 27. Det tydligaste är väl att det verkar omöjligt för någon att ifrågasätta konsumtions/arbetshysterin i detta landet om inte ens dom kan göra det.

  SvaraRadera
 28. En fråga om bostadsbristen;

  Det varnas för bostadsbubbla titt som tätt samtidigt som det är bostadbrist.

  Byggs det inte för att det skulle sänka fastighetsvärdet och spräcka bubblan eller?

  SvaraRadera
 29. Neoliberal Agendaons apr. 09, 09:44:00 em

  "Det tydligaste är väl att det verkar omöjligt för någon att ifrågasätta konsumtions/arbetshysterin"

  Kan bero på det är en dum lösning. Det är utsläppen som orsakar skador, inte konsumtionen/produktionen.

  Så länge ni inte tar in det argumentet så kommer verkligheten te sig konstig för er.

  SvaraRadera
 30. Största problemet med V är att partiet kryllar av antidemokrater - folk som velar kring huruvida våld kan vara en acceptabel metod inom politiken, huruvida meningsmotståndare ska hindras från sina demokratiska rättigheter.

  SvaraRadera
 31. Neoliberal Agenda!

  Som vanligt har du noll koll. Problemet handlar inte bara om energi och klimatförändring utan om ett i grunden felaktigt ekonomiskt system. Ett oekonomiskt system. Ett system som bygger på privat ägande och privat vinstintresse till vilket pris som helst. Ett system som genom stora klass och löneskillnader leder till statustänkande och ständig ökad konsumtion och produktion av varor.

  Varor vi ofta egentligen inte behöver utan bara är till för status och för att vissa ska tjäna än mer pengar. Varför tillverka en glödlampa som håller i 50 år när man kan tillverka en som går sönder efter några timmar. Då får man sälja så mycket mer. Det finns gränser för hur mycket den här planeten tål. En ständig tillväxt är omöjlig. Överutnyttjandet av våra naturresurser skövlar, förgiftar och förstör möjligheterna för våran framtida existens. Varför tror du att folk skjuter och håller på att utrota elefanterna egentligen? Naturligtvis på grund av ett kortsiktigt personligt vinstintresse. Tänk om! Tänk nytt! Tänk rätt!

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 32. Erik, Sthlm!

  Att det kryllar av dem i vänsterpartiet vill jag inte påstå. Det finns sådana extremister på både höger och vänsterkanten som inte förstår värdet av demokrati och lagar. En och annan finns säkert inom vänsterpartiet och det är viktigt att hålla partiet rent från sådana personer men att det skulle vara ett så stort problem kan inte jag se. Antingen så är det ett lokalt problem du sett eller så är det bara fördomar från din sida. Jag har inte sett det under mitt medlemskap i alla fall.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 33. Det börjar väl bli svårt att utmåla vänsterpartiet som odemokatiska när det största hotet mot demokratin kommer från lobbyister och svängdörrspolitiker.

  TTIP – handelsavtalet som hotar demokratin
  http://www.etc.se/utrikes/ttip-handelsavtalet-som-hotar-demokratin

  SvaraRadera
 34. Det där om bostadsbyggande och bostadsbubblor. Varför tror du att det fattas så mycket bostäder och byggs så lite under den nuvarande kapitalistvänliga högerregeringen egentligen? Det finns de som tjänar på bostadsbristen och de ökande bostadspriserna.

  Mäklare, mark och fastighetsägare (ibland med politiska kontakter) som gärna trissar upp priserna och låter en och annan lägenhet stå tom för att inte dumpa priserna. Därtill en fokusering kring storstäderna dit befolkningen och jobben flyttar. En del har stora lån och riskerar att få sälja sin bostad till underpris om värdet sjunker och sitta utan bostad men med delar av lånen kvar. De vill inte heller att det byggs en massa nya bostäder och röstar på högerpartierna av eget ekonomiskt intresse.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 35. Det var mycket god läsning, och inte tröttsam alls. Denna presentationsform var nog det som gjorde att jag läste hela manifestet, skulle nog inte ha hänt annars...

