måndag 23 juli 2012

Vi tömmer skiten och sen drar vi

Jaha, det ser ut som det rimligen bör se ut med tanke på vilka värderingar som råder... 

Jag tänker på det som i dagligt tal kallas världsekonomi. Det vill säga sådant som stimuleras ett tag av att vi bryter mer mineraler, fiskar upp mer fisk och skövlar mer skogar. Det vill säga sådant som i praktiken leder till att vi mal sönder naturresurser som i strid ström hamnar som synligt avfall och osynliga molekylsopor, tömmer haven och minskar den biologiska mångfalden.

En snabb koll av läget i det som i dagligt tal kallas världsekonomi ger vid handen att det så många sagt så länge sakta men säkert är på väg att förverkligas. IMF (Internationella valutafonden) meddelar lakoniskt att det "ekonomiska läget förvärrats" - ja, vad sjutton hade man tänkt sig när principen varit att låna alltmer för att upprätthålla drömmen om ständig ekonomisk tillväxt? Samtidigt ser vi hur den återvändsgränd man med yviga gester dragit in världen i leder till sådana problem att demokrati hotas också där den nyss vunnits.

Problemen borde leda till att två samtalsämnen dominerar:
1. Hur tar vi oss på ett anständigt och värdigt sätt ur den samhällsmodell som bygger på idén om ständig tillväxt?
2. Hur kan Euroområdet till vissa delar upplösas utan att det leder till alltför mycket kaos?

Samtalar man inte om detta kan man förstås stoppa huvudet i sanden och säga som den glade investeraren sa för många år sedan när det gäller Norrland: Vi tömmer skiten och sen drar vi.

Vilket väl är ungefär samma sak som ledarskribent på SvD idag  meddelar världen: Avreglering av den svenska gruvnäringen leder till ökande prospekteringar i Norrland, ger nya härliga jobb, härliga vinster till ägarna och bidrar till den ekonomiska tillväxt vi gjort oss beroende av. Att Norrland töms, vinsterna plockas ut och tanken på en hållbar ekonomi skjuts på framtiden hör liksom inte hit.

Egentligen sammanfattas väl den underliggande ideologi som styr världen - allt från Norrlands framtid till haven och hela planetens framtid - av idén om att vi tömmer skiten och sedan drar.


21 kommentarer:

 1. Så sant så sant, men hur får vi igång samtalet? Den generösa prospekteringslagen som gäller i Sverige är väl ändå beslutad i riksdagen, eller? Då är det väl lämpligt att man börjar där. Har MP haft några invändningar eller försökt driva frågan för att få en ändring tillstånd? Stefan L lär nog inte vara intresserad tror jag!

  SvaraRadera
 2. "Egentligen sammanfattas väl den underliggande ideologi som styr världen - allt från Norrlands framtid till haven och hela planetens framtid - av idén om att vi tömmer skiten och sedan drar."

  Vart ska vi ta vägen då har de tänkt?
  Månen, Venus, Mars eller någon rymdstation?

  SvaraRadera
 3. "Vart ska vi ta vägen då har de tänkt? Månen, Venus, Mars eller någon rymdstation?

  Egentligen sammanfattas väl den underliggande ideologi som styr världen - allt från Norrlands framtid till haven och hela planetens framtid - av idén om att vi tömmer skiten och sedan dör.

  B.

  SvaraRadera
 4. "Egentligen sammanfattas väl den underliggande ideologi som styr världen - allt från Norrlands framtid till haven och hela planetens framtid - av idén om att vi tömmer skiten och sedan drar."

  Tårgenererande rader....

  SvaraRadera
 5. Det känns dessutom som om man så sakteliga börjat visa vilken väg man tänker ta vad gäller metod för punkt ett i varje fall; den marknadsmässiga - den som har får skita ner och den utan får ligga lågt. I stort sett alla miljölösningar vi tar fram bygger på detta, alltifrån biltullar till utsläppsrätter. Varför är inte detta ett diskussionsämne?

