lördag 28 december 2013

Annons

Dagens ordinarie blogginlägg hittar du här.
Idag är en annons införd i SvD. Jag finner skäl att låta texten finnas även här. 

Vad vet DU om myterna om ”massinvandring”?


Den 8 december publicerade Dagens Nyheter en bokannons som innehöll missvisande siffror och insinuationer som syftar till att antyda att ”massinvandring” är orsak till sociala problem i Sverige. Vi som står bakom den här annonsen och de 80 övriga sponsorerna anser att det är viktigt att bemöta falska påståenden med korrekta fakta.

”Sverige har sedan millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.”

Siffrorna är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften; på två invandrade personer så utvandrar en. Siffrorna innefattar även beviljade uppehållsrätter. Hemvändande svenskar var den enskilt största gruppen. Drygt 210 000 kom från EU- och EES-länder. Övriga uppehållstillstånd har beviljats exempelvis för studier, gästarbete, gästforskare, artistarbete, praktikplats, adoptivbarn, asylsökande, anhöriga, samt övriga grupper. Människor har samma värde oavsett om de lämnar eller ankommer till ett land!

”Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16 400 syrier asyl.” 

Över 100 000 människor har dödats i inbördeskriget. Barn torteras och tusentals barn har dött av prickskyttar och granater. Över 2,1 miljoner människor, varav hälften barn, befinner sig på flykt i Syriens grannländer. Sverige kan ge skydd åt fler!

”Av dem som beviljas asyl beräknas 70 % vara arbetslösa ännu efter två år. Anhöriginvandringen handlar mest om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa blir helt beroende av försörjningsstöd.”

Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år! En strålande ekonomisk affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer under de uppåt 20 år det annars tar innan inrikes födda blir självförsörjande. Enligt OECD så är nettovinsten drygt 26 000 kronor per år och hushåll. Tyvärr kan den ekonomiska vinsten på invandring delvis förklaras av att de som invandrat är utestängda från de övriga bidrags- och ersättningssystem som övriga befolkningen får. 
 
”Utrikesfödda uppbär upp 60 % av landets försörjningsstöd.”

Nej! Definitionen ”utrikesfödda hushåll” (som används i statistiken) innebär att minst en person är utrikesfödd, vilket kan innebära att en majoritet i hushållet är inrikes födda. Påståendet säger heller inget om hur mycket (ofta högre) bidrag och ersättningar som betalas ut till inrikes födda personer via de övriga bidrags- och ersättningssystem som allt för många utrikes födda är utestängda från.

”1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet.”

För att inte tala om hur många utanförskapsområden vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet när människor flydde Sverige! Inte heller då var fattigdom och arbetslöshet invandrades fel. De sociala problemen beror på svensk politik och ekonomi, inte migration. Det Sverige behöver är bl.a. långsiktigt hållbar socialpolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och kraftigt arbete mot diskriminering.

”64 procent av Sveriges befolkning anser inte att media berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.”

Det betyder inte att de svarande anser att invandringen är ett problem, 63 procent anser nämligen inte att invandring är ett problem. Däremot har 77 procent lågt förtroende för journalister.

Källor: SCB, Migrationsverket, OECD, Socialstyrelsen, SOM-institutet.
Veronica Svärd, doktorand i socialt arbete, bloggare och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ
Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, konstnär och debattör
Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ

32 kommentarer:

 1. Man blir så trött, så trött…

  Vad försöker ni visa? Att invandringen från MENA och subsahariska Afrika är en strålande affär för Nisse i Hökarängen? Jag trodde att denna motiverades av humanitära skäl. Men gör ett seriöst försök då och lyckas där alla andra misslyckats! Mitt förslag är att man slumpvis väljer ut 1000 av dem som fått uppehållstillstånd senaste 10 åren och går igenom balansräkningen för var och en. Kostnader för överkonsumtion av sjukvård, tolkning, personlig assistans, SFI, socialbidrag, introduktionsersättningar, rättegångar, fängelsevistelser i tillägg till pensionsavsättningar och allmänt slitage på infrastruktur. Resultatet torde vara en veritabel skräckupplevelse. Vissa påstår att vinsten kommer i nästa generation med asylinvandrarnas barn. Man måste då ge en rimlig förklaring varför dessa skulle vara mer produktiva än "vanliga" svenskar. Hittills är det väl inget som tyder på det.