  En kommentar om miljonprogrammet; förslaget om att genomföra omfattande renoveringar i hela beståndet är bra i grunden. Det skulle göra mer för att minska klyftor och social utanförskap än samtliga andra förslag tillsammans. Vad som fortfarande måste preciseras är hur man ska göra. Dessa bostäder ägs idag av hundra olika bolag, kommunala och privata. Vem ska betala vad, vad ska hända med hyrorna etc etc. Det blir ruggigt komplicerat, men det är verkligen ett arbete som skulle göra skillnad. Kostar dock runt 40 miljarder att rusta upp 60 000 lägenheter, takten kanske inte är realistisk?

  Noterar även en del guldkorn:
  "Sveriges ska föra en feministisk utrikespolitik".

  Sovjetvarning för:
  "vi kan öka de samhällsnyttiga investeringarna i syfte att pressa ned arbetslösheten"

  Mer oprecist än detta kan man inte uttrycka sig:
  "Vi behöver ordning och reda i klimatpolitiken. Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla politikområden och ser till att vi når våra ambitiösa mål"

  Noterar i övrigt att om M har lagt beslag på titeln arbetarpartiet så har V tagit hand om titeln arbetspartiet. De vill ge oss alla rätten att arbeta ihjäl oss, även på helger och även under tiden man har en uppväxande familj att ta hand om.

  SvaraRadera
 36. Erik Sthlm!

  Ett tillägg eller djupare förklaring behövs kanske. Lite rätt har du. Vänsterpartiet är nedlusat av feministextremister och de är farligt nära gränsen för antidemokratisk våldsbejakande. Den som kritiserar feminismen blir snabbt nedtystad och verbalt närmast brutalt påhoppad. Blir osakligt anklagad som vurmande för "ismer" som socialist men deras egna "ism" i feminismen tål ingen som helst kritik. Smockan hänger i luften och det är nära att man får på käften rent fysiskt. Extrema enskilda exempel lyfts fram som belägg för hur samhället och män är i allmänhet. Man tar lätt på sanning och fakta.

  Man föreslår att det ska vara obligatoriskt för flickor att lära sig "självförsvar" i skolan. Att både pojkar och flickor i skolan ska lära sig om deras egna vetenskapsgren genusvetenskapen. En pseudovetenskap som utgår från en redan klar ståndpunkt om ett systematiskt patriarkalt system. Sanningen är mindre noga och ändamålet alltid helgar medlen. Jag fick genast kopplingar till "Hitler jugend" när jag läste detta. Kommunismen har man tagit avstånd från till förmån av demokratisk socialism men man har som sagt fallit offer för en ny extremism i form av feminismen. Man kritiserar med rätta hårt högerextremismen i SD men väljer att blunda och städar inte sitt eget hus från liknande extremism. Det är beklagligt och en skrämmande utveckling.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 37. Anonym 11:24:00 Instämmer.
  Den största frågan härhemma är vinster i välfärden. Den inrymmer även klimatet och hur miljöarbete prioriteras.
  Men den stora frågan att koppla ihop med detta, är handelsavtalet mellan EU och USA. Eftersom det även hotar en vinstfri välfärd här hemma. DET är den stora frågan. Hur resonerar de olika partierna i den frågan. Hur uppmärksamma är de. Det vi kan göra är att uppmärksamma hur de resonerar i frågan.

  Även kulturen och "kulturlöftet" innefattar denna fråga. Ickedemokratiska regler accepteras när vinstintresset sätts först. Naturligtvis så påverkar det även miljö/klimatarbete och mänskliga rättigheter. Både här hemma och i resten av världen.

  SvaraRadera
 38. För första gången har jag också läst en så lång valplattform. Intressant.

  SvaraRadera
 39. Blir riktigt ledsen när människor väljer att rikta sin energi mest mot feminismen och t.om. får kopplingar till Hitler.

  Jonas Sjöstedt fick en bra fråga då han besökte kommunen. Varför lägger du så stor energi på att motarbeta SD? Han såg faktiskt lite generad ut och sa att han ogillar dem så starkt. Men de är ju demokratiskt invalda... Tycker debatten kring SD är rent löjeväckande.

