torsdag 21 juni 2012

Läget i Rio


1. Sedan förra Rio-mötet 1990 har utsläppen av koldioxid ökat med 45 procent.

2. Det mål som satts upp om att planetens medeltemperatur inte får öka med mer än 2 grader är i realiteten överspelat. Det finns inga beslut inom vare sig politiken eller på marknaden som ens varit i närheten av målet skulle uppnås.

3. Målet med 2 grader är en politisk kompromiss. Forskarsamhället har snarare talat om 1,5 grader för att förhindra mycket besvärande och kostsamma följder.

4. Ingenting - jag gick igenom de senaste materialet för några månader sedan - tyder på att forskarna har fel i sin slutsats om att de klimatgaser människan producerar direkt och indirekt  hotar att förändra vår planet så mycket att människan själv kommer att drabbas mycket hårt.

5. Bakom strålkastaren som är riktad mot klimatförändringar pågår en gigantisk påverkan av livsbetingelserna på planeten genom utarmning av arter, enorma utsläpp på marknaden och i naturen av allt fler främmande kemikalier, ökande vattenbrist och fortsatt rovdrift på skog och hav.

6. Vi är faktiskt inne i en period  med massutdöenden. Det har skett förr i planetens historia - den första vi med dagens kunskap känner till inträffade för 440 miljoner år sedan och den senaste för ungefär 65 miljoner år sedan.

7. Den som nu pågår är att däggdjur, groddjur, reptiler och fåglar försvinner lika fort som under de tidigare massutdöenden. Denna gång är det en art - människan - som är orsaken genom sitt sätt att leva och behandla planeten.

8. På fullt allvar ställer sig forskare idag frågan om människan är en hotad art beroende på vårt eget sätt att leva - urbanisering med trängsel av människor, resemönster som snabbt kan sätta igång en pandemi vi inte har vaccin att motverka, transporter av varor genom många led och stora geografiska områden och vår ofattbara fokusering på den döda ekonomi som inte har med naturen att göra.

9. På Rio-mötet står några huvudfrågor på dagordningen: grön ekonomi och fattigdomsbekämpning samt ett sorts ramverk för det man kallar "hållbar utveckling". Man ska diskutera allt från värdiga jobb till hållbara städer och hållbart jordbruk.

10. I underlagsmaterialet slås bland annat fast att klimatkrisen är ett marknadsmisslyckande såväl som ett politiskt misslyckande.

11. Tanken med det man kallar "grön ekonomi" är egentligen att man skall försöka frikoppla ekonomisk tillväxt från klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan. Risken är uppenbar att det blir de finansiella marknaderna som kommer att vinna på det, medan naturen förlorar på det.

 12. Tyvärr är både marknadens stora aktörer och politiker i realiteten helt inriktade på tekniska lösningar för att att vända utvecklingen till det bättre. Man är fånge i tanken om den eviga ekonomiska tillväxten som motor för utveckling. Problemet utgörs av följande kombination:
 • Befolkningen på planeten kommer att fortsätta att växa till vi är cirka 10 miljarder människor. När jag föddes var vi drygt 2 miljarder, när jag dör - om jag får leva ett medellångt liv för oss som bor i Sverige - är vi över 9 miljarder.
 • Allt fler människor på jorden konsumerar allt mer - och vi som redan konsumerar mycket tenderar att konsumera än mer, ivrigt påhejade av marknadens större aktörer och av politiker som byggt system som kräver att "hjulen snurrar".
 • Den tekniska utvecklingen gör att vi för varje vara släpper ut mindre klimatgaser och använder färre naturresurser. Men dessa framgångar äts upp av att vi blir fler som konsumerar allt mer för att hålla igång det ekonomiska systemet.
 • Det är denna fångenskap i ett ohållbart system som vi måste bryta oss ur. Rio har tyvärr inga förutsättningar att vare sig vilja eller kunna bidra med det. 
13. Rio-mötet ligger i en tid när det folkliga intresset snarare riktas mot EM i fotboll och OS i London.Under tiden blir vi allt rikare, så rika att vi har råd att föröda planeten så pass att vi skadar oss själva och de planetära processerna. Vi lever i en ekonomistisk tid där naturen på den anonyma marknaden kan bytas ut mot siffror på konton - det är också det som är den verkliga kärnan i det som man nu skamligt kommit att kalla "grön ekonomi". Begreppet har kapats.

14 kommentarer:

 1. I dagarna kom det en rapport som sa att fjällbjörkarna avger så mycket koldioxid att man borde fundera på att avverka dessa fjällbjörkar.

  I sin okunnighet tror många att de är skapelsens krona och därmed kan sätta sig över naturens naturliga utveckling. Undra på att våldtäckten på naturen och jorden fortsätter i rekordfart.

  SvaraRadera
 2. "Under tiden blir vi allt rikare..." Blir vi verkligen det?
  Ja, tills vi inte längre blir det. Vi kan ju se nu hur korthuset EU är på väg att rasa. Hur sammankopplat det är med den övriga världen. Hur världen håller andan. Träder "räddande änglar" in och styr upp? Vilka är isåfall dessa "änglar"?
  "Begreppet har kapats" Rikare blir förmodligen en liten klick människor. Snuskigt rika då, man äger i princip allt luften, media, vatten osv. Menar inte medelklassen de högt belånade som sitter fast i skuldfällan. Utan den elit som styr denna värld. Vad de har för motiv till att förstöra denna planet tål att funderas över. Vad vi har för motiv till att låta dem göra det tål också att fundera på. Hur de själva tror att de ska överleva i ett till stor del "vi bidrar" självskapat kaos är en gåta. Eller? Då blir förljdfrågan är de dumma eller vet de något som de flesta inte vet. Isåfall vad?

