måndag 26 november 2012

Olaglig och laglig påverkan...

Det skall matas tidigt...
Man kan ju tycka vad man vill om det lämplig i att bedriva skolavslutning och luciafirande och allt möjligt annat i en kyrka. Skolverket ger nu råd och talar om olaglig påverkan om prästen dyker upp. Å andra sidan anser Skolverket att det är OK att Svenskt Näringsliv och Timbro skänker egna utgivna böcker, med för utgivarna lämpligt budskap, till skolorna. Det är laglig påverkan. 

Ska vi komma tillrätta med det ena bör vi rimligen också komma tillrätta med det andra. vilket jag för övrigt ser som något värre än att en präst hälsar skolbarn välkomna till kyrkan och säger nåt kyrkligt.

Att barn pådyvlas religiösa ting som kanske strider mot föräldrars kyrkas uppfattning kan förstås vara värt att diskutera - men hur kan det då så självklart att barn skall utsättas för läroböcker utgivna av Svenskt Näringsliv, LO eller Timbro?

Generaldirektör Anna Ekström meddelar att det blir problem när "skolans uppdrag att förmedla kunskap ställs mot kyrkans uppdrag att förmedla den kristna tron". Sant. Men borde inte generaldirektören se problem när skolans uppdrag att förmedla kunskap ställs mot Timbros uppdrag att förmedla sin tro?

Dessutom anser samhället det tydligen vara helt i sin ordning att små barn både skall kunna döpas (en rit som innebär att man utan egen vilja blir upptagen i Guds församling) och få skinnbitar bortskurna utan att vare sig tillfrågas eller ge sitt samtycke. Är det inte hyckleri på hög nivå som debatten om skolavslutningar frodas i?

För övrigt frågar sig ledarskribent på HD följande:  "Och är inte det faktum att vi har konfessionella friskolor i det här landet ett mycket större bekymmer än om de icke-konfessionella är i kyrkan en eller två gånger om året?" Jo, så kan man onekligen se på det - om man nu ändå skall se på det. Men, som sagt, värre är nog att skolorna invaderas av välbemedlade intresseorganisationer som "skänker" läroböcker med "lämpligt" innehåll. Påminner mig om gamla öststaterna. Vi får se upp så inte kommunistpartiet bara ersätts med Timbro, Almega och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv. l
16 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendamån nov. 26, 10:47:00 fm

  Problemet är större än så. Hela skolväsendet borde privatiseras, skolverket läggas ned inkl. läroplaner, betygsystem etc.

  Kort sagt, separera skola från stat.

  Om man sen vill att staten ska gå in med pengar - vilket jag inte vill, men jag vet att många andra är förtjusta i det - så får det hanteras på samma sätt som vi gör med kläder, mat mm redan. dvs gör det till en del av försörjningsstödet/socialbidraget

  SvaraRadera
 2. Intressant delgivande från nyliberal agenda. Härligt att se vilket samhälle nyliberalerna strävar efter. Trodde man mörkade sina avsikter. Inte undra på att nyliberalismens försök att ta över snart är förbi. Behövs bara mer av den här sorten som Neoliberal Agenda presterar så är det snart kört för dem helt och hållet.
  Micke

  SvaraRadera
 3. Enligt SVT-text säger utbildningsminister Jan Björklund (FP): "Pojkarna är betjänta av mer katederundervisning".

  Undervisning betyder att meddela - lära ut en åsikt. Utbildas elever? Nej, de delges en åsikt och till stor del är det politekonomiska systemet som bestämmer inriktningen. Sker lärandet för elevens bästa eller för systemets bästa?

  Skolplanen är en färdig mall som eleven ska leva upp till, en mall som tänkts ut av någon annan. Ju fler åsikter den uttänkta mallen ger eleven, ju mer indoktrineras eleven i systemet, därmed tappar eleven sin unika identitet.

  Systemet vill ha prov, det är en bra metod för att ta till sig systemets synsätt och för att slippa elevens egen åsikt. Den som vill klara ett prov måste svara utifrån vad en redan uttänkt mall vill. Och de som bestämt mall till skolplan bestämmer vad som är rätt eller fel.

  Skolväsendet är i kris och det Björklund med fler borde inse är - med katederundervisning får inte eleven utlopp för sin förmåga och skaparkraft. Denna undervisning tar oss 50 till 100 år tillbaka i tiden.

