onsdag 22 maj 2013

Inför MP-kongress: Från samhällsförändrare till samhällsbevarare?

Valaffisch 1998
Kongressaffisch 1996

Det var ett antal år sedan Miljöpartiets kongresser kännetecknades av ideellt arbete, gräsrötter och övernattningar i massförläggningar. Det fanns helt enkelt inte pengar till något annat. 

När Miljöpartiet nu går till kongress, trettiotvå år efter sitt bildande, är det ett helt annat parti vi ser. Partiet har växt. Steg för steg. Tillhör nu de etablerade och välsituerade med en organisation som dräller av chefer, enheter och hierarkier. 

Det fungerade inte alltid så bra de första åren i partiets historia. Det fanns ingen sammanhållen partiledning, ingen partistyrelse - istället fanns ett antal utskott som hade hand om olika delar av partiets centrala verksamhet: politik, förvaltning, stadgar och organisation. Ibland ramlade frågor mellan stolarna. När partiet ramlade ur riksdagen 1991, efter bara en mandatperiod, föll hela valrörelsen mellan stolarna.

Det var således inte bättre förr. Men det var onekligen annorlunda. På gott och på ont. 

Det är inte bättre nu heller. Bara mer anpassat till konventionell organisationsform. Decentraliseringens svagheter har ersatts med hierarkiernas svagheter. Begreppet effektivitet betydde i partiets barndom att gräsrötterna hade starkt inflytande, begreppet betyder idag snarare att partiledningen kan bestämma. Partiet blev under Maria Wetterstrands och Peter Erikssons ledning allt mer centralstyrt.

Man rustade för regeringsbildning – och det hade sitt pris: man behövde skapa form och attityd för att visa socialdemokraterna att man hade förmåga att styra partiet, ta obekväma beslut och tvinga riksdagsgruppen att vara enig. Peter Eriksson läxade upp medlemmarna, efter kongressen 2006, och krävde att dessa skulle klä sig mer konventionellt och anpassa vad man sa i talarstolen till det faktum att teve direktsände. Mångfald i uttryck och form uppfattades som ett hot, något att skämmas för, istället för något att ta avstamp ifrån.

Partiet har gått från att ha varit ett alternativ i alla dess former till att bli ett parti bland alla andra. På gott och ont. Framgångarna kanske inte blev så stora som man hoppades i valet 2010 – istället för förväntade 10 procent hamnade man ”bara” på 7,3 procent, vilket dock är 1,8 procentenheter mer än då partiet kom in i riksdagen första gången 1988. Om skillnaden må vara ganska liten i röstetal så är den dock desto större rent ideologisk. Vilket inte minst speglas på DN-debatt.


Den 7 juni 1980 publicerades på DN-debatt ett inlägg av Per Gahrton under rubriken Det behövs ett nytt politiskt parti! Per Gahrton – som tidigare varit riksdagsledamot för Folkpartiet - gick till angrepp på de gamla partiernas jakt på materiell och ekonomisk tillväxt, deras avsaknad av visioner och bristande interndemokrati. 

Per Gahrton kritiserade att samhället dominerande lyckomål var materiell rikedom och att detta skulle uppnås på en ständig jakt på mer ekonomisk tillväxt. Han skrev: ”Det finns inget parti i Sveriges riksdag som klart och entydigt kräver att samhällsekonomins tillväxtmål skall ersättas med ett balansmål. Det finns inga politiker som trovärdigt kan formulera nya kvalitetsmål.”

Avsaknaden av detta var det grundläggande skälet till att Per Gahrton tog initiativ till Miljöpartiet.

Tjugofyra år senare (DN Debatt 1 augusti 2004) bröt partiets dåvarande språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson helt med den tillväxtkritiska idé som var en huvudorsak till att partiets bildades. Tillsammans med Göran Persson och Lars Ohly deklarerade språkrören att man var "fullt och fast övertygade om att våra ambitioner för ett rättvisare och grönare Sverige endast kan förverkligas i en ekonomi som växer."

Ett nytt parti hade växt fram. Majoriteten av medlemmarna accepterade den nya linjen – annars hade man rimligen krävt nya språkrör på nästkommande kongress. Framgångar i opinion – och vetskapen att Maria och Peter valdes som räddande änglar i en fullständigt kaotisk situation inför valet 2002 – bidrog säkert till medlemmarnas ovilja att kritisera.