  Det är inte alltså inte bara vi väljare som riktar energin "fel"
  Vi bör lyfta blicken och titta på vilka beslut som tas i EU. Fler och fler politiker säger att det är till Bryssel de vill. Den stora frågan i EU valet kommer att bli frihandelsavtalet mellan EU och USA. Alltså vinster i välfärden. Kommer vi att tvingas på stora företag vi inte vill ha i framtiden? Hallå det är val till EU parlamentet FÖRST. Dessutom vilka politiker röstar EU parlamentet fram till EU kommissionen?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 40. När det gäller kvinnor så utgör vi hälften av mänskligheten. Det märks inte. Med fortsatt politik och vinster för ögat, ökar bara klyftorna mellan kvinnor och män ytterligare. Kvinnorna barnen och männen är alla förlorare. Det borde oroa alla. Det betyder inte fler kvinnor i bolagsstyrelser.

  Utan fler kvinnor i politiken som inte anammar männens villkor. Det är helt uppenbart att det finns "ett patriarkalt system". Att i huvudsak män bestämmer över kvinnor barn och mäns vardag.

  Kastar man in lite kvinnor i systemet gärna baronessor så döljs det lätt. Men det ändrar inte automatiskt våra värderingar.
  Genusvetenskapen bör vi nog hålla ögonen på.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Rätt person på rätt plats. Det spelar ingen roll om det är en man eller kvinna.

  SvaraRadera
 42. Lisbeth, man blir inte demokratisk per automatik för att man blivit invald i ett demokratiskt system. Det är viktigt att göra skillnad. Hitler blev demokratiskt invald. När han fick majoritet förbjöd han andra partier. Kan man säga att det som skedde var demokratiskt?

  SvaraRadera
 43. Anonym, ja visst är det viktigt att göra skillnad.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Lisbeth, hur kan du då tycka att debatten kring SD är "direkt löjeväckande"? De använder exakt samma strategi som Hitler gjorde: Nationalsocialisterna krängde också av sig uniformerna, gjorde sig salongsfäiga och snyggade till budskapet så att det skulle framstå som rumsrent. Vi svenskar är skrämmande naiva, har vi inte lärt oss någonting av historien? Jag välkomnar de ungdomar som protesterar mot SD:s arbetsplatsbesök!

  SvaraRadera
 45. Lisbeth!

  Har jag riktat min energi främst mot feminismen? Jag försöker rikta min energi till verklig socialism och en hållbar utveckling. Feminismen tar fokus från den verkliga socialismen och de stora frågorna och lägger all sin energi på en ensidig könskamp. Det är kanske bra att någon ser och vågar säga emot när sådan extremism växer sig stark.

  Jag är för ett jämlikt samhälle där män och kvinnor är lika mycket värda. Just därför kan man inte utgå från bara kvinnors rättigheter och stärka deras position i alla lägen. Man kan inte göra frågan om jämlikhet till den viktigaste i politiken även om det på vissa områden (särskilt geografiskt) är mycket kvar att göra. Det handlar också om hur man gör det. Ändamålet helgar inte alla medel. Det är farligt när man börjar tumma på sanningen. Att män idag i Sverige har ett övertag på många områden handlar kanske mer om historiska kvarlevor än något systematiskt patriarkalt samhälle.

  Det handlar inte heller om hur många män respektive kvinnor som bestämmer utan vilka män och kvinnor som bestämmer. Vilka åsikter de står för.

  SD kan man säga mycket om. Det är historiskt ett högerextremt parti som också tar lätt på sanning och fakta. Man röstar för större skillnader i samhället och försöker sedan lägga skulden på invandrarna. Men de kanske håller på att förändras. Att de kritiserar invandringspolitiken kan de ha en poäng i men man får inte skylla det på invandrarna som personer. Hur mycket vi än vill så kan inte vi i Sverige lösa hela världens problem genom att ta hand om alla hjälpbehövande människor men självklart ska vi i Sverige ta vårt ansvar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 46. Anonym. Jag gör tvärtom dvs välkomnar det inte. De har samma rätt att besöka arbetsplatser som alla andra partier. Min eller andras känslor kring detta borde spela mindre roll. Åsikterna finns kvar och riskerar att förstärkas och växa om de särbehandlas.

