söndag 12 januari 2014

Politiskt obekvämt?

För närvarande spelar mänskligheten rysk roulett med klimatet. Ingen vet hur illa det kommer att bli, men det finns en påtaglig skillnad mellan de stora risker som forskare lyfter fram och den uppmärksamhet som dessa frågor får från de politiska partierna.

Det mest tragiska med den globala uppvärmningen är att de som gett upphov till utsläppen är vi i den rika delen av världen, samtidigt som de som drabbas hårdast är redan fattiga människor och kommande generationer. Det gör att vi i den rika världen har ett speciellt ansvar för att göra vad vi kan för att minska klimatförändringarnas omfattning. Därför måste vi också vara beredda att ompröva vår egen livsstil. Det behöver inte vara negativt. För forskningen visar att stigande konsumtionsnivå i ett rikt land som Sverige inte ökar den tillfredsställelse som människor upplever.

Om du håller med om  resonemanget kan du läser Radikalisera Klimatpolitiken Nu:s upprop och ta ställning till om du vill vara med och underteckna det. Du kan också läsa om några som redan stödjer uppropet här.

34 kommentarer:

 1. Hej
  Vill passa på att också här ställa två frågor, som jag nyss ställt till en klimatskeptiker,som jag här riktar till BÅDE klimatskeptiker, som till dem som, i mina ögon, allt för ensidigt lyfter klimatfrågan, och inte de andra väldiga konsekvenserna av dagens fossila högenergisamhälle:

  Mina frågaor:
  Ni har ännu INTE besvarat vad Ni är ute efter på det stora hela? ATT vårt nuvarande fossila högenergisamhälle, som pumpar upp en väldig massa olja (och ner en väldig massa vatten, nu också mer och mer kemikalier pga snabbt sjunkande ERoEI...), gas och bryter kol, åstadkommer helt absurda negativa konsekvenser för ekosystemens habitat med dess flora och fauna när vi exploaterar dessa med den väldiga kraft som dessa fossila energislag inneburit & alltjämt innebär, pådrivet av ett finansiellt system som isig självt kräver ständig tillväxt på en ändlig planet, för att inte också belysa de växande sociala klyftor som detta nuvarande finansiella system genererar och kräver - dessa negativa konsekvenser, Ekologiska som Sociala, delar Ni den bilden?

  Att det frigörs en väldig massa CO2 när vi nyttjar energin från dessa tidigare under jorden väldiga lager av på olika sätt bundna kol, där vi människor alltså åtminstone SNABBT förändrar koncentrationen av CO2 i atmosfären (mellan tummen och pekfingret till 4/5-delar beroende på de fossila bränslena och 1/5-del pga av överexploaterade biobränslen & förändrad jordanvändning, som också frigör tidigare bundet kol). Ok, du[klimatskeptikern] tycks ha en annan bild över klimatkänsligheten, så vitt jag kan förstå, MEN, som sagt, vad säger du/Ni om alla de andra så noggrant studerade negativa konsekvenserna av nuvarande fossila högenergisamhälle?

  Jag tar mig friheten att ställa dessa frågor, då de torde vara avgörande för vilken PROBLEMBILD man bär, och därmed vilka ALTERNATIVA steg man vill se, vilket intresserar mig mycket.

  Tack

  SvaraRadera
 2. Själv vill jag lite mer malthusianskt påminna om att oljan och de andra fossila bränslena sinar och att det kan få väl så drastiska konsekvenser för Sverige och för mänskligheten.

  Det är många som inte vill se detta. Även bland de som tar klimatfrågan på allvar verkar det finnas en stark vilja att förneka att det kan bli en riktigt allvarlig brist på resurser. Antingen för att man uppfattar att klimathotet kan te sig lite mindre hotande om de fossila bränslena håller på och sinar, för att klimatfrågan passar bättre för de som talar om miljön snarare än om naturresurserna eller för att det känns mer "vänster" att tala om klimatet än att tala om naturresurserna.