Jag hävdar bestämt att det idag finns större skäl än det fanns 1980 att vara kritisk till jakten på ekonomisk tillväxt.  Och att Per Gahrtons ord - om att det inte finns några ledande politiker som trovärdigt kan formulera nya kvalitetsmål istället för sitt eviga tillväxtmantra - gäller än mer idag än då.

Visserligen finns det viss tillväxtkritik i miljöpartiets program, och internt kan språkrören tillstå att tillväxt har sina avigsidor, men utåt är det tunt med kritisk tillväxtanalys. Trots att en stor del av den ekonomiska tillväxt vi sett de senaste tio åren gjorts möjlig genom ökande skuldsättning – i stora delar av Europa genom ökande statsskulder, i vårt land genom skenande skulder för hushållen. Och trots att en stor del av tillväxten är konsumtionsdriven på ett sätt som gör att vi är på väg att konsumera sönder både planeten och de processer som gör att den är beboelig.


Man kan alltså konstatera att att partiet förflyttats ganska dramatiskt på den politiska skala där grönt står mot grått. Men partiet har också förflyttats på den konventionella skalan för rött och blått. Sålunda tillhör MP numera - åtminstone fram till kongressen under helgen - tillskyndarna av vinstsyftande bolag inom t ex skolväsendet. Vilket bryter bjärt mot alla de grundvärderingar partiet en gång byggdes på: gärna alternativ till offentligt ägd skola och omsorg, men aldrig vinstsyftande sådana. Miljöpartiet var det parti som var mest noga med att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. 

När MP:s partiledning nu även lanserar begreppet "ny arbetslinje" bryter det totalt mot partiets tidigare valbudskap "arbeta mindre - älska mer". Det känns onekligen som ett helt nytt parti vuxit fram, ett parti som inte känns lika nödvändigt som samhällsförändrare som det gamla.


Det är hög tid att Miljöpartiet åter tar sig an den stora utmaningen att åtminstone försöka formulera svar på hur vi kan ta nästa steg i samhällsevolutionen. Hur stegen från ett alltmer marknadsfundamentalistiskt konsumtionssamhälle till ett blandekonomiskt utvecklingssamhälle på socialekologisk grund kan tas. Med målet att fri tid, kultur och social närvaro prioriteras framför ständigt ökande konsumtion och ekonomisk tillväxt.

Det kanske skulle skrämma en och annan väljare. Men politik måste rimligen vara större än att vinna väljare i nästa val på politik snarlika alla andra partiers.  Politik är att försöka få med sig människor i en samhällsförändring man egentligen inser är både önskvärd och nödvändig. Och jag tror mig veta att det finns åtskilliga inom Miljöpartiet som faktiskt skulle vilja mer av partiet än vad man ser idag. Ett modigare och mer utmanande parti. 

43 kommentarer:

 1. bra rutet! jag skriver i vanlig ordning under på allt och önskar att jag var kapabel att starta ett nytt parti, där frihet för människan går före friheten för kapitalet och där den liberala grundidén slipper bli utmattad av hungriga marknadskrafter och kortsiktiga planer. Tack!

  SvaraRadera
 2. Jag var med om att starta partiet lokalt, i början på 80-talet. Jag har sedan haft många uppdrag på olika nivåer. I dag är jag inte längre säker på att partiet får min röst 2014. Så illa är det.

  Jag ser ingen mening i att stödja ett parti som är helt fel ute i dag; som gör fel analys, som agerar fel och som saknar lösningar på de problem som växer för varje dag. Det finns som jag ser det inte längre någon kunskap eller medvetenhet i partiet. Däremot ser jag i stället karriärism, konflikträdsla, tystnad och tendenser att fjäska in sig hos alla för att därigenom få makt och inflytande.

  Men vad ska man ha den makten till?

  Jag minns en diskussion jag var inblandad i, det var tidigt 80-tal. Våra kritiker sa, att om ett antal år är ni gröna precis som dom andra. Så rätt dessa kritiker hade!

  SvaraRadera
 3. Förklara hur begreppet "ny arbetslinje" bryter mot partiets tidigare valbudskap "arbeta mindre - älska mer".