  Vi är skrämmande naiva om vi inte förstår det. SD är framröstade av folket. Kallas för röstdemokrati. Ska vi ta bort den? JA eller NEJ?

  "Förmodligen" så är de en konsekvens av en helt eller delvis misslyckad politik. De har inte poppat upp utan orsak. Tror inte på slumpen. Vi är dessutom skrämmande naiva, om vi tror att all rasism ryms i ett enda parti.

  Frågan om vinster i välfärden borde visa vägen. Var står SD i den? Är de lika mycket mot frihet för kapitalet som de verkar vara mot frihet för människor? Det finns frågor som människor borde vilja ställa på olika arbetsplatser.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. Lisbeth, återigen: ett parti blir inte demokratiskt för att det röstas fram i ett demokratiskt system. Vi måste kunna hålla två bollar i luften samtidigt.

  Hur ställer du dig till tanken att Svenska Motståndsrörelsen kommer in i riksdagen? Ska vi börja behandla dem och deras värderingar med respekt då?

  Ska vi respektera röstdemokratin? undrar du. Ja, men vi behöver inte reducera våra demokratiska rättigheter till att enbart lägga vår röst i en valurna vart fjärde år. De som protesterar mot SD:s framfart gör det i demokratins namn. All heder åt dem!

  SvaraRadera
 48. Anonym. Nej just precis. Vi borde lyfta blicken mot vår politik (EU) Annars kan vi inte beskyllas för, att kunna hålla två bollar i luften samtidigt.
  Riksdagen har överlämnat snart all makt. Det är dags att pröva SD:s åsikter. Minst sagt. Det gör man inte genom att bojkotta dem och tro på att åsikter försvinner på så sätt. Liknande partier växer i hela Europa. Vi ska naturligtvis pröva dessa värderingar och se om de håller.

  Politikerna verkar osäkra och människor stoppar samtal människor emellan, i tron på att det är demokratiskt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 49. Lisbeth, du svarar inte på min fråga: ska vi acceptera/respektera Svenska Motståndsrörelsen om de blir framröstade till riksdagen?

  SvaraRadera
 50. Anonym!

  Jag tycker Lisbeths svar knappast kunde vara mera tydligt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 51. Flera gånger har vädjanden från administrationen av denna blogg kommit om att kommentatorer helst skall hålla sig till ämnet och att det finns andra möjligheter än att utnyttja bloggen som forum för tvåpartsdebatt om sådant som inte tas upp i bloggen. Jag kan förstå detta.

  SvaraRadera
 52. De som vill hjälpa SD att nå framgång via martyrskap ska naturligtvis fortsätta hindra dem att göra besök på exempelvis kvinnodominerade arbetsplatser.

  Sedan kan man ju fortsätta beskylla SD för att inte ta del av kvinnors situation.

  SvaraRadera
 53. Socialistiska partier, är de kända för att se "barnomsorgen" ur barnets perspektiv? Vad de med "omsorg" avser är väl snarare omsorgen om konsumtionssamhället.

  Så här skriver Ingvar Carlsson i sin nya bok Lärdomar (Norstedts 2014)angående borgarnas vallöfte om ett vårdnadsbidrag: "...Vi socialdemokrater fruktar att det kan locka väljare över blockgränsen. För jämställdheten är det dessutom ett dåligt förslag. Pressen kommer att öka på många kvinnor att, åtminstone tillfälligt, ge upp sin yrkeskarriär för att stanna hemma och passa barn med stöd av vårdnadsbidrag."

  "Passa barn", det är vad IC kallar detta fantastiska uppdrag som att få skänka en liten ny människa en trygg uppväxt.

  Nej, för en socialist gäller tydligen bara kollektiv uppfostran med i och för sig goda barnskötare, men där kontinuiteten växlar. Små barn har behov av att prägla sig på ett bekant ansikte, åtminstone de tre första åren.

