tisdag 20 november 2012

Uppåt 100 000 dödsfall i Europa pga av klimatförändringar de senaste tio åren - och det är bara början...

Efter Världsbankens nya rapport - med gammalt innehåll - kanske en och annan beslutsfattare utsätter sig för risken att tänka efter innan de slentrianmässigt dumpar klimatfrågan för annat som lockar väljare mer. Ordet bank är ju något som politiker lystrar till.

Kanske till och med en och annan börjar inse att vi är på väg att konsumera sönder de processer som är förutsättningar för att vi skall kunna leva goda liv på planeten.

Nästa stora internationella klimatmöte hålls i Qatar om en dryg vecka, vilket bara det innehåller ett drag av ironi. Utsläppen av koldioxid per innevånare uppgår där till mer än 58 ton per person. Vilket är mer än tio gånger så mycket som varje kines bidrar med. Lyckligtvis slipper Qatar räkna in utsläppen av den ökande flygtrafik som blir följden av att journalister, politiker och klimataktivister avser att ta sig dit för att, som bi-eller huvudorsak, få uppleva detta drömland för den som är rik och skiter i klimatet.

Rapporten från Världsbanken visar att tvågradersmålet - som i sig inte är ett vetenskapligt utan ett politiskt kompromissmål - i princip är körd. Min uppfattning är att det aldrig funnits någon ledande politiker - vare sig i Sverige eller någon annanstans - som haft för avsikt att nå målet eftersom det skulle ha krävt åtgärder som utmanat vårt gamla sätt att tänka, vårt invanda sätt att konsumera, resa och leva. Supermiljöbloggen påtalar att IEA visat att fossila bränslen "åtnjuter 523 miljarder dollar i subventioner årligen".

Redan i mitten på 80-talet stod det klart att vi borde börjat vända skutan. Inför valet 1988 drev MP frågan, vilket uppfattades som smålarvigt av de högsta tupparna i medierna. En av radions reportrar flinade elakt - och förmodligen tämligen bakfull - på en presskonferens under Almedalsveckan.Vissa saker glömmer man aldrig.

Även Europa kommer att drabbas. Alla som inte slagit dövörat till vet vad som väntar länder som redan idag drabbas av torka och översvämningar. Alls om har minsta vilja kan förstå vad som händer när glaciärer, som på somrarna ger vatten till jordbruket i länder som Pakistan, smält undan.

Men få kanske förstår vad som händer i delar av Europa när temperaturen långa perioder kommer att vara så hög att människor - för att citera forskaren Lennart Olsson i dagens SvD - "drabbas av fysiologisk värmestress, det vill säga svettningen räcker inte till för att hålla rätt kroppstemperatur, 37 grader".

En försmak kan vi få om vi kikar på vad som hände 2003, då det i Europa dog mer än 30 000 människor när tremperaturen i Frankrike steg till över 40 grader (i skuggan) och en bit över 45 grader (i skuggan) i Spanien och Portugal. Som Karin Bojs påpekar i dagens DN tyder det mesta på att över 50 000 människor dog av den värmebölja som förlamade Ryssland år 2010.

Sverige är inte så bra som vi låtsas. De svenska utsläppen minskar, enligt statistiken som visas i snart sagt varje tidning. Vi minskar genom att bland annat importera alltmer kött från Danmark, Brasilien och Polen – istället för att producera det själva. Och genom att vi flyger längre, och mer utrikes – vilket inte räknas in i statistiken – än inrikes. Och köper alltmer prylar som är tillverkade i Kina istället för i Säffle. Genom att skicka räkor vi fångat i Nordsjön för skalning i Nordafrika istället för till Smögen minskar vi också våra utsläpp. Statistiken visar således inte alls vad vår konsumtion ger upphov till. Istället gör vi allt för att lägga våra egna utsläpp i någon annans korg


PS! 
För att förhindra de sex vanligast förekommande invändningarna, som ständigt hamnar i kommentarsfältet så fort man skriver om växthuseffekten,  så svarar jag på dem på en gång:

1. Det har varit varmt förut på jorden. Sant, men nu är vi snart 9 miljarder människor som behöver mat från fungerande jordbruksmark, vi har byggt samhällen nära de hav som kommer att stiga. Vidare:  temperaturökningen har inte skett så snabbt tidigare, vilket innebär att djur och växter inte hinner anpassa sig eller förflytta sig.

2. Med ny teknik löser vi problemen. Vi behöver ny teknik, men den räcker inte eftersom de miljö- och klimatvinster vi kan göra med hjälp av smartare och effektivare teknik äts upp av att vi blir fler människor som konsumerar allt mer. Dessutom - och det är en passning till inte minst MP - innebär utbyggnad av t ex höghastighetsbanor och tillverkning av t ex vindkraftverk och solceller ökande initiala utsläpp. Det finns någon sorts dumargument som säger att vi för klimatets skull skall byta ut äldre, men fungerande, bilar mot nya som drar några deciliter mindre så fort som möjligt - då bortser man helt från att tillverkningen av nya bilar ger lika stora utsläpp som flera års normalt bilåkande.

3. Människan bidrar bara marginellt till jordens uppvärmning. Sant. Solen bidrar givetvis mest till uppvärmningen, den gör att livet kan existera här.  Men det innebär ju inte att människans påverkan inte betyder något. Dessutom kan vi inte göra så mycket åt solen.