  Vad jag förstår så innebär inte den nya arbetslinjen att man ska arbeta mer och älska mindre.
  Möjligen innebär den att fler ska arbeta.

  SvaraRadera
 4. hur fler arbetstillfällen skall skapas om lönsamheten samtidigt skall öka, det är ett mysterium för mig. Kan du förklara, /e/, eller någon annan som har förstått dilemmat? Jag såg en utväg ur försörjningskrisen i medborgarlönen eller basinkomsten. Men detta skulle innebära att partierna måste erkänna att samhället inte kommer att kunna garantera alla ett arbete, något som skulle radera ungefär hälften av alla dagens valfloskler.

  SvaraRadera
 5. Bra och läsvärt! Håller helt med. Visserligen finns alternativ som Gröna partiet och Enhet, men bäst vore om Miljöpartiet tog sitt ansvar att lyfta frågor för en nödvändig grön samhällsomställning på riktigt.

  Partiet är (alltför) etablerat idag och har helt andra möjligheter än de små och oetablerade att driva opinion. Istället skänker MP (ja, dess ledning) bort sitt initiativ för en del av maktkakan på ett vis som säkerställer att de inte kommer att påverka samhällsutvecklingen nämnvärt i positiv riktning. Kallas maktkorruption och är rätt skämmigt i sak.

  Ett grönt parti behöver givetvis vara i första hand ett idéparti och inte något maktparti.

  SvaraRadera
 6. Ming, basinkomst är en mycket lovande reform. Vilket även praktiska försök runt om i världen visat. En av poängerna är ju också att just minska beroendet av att ha ett lönearbete. Fram för frihet, arbetstidsförkortning, livskvalitet och mer makt för vanliga människor över sina liv.

  SvaraRadera
 7. Och (för att mer ge ett svar på din egentliga fråga) sedan är det ju också så att lönsamheten inte direkt behöver öka i ett överflödssamhälle som vårt. Ekonomin borde handla om att fördela och nyttja resurser på ett sådant sätt att samtliga kan täcka sina grundläggande behov och att det också sker inom ramen för vad jorden klarar av. Egentligen är det inte särskilt svårt att genomföra i praktiken heller, utan det är mest väldigt annorlunda från hur det fungerar idag med en nyliberalt tonad globaliserad "ekonomi" där funktionerna slösa, girighet och egoism är husgudar.

  SvaraRadera
 8. Bra skrivet, och helt i linje med vad jag, och majoriteten på medlemsmötet i MP-Västerås, tänker driva på kongressen. Om vi får makt utan mandat för de systemförändringar vi vet måste till, vad ska vi då med makten till? /Marléne Tamlin, kommunalråd i Västerås

  SvaraRadera
 9. Förresten biföll kongressen 2011 följande "Att MP i sitt utåtriktade arbete tydligt visar att omställning från tillväxtekonomi till grön ekonomi är nödvändig, att omställningen till gröna jobb och grön teknik är bra, men inte tillräcklig för att klara utmaningarna kring arbetslöshet, klimat, global rättvisa och resursbrist.", "att forskningsrön kring alternativ ekonomisk modell integreras i det kommande arbetet med att revidera partiprogrammet, kapitlet om ekonomi" samt "att Partistyrelsen uppdras formulera en strategi för hur diskussionen kring alternativ ekonomisk modell kan bli en bärande del i MP:s valplattform 2014". Finns en del för styrelsen och språkrören att jobba på där...

  SvaraRadera
 10. Om miljöpartiet för att bli en del makten, ger upp den radikala gröna ideologin, så är ju makten totalt bortkastad. Då är det bättre att stå vid sidan och kunna bedriva radikal kritik, kring tilllväxt, jobbfrågor etc. I och för sig har partiet betryggande opinionssiffror nu, för att kunna räknas som en tänkbar del i en blivande regering, då borde Fridolin/Romson kunna använda den positition och styrkan till att bli mer radikala, att exempelvis våga tala öppet om tillväxtens dilemmor.