  Eller något annat. Hur som helst blir man en fara för landet och världen när man bara ser en fara av två. Sinande naturresurser är ett mycket reellt hot mot våra samhällsordningar och det är ansvarslöst att blunda för detta och låtsas att det finns resurser i överflöd och att vi bara behöver fördela dem jämlikare för att allt skall bli bra.

  SvaraRadera
 3. Det finns fortfarande klimatskeptiker som hävdar att människans påverkan på klimatet är nästintill obefintlig och att uppvärmningen av atmosfären kommer att justera sig självt.

  OK, låt oss leka med tanken att de har rätt. Då kvarstår ändå ett obestridligt faktum, nämligen att tillgången på olja och gas är ändlig (även om utvinningen i Arktis blir verklighet). Så vad vi än "tror" om koldioxidutsläppen så kan vi inte fortsätta en livsstil som förutsätter fossila bränslen. Det är ingen idé att säga att utvecklingsländerna har "rätt" till samma standard som vi. Jordens resurser kommer inte att räcka till det!

  Vad som är hönan och ägget blir då ganska ointressant. Att käfta med klimatskeptiker som ifrågasätter koldioxidutsläpp blir fullständigt fruktlöst. Det viktiga blir, som jag ser det, att ställa om samhället REDAN NU i stället för att tvingas till en kaosartad omställning inom en snar framtid. (Nu talar jag ur de rika ländernas perspektiv = vi som för länge sen nådde "peak" för anständighet och solidaritet.

  SvaraRadera
 4. Ja, det tar tid att ställa om från fossilt och det tar tid att bygga ny kärnkraft, så vi bör börja nu.

  SvaraRadera
 5. Erik, det är svårt att köra traktorer på fälten och långtradare som fraktar livsmedel från kontinenten med kärnkraft som "drivmedel".

  Dags att se sanningen i vitögat: vi måste lägga vår livsstil på hyllan!

  SvaraRadera 6. Tom,
  Ställ frågan till Stockhoms-initiativet.
  http://www.klimatupplysningen.se/

  Anita,
  Instämmer !!

  Eric

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agendasön jan. 12, 02:05:00 em

  Nu är jag ingen anhängare av höga koldioxidskatter, men varför kan man inte bara höja dessa. Det är ju det verkliga problemet, inte vår livsstil eller konsumtion.

  Skulle CO2 skatterna höjas så en liter bensin kostade 50:- litern tex. så skulle folk växla över till andra drivmedel, sådana som inte släpper ut lika mycket koldioxid.

  Varför hoppa på vår livsstil, det luktar Amish lång väg.

  SvaraRadera
 8. Anita har möjligen missat att det går att framställa syntetiska bränslen om man har gott om energi. Det är fullt möjligt att bygga kärnkraftverk som producerar flytande bränsle för bilar, traktorer och andra fordon.

  SvaraRadera
 9. Man kan förstås även producera flytande bränsle med hjälp av solenergi och vindenergi mm. Men det går åt mycket energi.

  SvaraRadera
 10. Undrar just om VÅR livsstil existerar? Det handlar nog mera rent konkret om att den ena halvan av befolkningen överkonsumerar, den andra halvan har inte pengar nog för att göra det. Stora skurken i dramat: storstadens medelklass, dagens omhuldade politiska favorit. Hur ska det gå? Hur ska man formulera sådana anklagelser politiskt?

  SvaraRadera
 11. Anonym, jag håller med dig, jag var tydlig med att jag talar om den rika världens livsstil. Dit hör förstås de nyrika i Kina och Indien, också. Det handlar inte ens om två halvor, det är nog snarare så att "vi" är i kraftig minoritet. Ändå har vi lyckats skövla jordens resurser kusligt snabbt!

  SvaraRadera
 12. Kampen om klimatet, t.ex. inom bloggissfären.

  Stockholmsiniativets blogg, Klimatupplysningen, har under årens lopp publicerat ett antal artiklar som i varierande grad ifrågasätter "klimatlarmet".

  Uppsalainitiativets blogg har å sin sida i ett antal artiklar ifrågasatt Stockholmsinitiativets argumentation, t.ex. i en artikel för några år sedan där denna argumentation benämndes som pseudovetenskap.

  I båda bloggarna förekommer forskare av allehanda slag.