  SvaraRadera
 2. Anonym som blir så trött: Vad i texten är fel? Om vi utgår från hur läget ser ut så vinner vi ju inte på att förvanska fakta. Det är väl bra, oavsett vad man anser om invandring, att vi utgår från de fakta som faktiskt finns. T ex när det gäller nettoinvandring, vad som räknas som "utrikes födda" etc. Det är bra att veta att i statistiken räknas ju till och med drottningen och Birger som havande invandrarbakgrund fast de nog känns väl så svenska som någon annan. Det är också viktigt att notera att kortsiktiga kostnader för kommuner kan bli besvärliga om inte staten tar ett övergripande ansvar i övergångsskedet, här tror jag att det brister idag, vilket skapar onödiga konflikter.
  L.

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendalör dec. 28, 02:34:00 em

  "Det Sverige behöver är bl.a. långsiktigt hållbar socialpolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och kraftigt arbete mot diskriminering."

  Ja, det behövs en hållbar arbetsmarknadspolitik. Tyvärr finns det inget riksdagsparti som på allvar vill avreglera och sänka skatter.

  Singapore har en invandring på 5-10% årligen och arbetslösheten ligger på 2%. Medellivslängden är högre, brottsligheten lägre, BNP/capita högre och PISA resultaten bättre än Sverige

  Men så har de världens bästa företagsklimat. Skattetrycket är en fjärdedel mot här.

  När ska ni öppna ögonen, kapitalism är lösningen.

  SvaraRadera
 4. "Människor har samma värde oavsett om de lämnar eller ankommer till ett land!"

  Vad har det med saken att göra?


  "Sverige kan ge skydd åt fler!"

  Eller så kan vi mer effektivt ge skydd åt ännu fler genom att satsa resurserna där, t ex i grannländerna.


  "Enligt OECD så är nettovinsten drygt 26 000 kronor per år och hushåll."

  Detta är gravt missvisande. Läs vad Tino Sanandaji skriver om detta. T ex http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/

  osv osv...


  Så om jag förstår det rätt så försöker ni visa på att annonsen var insinuerande genom att själva vara insinuerande och vinkla fakta? Tror ni att det gagnar er sak?


  Underhunden

  SvaraRadera
 5. Nu får vi alltså plötsligt, äntligen, något som liknar en debatt om dessa viktiga frågor. Men för att få ta plats i riksmedia måste den tydligen föras via betalda annonser. / Patrik

  SvaraRadera
 6. Underhunden, vilka riktar du dig till? Undertecknarna?

  SvaraRadera
 7. Jag tycker att annonsen är värd att lägga ut av flera skäl: innehållet i sak som jag i sina fakta finner är korrekt, sättet att få ihop pengar till annonsen, det rimliga att besvara annonsen som var införd i DN.

  I sak så ogillar jag att man så ofta försvarar invandringen med att den, enligt t ex OECD, går med ekonomisk vinst - jag menar att vi har anledning att i många sammanhang betona att vi gör saker även om det inte går med vinst eller leder till tillväxt. Det må gälla allt från mottagande av flyktingar till montering av solceller på taket. Förresten går inte soffan med vinst, men vi köpte den ändå...

  SvaraRadera
 8. Så kloka ord Birger!!!

  SvaraRadera
 9. Enligt OECD så är invandringen en kostnad för Sverige. Läs rapporten Birger.

  Sen går 60% av försörjningsstöd till utrikes födda. Artikelförfattaren har fel.

  Om man ska visa sin sak så borde man väl kunna backa upp sina argument med underbyggda argument. Nu blir det ju så lätt för de som ser ekonomiska argument som viktiga att totalt slå hål på argumenten.

  Att bemöta att bristande integration som leder till utanförskapsområden inte är ett problem för att det var värre på 1800-talet tilltalar inte mig.

  Sådan här irrationell argumentation blir ju en vinst för SD. Samt för Ullenhaag möjligen, här får han en annons om hur har har lyckats med integrationen, samtidigt som OECD visade på otroligt stora skillnader mellan svensk och utrikesfödda. Bland de sämsta i Europa.