4. Forskarna är inte eniga. Sant. Det finns forskare i nationalekonomi, teologi, matematik och  och annat som hoppat in i debatten och tycker till. Det finns en och annan journalist (t ex Elisabeth Höglund), en och annan gammal företagsledare (t ex Lars Bern), en och annan överstelöjtnant i pansartrupperna (t ex Jonny Fagerström) som utgör så kallade klimatskeptiker. Det finns också några forskare som finansierats av oljeindustrin som har avvikande mening. Och säkert en och annan som, utan att sponsras av oljeindustrin, är undrande över om människans påverkan på klimatet. Men det helt överväldigande antalet forskare som ägnat sig åt frågan är överens om att vi måste minska utsläppen.

5. Klimatfrågan är ett politiskt projekt - och forskare som vill ha pengar måste ställa upp. Detta är det mest historielösa invändningen man kan tänka sig. Det var forskare som knackade på dörren till politikerna i årtionden utan att bli insläppta.

6. Får vi bara bygga ut kärnkraften så löser det sig. Kärnkraften kan bara bli en marginell del av den globala energiförsörjningen. Vilket nog till och med kärnkraftens vänner inser.

59 kommentarer:

 1. Du har skickligt stängt nästan alla dörrar, men jag gör ett försök att öppna ett samtal.

  Nästan alla som bor i den här delen av världen gillar så mycket sol och värme som möjligt. Kan det vara som så att de inbördes hurrar för en höjning på några grader, och att detta skymmer deras förståelse för de globala konsekvenserna av en sådan höjning?

  Nej, inte kan människor - inte ens politiker och misstänkt bakfulla radioreportrar - vara så puckade!

  SvaraRadera
 2. Ska med dottern på en sk öppen dag på ett av universiteten i närheten, på schemat; miljö- och naturvetenskap och biologi. Hade jag varit ung i dag hade jag nog studerat det förstnämnda (å andra sidan kommer det nog att behövas socialarbetare också, när vi får klimatflyktingar i framtiden).
  Får se om dottern är lockad.

  Bor man i Holland kan man inte stoppa huvudet i sanden och förneka det vi står inför.
  Men det kan inte svenskarna heller.

  SvaraRadera
 3. Bara ett tillägg.

  Det är också dags att släppa pratet om att det är våra barn och barnbarn som kommer att drabbas.

  Även de av oss som kommer att leva ett par decennier till kommer att drabbas.

  För effekterna handlar inte bara om att drabbas på materiella och fysiska sätt.

  Så när förändringarna blir mer påtagliga i de delar av världen som drabbas hårdast, och världens över- och medelklass kommer till insikten att vi faktiskt kunde gjort något åt detta - på den tiden som forskarna sa att det var hög tid att göra något - men att vi inte gjorde något på riktigt, så kommer det att bli psykologiskt plågsamt.

  Jämför de som bar upp t ex nazismen och då ansåg att man "bara lydde order" och i efterhand insåg att man betett sig vidrigt, det kan var en svår skuldbörda att bära.

  Och mkt värre än den där "klimatångesten" som man ibland säger att vi skulle lida av nu.

  SvaraRadera
 4. 6-an är dubbelfel. Kärnkraft kan stå för all energi vi behöver, och det vet i stort sett alla kärnkraftsvänner.

  Vidare är subventionsargumentet feltänkt, vilket jag påpekat i annan tråd. Stora delar av i-världen anti-subventionerar olja kraftigt. De stora subventionerna kommer från några få oljeproducerande länder som tyvärr låst fast sig i subventioner till egen befolkning och näringsliv.

  SvaraRadera
 5. Neoliberal Agendatis nov. 20, 10:52:00 fm

  Finns flera punkter man kan invända emot, men jag tar den här:

  "Med ny teknik löser vi problemen. Vi behöver ny teknik, men den räcker inte eftersom de miljö- och klimatvinster vi kan göra med hjälp av smartare och effektivare teknik äts upp av att vi blir fler människor som konsumerar allt mer."

  Om vi utgår från FN:s siffror blir vi inte så många mer. Vi är nu 7 miljarder och lägg till ca 2 miljarder till de närmsta 50 åren. Det är en ökning med ca 30%.

  Tekniken kan utvecklas mycket snabbare än så.

  Ta tex. kostnaden för att tillverka en kWH mha solenergi. Den har fallit 95% de senaste 35 åren. Om nuvarande trend fortsätter de närmsta 10-15 åren så kommer det bli snorbilligt att få miljövänlig energi, mycket billigare än oljeutvinning och kärnkraft.

  SvaraRadera
 6. Fred, jo det kan nog vara så att det finns tankar på att mer värme vore härligt.

  Men, det där med mer sol i de Nordiska länderna, får man nog vara mer skeptisk till: Varm luft innehåller mer fukt som bildar moln - inte minst i våra trakter.

  När jag i mitten på 80-talet gjorde en rapport om var forskningen stod när det gällde klimatet så tog jag bland annat del av en rapport från ryska forskare som jublade åt att man skulle kunna odla tomater och grönsaker i Sibirien inom hyggligt nära framtid. Redan då hade man en del koll på vad som händer med tundran om tjälen lossar (metangas, som är en växthusgas, släpps fri i enorma mängder),men det framgick bara i en bisats.