  Gt

  SvaraRadera
 54. Demokrati är att folkviljan (majoriteten) skapar samhällets lagar. Man kan också inkludera de mekanismer (fria val, fri politisk information till väljarna etc. som krävs för att detta ska fungera väl).

  Demokrati är inte vissa bestämda åsikter i politiska frågor som är på modet för tillfället.

  T.ex. huruvida man förespråkar en invandringsvolym på svensk kontra europeisk eller annan nivå.

  Att på ett eller annat sätt blockera någon från att framföra sitt politiska budskap till väljarna strider däremot mot demokratins principer.

  SvaraRadera
 55. Leve vänsterpartiet! Men det där med "jobben, jobben" får man nog parkera på museum. Det tror ingen längre på, nämligen. Hur länge kan det sägas, tror man? Hört ramsan i 20 år. Ett läte. Lite som en bofinks obegripliga "peea-peea". Sluta med konstigheterna. Leve vänsterpartiet, landets enda välfärds-alternativ utan borgare!

  SvaraRadera
 56. Vänsterpartiet är för alla människors lika värde. Inte samma som alla handlingars lika värde.

  Vänsterpartiet är för fri demonstrationsrätt. Inte samma som att hindra någon från att utöva sin demokratiska rättighet, t.ex. för en politiker att besöka företag och institutioner.

  Hens väljare kräver att partiet är hyfsat insatt i olika miljöer.
  Därför: Leve Vänsterpartiet!

  SvaraRadera
 57. Anonym 10:54!

  Det är socialistiska grunder men står verkligen dagens feministiska vänsterparti för dessa socialistiska grunder?

  Trots sina brister och förbättringsmöjligheter är nog vänsterpartiet ändå det enda vettiga att rösta på i det kommande valet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera

 58. Jan Örsell. Din fråga är berättigad.

  Vad gäller folk till vänster om Vänsterpartiet, dvs yttervänstrarna, så förväxlar de tydligen rätten att demonstrera med impulsen att blockera, alltså hindra demokratins flöde.

  SvaraRadera
 59. Anonym 09:28!

  Framförallt! Kan man som vänsterpartiet säga att man står för verklig socialism, icke våld, demokrati och alla människors lika värde samtidigt som man säger sig stå för feminismen som för en ensidig feministisk könskamp där målet helt klart inte är verklig jämställdhet? Att kvotera in minst 50% kvinnor utan krav på någon manlig representation alls är inte att sträva efter verklig jämställdhet!

  Kan man stödja och släppa in en sådan extremistisk rörelse i partiet som tar så lätt på fakta och saklighet och som underblåser könsmotsättningar och hat för egen vinning? Tillåta en rörelse inom partiet som inte tål någon demokratisk kritisk granskning utan censurerar och tystar ner sina motståndare? Stödja en sådan våldsbejakande rörelse som vill införa obligatorisk "självförsvarsundervisning" åt alla tjejer i skolan och obligatorisk undervisning i sin egna utvecklade genusvetenskap (pseudovetenskap) för både pojkar och flickor?

  Nej och åter nej på samtliga punkter!

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 60. Feminsterna, av Schymans sort, menar väl att männen redan har ett övertag, och att man därför måste ta i för att komma upp till samma nivå, så att säga.

  Gt

  SvaraRadera
 61. Gt!

  "Männen redan har ett övertag" skriver du. Vadå redan? Männen har väl haft ett stort övertag historiskt som har minskat dramatiskt i Sverige på grund av jämställdhetsarbete på olika nivåer. Feminismens ensidiga könskamp kunde väl möjligen vara motiverad när skillnaderna var stora som på många andra håll i världen idag. Även om inte alla medel kan vara okej ens då. Det goda kan inte vinna genom att sänka sig till de ondas nivå så att säga.

  Det finns ju ingen logik i att öka farten när man börjar nå målet. Då riskerar man ju (som man gör i vänsterpartiet nu) att köra förbi, missa målet och få en ojämlikhet på andra hållet. Den enda logiska förklaringen är att man inom feminismen inte är intresserad av uppnå jämlikhet utan bara av att stärka kvinnors ställning så mycket som möjligt på bekostnad av männen.