  SvaraRadera
 11. Om man vill vara kritisk till ekonomisk tillväxt så som den definieras av etablissemanget bör man åtminstone bemöda sig om att ersätta det med det som de flesta räknar som tillväxt, dvs att det finns mer kvar vid ett senare tillfälle än det fanns tidigare. Jag kallar detta för real tillväxt. Risken är annars att man skrämmer bort dem som tror att ekonomisk tillväxt betyder det jag här definierat som real tillväxt.

  Jag skulle vilja att statliga myndigheter årligen redovisade värdet av samtliga tillgångar i Sverige, inklusive kända naturtillgångar. Inte för att den exakta siffran i sig är intressant, och dessutom mycket svår att få helt rätt, utan för att det ska vara lätt att följa utvecklingen om vi får mer eller mindre tillgångar i samhället. Sen är förstås fördelningen av dessa tillgångar också intressant, men det är en annan fråga.

  Det är inte alls omöjligt för en negativ ekonomisk tillväxt att generera positiv real tillväxt.

  SvaraRadera
 12. För socialdemokraterna tog det femti år, för miljöpartiet bara tjugo. Utvecklingen går snabbare nuförtiden.

  Men utvecklingens riktning är självklar. Är man ett politiskt parti anpassas ens synsätt till fokus på statens behov. Partier får huvuddelen av sina pengar från staten och blir därför statens förlängda arm, något den använder för att inte vara helt ur fas med stämningarna i folkdjupet.

  Om du vill utgå från något annat än statens behov, Birger, ska du nog organisera något vars kärna finns någon annanstans än i riksdagen.

  SvaraRadera
 13. MP och övriga riksdagspartier går i Bilderberggruppens och EU:s ledband. Det är ett system där partierna tror att allt blir bättre bara allt centraliseras och blir stort - stora regioner, stora koncerner, stora handelsblock, EU federation med en enda stor centralbank, en stor världsordning - det är vad MP och övriga partier har och rätta sig efter så länge de inte vågar sätta ner foten och säga NEJ!

  Christer

  SvaraRadera
 14. Mycket intressant och bra skrivet.
  Men det saknas en slutsats, som för den som letar finns mellan raderna tidigare i inlägget. Du skriver att det nu är dags för Mp att beskriva hur nästa steg i samhällsutvecklingen ska se ut, underförstått att detta steg ska vara i samklang med mer konservativt färgade Mp-idéer. Men det går inte. Ett sådant program kan Mp inte längre skriva.

  I det gamla Rom importerade man rådgivare och framtida makthavare när man tyckte att det blev för kvavt i Rom. Makten korrumperade. Det tog inte så lång tid att inse att de nya makthavarna hade kanske fem år på sig att ändra sakernas tillstånd, sedan hade de själva förändrats och anpassat sig till miljön.
  Miljöpartiet har gjort denna resa. De kom med förändring och ett nytt projekt, men då de var som starkast i ideologin hade de för lite genomslag för att verkligen ändra politikens innehåll. Nu skulle de, maktmässigt, kunna göra det, men det är inte längre samma parti. De som har tillkommit de senaste 10 åren är inte beredda att driva detta; för dem är Mp ett modernt storstadsparti med grön profil.
  Jag tror, precis som för människor, att ett parti med väldigt stark agenda har två eller max tre mandatperioder (snarare två numera) på sig, efter det har de absorberats av den politiska miljön och själva blivit en del av det som kallas etablissemanget, och därifrån finns ingen väg tillbaka.

  SvaraRadera
 15. Svar till /e/: Begreppet bryter definitivt mot allt som MP stått för! Vilket ju också framkommer i de debattforum partiet har. Begreppet ger bilden av just arbetslinje som är kopplat till "utanförskap" i den politiska retoriken. Ett grönt parti måste naturligtvis ha som mål att ett liv både med och utan arbete INTE utgörs eller utmålas som utanförskap. Arbetet måste tvärtom avdramatiseras, precis på det sätt som så många valmanifest från partiets tidigare år uttryckt det. Livet är större än arbetet, medborgarskapet är större än arbetsmarknaden, ingen skall behöva känna utanförskap i samhället - det är målet för grön politik som ser det civila samhället som en än viktigare del av det formella arbetslivet. Det är därför grön ideologi byggt på idén om en god grundtrygghet för alla, oavsett om man har jobb eller inte, oavsett om man jobbar heltid eller deltid, oavsett om man är frisk eller sjuk. Det handlar om en helt annat människosyn än den som präglar vår tids mycket inskränkta syn på människan!