  Det finns hopp när föräldrar placerar sina barn i mindre skolor där de får utlopp för egen kreativitet och skaparförmåga när de utbildar sig i att läsa, skriva, räkna, språk, tala inför andra och vikten av att det sociala samspelet fungerar.

  Är barn misslyckade? Nej. Däremot känner de sig misslyckade när de inte får utlopp för sin begåvning och när de inte får tala om vad de vet. När vi inser detta skapar systemet vinnare, inte "förlorare".

  Fri-tänkare

  SvaraRadera
 4. "Vi får se upp så inte kommunistpartiet bara ersätts med Timbro, Almega och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv"

  Så är det ju redan, de kontrollerar nästan all massmedia, skolorna har de proppat med läroböcker de senaste 30 åren.

  SvaraRadera
 5. "Fri-tänkare" Bra inlägg!
  Är rottingmajoren Jan Björklund (FP) inte liberal?
  Individualismen säkrar individens rätt gentimot kollektiviteten?
  Varför vill FP och flera andra partier se likriktning i skolan? Varför vill de se korvstoppning? Ja "Vi får se upp så inte kommunistpartiet bara ersätts med Timbro, Almega och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv".

  Varför vill han se katederundervisning? Dessutom mer katederundervisning för pojkar.
  Ska speciellt pojkar tuktas in i systemet? Är det för att de ska tukta flickorna sedan? Låter som "Denna undervisning tar oss 50 till 100 år tillbaka i tiden." Vad sker med balansen mellan manligt och kvinnligt?

  "Sker lärandet för elevens bästa eller för systemets bästa?" Naturligtvis sker lärandet för systemets bästa. Om lärandet skedde för elevens bästa så skulle vi inte behöva dessa mallar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. "Man kan ju tycka vad man vill om det lämplig i att bedriva skolavslutning och luciafirande och allt möjligt annat i en kyrka. Skolverket ger nu råd och talar om olaglig påverkan om prästen dyker upp." Dessa frågor gör mig så förbannad att jag återgår till grottstadiet! Kyrkan står för högtidlighet och är en del av vår kultur och historia. Sluta sudda ut våra traditioner!

  "Och är inte det faktum att vi har konfessionella friskolor i det här landet ett mycket större bekymmer än om de icke-konfessionella är i kyrkan en eller två gånger om året?" Sannerligen!!! Låt suddigummit göra nytta där istället.
  /Ickereligiösa AK

  SvaraRadera
 7. Ola, nja, visst är skolböcker ibland undermåliga, men så enkelt som att det är högern som styrt innehållet håller jag verkligen inte med om.

  SvaraRadera
 8. Glöm för all del inte Svenskt Näringsliv-kontrollerade SNS och SNS förlag.

  Dessa är tänka att fungera som Svenskt Näringslivs "vetenskapliga gren". Dock sparkar eller tystar de forskare som tänker självständigt och inte kommer fram till samma saker som Svenskt Näringsliv.

  Värst är exemplet med rapporten "Konkurrensens konsekvenser" som ledde till strömhopp från SNS. Mycket har dock säkerligen pågått bakom kulisserna - forskare har tystats eller utestängts - innan detta kom fram:

  http://www.dn.se/debatt/sns-har-fallit-undan-for-naringslivets-patryckningar

  http://www.olofpetersson.se/aktuellt_sns.html

  SNS förlag är det största studentlitteraturförlaget i Sverige, och står för c:a 60 % av den svenskspråkiga studentlitteraturen.

  Värderingar förs via SNS förlag in "omedvetet" i studenternas psyken, och detta påverkar sedan samhällsutvecklingen.

  Ett stort, osynligt och skrämmande demokratiproblem.

  Dags för Cogito eller liknande organisation att starta studentlitteraturförlag?

  SvaraRadera
 9. Den enskilt viktigaste och enkelt genomförbara integrationsreformen på kort sikt är att avskaffa de konfessionella skolorna.

  --------

  Apropå alla testuggande neoliberaler som av någon anledning samlas kring Birgers blogg. Märker ni någon ökad efterfrågan för era ideer?
  Jehovas Vittnen är en annan missionerande sekt som osökt dyker upp i medvetandet.
  Jag finner dem jämförelsevis sympatiska, lyhörda och resonabla.

