söndag 23 mars 2014

Grön ideologi 
- bakgrund, historia, idéer och hur sakpolitiken kan bäras av grundläggande gröna värderingar.
Boka föredrag med Birger Schlaug genom ProVoka
provoka@telia.com