  Billy: Ja, det är nog viktigt i vårt tidevarv (där egot och tänk-på-dig-själv-och -skit-i-andra dominerar allt mer från pensionsfonder och löner till konsumtion och upplevelser) att det är vi som lever i vuxen ålder också kommer att drabbas. Vilket inte är mer än rätt.

  SvaraRadera
 7. Det kan bli matbrist mycket snart på grund av att klimatet inte beter sig som vi önskar. Amerikanerna blir nog också ganska bekymrade om de drabbas av en ny Sandy varje år. Så de fysiska effekterna av klimatförändringarna kan redan vara över oss.

  Energin kan räcka ganska långt om vi befriar folk från tvånget att producera något för att överleva. En människa som mest förkovrar sig, odlar grönsaker och spelar schack drar inte mycket energi. Folk som måste lönearbeta drar däremot massor med energi bara på att ta sig till och från sin arbetsplats.

  SvaraRadera
 8. Neoliberal: De allmänt accepterade prognoserna pekar på att vi är 9 miljarder människor om 30 år (inte 50 som du skriver).

  Tekniken utvecklas snabbt, vilket jag också skrev. Problemet är rekyleffekten, det vill säga att vi blir fler som konsumerar allt mer. Solceller tillhör mina favoritämnen, men jag inser även att tillverkande av solceller kräver naturresurser, än så länge ändliga sådana.

  Jeppe, kul att du anser att oljan anti-subventioneras. Någon måste ju göra det också. För övrigt: I en fungerande marknadsekonomi bakar man in de externa kostnaderna i priser, vilket knappast sker för den globala användningen av fossila bränslen. Hade så skett hade vi sluppit olika former av stöd till icke-fossila energiformer.

  SvaraRadera
 9. Jag har nyligen läst Omställningens tid av Björn Forsberg. Hur går det med biokol? Hur det startats några relativt storskaliga projekt?

  SvaraRadera
 10. Birger,
  tack för att du bekräftar mina skumma misstankar!
  Att till och med forskare har tänkt så; min skämtsång om olivodling i nordligaste England kanske blir en grym verklighet alltför snart.

  Och visst: att vi som skapat eländet får smaka på eländet är inte mer än rättvist.

  SvaraRadera
 11. Att tänka på ....

  http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/12/france.nuclear

  eatwave hits French power production

  France has shut down the equivalent of four nuclear power stations as the heatwave eats into the country's electricity generating capacities.

  With temperatures in French rivers hitting record highs, some power plants relying on river water to cool their reactors have been forced to scale back production.

  http://www.nytimes.com/2007/05/20/health/20iht-nuke.1.5788480.html?pagewanted=all&_r=0

  Climate change puts nuclear energy into hot water

  But there is a less well-known side of nuclear power: It requires great amounts of cool water to keep reactors operating at safe temperatures. That is worrying if the rivers and reservoirs which many power plants rely on for water are hot or depleted because of steadily rising air temperatures.

  SvaraRadera
 12. Neoliberal Agendatis nov. 20, 12:27:00 em

  Birger, jag skrev ca 2 miljarder. Det planar ut, skillnaden i befolkningsmängd mellan 2042 och 2062 är relativt liten.

  Förenklat, populationen har nu en logaritmisk funktion (avstannade) medan mängd solenergi man kan få ut per krona växer exponentiellt, många ggr snabbare än tillväxt (ca 2000% de senaste 35 åren)

  Solenergifunktionen kommer att vinna, både mot populationsmängdsökningen och mot tillväxten.

  Den mängd naturresurserna som behövs för att göra panelerna är försumbar i sammanhanget (dvs hela jordens produktion) En panel kan också hålla i upp till 50 år.

  Observera att solenergi bara är EN teknik. Det finns andra och nya kan komma till.

  SvaraRadera
 13. "Kärnkraft kan stå för all energi vi behöver, och det vet i stort sett alla kärnkraftsvänner".

  Vet dom hur stor del av energianvändningen som transportsektorn står för?

  B.

  SvaraRadera
 14. Att klimatet förändras och att vi är med påverkar råder det ingen tvivel om, försiktighetsprincipen bör därför gälla? Det borde väl varenda tänkande människa kunna vara överens om. Alla levande organismer dör till slut vilket innefattar även imperier. Planeten är en levande organism, så den dör givetvis till slut även den. Men att tro att vi inte hjälper till det låter ologiskt. Ju fler vi blir desto större avtryck.

  De forskare som Vetenskapsradion Klotet tar upp vilka finansieras de av? De forskare som erkänner klimatfrågan och som nu säger "Jag trodde talet om geoengineering var galenskap, men det har visat sig vara ganska vettigt- Och det är dåliga nyheter.
  Så kommenterar vetenskapsjournalisten och författaren Eli Kintish det FAKTUM att allt fler forskare börjat tala om planetär ingenjörskonst, som en tänkbar framtid för att hejda den globala uppvärmningen. Är det samma politiker som en gång stod och knackade på dörren? Den frågan ställar jag mig själv. Har inget svar har du det Birger?

  Ett faktum...! och varför diskuteras inte detta på en blogg som denna?

  Det är ju inte så att det är ett konspiratoriskt påhitt av mig. Dåligt underbyggda konspirationsteorier som far iväg är inget för mig. Men nyfikenheten att undersöka bör finnas. Man "kan" inte förkasta något som man inte undersökt. Det är ju värsta sortens dogmatism (förutfattad mening).