  / gorg


  SvaraRadera
 10. Lärarförbundets ordförande skriver bland annat: "Just när vi trodde att betygsdebatterna låg bakom oss lyfts de in i hetluften igen" Samt "Visionerna saknas. Vilken skola vill Jan Björklund ha om fem eller tio år? Vilka kunskaper och färdigheter ska unga ha med sig från skolan om 20 år? Vilken roll ska skolan spela i ett globaliserat och kommunikativt samhälle? Dessa frågor ger (FP) tyvärr inga svar på."

  Vad månne bliva av politikens nyliberala påfund?

  Fri-tänkare

  SvaraRadera
 11. Kommentarerna här kan delas in i två kategorier:

  (1) Hyllningar av "Fri-tänkare" för att h*n kritiserar skolplanen för att den "är en färdig mall som eleven ska leva upp till" som "bestämmer vad som är rätt eller fel", och anser att "eleven [inte får] utlopp för sin förmåga och skaparkraft". Lisbeth fyller på med "rottingmajoren Jan Björklund" och "likriktning i skolan".

  (2) Hånfulla kommentarer mot "Neoliberal Agenda" för att h*n vill avskaffa denna avskydda skolplan, ta bort rottingmajoren Jan Björklunds makt över barnens utbildning, och låta eleven och dess föräldrar själva bestämma över elevens utbildning, så att eleven får utlopp för sin förmåga och skaparkraft, och att de inte tvingas på likriktningen i skolan.

  Kan det vara så att "Neoliberal Agenda" blir kritiserad, inte för vad h*n skriver utan för sitt alias som skapar starka, negativa associationer? Eller är det för att h*n kommer med konkreta förslag på åtgärder mot de problem som lyfts fram i punkt (1), förslag som går tvärsemot vad bloggens läsare i skolan fick lära sig är det rätta sättet att organisera ett samhälle, dvs. ett stort statligt inflytande och en stor skattefinansierad sektor?

  SvaraRadera
 12. Jag tycker att ni ska vara snälla mot "Neoliberal Agenda".
  De flesta av har någon gång haft problem med att hitta sin egen identitet, tro eller politisk uppfattning. En sådan mognadsprocess, d.v.s när man börjar överge sin gamla politisk uppfattning kan vara en jobbig process. En bra hjälp i frigörelseprocessen kan vara att "stresstesta" sin gamla uppfattning genom att pröva sina gamla ideer i denna gröna lejonkula. Någon slags politisk "benchmarking" ungefär.

  SvaraRadera
 13. Personligen så vill jag inte ta bort våra politikers makt. Jo dem som hårdnackat vill följa EU:s privatiseringspolitik. Före Sveriges anpassning till EU och EU inträdet betraktades vi med avund från omvärlden. Nu är vi ett av EU:s mest avreglerade länder. Att det har kunnat ske är genom att Svergie tillämpat EU:s privatiseringspolitik. Det är ju inte eleven och föräldrarna som bestämmer om våra politiker lämnar över makten till EU att bestämma.
  Avregleringarna har därmed lett till att politikerna avreglerar sig själva mer och mer.

  "Vad månne bliva av politikens nyliberala påfund?" skriver Fri-tänkare.

  Ja det kan ju knappast Jan Björklund eller någon annan politiker svara på. De lämnar ju över makten och beslutsfattandet till EU. Så "Vilken roll ska skolan spela i ett globaliserat samhälle?" Vem vet? med den likriktning som råder inom EU inom andra områden. Det råder ju ingen förståelse över att vi människor är olika.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. "Det är ju inte eleven och föräldrarna som bestämmer om våra politiker lämnar över makten till EU att bestämma."

  Det var ju inte det som var Neoliberal Agendas förslag heller.

  SvaraRadera
 15. När det gör ont att se bilder så gör
  de nyliberala ideerna det ännu Ondare!

  SvaraRadera
 16. Instämmer. Tyvärr behövs det inga privata intresseorganisationer för att producera ideologiskt vinklade och tvivelaktiga läromedel. När jag för några år sedan tog fram min historiebok från högstadiet (tidigt 80-tal) och läste i den så fann jag att den var helt okritisk till de kommunistiska diktaturerna såsom Kina. Inget prat om massmorden. Skrämmande vilken indoktrinering vi utsattes för då.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.