  SvaraRadera
 6. Tackkk, Birger! Vi börjar närma oss gränsen där allt jäkla BABBLANDE under PÅ STÄLLET MASRSCH, som pågått i minst 70 år, överskrids - och vi traskar FRAMÅT, in i HANDLINGENS NÖDVÄNDIGA NUTID! Ä-n-t-l-i-g-eee-n!!!

  SvaraRadera
 7. Problemet är att man inte tittar djupt nog ner i kaninggrytet... Man tittar på vad pengar gör när de gör vad de måste men inte på vad pengar är.
  I en skuldbaserad ekonomi MÅSTE vi ha tillväxt, hur ska vi annars betala räntan? Pengar föds som räntebärande skuld och så länge det är så måste ekonomin växa. Det är som att dricka havsvatten, du måste ha mer och mer hela tiden.

  SvaraRadera
 8. Har individen ett eget och kollektivt ansvar?

  Varje gång medborgarna i ett land väljer fram en regering tror de att nu har vi den ideala politiken. Med tiden visar det sig dock att så blev inte fallet och därmed röstar medborgarna åter fram en ny regering för att återigen tro att just den regeringen har de rätta politikerna med en politik som är den rätta.

  Genom världshistorien kan vi se detta fenomen och det kommer att fortgå så länge som medborgarnas kollektiva nivå av medvetenhet inte har förmåga till att vilja eller har förmåga att kunna skaffa sig den kunskap som behövs för att hen (könsneutralt ord) själv och kollektivet ska få en allt större helhetsbild och på så sätt ställa sådana krav som gör att de röstar fram de politiker som besitter kunskap som överensstämmer med naturens- och livets lagar.

  Börja med sig själv är ingen dum idé.

  SvaraRadera
 9. Inlägg må jul 23, 02:59:00 em ska vara undrskrivet med: Christer

  SvaraRadera
 10. Ja Christer en tro på en ny regering som ska rädda oss. Ändå visar historien om och om igen, att ingen regering kunnat lösa fattigdomsproblemen. De består oavsett regering. Så den tron på räddare förändrar inget till det bättre.
  "Börja med sig själv är ingen dum idé." Hur ska förändring annars kunna ske? Frågan är "bör" man ställa sig utanför och inte rösta? Hur ser du på den saken Christer?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Hej sven-erik forslin
  och andra
  tack för att ni försöker få stopp
  på babblandet.

  Då återstår en farlig väg
  där vi tillsammans
  överväger varje steg väldigt noggrant.
  Bara att beskriva världen så att framtiden blir möjlig,
  väcker väldigt mycket ont blod.
  Den som vågar kan ju försöka
  tränga in i den ekonomiska övermaktens hjärnor.
  Ni kan söka på Bilderberggruppen,
  Rothskildfamiljen och/eller
  Rockefeller.
  En introduktion kan vara filmen:
  THE MONEY MASTERS
  Mycket försent för väldigt väldigt
  många är det.
  Själv har jag alltid velat vara med och skapa en kultur på Jordens
  villkor, men alltid har det varit fel tidsanda, där det pratats, skrivits och pladdrats.
  Om inte visdom och utövande blir ett
  så lurar oss alla pladdrare ut på det slutande planet!
  Och dessa nya partier och denna massiva indoktrinering.
  Nog nu?

  roland

  SvaraRadera
 12. Lisbeth du skriver: "Frågan är 'bör' man ställa sig utanför och inte rösta". Den frågan får var och en själv avgöra.

  Ofta hör jag andra säga att det gäller att se helheten. Personligen har jag insett att politiker och vi övriga inte besitter helhetssyn. Det vi med god vilja kan göra för att nå högre nivå av medvetenhet är att skaffa sådan kunskap som bygger ut tankesystemet till att förstå mer om verkligheten, om naturens- och livets lagar för att på så sätt ta oss bort från en massa trodda uppfattningar som skapar vanföreställningar.