  Tyvärr tycks de två aldrig mötas.

  Och i USA finns det undersökningar som pekar på att över 50% av befolkningen inte tror på FNs klimatpanels slutsatser.

  Hur få till ett ändrat, mer ekologiskt hållbart samhälle, om motståndet mot denna ändring tycks öka?

  Själv tror jag det är enklare att övertyga människor med hänvisning mer jordnära förändringar, som människor mer direkt kan relatera till, än till ett klimat som antingen blir för abstrakt, dvs. förändringarna sträcker sig över tusentals år, eller för konkret, tillfälliga värme- och köldrekord.

  Pedagogiskt anser jag att Birger Schlaugs vinboxar i "Detta är tillväxt" borde vara en bra infallsvinkel för att ifrågasätta vår nuvarande livsstil och (konsumtions)samhälle. Vad som kommer sedan - ja, det får vi väl resonera om.

  SvaraRadera
 13. Observera att "den rika världen" med all sannolikhet snart inte finns mer. Politiken som förs förefaller som en garanti för att vi snart kommer vara nästan lika fattiga som resten av världen. Men det förefaller miljöpartister inte ha minsta aning om. De inbillar sig att vi kommer fortsätta vara priviligerade. De ser inte att företagen försvinner till låglöneländer och att vi bara hankar oss fram ett tag till genom att skuldsätta oss upp över öronen.

  SvaraRadera
 14. ”Istället vill vi att Sverige ska präglas av en livsstil som är moraliskt försvarbar ur ett klimatperspektiv – att vi får en hållbar livsstil som vi kan vara stolta över – och som kan inspirera andra länder till efterföljd.”, skriver flumnissarna.

  Min gissning är att den högre koldioxidhalten ger mer fördelar än nackdelar, i varje fall när den gödande effekten på allt växande inkluderas. Men detta har mindre betydelse.

  Istället är det så, att naturresursernas snabbt fördyrade utvinning gör att samhället i sin helhet och speciellt det här överbefolkade landet kollapsar i mitten av århundradet. Det enda man här kan göra är att skuta på saken med typ stopp av massinvandringen, införande av livsmedelstullar åtminstone motsvarande andras subventioner, stopp av stockholmssubventionerna och ett balanserat samarbete mot naturresursrika länder istället för mot fattiga i syd (EU).

  Vi bör också totalt isolera ett område i landet, kanske en kommun i Norrlands inland, och se hur långt de klarar sig. Naturligtvis med realistiska förutsättningar för överlevnad. Om det ska vara riktigt bra så är det utan mänskliga rättigheter och så att de dör till sista man om det behövs, för den prövningen får svenskarna när tillförseln upphör, om bara några tiotals år. Fördyringarna har funnits sedan år 2000. Det blir några ”finanskriser” till, värre och värre och sedan klappar det ihop. Det är bara fysik och matematik och mycket enklare än att räkna på koldioxiden.

  För de som ska radikalisera klimatpolitiken finns förstås inte detta på kartan. En del av vas som görs på området leder till en snabbare kollaps. Exempelvis leder subventioner inom vindkraft till felallokeringar i människans utvinning, ett sänkt välstånd och och just ett snabbare slut. Extra dumt är det att deponera koldioxid i jordskopan. Annat, som en hög drivmedelsskatt och kortare arbetstid, försenar kollapsen. Oavsett vad man gör så påverkas utvecklingen obetydligt.

  SvaraRadera
 15. Möjligheten till att lösa energifrågan finns redan.

  "Fri energiteknologi förändrar oss
  Den fria energiteknologin är redan här. Den är riktig, och den kommer att förändra hur vi lever, verkar och relaterar till varandra. Men som alla övningar i andlig tro så måste vi först manifestera generositeten och förtroendet i våra egna liv.

  Källan av fri energi är inom oss. Det är den där upphetsningen av att kunna uttrycka oss fritt. Det är vårt andligt vägledda intuition i uttryck utan distraktion, skrämsel eller manipulation. Det är vår öppenhjärtighet.