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Hej Lisbeth, delar till fullo din skepsism och förundran över hur, vad och varför radioprogrammet Vetenskapsradion Klotet VÄLJER sina ämnen, fokus och påståenden...

  SvaraRadera
 16. @Birger: Visst borde man internalisera kostnader. Men frågan är inte om det redan är gjort för bensin till privatbilism i länder som de västeuropeiska. USA skulle ha halva bensinkonsumtionen om de hade gjort detsamma.

  @Anonym 12:04 em: Det där är ingen seriös utmaning för kärnkraften som helhet, bara för ett några dåligt placerade verk med kylning som är tight dimensionerad mot vattentemp och vattendomar.

  @B 12:42 em: Ja, det skulle jag vilja påstå.

  SvaraRadera
 17. Jag har nyss läst boken "Vår tid på jorden" med underrubriken "Välfärd inom planetens hållbara gränser" författare Johan Rockström och Mattias Klum.

  Jag kan rekommendera den för alla som ff hyser minsta tvivel om att nu är det allvar.

  Författarna identifierar 9 planetära gränser som är hårt ansträngda, klimatet är en sådan gräns. Havsförsurningen, färskvattenanvändningen,hotet mot den biologiska mångfalden är andra gränser som, om vi inte vidtar åtgärder riskerar att tippa över tröskeln och aldrig mer återgå till den form som vi känner dem och som hittills gagnat vårt liv på plantenten.
  Och...allt hänger samman och påverkar varandra i vår globala värld.
  Planeten har hittills varit vår bästa vän och främjat vår existens på jorden men nu mår planeten illa pga av människans överutnyttjande och kan snabbt förvandlas till vår värsta fiende.

  Gunilla Teckenberg


  SvaraRadera
 18. Hej Tom, ja det kan kan man fundera ett tag över.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. @jeppen

  Totalt var det .....

  During the extreme heat of 2003 in France, 17 nuclear reactors operated at reduced capacity or were turned off. Électricité de France was forced to buy power from neighboring countries on the open market, where demand drove the price of a megawatt hour as high as €1,000, or $1,350. Average prices in France during summer months ordinarily are about €95 per megawatt hour.

  Frankrike fick importera el från UK och Tyskland. EU har en integrerad el-marknad så det är inte bara en isolerad händelse.

  SvaraRadera
 20. @Anonym 01:42 em: Ändå gäller det jag skrev. Det är ingen betydande utmaning för kärnkraften som sådan.

  SvaraRadera
 21. Vi matas med teknologiska uppfinningar. Men vart tog energigenombrotten vägen i denna explosion?

  Varför får inte kunskapen om fri energi genomslag? Det finns ett finansmonopol av privata fondbanker som ägs av de rikaste familjerna i världen. Denna klan kontrollerar mer och mer av världens kapital och resurser.

  En oberoende källa av fri energi är en rikedom som förstör klanens kontroll av världens resurser, monopol över ekonomin och fortsatta herravälde. Enkelt, men de flesta ser detta som konspiratoriskt.

  Frihet är att vara fri från olja, kärnkraft, vattenkraft etc. Och därmed fri från monopol på ägande!

  Christer

  SvaraRadera
 22. Jeppen:
  Hur gör vi med alla vattenkylda kärnkraftverk som ligger kustnära och vid vattendrag då risken är stor för översvämmning vid global uppvärmning? Var skall vi utifrån detta bygga nya verk?

  Noterar att du inte kommenterat Neoliberals tro på solenergi vilket vore på sin plats med tanke på dina tidigare inlägg.

  P.s. Har inte hittat någon tillförlitlig källa för hur mycket statliga medel som kärnkraftverken byggdes på under 70 och 80-talet. antar att Vindkraftsportalen betraktas som en partsinlaga.

  SvaraRadera
 23. @Jeppen

  Det kanske inte är en utmaning för kärnkraften (Kärnkraftverken kan ju snabbstoppas) men för det integrerade Europa som förutsätter ett jämnt flöde av el med kända prisnivåer kan det bli en utmaning.

  SvaraRadera
 24. @ErikF: Man får hantera eventuell vattennivåhöjning allteftersom. De normala projektionerna ligger väl på bortåt en meter per århundrade (just nu har vi "bara" 3.3 mm/år), vilket inte oroar mig något särskilt. Att man får ersätta en uttjänt reaktor med en ny någon meter högre än det förra kan inte vara särskilt problematiskt.

  När det gäller solenergin delar jag förstås inte Neoliberals optimism eller påstående om exponentiellt avtagande kostnader. Jag tror det har planat ut. Nu är det mesta av kostnaden inte längre hänförlig till själva solcellerna utan till kringsaker som installation, transport, växelriktare, mm. Om solceller skulle bli konkurrenskraftigt med vind i rå kWh-kostnad (vilket inte är så troligt) så återstår fortfarande problemet att de producerar bra under få timmar.

  Spelar det någon roll hur mycket statliga medel som användes till att bygga kkv? Det var en annan tid då, och staten gjorde mer i egen regi. Frågan är mer hur mycket statliga medel som slösats på kärnkraft, och där framstår det som tydligt att Sverige och staten tvärtom tjänat på kärnkraften. Detta gäller inte dagens stöd till förnybart. Här slänger vi mycket tydligt pengar i sjön.