  Sedan är inte alla som kallar sig feminister extremister men tillräckligt många och tongivande personer för att göra rörelsen extremistisk. Många ger också med sin okritiska hållning legitimitet åt dessa extremister.

  Särskilt i ett socialistiskt parti som vänsterpartiet som har jämlikhet och alla människors lika värde i sin grunduppfattning så finns det idag definitivt ingen anledning att kalla sin för ett feministiskt parti och ha någon särskild extremistgrupp som inte harmonierar med andra socialistiska värderingar. Det skadar partiets anseende och skadar sammanhållningen i partiet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 62. Jan Örsell. Du har så rätt! Som jag har tolkat Schyman m.fl. anser de att männen har övertaget(feminister brukar bl.a. peka på olika lön för lika arbete).

  Gt

  SvaraRadera
 63. Så var det dags. Demokrati?

  http://www.skanskan.se/article/20140411/YSTAD/140419901/1018/-/nazist-i-fullmaktige

  OT, jag vet, men ändå, vad säger ni? Den här mannen vill helt säkert som första åtgärd sätta Jonas Sjöstedt och kompani i läger.

  SvaraRadera
 64. En politisk debatt där man bara projicerar sina egna fördomar och attackerar halmgubbar är det som är det största problemet nuförtiden.

  Vänsterpartier är inget extremt parti, det är det närmaste någon form av socialdemokrati vi har kvar efter diverse lobbyister gjort extrem marknadsliberalism kombinerat med centralisering och överstatlighet till norm för samtliga större partier.

  Det är denna extermkapitalistiska globaliseringsmaffia som också orsakat en motreaktion med nationalistiska partier över hela europa.

  Det finns inget större parti som representerar medborgarna längre.

  SvaraRadera
 65. Anonym 02:56!

  Fördomar och brist på fakta är ett stort problem idag. Vad som anses extremt beror på vilka åsikter man har. En del anser vänsterpartiet vara extremt. Jag anser feminismen vara en extrem rörelse på grund av de orsaker jag nämnt här tidigare.

  När folk som du börjar likna vänsterpartiet med socialdemokratin (ett för övrigt perfekt namn) så anser jag att man gjort avkall på grunderna i socialismen. Socialismen bygger på gemensamt ägande av kapitalet till skillnad från kapitalismens privata ägande. Verklig socialism kan inte kombineras med kapitalism (som socialdemokratin försökt med) inte heller kombineras med feminismen. Det handlar om att vara konsekvent mot grunderna i den verkliga socialismen. Stå för detta i vått och torrt och inte falla offer för populism och röstfiske. När de goda sänker sig till de ondas nivå så har de goda förlorat. Kärlek, medmänsklighet och sanning vinner alltid till slut över hat, egoism och lögn även om det ibland kan se mörkt ut.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 66. Neoliberal Agendasön apr. 13, 12:47:00 em

  Det finns flertal exempel där en likartad befolkning, med likartade förutsättningar (samma språk, normer, utbildningsnivå mm) utsatts för två olika system, ett marknadsekonomiskt och ett socialistiskt, tex ydkorea/Nordkorea, Taiwan/fastlands Kina, Västtyskland/Öststykland.

  Hur har det gått?

  Är det inte dags att lära av historien?

  SvaraRadera

 67. Är det inte dags att lära av historien?
  ---------------

  Det har de flesta socialister gjort men marknadsliberaler, tydligen inte.

  SvaraRadera
 68. Det handlar inte om marknadsekonomi vs planekonomi det handlar om toppstyrning vs demokrati.

  Det är ingen skillnad mellan marknads eller planekonomiska diktaturer för den enskilda medborgaren.

  SvaraRadera
 69. Neoliberal Agenda!

  Precis som de exemplen du tar upp skulle ha något med verklig socialism att göra. Verklig socialism som har sin grund i arbetarrörelsen bygger på demokrati och allas lika värde och inte på diktatur och förtryck som i kommunismen.