  Idealiskt så skulle fri energiteknologi vara grundläggande för ett rättvist samhälle där alla har mat, kläder, skydd, självvärde, och fritiden att begrunda livets djupare mening. Är vi inte skyldiga varandra att möta våra rädslor och ta handling för att skapa denna framtid för våra barnbarn?

  Fri energiteknologi är här. Den har existerat i decennier. Kommunikationsteknologi och Internet har dragit slöjan av detta märkliga faktum. Människor över hela världen börjar att bygga fria energianordningar för egen användning. Bankerna och regeringarna vill inte se detta hända, men kan inte stoppa det.
  Peter Lindemann."

  Christer

  SvaraRadera
 16. Kan du Birger göra den senaste texten lite större? Grova ord syns bättre än tunna.

  Gt

  SvaraRadera
 17. Problemet med att ställa om samhället till mer miljövänligt är att vi snart är i en situation där själva överlevnaden i samhället blir det primära för människorna. Miljöfrågor kommer då att anses som "lyxproblem",
  självfallet eftersom pengarna måste räcka till det dagliga livet, mat på bordet, tak över huvudet, kläder osv...
  Dagens ledande politiker vill inte ta i dessa frågeställningar med tång (utom SD)
  man vill inte heller informera människor om de stora avgörande framtidsfrågorna och absolut inte ha någon diskussion kring det hela. Istället låtsas man som att man kan ha allt åt alla hela tiden utan några märkbara konsekvenser och statsskulden tickar på, blir
  större och större timme för timme, dag för dag, månad för månad...

  http://www.statsskuld.com/

  En debattartikel av Expressens ledarskribent Anna Dahlberg belyser denna för Sverige helt
  avgörande fråga. Hon tar upp den som vänsterns problem, vilket det ju är, men även högern har ju del i detta:
  "Jag tror att en viktig förklaring är att vänstern står tomhänt inför flera av våra största framtidsutmaningar. Då gäller det att till varje pris undvika en diskussion i sak, och i stället misstänkliggöra meningsmotståndarens uppsåt."
  "Man kan fråga sig med vilken rätt vi förnekar världens flyktingar möjligheten att ta sig hit utan att riskera livet och tvingas i händerna på människosmugglare. Men om vi som enda västland tog bort detta hänglås skulle välfärdsstaten kollapsa."
  "Det finns dock en röst som helt saknas i detta samtal – vänsterns. Nästan alla vänsterdebattörer har visserligen tagit ställning för att Sverige ska tillåta fri flyktinginvandring genom att öppna för asylviseringar utanför Europa. Men man vill för allt i världen inte diskutera konsekvenserna av det ställningstagandet. I stället låtsas man som att man samtidigt kan öppna gränserna, utrota barnfattigdomen, rusta upp välfärden, utjämna klyftorna, häva bostadsbristen och höja lägstalöner och ersättningar. Det är inget mindre än ett intellektuellt haveri."

  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vanstern-ar-tomhant-i-migrationsdebatten/

  /Topsy

  SvaraRadera
 18. Ursäkta, Anna Dahlbergs text var införd som ledarartikel, inte på debattsidan.

  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vanstern-ar-tomhant-i-migrationsdebatten/

  /Topsy

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendasön jan. 12, 08:57:00 em

  Ligger mycket i det Anna skriver; medborgarlön, fri invandring, friår, 90% a-kassa utan gräns, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, 200 000 nya jobb i offentlig sektor osv.

  Vem som helst fattar att det inte kan förverkligas, men vänstern är fast i sin paradigm (så som Thomas Kuhn skulle ha sagt). Frågan är när den bryter ihop, anomalierna börjar bli väldigt många...

  Vi nyliberaler har haft svaret sen dag ett. Människor har rätt att flytta vart det de vill, men staten ska inte ge några pengar. Villl man ha ett friår får man spara ihop till det själv eller ta ett lån. Vill man jobba sex timmar per dag går det också bra, men då får man räkna med att leva mer knapert, Vill man ha 90% a-kassa så får man betala försäkringsavgifter därefter osv.