  SvaraRadera
 10. Vad är problemet med boken som annonsen gäller?
  Den tar upp fakta kring invandringen vad jag förstår. Har inte läst den men jag ser att den är en storsäljare nu trots annonsförbud överallt och att ingen vågar recensera den.
  Inget större förlag vågade heller ge ut den.
  Bedrövligt åsiktsklimat i Sverige.
  Landet har blivit en demokratur.
  Jag är rädd för framtiden i det här landet :(
  Speciellt rädd är jag för de självutnämnda "goda" som säger sig
  vara mot fascism, nazism, rasism osv men deltar i möten med just vänsterextremister, islamister och andra som förespråkar våld mot oliktänkande.
  Som ena stunden pratar om fred och frihet och i andra stunden applåderar människor som säger "skicka svinen till slakt" och prisar någon som uppmanar till våld och misshandel mot
  en människa som inte har samma politiska åsikt. Skrämmande!
  Några exempel på det godkända "fina hatet" vid en manifestation mot rasism i Kalmar. Ledande lokalpolitiker deltog tillsammans med kyrkoherden.
  Förhandsinformationen talade om kärlek, att stå upp mot mörka krafter och lägga
  partitillhörighet åt sidan. Verkligheten talade ett annat språk.
  Att döma av affischeringen tycks somligt hat vara OK, inklusive hot, våld och sexuella
  övergrepp mot barn.

  Från AFA-antifascistisk aktions affischering inför manifestationen:

  "Hugg en nasse och våldta deras barn"
  "Håll dig hemma idag Thoralf"
  (Thoralf Alfsson, riksdagsman SD)


  /Topsy

  SvaraRadera
 11. Topsy, skit är skit oavsett varifrån det kommer. Höger eller vänster eller nerifrån eller uppifrån.

  SvaraRadera
 12. Enligt OECD-rapporten "tjänar" Sverige på alla åldersgrupper utom på de allra äldsta. Varför skall det vara så svårt att ta in???

  SvaraRadera
 13. Anonym 07:29.

  Vilken rapport menar du?

  Se tabell 3.7. I OECDs International Migration Outlook.

  Invandring kostar. Dessutom refererar rapporten till de mer detaljerade studierna från Storesletten och Ekberg. Som kommer fram till att invandring kostar. Om du nu vill använda ekonomiska argument så kom gärna med en specifik hänvisning.


  Länk tabell: http://www.tino.us/wp-content/uploads/2013/12/oecd.png

  SvaraRadera
 14. Mycket bra att du lyfter fram annonsen även på din blogg, Birger!

  Nu väntar jag bara på att du - och även resten av Sverige - även ska hurra för Fredrik Lindströms vinterprat från juldagen. Jag trodde, förmodligen naivt, men att något ändå skulle hända efter detta fantastiska tal.

  Men det ska tydligen tigas ihjäl som alla andra som vågar lufta dessa tankar offentligt... Trodde dock att På spåret-domaren skulle gå annat öde till mötes...

  Alla som använder de 90 minuter de får i sommar/vinter i etern till att verkligen tala allvar om vårt ohållbara system och vansinniga knarkarekonomi förtjänar all respekt!

  /Anso

  SvaraRadera
 15. Det är uppenbart att massinvandringen skapar segregation som i sin tur skapar sociala problem. Så fullständigt världsfrånvänt att låtsas något annat.

  Hemvändande svenskar behöver inte söka uppehållstillstånd så nej, de ingår inte i de siffrorna.

  Sedan "hjälper" det knappast om en svensk utvandrar för varannan person som invandrar, tvärtom ökar det problemen både vad gäller förmåga att assimilera dem som kommer och intäkter/utgifter för stat och kommun.

  Ping Birger om vattenkraft: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-lag-behovs-for-att-skydda-aar-och-alvar_8853286.svd

  SvaraRadera
 16. Neoliberal, Singapore är en polisstat med drakoniska straff. Dessutom är historieundervisningen avskaffad i skolan eftersom de menar att om folk får tillgång till sin historia blir det motsättningar mellan etniska grupper.

  Singapore är om något ett exempel på att mångkultur bara fungerar under stark repression. Nej tack.

  SvaraRadera
 17. Det finns alltså två skilda uppfattningar om invandringens ekonomi.

  Det ena lägret säger att det är en usel affär för Sverige, för att inte tala om brottskurvan.

  Det andra lägret menar att det är en bra affär.

  Om det sista är sant, ska vi då tycka att det är bra med krig i t.ex. Syrien, hemskheter som driver folk till oss?

  SvaraRadera
 18. Vad ska vi tycka om EU medborgare från t.ex. Bulgarien och Rumänien som tigger på gator och torg. De är ju inte egentligen här för att tigga, utan för att få ett annat liv och ett jobb.