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendaons maj 22, 01:38:00 em

  1980 användes fortfarande tippex och skrivmaskiner, kartotek istället för databaser, brev kom i pappersform istället för elektroniskt, musik distribuerades på plast, mat värmdes i ugnen istället för micron, fotografier kom ur framkallningsvätskor istället för digitala bitar, telefonnummer hittades i kataloger för på nätet...

  Vi får vara glada att produktivitetsökningar fick fortsätt och att vi inte tog Gahrtons tillväxtkritik på allvar. Samma sak kommer folk säga 2045.

  SvaraRadera
 17. @Neoliberal Agenda

  Varför sätter du likhetstecken mellan tekniska framsteg och tillväxt? Du är duktig på att hoppa till helt ogrundade slutsatser grundat på dina egna religiösa grunder. Bara för att du antar att något är som inbillar dig så är det inte universalt sant bara för att du tror så.

  Att vi har effektivare sätt att producera saker på skulle kunna användas till att ge mer frihet. Här är ett exempel på hur det skulle kunna ske utan att folk ska konkurrera ihjäl varandra på det religiösa altare kallat marknaden som du tillber:
  http://vimeo.com/58165438

  SvaraRadera
 18. Just det, Lincoln. Tillväxt är inget framstegsmått. Tillväxt är snarare ett mått på aktivitetsökningen i den formella ekonomin varvid man adderar såväl bra som dåliga aktiviteter.

  Att de dåliga aktiviteterna ökar kan alltså innebära att man får tillväxt.

  Men det kan ju knappast ses om ett framsteg att de dåliga aktiviteterna ökar.

  SvaraRadera
 19. Ditt inlägg läses för fullt av miljöpartister i riksdag och riksdagskansli... En del älskar, andra är förbannade och några sura. Hörde att du intagit ett antal debattsidor de närmaste dagarna i ett antal tidningar. Heja på!
  L.

  SvaraRadera
 20. MEDBORGARLÖN; NU!

  SvaraRadera
 21. Tanklösheten är människans största fiende sa Nättrollet

  Replik:

  Decentralisering av dumheten gör den hanterbar.

  På ön, Ön så levde Vi tillsammans med varandra
  och med Jorden.

  Monsanto visste att vi fanns, men emedan vi
  tack vare en fantastiskt uppfostran mot lönsamhet
  "Är Du lönsam lille vän" voro immuna mot
  tidens prat så fick vi vara ifred.

  Vi stämplades som:
  Icke lönsamma !
  Små dumheter gjorde vi i mycket liten skala.

  Hela byn satsades aldrig på ett bräde
  som man gör där ute, med Jorden.

  Frågan är om vi inte måste samla ihop
  oss för att inte dras in ännu mera i det
  Lönsamma Moneyastiska Vansinnet ?

  Men endast i Parti har varit fel i många år !

  SvaraRadera
 22. @RL
  Precis! Lönsamma ska vi vara. Vi ska tjäna pengar och springa i ekorrhjulet för om vi inte förmås jaga efter mer pengar så minskar efterfrågan på den fiktiva vara som finansbedragarna lurat i oss är det enda av värde på denna jord.

  Smaka på orden! "Tjäna pengar" - vi ska vara tjänare och de som får oss att tjäna har dessutom skapat den fiktiva enheten pengar så att den skuldsätter tjänarna. Det är ett skuldslavsystem som de bundit folket till och det är inget de döljer. Inloggningssystemet som bankerna använder heter Nexus vilket var namnet på skuldslavarna i Rom (googla gärna ordet nexum). Så när du loggar in på din bank så gör du det som en skuldslav (nexus).

  Det värsta som kan hända dessa penningparasiter är att vi slutar konkurrera med varandra och skapar värden där vi hjälper varandra. Då skapas värden utanför etta skuldslavsystemet som kallas penningsystem.

  Sådana som Neoliberal Agenda vill få oss att tro att konkurrens är ända vägen framåt. De försöker ofta blanda in Darwinistiskt svammel för att rättfärdiga det.

  Men en människokropp består av mellan 60-90 biljarder celler som samarbetar. Om de alla försökte ha ihjäl varandra till varje pris skulle varken du, jag, Neoliberal eller någon flercellig varelse finnas.