  SvaraRadera
 20. # Neoliberal Agenda

  Om människor har rätt att flytta vart de vill har de självklart också rätt att flytta till Djursholm, Bromma, Lidingö, Saltsjöbaden, Humlegården, Kungsträdgården, Djurgården, Helgeandsholmen, Skeppsholmen, Riddarholmen förmodar jag? Förklara annars precis varför de inte får flytta till dessa platser och vare sig bo i tält eller kräva att det byggs bostäder åt dem.

  SvaraRadera
 21. Neoliberal Agendasön jan. 12, 09:38:00 em

  De får bo i dessa områden och alla andra i Sverige, staten får inte hindra dem. Men det betyder inte att de får kränka individers privata äganderätt.

  SvaraRadera
 22. Det är helt surrealistiskt att man kan få ett så extremt fördummat mentalt klimat som det vi har i Sverige. Det finns uppenbarligen inga gränser för mänsklighetens dårskap, som Einstein påpekade.

  Det känns förstås också som ett dåligt skämt att man helt seriöst skall behöva svara på sådant som Neoliberal Agenda uttrycker här ovan. Snacka om att vara fast i sitt paradigm...

  Rättigheter är inget naturvetenskapligt faktum. Försök fatta att naturen inte ger varelser en enda rättighet utom att leva ett kort och brutalt liv. Alla rättigheter är mänskliga konstruktioner som skapats för att främja mänskliga mål. Främjar de inte mänskliga mål kan man skippa dem. Men du gör dem till en religion. Rättigheterna är i din världsbild absoluta även om de leder till helvetets eld. Det är milt sagt inte intelligent.

  SvaraRadera
 23. Neoliberal Agendasön jan. 12, 10:09:00 em

  Det är sant att jag har en paradigm, man får inte initiera våld tvång mot andra individer, för detaljer se här. Det är när man bryter mot dessa som man får "helvetets eld".

  Om du tror stöld, mord, misshandel, hot och tvång är lösningar så kan jag bara beklaga.

  SvaraRadera
 24. Du har en religion som du tror väger tyngre än naturvetenskapen. Naturens lagar känner vi. De där principerna som du upphöjer till religion är bara något du påstår. Var god visa att äganderätten och rätten att ostraffat bosätta sig var man vill är vetenskapliga faktum. Visa oss åtminstone den heliga boken som säger att de är absoluta faktum och som dessutom visar att den är en ovedersäglig grund för kunskap och moral.

  SvaraRadera
 25. Topsy. Sjöstedt utmålar Åkesson som rasist och främlingsfientlig (med rötter i den bruna smeten).
  Möjligen vet Sjöstedt att detta bara är retorik.

  SD:s kompis www.avpixlat.info svarar med en liknande retorik utan stöd i verkligheten, genom att kalla Sjöstedt för kommunist.

  Så lågt har debattnivån sjunkit att alla gemenheter är tillåtna.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendasön jan. 12, 10:51:00 em

  Rätten till liv, frihet och egendom är axiom. Jämför med termodynamikens huvudsatser. De kan inte heller härledas matematiskt, men vi vet att de gäller, av erfarenhet och experiment.

  SvaraRadera
 27. Naturen erkänner inget sådant. Det är mänskliga konstruktioner. Därmed står vi över dem. Vilket inte innebär att vi behöver lustmörda dem, utan bara att vi inte måste träla under dem. De skall tjäna oss, inte tvärtom. Än mindre skall vi träla under någon tes om att man ostraffat kan bosätta sig var man vill. Försök bosätta dig i björnens ide så får du se vad han tycker om det.

  Apropå ide så börjar det bli dags för mig att knyta mig.

  SvaraRadera
 28. Neoliberal Agendasön jan. 12, 11:26:00 em

  "Än mindre skall vi träla under någon tes om att man ostraffat kan bosätta sig var man vill. Försök bosätta dig i björnens ide så får du se vad han tycker om det."

  Det är inget trälande, du verkar fortfarande inte ta in skillnaden mellan tvång och frihet.

  Jag är ledsen, men mina rättigheter är inget som ni kompromissa er fram till, hur mycket ni än vill. Det är som med fri vilja, den är min. Inget som du eller någon annan kan ändra på.