  Många socialister har historiskt varit naiva, okritiska och inte stått upp för demokratin utan förletts att tro på någon "stor ledare". Man har heller inte byggt på fakta och sanning. Vi har lärt oss mycket av dessa hemska exempel. Socialismen är historiskt sett en relativt ny företeelse och har haft mycket att lära sig på kort tid. Pusselbitarna börjar falla på plats.

  Bland annat så har man övergett idéerna på en helt politiskt styrd planekonomi. Verklig socialism ska byggas på de marknadsekonomiska grunderna om att tillgång och efterfrågan sätter priser och löner tillsammans med politiska beslut. Dessa marknadsekonomiska grunder har inget med kapitalism och privat ägande att göra utan fungerar minst lika bra (om inte bättre) i ett socialistiskt samhälle byggt på ett gemensamt ägt kapital.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 70. Neoliberal Agendasön apr. 13, 04:50:00 em

  "Det har de flesta socialister gjort men marknadsliberaler, tydligen inte."

  Du får gärna utveckla. De mest marknadsliberala ekonomerna under 1900-talet, Singapore och Hong Kong har varit otroliga framgångssagor. Även i Kina förbättrades förhållanden när man för drygt 30 år sedan började ställa om i marknadsliberal riktning.

  " Verklig socialism som har sin grund i arbetarrörelsen bygger på demokrati och allas lika värde och inte på diktatur och förtryck som i kommunismen."

  Inga av de ekonomier jag räknade upp var demokratier, men det var ju mest för att folk skulle ha valt bort det ekonomiska systemet om de kunnat. Jämför tex. med Chile som var en diktatur under Pinochet men där många marknadsliberala reformer genomfördes (som förbättra de ekonomin och levnadsstandarden), trots förtryck och diktaturstyre.

  "Det är ingen skillnad mellan marknads eller planekonomiska diktaturer för den enskilda medborgaren."

  Svårt att veta vad du menar med marknadsdiktatur, men om vi tänker oss en stat som styrs av en diktator men där man har en marknadsekonomi (privat äganderätt och stor frihet att byta egendom/tjänster) så är det en jätteskillnad.

  SvaraRadera
 71. Det är väldigt enkelt egentligen; i ett samhälle som styrs av en politisk eller ekonomisk elit leder till förtryck för befolkningen om det inte är någon sort principfast ängel på toppen vilket är väldigt ovanligt bland dödliga.

  Vilket ekonomiskt system som för tillfället dominerar är sekundärt.

  SvaraRadera
 72. Marknadsliberalismen grundar sig på ekonomi och ekonomi är bara en del av livet den ÄR inte livet förutom för ekonomer eller ekonomiska teoretiker som både jobbar med finanser och dessutom har det som hobby.

  Om livet gick ut på att generera vinst för investerare så hade kanske marknadens diktatur vore ett bra system, men jag tvivlar på att det är det livet går ut på.

  Och man kan inte jämställa en politiskt rörelse med ett ekonomiskt system.


  SvaraRadera
 73. Marknadsliberalism genererar vinst utan tvekan men den använder allt i sin väg som bränsle i denna vinstjakt, hela planeten och dess innevånare slängs in i förbränningsmotorn.

  Kina t ex är en auktoritär kommunistik diktatur med marknadsliberal ekonomi.

  Kinas mark är till 70% förgiftad och luften går inte att andas utan att få cancer.

  Ledarna är rädda för att de stora ekonomiska klyftorna kommer att leda till att det blir revolution och att de blir av med makten, så de vill jämna ut dessa klyftor.

  Så det är inte marknadsekonomin som lyfter folk ur fattigdom utan socialistiska reformer finansierade med marknadsliberal ekonomi.  SvaraRadera
 74. Det skadar nog inte med lite grundläggande fakta här. Det finns lite grovt tre politiska system som demokrati(folkstyre), kommunism(enpartistat och halvdiktatur) och rena diktaturer(en ensam härskare).

  Sedan finns det två ekonomiska system kapitalism som bygger på privat ägande och socialism som bygger på gemensamt ägande. Ren kapitalism är så omänsklig att knappast någon förespråkar den modellen. Ren toksocialism där man inte ens har en egen privatekonomi är också omänsklig och opraktisk. Däremellan finns många varianter och i den verkliga socialism jag talar om så går gränsen vid just en privatekonomi (lön) medan kapital för samhällets produktion är gemensamt ägt.

