torsdag 27 mars 2014

"Miljögifter kan vara orsak till att genetiska störningar uppstår och kopieras när föräldrarnas spermier och ägg bildas. Barn med autism blir därmed den första i familjen som bär den nya genvarianten", visar en studie som ingår i Autism Genome Project.