  SvaraRadera
 25. Livet är en illusion, jag är en av dom som cyklar omkring och petar i andras goja.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendatis nov. 20, 06:26:00 em

  jeppen, jag pratar om installationskostnaden. Har inga större problem att se hur man kan pressa kostnaderna ytterligare. Det är bara se hur man har effektiviserat jordbruket där man förr sådde och skördade för hand, men där det nu sköts maskinellt.

  Samma sak med solenergi, man kan tänka sig stora "solpanelspresenningar" som läggs ut och kopplas ihop maskinellt. Kostnaden kan bli väldigt låg.

  Lagring av energin är dock fortfarande ett problem.

  SvaraRadera
 27. Jeppen:
  Du får det att låta så enkelt "då flyttar vi bara några meter från det uttjänta kraftverket." Vadå uttjänt, till vilken kostnad?
  Kärnkraften är inte lösningen. det kanske går att ersätta ett och annat kolkraftverk men på totalen krävs mer för att vi skall kunna köra på bussiness as usual.

  I övrigt är jag också skeptisk till vindkraftsparker i giganformat. Däremot är vertikala verk spännande liksom bioenergi. Solenergi kan ha en rejäl potential globalt ( mellan vändkretserna förbi medelhavet och motsvarande på södra sidan)men i Sverige är det troligen mer begränsade möjligheter.

  Ledsen Jeppen. Det som återstår är förändrad livsstil, vilket inte behöver vara så illa!

  F.ö. tycker jag gott att du kan fortsätta med dina inlägg. Det är underhållande att ta del av sekterism och utopier från vilket håll det än kommer.

  SvaraRadera
 28. @ErikF: "Vadå uttjänt, till vilken kostnad?"

  Ett kkv har en livslängd på 60-80 år, sen är det dags att riva och bygga nytt. Dess kostnader är lägre än för andra typer av energi.

  Varför tror du att "på totalen krävs mer"? Kärnkraft kan skalas godtyckligt mycket.

  Varför tycker du bioenergi är spännande? Jag tycker det är lite otäckt att skövla naturen och bränna stora mängder biomassa. Förutom CO2 är utsläppen ungefär lika illa som för kol (den stora skillnaden mellan biomassa och kol är ju åldern). Okej för alger i öknar, men det verkar inte särskilt lovande.

  Vi får se hur solelen utvecklar sig. Hittills har den varit ett psykologiskt hinder för kärnkraften och inte så mycket mer. Blir det en bra energikälla till slut blir jag jätteglad, förstås.

  Det är ytterligare ett skenmål som splittrar vår uppmärksamhet och gör oss ineffektiva när det gäller att bekämpa CO2.

  Jag registrerar en röst på fortsatt spänstig diskussion. Tack.

  SvaraRadera
 29. @Neo: Låt oss hoppas. Idag är solceller tre gånger dyrare än vind och jag ser inget som tyder på att de kommer kunna komma ifatt. Sen har vi lagringsproblematiken för bägge dessa kraftkällor, precis som du säger.

  SvaraRadera
 30. Apropå splittrat, utopiskt och ineffektivt klimatarbete så rapporterar The Guardian idag att 1200 nya kolkraftverk är på G. Har vi verkligen råd att vänta på livsstilsförändringar och solcellsgenombrott?

  SvaraRadera
 31. Frihet är att vara fri från olja, kärnkraft, vattenkraft etc. Och därmed är vi fri från monopol på ägande!

  Det är föråldrat att hänga kvar vid dessa gamla strukturer.

  Christer

  SvaraRadera
 32. Att något är "föråldrat" är inget argument, bara mode-trams. Jag vet att kärnkraft är ute och sol och vind inne, särskilt bland lattedrickande surdegsbakare på Söder. Men jag pratar inte om mode, utan om effektiv koldioxidbekämpning.

  SvaraRadera
 33. Päivi Rissanen Nilssontis nov. 20, 09:34:00 em

  Man får faktiskt tycka att kärnkraft är ok. Det är inte förbjudet att tycka så, fast inte jag gör det. Men till ex Lovelock gör det. Man måste kunna prata om alternativ utan att börja hata varandra bakom sin anonymitet. Var har ni humorn, grabbar? Päivi RN

  SvaraRadera
 34. Att vilja bli fri från monopol på ägande kan alltså betraktas som en modenyck. Ja det var humoristiskt. Så nog finns det humor Päivi!
  Instämmer med Christer. Har svårt för att tro att han pratar om mode när han skriver om "Denna klan kontrollerar mer och mer av världens resurser."

  Lisbeth

  SvaraRadera
 35. @Lisbeth: Hur "monopol på ägande" är intressant i sammanhanget kan ifrågasättas. Jag betalar hellre 30 öre för min el till storproducenter än betalar 200 öre för egen el. Christer och du får gärna koka egen el om ni betalar hela kostnaden själva.