  Under dessa två finns två underkategorier i form av planekonomi och marknadsekonomi. Planekonomin har prövats inom det socialistiska systemet och visat sig inte fungera särskilt bra. Marknadsekonomin kan däremot användas under både det kapitalistiska och socialistiska ekonomiska systemet men vad jag vet aldrig prövats i ett verkligt socialistiskt system. Socialdemokratin däremot som är en mer blandning av kapitalism och socialism har ju byggt på marknadsekonomin.

  Har man dessa grunder klara för sig så är det bara att pussla ihop olika samhällsmodeller. Exempelvis Kina: En kommuniststat med en blandning av kapitalism och socialism med en blandning av planekonomi och marknadsekonomi. Den verkliga socialismen jag talar om bygger på: Demokrati, socialism och marknadsekonomiska grunder.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 75. Kapitalism är inte samma sak som marknadsekonomi.

  Kapitalism leder till privata makthierarkier i lika stor utsträckning som sovjet kommunism när man låter gigantiska multinationella företag och rikemansklubbar härja fritt som rätt tydligt visat sig de senaste åren.

  Marknadsekonomi kan däremot vara mer demokratiserad med arbetarägda företag t ex.
  SvaraRadera
 76. Anonym 10:11!

  Framförallt företag med statligt gemensamt ägande fungerar alldeles utmärkt i en marknadsekonomisk modell. Det viktiga är det gemensamma ägandet (att kapitalet är gemensamt) och att ägaren kan ge övergripande ägardirektiv. Det betyder inte att den dagliga driften måste detaljstyras från politiskt håll. Det är också viktigt att företagen trots ett statligt ägande är självständiga enheter med en separat egen ekonomi.

  Tänk statliga LKAB där staten äger företaget men de anställda på företaget sköter den dagliga driften. På det sättet finns de ekonomiska drivkrafterna kvar men utan det kortsiktiga direkta privata vinstintresset. Målet ska vara att alla vinster efter skatt, drift och investeringar ska delas ut som löner till de anställda på det företaget.

  Ett indexreglerat chefslönesystem kan bestämma lönerna för samhällets toppar. Exempelvis 200% av den genomsnittliga lönen på företagen. På det sättet kan inte samhällets toppar själva bestämma sina löner och berika sig själva.

  Tillsammans med en statlig arvsrätt så förblir kapitalet gemensamt och den privata ekonomin just privat. Alla har samma förutsättningar och ingen föds rik och privilegierad. Driftiga personer med bra affärsidéer kan starta nya statliga företag med statligt kapital. De är garanterade en lön och slipper ta egna risker. Det klasslösa samhället är fött.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 77. Kia Slim är här för att informera allmänheten, som är i behov av lån för att starta företag, hushåll ändamål, lösa kundförluster eller betala av din skuld, bygga ett hus eller för andra utvecklingsprojekt som är strategiskt. Vi ger ut lån till låg ränta på 3%. Om du behöver lån för någon av dessa angivna ändamål eller för något annat ändamål vänligen kontakta vår e-post nu: kia_credit@blumail.org

  SvaraRadera
 78. hej birger,,,super bra text

  och jag tror som du att människor inte har förstått att vi står på branten till en ekologisk kolaps
  och att arbetarpartierna inte har förstått att industrisamhället inte fungerar längre.
  Med vänlig hälsning,joel Lundqvist

  SvaraRadera
 79. hej birger,,,super bra text

  och jag tror som du att människor inte har förstått att vi står på branten till en ekologisk kolaps
  och att arbetarpartierna inte har förstått att industrisamhället inte fungerar längre.
  Med vänlig hälsning,joel Lundqvist

  SvaraRadera
 80. om du behöver ekonomiskt stöd eller om du behöver ett lån för att betala dina räkningar eller lösa någon form av skuld, kontakta mig nu via e-post: johnlutherloanfirm1@outlook.com och du får ditt lån okej
  hälsningar

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.