  Ändå så vill t.ex. en professor i statsvetenskap enligt Ekot förbjuda tiggeriet och kriminalisera de, som ger dem pengar. Hur står det egentligen till med den fria rörligheten? Bra eller dålig affär. När det stannar vid det resonemanget har vi inte förstått hur illa det är. När inte dessa människor betraktas som jobbsökande som alla andra som kommer hit, utan som enbart tiggare så är något väldigt snett. Kan det bero på att många är romer? Även delar av Alliansen och SD vill förbjuda tiggeri. Att dessa människor kommer hit för att söka jobb talas det tyst om. Det är inte bara krig som för människor hit, utan även extrem fattigdom i krisens Europa. Ska vi då tycka att EU:s politik som är vår politik är något att hänga i julgranen?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Lisbeth, det är kanske där den skall hänga....

  SvaraRadera
 20. Neoliberal Agendasön dec. 29, 03:31:00 fm

  Erik " Singapore är en polisstat med drakoniska straff..."

  Håller med om att det finns saker som inte är bra i Singapore, men vi kan titta på Hong Kong som också har ett mkt bra företagsklimat och en relativt stor invandring. De kan uppvisa liknande resultat. Eller så kan vi titta på USA i slutet av 1800-talet, som då var i det närmaste en laisse-faire ekonomi. Med en fri ekonomi kan en relativt stor invandring hanteras utan att man får arbetslöshet.

  SvaraRadera
 21. Anonym, ja EU:s politik "kanske" passar i julgranen trots allt. Som en ihålig kula av glas. Den ramlar förr eller senare ner och går i bitar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Man möter nu fler tiggare i Göteborg än vad man göra i Calcutta, Indien. Jag vet inte om Rothsteins förslag är det bästa. Men det är ett förslag. Om vi inte gör något alls kommer tiggarna att finnas kvar och tältlägren blir fler. Bulgarien och Rumänien kommer inte att reformera sin socialpolitik, och de tunga, meningslösa och okomplicerade jobb som tiggarna skulle kunna tänkas utföra finns inte längre i Sverige. Vilket vi skall vara glada för. I Amsterdam som jag besökte i somras fanns inte en enda tiggare. Hur han man gjort där?

  För övrigt tycker jag att man helt kan sluta använda ekonomiska argument, plus eller minus, när man pratar om invandring. Svenskarnas tilltagande skepsis mot invandring, som visar sig i SD,s framgångar, har väldigt lite med ekonomi att göra. Betydligt mer med känslor, som i sin tur hänger samman med de skäl Nalin Pekgul, själv invandrad kurd, angav när hon 2005 flydde från Tensta – det ökade våldet och den religiösa fundamentalismen. Hur många skjutningar och avrättningar på öppen gata hade vi 2013 i Göteborgs invandrartäta områden? / Patrik

  SvaraRadera
 23. EU kommissionen har fördömt diskrimineringen av romer. Det vilar på DEM hur direktiven kommer att se ut ang. tiggeriet. Det diskuteras ju väldigt friskt kring detta nu. En väldigt infekterad debatt. Den fria rörligheten ingår i vår politik. Man har rätt att pröva lyckan här. Så fler tältläger är förmodligen att vänta. Många kommunpolitiker håller säkert andan. De vet inte hur de ska handskas med detta.

  Håller med dig Patrik vi ska helt sluta använda ekonomiska argument plus eller minus när vi pratar om invandring. Som om vi bara vill tjäna pengar på varandra... Det är den fria rörligheten, även med dess avigsidor vi bör samtala mer om.
  Utan att vi riskerar att bli betraktade som rasister...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 24. Den som avslöjas med att läsa hemsidan "Avpixlat", kan lätt stämplas som rasist.

  SvaraRadera
 25. Neoliberal, jag är också för bra företagsklimat så på den punkten behöver vi nog inte var oeniga.

  Och visst spelar det en roll vilken ekonomisk politik som förs.

  Man jag menar att det också spelar stor roll vad det är för typ av invandring. Utbildningsnivå och IQ, kulturella hinder, vilja och förmåga att anpassa sig till det nya landet.

  Vet inte exakt hur invandringen till HK ser ut, men tänker mig att den ser väldigt annorlunda ut än den vi har haft i Sverige.

  Invandringen till USA på 1800-talet var också en annan situation, med stora naturresurser som dittills varit oexploaterade.

  Dessutom befolkades t.ex. norra USA huvudsakligen av protestantiska nordeuropéer, så det blev inte så stora kulturkrockar (om man inte räknar med indiankulturen som blev utplånad).

  SvaraRadera
 26. Invandringen till USA i slutet på 1800-talet berodde på att USA behövde odla upp prärien för att få mat till befolkningen i städerna.
  De fick en ruta mark av given storlek och sedan fick de klara sig själva så gott det gick. På Ellis island försökte man dessutom kolla de som kom och de man inte ville ha fick återvända hem.