  SvaraRadera
 36. Päivi Rissanen Nilssontis nov. 20, 11:17:00 em

  Jag har tänkt att inte bli engagerad i dessa fanatiska diskussioner. MEN: monopol och el och räkningen som man får varje månad. Det väcker mitt intresse. Jag som bor ensam och använder så väldigt lite el kan bli heligt förbannad på alla dessa fasta kostnader som bolagen lever utav. Annars kan jag se som kund på Vattenkrafts hemsida hur mycket jag brukar och hur mycket jag brukar jämfört med andra som bor och är som jag. Jag förbrukar ytterst lite. Men lika förbannat är räkningen en stor del av mina månatliga kostnader. Så jag vill sannerligen komma ifrån denna fälla. Jag skulle vilja att min bostadförening installerade solpaneler på taket. Annars flyttar jag till en vinterbonad sommarstuga och eldar med ved plus det där med solpanel och ngt annat.
  Det här med lattedrickande södermalmsbor (hippsters kanske?Har hört om dem via mina vuxna barn)som lever på surdeg och tror på solkraften. Vad futtigt det kan låta i ett globalt perspektiv! I Finland har man alltid hållit på med rågbröd gjord av surdeg. Där är en våg av solkraft i gång. Men tyvärr också är Finland det landet i Norden som tror mest på kärnkraft(moderaterna!!!) Ja, inte undra på att de behöver Europas största urangruva, Talvivaara. De krävde förresten att få sätta i gång som vanligt i måndags men nu har regeringen satt stopp. Tack vare EU domstolen, Päivi RN

  SvaraRadera
 37. Tja, Päivi, trodde du lagt äv här för du anser ju det vara en meningslös blogg. Får nu göra dig sur, men det är så att mp redan 1988 krävde att de fasta avgifterna skulle bort. Avslaget äv M oc ditt favvoparti S.

  SvaraRadera
 38. Jeppen:
  Kärnkraftens begränsningar har jag tagit upp tidigare.

  Har jag pratat om förbränning och skövling av skog? Vad sägs om termisk förgasning och förbränning därifrån med mycket begränsade utsläpp.

  Bioenergi är ett vitt begrepp precis som vindkraft. Det är viktigt att skilja på olika typer av vindkrafterk liksom bioenergikällor. Etanol och palmolja finns stora frågetecken kring. Däremot skulle skogsråvaran kunna var mycket effektiv om den användes på rätt sätt. Växande skog käkar koldioxid varför avverkning vid rätt tidpunkt ökar skogens förmåga att minska växthusgaserna. Tyvärr används råvaran i alldeles för stor omfattning till att göra papper. Ungefär som att göra chips av potatis. Trä skall användas till byggnation och energi , inte till tidningar, servetter och annat trams. Det räcker att tillverka så mycket papper så att vi kan torka oss där bak, men det tror jag att jag nämnt tidigare.

  Biogas som framställs ur avfall, sopor, avloppsvatten, gödsel och vallgrödor utgör faktiskt en ansenlig potential. Intressanta projekt finns faktiskt också kring alger. Att sätta lock på landets alla gödselstackar vore en välgärning. Metanutsläpp 23ggr värre än CO2 är inte försvarbart.

  Har du förresten koll på metanutsläppen vid gruvdrift?

  SvaraRadera
 39. Lisbeth du har insikt i något som Jeppens inlägg nov 20, 10: 54 visar att han inte har. Famla efter mer kärnkraft är föråldrad teknik som fordrar monopol på ägande.

  Han betalar hellre "30 öre till storproducenter" - som har monopol på ägande - än att ha gratis el. I det nyliberala tidevarvet sitter man fast i att allt måste/ska kosta pengar för att få vinst. Detta system kan inte tänka nytt.

  Upptäcka nytt innebär:
  1. Inse egna programmeringar och därmed egna begränsningar.
  2. Förändra inre beteenden.
  3. Förändra yttre beteenden.

  Nyliberaler talar om frihet; ändå vill de betala "30 öre för el till storproducenter" som har monopol på ägande istället för att ha gratis el. Förhoppningsvis har även nyliberaler möjlighet att upptäcka fri energi.

  Christer

  SvaraRadera
 40. Christer Ja nyliberaler talar gärna om frihet. Frihet för vem/vilka? Det kan man fundera "en stund" över.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Hörde på radio att Sveriges utsläpp i global kontext är 0.16 %. Det är samma mått som Kinas ökning under en 6-veckors period (jämfört med motsvarande period förra året). Mot den bakgrunden så är kanske Kina det som bör vara ditt mål att förändra.

  SvaraRadera
 42. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 43. @Päivi, @ruskprick: De fasta avgifterna är viktiga, eftersom de matchar verkliga kostnader. Dessutom blir det en kraftig suboptimering om folk slipper fasta kostnader. Jag skulle snarare önska att de fasta avgifterna höjs, så att det blir svårare att tjäna pengar på solceller.

  ErikF: Förra gången vi pratade kärnkraft landade vi i att kärnkraften är obegränsat skalbar! Vad gäller biomassa - förbränning som förbränning - kol och annan biomassa alltid renas men det minskar effektiviteten. Papper energiåtervinns väl, så vad är problemet?
  Metanutsläpp vid gruvdrift? Föreställer mig att det inte är signifikant annat än vid kolgruvor?

  @Christer: Gratis energi? There is no such thing as a free lunch! Vidare, det blir inte "monopol på ägande" bara för att anläggningarna är skapligt stora. Vi har 10 reaktorer, ett otal vattenkraftverk, konkurrens från vindkraft och CHP, samt importledningar.

  @Lisbeth: Eller så kan man fråga, och då blir svaret "alla".

  SvaraRadera
 44. bograhns: Tror att du missuppfattat en del. För det första bör vi se till vad vår respektive konsumtion ger upphov till för utsläpp, då får du genast lägga till det dubbla för Sveriges del. Vi vill så gärna lägger över de utsläpp som vår konsumtion ger upphov till i någon annans korg.

