lördag 8 mars 2014

"Nu växer rörelsen för medborgarlön. Med en sådan basinkomst kan systemet med pensioner och bidrag skrotas. Vi får arbetsfördelning utan tvång och en rättvisare och mer jämställd resursfördelning", skriver Nike Markelius på DN-Debatt.