  Att ge folk en medborgarlön kan vara grunden på ett nytt system där samarbete är grunden och där vi slutat vara tjänare åt penningen. Jag tror det parti som vågar ta ifrån penningmakten från bankerna är ett parti som kommer få många röster (såsom Beppe Grillo i Italien). Man skulle ju kunna hoppas att miljöpartiet kunde komma till den insikten

  SvaraRadera
 23. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu

  SvaraRadera
 24. Neoliberal Agendaons maj 22, 09:03:00 em

  "Varför sätter du likhetstecken mellan tekniska framsteg och tillväxt?"

  Har inte nämnt tekniska framsteg, däremot tog jag upp några produktivitetsökningar som har skett.

  SvaraRadera
 25. Så de är inte tekniska framsteg då du enligt ovan inte har nämnt några tekniska framsteg? Ökad effektivitet behöver inte betyda produktitetsökning. Tvärtom har datorisering minskat mängden tidningar, mängden kemikalier och annat som du rabblar upp. Eller hävdar du att det skett en produktivitetsökning av mängden framkallningsvätska när bilderna blivit digitala? Har datoriseringen ökat mängden utgivna tidningar?

  Det enda effektivitethöjningen inte lett till är ökad frihet poch fritid för medborgarna. De ska ju enligt dig jaga än mer effektiviteshöjningar in i absurdum vara sig det behövs eller ej. Det viktiga är att det jagas vidare i ekorrhjulet så att skuldpengarna snurrar.

  Den entydighet du åberopar existerar mao inte. Du fortsätter mao svamla ihop dina egna naturlagar som vanligt Neo.

  SvaraRadera
 26. Linoln

  Hårdraget:
  När mitt prat bidrager till att
  Dårhuset får ett ansikte och att
  krossade rutor bidrager till att
  många lämnar sina celler och att
  Vi bildar kulturceller så att
  de Tillsammans skapar det
  Klotförstånd som människorna ännu
  saknar under vars vingar Kulturer
  skapas som är införstådda med
  att om någon i en By blir galen
  så åtgärder man detta, i stället
  för att som Carl överlämna hela
  byn till mördaren Obama som
  vill göra hela världen
  till Galenskapens Rike!
  Styrd av Penningens Gudar på
  oljans asfaltvägar
  en trappa upp.

  SvaraRadera
 27. Gick igenom mitt smyckeskrin häromveckan vari jag hittade min gamla favorit-mp-knapp som förmedlar orden "Miljö - det är där du bor och lever och älskar" och det stang till i hjärtat när jag tänkte på hur fjärran det budskapet känns från dagens mp...
  AK

  SvaraRadera
 28. Neoliberal Agendaons maj 22, 10:02:00 em

  "Så de är inte tekniska framsteg då du enligt ovan inte har nämnt några tekniska framsteg?"

  Det är tekniska framsteg men det var du som gjorde kopplingen, inte jag.

  De saker jag tar upp går snabbare att utföra idag än för 30 år sedan, fortare att hitta i en databas än i ett kartotek, snabbare att skriva på en dator än en skrivmaskin, snabbare få en bild till en tidning om man slipper framkallning osv. Det blir mer producerat per arbetad timme, allt annat lika.

  SvaraRadera
 29. @Neoliberal Agenda

  Ah det gamla ceteris paribus igen, ordet som gör ekonomer enstämmiga och väldigt enkelspåriga!

  Det var du som ordagrant skrev att du inte skrivit något om teknikframsteg. Bra att du kommit till insikt om att du faktiskt gjorde det.

  Sant att det går att göra saker snabbare än förut - det vill säga en effektivitetshöjning. Det är inte entydigt liktydigt med en produktivitetsökning av t.ex mängden tippex.

  Effektivitetshöjning genom tekniska framsteg behöver mao inte entydigt vara samma sak som en produktivitetsökning (i alla fall inte av mängden tippex :) ).

  Sedan är det ju en annan sak att företagen "by design" bygger saker som ska gå sönder. För företagen är ju liksom folket också skuldsatta av penningsystemet och måste jaga pengar för att betala påhittade skulder. Att det skett en produktivitetsökning av mängden "crap" kan jag hålla med dig om.