  För det andra är jag alltid så förvånad över att de som vanligen talar om individen - nu vet jag inte om det gäller dig - så fort som det gäller utsläpp vill tala om nationer.
  Självklart släpper 1,3 miljarder människor ut mer än 9 miljoner. Kineser släpper, sett till konsumtion, ut betydligt mindre än svenskar, för att inte tala om amerikaner.

  SvaraRadera
 45. Jeppen: de fast avgifterna bör omformas och utgöra en grundavgift på kilowattpriset, därmed blir det rationellt att effektivisera hushållens elanvändning, mer lönsamt att köpa LED-lampor etc etc etc. Efterfrågan på smartare teknik ökar.

  Kul att du är sådan motståndare till egenel i form av solceller. Någon måste ju vara det också. Ofta stupar ju solcellerna på att det fortfarande inte är lönsamt att investera i dem. Å andra sidan: Soffan därhemma är inte heller lönsam. Inte heller växthuset. Eller fredagsmyset. Eller de där blommorna i fönstret. Men det ger ganska mycket tillfredsställelse. Det gör solceller också. Då invänder du att de subventioneras av staten. Vilket är sant. Lika sant som att mycket av ny energiteknik subventionerats av staten i alla tider. För att få igång tillverkning. Till och med klorfritt papper behövdes det "subvention" för att driva fram... Kommuner gick samman, beställde papper tillsammans, betalade lite mer än om man köpt klorblekt, skapade efterfrågan, skapade en marknad, skapade förutsättningar för bolagen att ligga i framkant av utvecklingen. Inte dumt. Inte dumt alls.

  SvaraRadera
 46. @Birger: Vi har överskott i handelsbalansen och har haft i decennier. Alltså ger vår konsumtion upphov till lägre koldioxidutsläpp än vad vanliga produktionssiffror ger vid handen. Det är alltså tvärtemot vad du säger.

  Du har också fel om att kineser släpper ut mindre per person. De släpper ut betydligt MER, cirka 7.2 ton per capita, medan svenskar släpper ut bara ca 5.3 ton per capita.

  SvaraRadera
 47. @Birger: Nej, de fasta avgifterna bör vara kvar, som sagt, annars blir det suboptimering. Man effektiviserar kanske elanvändning när man gör det dyrare, men in-effektiviserar produktion och elnät.

  Solceller har fått och får enorma subventioner av Tyskland och Italien, så vi behöver inte förstöra svenska pengar. Dessutom har vi ett bättre och mer koldioxidsnålt produktionssystem själva, sedan länge. Varför öka koldioxidintensiteten i svensk elproduktion med solceller?

  SvaraRadera
 48. Christer, är intresserad av dina tankegångar kring fri energi. Har du lust att utveckla det ytterligare?
  Det är ju ett stort problem att vissa vill säkra inflytandet över bl.a. energin i världen?

  Så här skriver "Folkrörelsen Nej till EU"

  EU tar ett allt större ansvar för medlemsländernas deltagande i Nato operationer, inte minst vad gäller kriget i Afghanistan. Detta samarbete är ett uttryck för en strategisk allians mellan USA och EU. (med EU i förarsätet). Under tal om fredsbefrämjande åtgärder och konflikthantering arbetar denna allians för att säkra inflytandet över marknader, råvaror och energi i världen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 49. jeppen du skriver "alla" Menar du alla som har svårt att skilja på frihet för kapitalet och frihet för människor?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 50. @Lisbeth - jag skulle faktiskt vara glad om nyliberaler pratade mer om kapitalets frihet och aningen mindre om deras favoritämnen som verkar vara frihet från EU, frihet från restriktioner mot snus och annat knark, och frihet från nymoralistiskt sexuellt förtryck.

  SvaraRadera
 51. jeppen ska det vara EU:s fråga att snusa eller inte? Snuset hör inte till mina personliga favoriter. Det får gärna försvinna för min del. Men då på vårt eget bevåg. Vi behöver ingen förmyndare (EU).

  Erik Andersson snusare och engagerad förespråkare av svenskt medlemskap i EU menar i en artikel, att ett skäl till att svenska folket sa ja till att gå med i EU var garantin att medlemskapet inte skulle hota svenska snuset. Vi fick ett undantag. Tar man bort viktiga delar i snuset så förbjuds det. Därmed tas även undantaget bort.

  Så det är väl kapitalets frihet det nyliberala EU (kommissionen) pratar om. Snuset används nästan bara i Svergie. Frihet gäller tydligen inte snuset? där finns inga pengar att hämta. Snuset är ingen mjölk ko. Cigaretter däremot är det tillåtet att sälja. Så nog är det kapitalets frihet de talar om.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 52. @Lisbeth: Kapitalets frihet att göra affärer med dig är din frihet att göra affärer med kapitalet. Alternativet är småpåvar, förbud, korruption, brist och svarta marknader.

  SvaraRadera
 53. Frågar igen jeppen ska det vara EU:s fråga att snusa eller inte?
  God nattvila önskar jag dig och tid för reflektion och eftertanke. Lååång sådan.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 54. @Lisbeth: Jag brukar (skämtsamt) säga såhär: Någon nytta ska vi ha av att leva i den sista sovjetstaten!