  SvaraRadera
 27. Neoliberal Agendamån dec. 30, 05:37:00 fm

  "Invandringen till USA i slutet på 1800-talet berodde på att USA behövde odla upp prärien för att få mat till befolkningen i städerna."

  Kan praktiseras även här, finns mycket mark i vårt land som kan arrenderas. Problemet är välfärdsstaten som innebär att man ska ha rätt att leva på andras bekostnad bara för man befinner inom samma geografiska område.

  SvaraRadera
 28. Veronica Svärd fick svar i gårdagens Avpixlat.

  SvaraRadera
 29. Neoliberal, det är väldig skillnad på jordars bördighet och odlingsbarhet. De jordar som blivit bra odlingsmark i Sverige har ofta varit gammal havsbotten med fint sediment som är mycket näringsrikt och fukthållande. De har redan tagits i anspråk.

  Högre liggande mark är istället ofta sandig morän som är näringsfattig och fort torkar ut. Dessutom lakas näringsämnena fort bort om man tillför konstgödsel.

  Sedan ligger mycket av Sveriges areal på så hög breddgrad att växtsäsongen blir för kort och även i höglänta lägen blir det sen frost på våren och tidig på hösten. Svårt att konkurrera och få lönsamhet på en fri marknad.

  Så det är inte alls jämförbart med USA på 1800-talet.

  SvaraRadera
 30. Neoliberal Agendamån dec. 30, 06:22:00 em

  " Svårt att konkurrera och få lönsamhet på en fri marknad."

  Självklart skulle inkomsterna bli små, men det är iaf. ett sätt att slippa kollektivavtalen som håller uppe lönerna på orimligt hög nivå. Plocka bär på somrarna kan man också göra.

  SvaraRadera
 31. Gunnar Sandelins och Karl-Olov Arnstbergs svar i Aftonbladet( http://www.aftonbladet.se/debatt/article18096042.ab );


  Tyvärr Svärd, inga sakfel i vår annons
  Författarna: Vi måste kunna prata om Sveriges invandring

  Den 27/12 anklagade Veronica Svärd (Fi) oss för ”falska påståenden” och en ”nationalistisk, fascistisk och rasistisk” utgångspunkt i helsidesannonsen för vår bok ”Invandring och mörkläggning” i DN den 8/12. Inte på någon punkt bevisar hon dock några sakfel i vår annons. Annonsen var inte ett debattinlägg. Däremot behandlar boken reella befolkningsförändringar i Sverige under 2000-talet inklusive den utvandring som Veronica Svärd efterlyser. Hemvändande svenskar är den största invandrargruppen, påstår hon. Men dessa är redan medborgare och förändrar inte demografin. 2012 invandrade 20 000 svenska medborgare, men 25 000 utvandrade. Syrien, Afghanistan, Somalia och Irak låg i topp 2012 vad gäller nettoinvandring (SCB).  Vad gäller permanenta uppehållstillstånd 2013 är Syrien i en klass för sig, följt av Somalia (Migrationsverket). Vi får hit en svårintegrerbar och ofta långsiktigt bidragsberoende befolkning med många analfabeter. Detta måste få sägas med tanke på Sveriges framtid. Sverige är extremt. Vi har tagit emot flest irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn i västvärlden. Nu tar vi emot mest syrier, cirka 24 000 sedan inbördeskriget bröt ut. I år har Sverige beviljat femton gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som Finland, tio gånger mer än Danmark, fem gånger mer än Norge.  Bara 51 procent av de utomeuropeiska invandrarna arbetar. 60 procent av dessa har högst förgymnasial utbildning, men enligt Eurostat är bara 2.5 procent av jobben i Sverige tillgängliga för lågkvalificerad arbetskraft. 60 procent av försörjningsstödet (inkl etableringsersättning) går till utrikes födda. Beräkningen påverkas bara till högst två procent av de som är inrikes födda i de hushåll som Socialstyrelsen redovisar som blandade, vilket Veronica Svärd missat.

  Sverige har mellan 1990 och 2006 gått från tre till 156 utanförskapsområden, där mer än hälften av de vuxna saknar arbete. Sedan dess har inga mätningar gjorts av SCB. Svärd jämför med ett ospecificerat antal utanförskapsområden i 1800-talets Sverige.

  Är det Fattigsverige vi ska ha som måttstock?

  Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg,

  författare till ”Invandring och mörkläggning” (Debattförlaget 2013).

  SvaraRadera
 32. ... gud vad jag är trött rasister och marknadstalibaner

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.