  Verkar det inte vettigare att vi använder tekniska framsteg till att skapa varor som håller så att vi kan använda dem så effektivt som möjligt än att vi måste ha ett system där mer prylar görs för att de ska gå sönder och för att ekorrhjulet av skuldpengar ska snurra?

  Du vet att i naturen är det den effektivaste resurssnålaste lösningen som brukar överleva. Crapy shit har inte så lång överlevnadstid i naturen heller.

  SvaraRadera
 30. Neoliberal skriver:
  "Vi får vara glada att produktivitetsökningar fick fortsätt och att vi inte tog Gahrtons tillväxtkritik på allvar."

  Bra Lincoln att du rättar Neoliberal som inte tycks förstå att utveckling, vare sig det gäller teknikutveckling, alternativa lösningar, nedväxt och omprioriteringar, produktivitetsökningar etc., beror av vår mänskliga hjärnas kreativa förmåga att tänka och utveckla, och som alltså INTE har sin förmåga kopplad till huruvida vi har monetär Neoklassisk tillväxt eller inte, dessutom är ett tämligen viktigt tillägg att många hjärnor idag ställs utanför då då dagens dysfunktionella system både kräver tillväxt och ökande klyftor, vidare kan sägas att många av de hjärnor som präglas på samhällets institutioner för indoktrinering snarare likriktas än tillvaratas!

  L skriver:
  Ditt inlägg läses för fullt av miljöpartister i riksdag och riksdagskansli... En del älskar, andra är förbannade och några sura."

  Att några är förbannade och andra sura vet jag tyvär bl.a. beror av att de helt enkelt inte förstår, och detta beror av framförallt två aspekter erfar jag:
  1. högskolorna och universiteten tillhandahåller inte bra bildning och kritisk tänkande utan snarare reduktionistiskt tänkande och enkelriktning.
  2. Då det att inte förstå isig inte är ett problem, tyder oviljan till att inte försöka lära sig mer i sin strävan att förstå mer på att individualism, identitet och prestige, tydligen tagit överhanden framför lusten att utvecklas vidare, pröva och ompröva genom att nyttja sitt kritiska tänkande o.s.v.

  Kanske är våra dysfunktionella utbilningsinstitutioner tillsammans med bankmaffian vårt samhälles största och allvarligaste symptom på att det är makter över huvudena på folket som styr och ställer - vi lever alltså inte i en demokrati...

  SvaraRadera

 31. Under skalet på Neoliberal Agenda
  så fanns vår Ekonomiska Historia
  som en Vits. Kort.

  Ska det vara en psykologisk historia
  som Han är Representant för som Vara
  så får det hellre Vara.

  Men äro vi inte alla, Miljöpartiklar
  som liksom säden, böja sig för vinden.

  Fursten som inte kan luggas,
  har segrat över:

  Det sovande folket. Eller.

  Framtid far i frid !

  Samhällen finns inte längre !


  SvaraRadera
 32. Att fundera på följande är en
  uppgift för de Visa och något
  som de Lönsamma gärna undviker.

  FANNS VÄRLDEN INNAN JAG FÖDDES ?

  SvaraRadera
 33. @Lincoln: Jag delar din analys!

  SvaraRadera
 34. Alternativ 1.

  FANNS VÄRLDEN INNAN JAG KOM TILL VÄRLDEN

  SvaraRadera
 35. Nu börjar historien
  och slutar genom att
  jag går och sover
  gör jag sällan men
  lägger mig att sova
  och drömmer min
  världshistoria
  som jag nu gör
  och vaknar
  själv och
  glad.

  SvaraRadera
 36. Det kan också bli ett avsnitt
  en krumelur, men att det blir
  något som ännu inte fanns kan
  kan det bli, något som det kan
  ta flera att göra något av.
  Det kan var saknaden av något
  men det kan jag heller inte veta!

  God Natt

  SvaraRadera
 37. Läser från aftonblaskan att fru MP vill inte närma sig Jonas utan sossarna i stället; en ny arbetarpartiet är kommen=mp; hur många finns det sådana likadana nu här i Sverige?

  Vad f.....n skall man ha kf, ks eller regeringen till med massa likatänkande sk. politiker; det räcker väl några; ut och arbeta gratis hos kommunen i stället med sina bidrag!