  Det var världens lyft för mig att rökning på restaurang förbjöds. Jag är principiellt emot sådana förbud, men när vi lever i en förbudsstat så är det kul att några förbud passar mig personligen, och att inte alla går mig emot. Snus är mindre störigt, men inte heller här är begränsningar något jag gråter över. Jag ägnar mig åt frågor som jag upplever som större och viktigare. Andra må prioritera annorlunda.

  SvaraRadera
 55. Päivi Rissanen Nilssonons nov. 21, 11:10:00 em

  ruskprick sa...
  Tja, Päivi, trodde du lagt äv här för du anser ju det vara en meningslös blogg. Får nu göra dig sur, men det är så att mp redan 1988 krävde att de fasta avgifterna skulle bort. Avslaget äv M oc ditt favvoparti S.
  Jaha, vad seriöst då Birger, jag antar att det är du. Inte är det Hasse Alfredsson i alla fall. Jag vill bara säga att jag håller på att lägga av. Inte för att bloggen är meningslös. Men att diskussionen i kontaktfältet liknar mobbning lite väl ofta. Birgers reaktioner på kritik är lite väl mycket prinsessan på ärtan.Om man inte tolererar oliktänkande hur tror man då att mänskligheten skall klara av framtida påfrestningar! Ni säger precis som sverigedemokrater till oliktänkande och andra som inte är som ni:"Stick och häng någon annanstans". Så oerhört typiskt:att likna den man hatar och propagerar mot, Päivi RN

  SvaraRadera
 56. jeppen, Skrev på vårt eget bevåg det betyder just frihet. När människor insett att snuset bör försvinna, så kommer det givetvis att försvinna. Du beskriver som jag personligen ser det ett stort problem. Det ska passa oss personligen ibland ser vi igenom förmynderi ibland inte.

  Du tycker det är "kul" att några förbud passar dig personligen skriver du. Själv så finner jag t.ex. det inte kul att man skär fenan av hajar och sedan kastar tillbaka hajen levande. Detta sker och EU kommisionen reagerar. Men det vilar ett löjes skimmer över att vi inte skulle kunna/kan reagera utan dem. Det handlar om insikter och om mänsklig mognad. Så EU kommissionen ska/kan stå för dessa insikter? Om du tycker detta är oviktigt så får du tycka det.

  Frihet har vi alltså fattat som rätten att bestämma över oss själva och makten att bestämma över andra. Det är väldigt viktigt att vi får insikt i vad vi talar om för slags frihet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 57. Rättelse: skrev 06:52:00 "Med EU i förarsätet"
  Ska naturligtvis vara med USA i förarsätet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 58. Lisbeth.

  Allt liv har rätt att utvecklas fritt inom ramen för allas lika rätt till det samma. Det betyder inte att individen får ta sig vilka friheter som helst, det finns lagar - både mänskliga och kosmos oföränderliga lagar - som ska följas och om vi följer lagen leder den oss till frihet. Vi får inte bortse från kollektivet som helhet för det behövs lagar om kollektivet ska fungera.

  Vi behöver en livsåskådning som ger en klarare bild om vad som är ”rätt” och ”orätt” och om vad moral innebär, en bild som tar bort sämre egenskaper till förmån för bättre egenskaper. En djupare innebörd för meningen med livet bör leda till allt större lycka för allt liv, alltid.

  Vi behöver öppna upp för ett mer ”andligt” synsätt där ingen värderas för mer än någon annan eller tar sig större frihet än andra. I dag härskar egoismen och det är en egoism som ser till egen eller till liten grupps vinning. Det är ett synsätt som dogmatiskt förkastar sådant som de egna känslorna och förnuftet inte överensstämmer med och som omöjliggör en balanserad utveckling för kollektivet som helhet.

  Inför rådande politiska och ekonomiska system är den stora massan handlingsförlamad. En situation som finanskrafterna uppfattar som samtycke och därmed försvåras genomförandet av fri energiteknik? Ekonomiska monopolet ligger i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen. Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller icketillgången) på produkter och tjänster. En oberoende källa av fri energi i händerna på var och en förändrar pengars värde och därmed förstör detta alla planer på monopolets kontroll. Därför gör ägarna av monopolet allt för att förbjuda fri energi.

  I sin härskarroll sker förtryck på uppfinnare och manipulerande inslag som påstår att fri energi är omöjlig att genomföra. Vilket är nonsens. Det finns hur mycket fri energi som helst att tillgå.

  Vad drivs människan av? Människan drivs inte av kärnkraft, kolkraft, vattenkraft, vindkraft etc. Vi drivs av fri energi! De flesta tror nog att vi drivs av mat. På sätt och vis är det riktigt, men maten drivs också den fram av fri energi som handlar om skapelsens överflöd.

  Dagens politik och ekonomiska system är föråldrat och de som håller fast i detta system kan bara fortsätta göra vad de alltid gjort; utnyttja och suga näringen ur planeten, människan och annat liv. De som inser nuvarande systems ohållbarhet bör göra gemensam ansträngning för att fri energi ska lyftas fram och spridas.

  Christer

  SvaraRadera
 59. Tack Christer!

  Vem har rätt att äga luften, vattnet, marken?
  Ingen givetvis? Men varför finns det då t.ex. vattenlangare av vilka fattiga får köpa vatten?

  Det är sant att "Människan drivs inte av kärnkraft, vattenkraft, vindkraft. Vi drivs av fri energi."

  Så självklart och ändå en så revolutionerande tanke. Vad vi krånglar till det?

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.