  God natt,

  SvaraRadera
 29. EXTRA: VÄLBESTÄLLDA MÅSTE SLUTA "UNNA SIG" DVS RESA & ÖVERKONSUMERA
  CHOCKEN: FINT FOLK FÅR VÄNJA SIG MED FÖRORTSLIV MED FICKPENGAR
  SKANDALEN: HERRAR I RIKSDAGEN FÅR TRÄNGAS I KOLLEKTIVTRAFIKEN

  SvaraRadera
 30. # Neoliberal Agenda

  Du har en massa religiösa teser som du vill att vi skall inrätta världen efter även om de alldeles uppenbart både är alldeles obevisade och leder till ett helvete.

  Du struntar fullständigt i att det inte finns en tillstymmelse till bevis för dina religiösa teser och klarar inte ens att göra åtskillnad mellan dem. Du kan när du vill lägga till nya religiösa teser och när man kritiserar dem hänvisar du till dina mest fundamentala religiösa teser. Argumenteringen blir av typen "Guds fingrar äro turkosa eftersom han är allsmäktig och god". Du har inte bara misslyckats att bevisa den fundamentala religiösa tesen om din Gud, utan också tilläggstesen om turkosa fingrar. Trots det anser du att världen skall inrättas efter den (gravt destruktiva) tesen om att Guds fingrar är turkosa och ägnar ditt liv åt att argumentera för detta.

  Likt en taliban tycker du inte att det krävs någon intellektuell grund för att förstöra människors liv, samhället och världen. Världen skall inrättas efter febersjukt religiöst drömmande snarare än efter sund vetenskap.

  Du är ett riktigt freak, NA. Känns det inte lite ensamt där ute i yttre rymden, ljusår från vanliga människor och intellektuella?

  Jag måste ägna mig åt viktigare saker än att argumentera med stollar som dig, så vänta dig inga ytterligare responser. Skaffa dig ett liv NA, istället för att ägna det åt att förgifta världen med gravt defekta och destruktiva religiösa fantasier.

  SvaraRadera
 31. Sanningen är den att vi inte ens äger våra egna kroppar. Försök hålla fast vid dem...Har någon lyckats? Skulle inte TRO det!

  Allt är till låns. Den fria viljan har inget med mänskligt påhittade rättigheter att göra. Vi är inga djur, inga björnar och bör alltså sluta upp med att bete oss som djur. Viss mental kapacitet kan vi "kräva" av människan "skapelsens krona".

  Anonym, ja vad händer när "fint" folk måste sluta upp med överkonsumtion. Förmodligen ger de sig ut på gatorna och beter sig som djur, eller så använder de förhoppningsvis sig av sin nuvarande mentala kapacitet. Det är deras fria vilja. Förmåga och kapacitet avgör och visar då upp naturens verkliga klasskillnader.

  Klasskillnader är en naturens ordning, bestämd av individens egenskaper och förmågor, kvalitet, kapacitet och kaliber.
  Dessutom är den oberoende av uppfostran och utbildning.

  Så när det brakar gott folk så avslöjas klasskillnaderna:) Det kan vi se fram emot. Hur kommer vi att reagera.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 32. Så vi kan hoppas på att de "sunda" vetenskapsmännen beter sig sunt. I annat fall spricker överTRON på
  vetenskapen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 33. Neoliberal Agendamån jan. 13, 08:17:00 fm

  "så vänta dig inga ytterligare responser"

  Det gör jag inte, det var du som började dialogen.

  SvaraRadera


 34. Neoliberal Agenda, du skriver att "vänstern är fast i sin paradigm (så som Thomas Kuhn skulle ha sagt)."

  Högst osannolikt att Thomas Kuhn skulle sagt något sådant. Kuhn intresserade sig för hur förändringar uppstår inom vetenskapen, framför allt fysik. Det är tveksamt om han ansåg att paradigmbegreppet var giltigt för alla vetenskaper, eller mest lämpat för naturvetenskaperna.

  Men Kuhn hade säkert varit högst förvånad över att se hänvisningar till honom eller till paradigm-begreppet utan för vetenskapens sfär. Och känt sig missuppfattad genom att bli hopkopplad med politik.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.