  Är det här demokrati?!

  MEDBORGARLÖN; NU!

  SvaraRadera
 38. Svart natt!
  Upplevelsen av att bli gammal, ensam
  oförstådd, en trappa upp.

  Och världens gäng
  gör att världen går
  sin vansinniga gång
  när jag påpekar detta
  så gaddar den ihop sig
  mot mig och påpekar att
  jag inte har något alternativ
  men att Dom vet dom har och
  att dom vet var dom har mig

  Då sa jag, men skulle inte
  Vi tillsammans kunna skapa
  något Tillsammans ...

  Då sade dom att tillsammans
  ännu inte finns och kanske
  aldrig kommer att finnas.

  SvaraRadera
 39. Svart natt!
  Upplevelsen av att bli gammal, ensam
  oförstådd, en trappa upp.

  Och världens gäng
  gör att världen går
  sin vansinniga gång
  när jag påpekar detta
  så gaddar den ihop sig
  mot mig och påpekar att
  jag inte har något alternativ
  men att Dom vet vad dom har och
  att dom vet var dom har mig

  Då sa jag, men skulle inte
  Vi tillsammans kunna skapa
  något Tillsammans ...

  Då sade dom att tillsammans
  ännu inte finns och kanske
  aldrig kommer att finnas.

  SvaraRadera
 40. Svart natt!
  Upplevelsen av att bli gammal, ensam
  oförstådd, en trappa upp.

  Och världens gäng
  gör att världen går
  sin vansinniga gång
  när jag påpekar detta
  så gaddar den ihop sig
  mot mig och påpekar att
  jag inte har något alternativ
  men att Dom vet vad dom har
  och att dom vet var dom har mig

  Då sa jag, men skulle inte
  Vi tillsammans kunna skapa
  något Tillsammans ...

  Då sade dom att tillsammans
  ännu inte finns och kanske
  aldrig kommer att finnas.

  SvaraRadera
 41. "Det känns onekligen som ett helt nytt parti vuxit fram, ett parti som inte känns lika nödvändigt som samhällsförändrare som det gamla."

  Samtidigt är partiet lika verklighetsfrämmande som förr inom vissa frågor. Vilket irriterar betydligt mer med partiets nya profil. Inom migration står Ferm med runda ögon och kunde lika gärna komma från planeten Mars. Tala för fan någon gång om vad allt kostar. Tala om det enkla faktum, att det treåringar tror, att pengar kommer från en automat som pappa sätter ett kort i, inte riktigt stämmer.

  Vi har redan fått det sämre, något du Birger missar att tala om. Servicen inom sjukvården är redan betydligt sämre än när jag växte upp. Kollektivtrafiken fungerar sämre, antalet trasiga tåg, underhåll mm. Polisen löser enormt mycket färre brott i dag än när jag växte upp. Det är skräpigare och skitigare i dag än när jag växte upp med "Håll Sverige rent". Skolan fungerar sämre i dag (något NI i MP har ansvar för). Så fort det gäller krassa mätningar så faller Sverige i alla internationella mätningar, i annat fall så svamlar politiker på om att "vi är mest kreativa i världen" och annan skit. Utplanad tillväxt? Inga problem, men då driver man en politik med öppna ögon och talar om vad det innebär och det innebär också, att drar vissa områden upp kostnaderna, måste man dra ned på annat. MP:s monumentala flykt från verkligheten börjar bli väldigt irriterande, som Grön Ungdom demonstrerade när de uttalade sig om kravvalerna i vissa förorter, och tyckte att "polisen måste bli snällare". Hur fan kan man bli så dum i huvudet? Du sade med emfas att du inte gillar SD Birger. Nu kan jag replikera att känslorna är definitivt ömsesidiga. Jag tror inte heller på evig tillväxt, jag värnar också om miljön, men MP är så verklighetsfrämmande så ni är en fara för mänskligt liv.

  SvaraRadera
 42. En sista sak. Om folk ute i landet kunde höra de riksdagsdebatter som den i onsdags t.ex. med Ferm, då skulle MP kunna drömma om några 7,3 procent vid nästa val. MP.s lyckliga stjärna är att så få ser dessa debatter.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.