  Se objektivt på vad som händer i Sverige och världen borde vara en självklarhet. Men i dag sitter politiker och politiska partier fast i ett system som de inte kan komma ur, de är fångar! Skulle någon politiker verkligen gå emot systemet åker hen ut. Den som sitter fast i ett system kan inte vara objektiv.

  Var och en av oss medborgare bör ställa sig själv frågan: Vad är det för samhälle vi vill ha? Ett samhälle där systemet är till för människor och annat liv? Eller ett samhälle där människor och annat liv är till för systemet?

  Lisbeth. När det gäller att rösta eller inte brukar du uppmana Birger Schlaug att inte återgå till att bli politiskt aktiv inom (MP). Förmodar att du menar att då är han åter fången i systemet?

  Christer

  SvaraRadera
 13. Roland, "Bara att beskriva världen så att framtiden blir möjlig väcker väldigt mycket ont blod".
  Ja men det är viktigt för alla att se/veta/erkänna var den verkliga makten ligger. Annars diskuterar vi inte verkligheten. "Och dessa nya partier..." "Nog nu?" Ja det borde vara nog nu! "Har individen ett eget och kollektivt ansvar?" frågar Christer. Har vi det? Ett ansvar att sätta oss in i saker så att vi beskriver världen som den verkligen är och inte som vi VILL att den ska vara. Så att framtiden blir möjlig på den här planeten för oss våra barn osv. och även för de andra livsformer vi nu ödelägger. En uppgift för människan att lösa? För som Bengt skriver "Vart ska vi ta vägen då..?" Ja vart?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. Vi må alltså skapa ett annat system, inte bara byta regeringar.

  Att rösta på partier visar sig något trubbigt. Man får ju då ett paket, vars innehåll man kanske bara delvis gillar.

  Så, ett nytt system vore önskvärt. Men hur kan det se ut?

  En helt annan fråga: Birger, när man ska bevisa att man inte är en robot, hur menar du att de synsvaga ska klara detta?

  SvaraRadera
 15. Roland Lidén. Det är mycket som kan väcka ont blod. Den som nämner Bilderberggruppen och vilka Svenskar och andra som ingår i gruppen anses ofta vara konspiratorisk och lite konstig.

  Allt fler vaknar till liv och vill ha fakta på bordet för att egna och kollektiva medvetenheten ska kunna utvecklas och då kommer andra sanningar upp i ljuset. Som du skriver: "Själv har jag alltid velat vara med och skapa en kultur på jordens villkor ...."

  Dagens rådande system fungerar enligt Birgers text: "Vi tömmer skiten och sen drar vi".

  SvaraRadera
 16. Inlägg ti jul 24, 08:07:00 fm ska vara underskrivet med Christer.

  SvaraRadera
 17. Christer Instämmer i det du skriver 07:23:00
  Till din fråga. Flera här inne har uppmanat Birger Schlaug att återgå till att bli politiskt aktiv inom (MP).
  Personligen så tycker jag att han är klok som avstår. Ja, jag menar att han då åter är fången i systemet. Vi bör istället uppskatta honom för att han tagit sig ut.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. Hej
  Vi kan väl tillsammans med Steg 3 ta fram ett studiecirkelmaterial/diskussionsunderlag och erbjuda detta till våra olika Studieförbund runt om i landet, så att man lokalt tillsammans kan ventilera och reflektera över de centrala frågeställningar som dagens samhälle skapar.
  Skulle det kunna vara åtminstone ett "grepp" bland flera!?

  Vgh Tom

  SvaraRadera
 19. Allt fler vaknar till liv...
  ti jul 24, 08:07:00 fm

  Dina tankar är värda att lyssna på.
  Jag önskar att Du liksom många andra vågar använda ett namn i fortsättningen.
  Dialogen är en livsviktig process och om trådar brister p.g.a. anonymitet, så försenar det medvetandets erövrande av världen. :-)

  Roland

  SvaraRadera
 20. Hej Roland.

  Om du läser inägget under mitt inlägg ti jul 24, 08:07:00 fm ska du finna att det finns ett namn.

  Christer

  SvaraRadera
 21. Hej Christer.

  Roland

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.