  SvaraRadera
 3. Överbefolkningen är väl minst lika stort problem som något annat, men det får man inte ta upp, den humanistiska censuren är skrämmande.

  Att ta upp överbefolkning likställs med nazism ofta. Det är bättre att vi blir överbefolkade och hälften lever i svält och nöd tydligen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanity is overrated alltså? Ok

   Radera
 4. Av erfarenhet vet jag att flertalet av politikerna som tur är bara är korkade framför lömska och utstuderat onda, men visst, en del politiska toppar kanske kan vara involverade i någon större "masterplan" med en väldigt snäv omsorg av fåtalet, men som sagt de flesta skulle jag säga på något sätt menar väl men inte förstår bättre - lite faktiska kunskaper helt enkelt, och med väldigt lite helhetssyn och systemtänkande. Ja, och så blir ju en hel del säkert "korrumperade" på vägen, makten och pengarna gör dem helt enkelt förblindade och egot blir mer och mer storslaget.

  Men kanske en viktigare fråga att ställa - vad gör vi då, alltså Vi som i folket?
  Om vi bara jamsar med så är väl inte vi bättre än de som vi låter styra!?

  Systemkritiska hälsningar
  med fortsatt tro på den fria människan
  /Tom
  PS det är FORMEN som är problemet i dagens politiska partier, liksom också i utbildningssfären. FORMEN är inte demokratisk delaktighet, men det borde den vara så att alla olika erfarenheter, kunskaper, perspektiv, synsätt o.s.v. tillåts berika innehållet = strengts in diversity

  SvaraRadera
 5. Tja, problemet är kanske ännu värre: medborgarna, tillika väljare, vill inte veta. Kan det inte också vara så? Politiker anar att beska budskap inte kommer att tas emot så välvilligt. Och: ligger det ändå inte något i att vi får de politiker vi förtänar? Vill vi inte tro att vi gör en insats för miljön och planeten om vi sätter upp solfångare, kör bilen enligt principerna för eco-driving... Och sedan tar pengarna vi tjänat och drar till Thailand med flyg en gång extra...

  SvaraRadera
 6. Jo, nog är det så. Idealist-eliten é liten. Den skara som stänger öronen för allt som inte har med egen snabb vinning att göra är större.

  SvaraRadera
 7. Ja, problemet ligger hos oss kollektivet som helhet. Vi får givetvis de politiker vi förtjänar varken mer eller mindre.
  Som anonym skriver Idealist eliten är liten. Men ändå styr de oss. Hur kan det vara möjligt? Är vi så omedvetna? Är vi lättmanipulerade på grund av att vi sätter våra egna behov före kollektivets behov?
  Vi är som vattendroppar. En droppe utgör inte hela havet.

  Har precis läst "Svarta oliver och gröna drömmar." Där finns flera "guldkorn". Fastnade för bl.a. dessa rader. "Det är på individplanet i människans inre förändringen måste starta. Men det är individerna som utgör kollektivet. Den gamla filosofiska kampen mellan jaget och kollektivet är onödig på väg in i det nya".

  Ja och kampen mellan höger och vänster är därmed också onödig. Varken högern eller vänstern har lyckats lösa t.ex. fattigdomsproblemen.

  "Det handlar om en högre medvetenhet" skriver Birger. Att vi utvecklas var och en som individer är alltså avgörande för kollektivets utveckling. Vår egen idividuella utveckling är alltså a och o för att vi som kollektiv ska utvecklas och för hur vi utvecklas...Utvecklas gör vi genom att vi undersöker sanningshalten i allt, att vi gör det kritiskt men sakligt. Att vi är nyfikna med andra ord. Om vi är anonyma eller inte spelar mindre roll. Det viktiga är inte vem som säger saker utan att de sägs.

  //Anonym

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket svammel. Den enda verkligt hållbara i realiteten fungerande lösningen innebär ju i själva verket solidaritetens återkomst. Där den rike står tillbaka för fattig. Både på ett lokalt och globalt plan. Ganska mycket "höger eller vänster" alltså. Detta eller fascismens återkomst, med utvalda och undanskuffade.

   Radera
  2. Du måste förstå att saker skall realiseras. En förändring kommer inifrån, visst. Men verktyget för att göra något praktiskt med denna insikt kallas politik. Vänster eller höger handlar handlar om perspektivet "helhet" eller "jag". Att kalla verktygen för onödiga känns väldigt konstigt tycker jag.

   Radera
 8. Jo, anonymitet har sina fördelar. Tycker att valet att vara anonym delvis kan liknas vid miljöpartiets syn på avidentifierade ansökningshandlingar. En kommentar/åsikt ska bedömas efter vad som sägs, inte efter vem som säger det. Beroende på en åsikts avsändare läser vi ju texten med olika ögon. Oavsett om vi vill eller inte. Innan jag t ex på denna blogg börjar läsa en kommentar av NN1, NN2 osv har jag redan valt min inställning till det jag ska läsa just för att jag vet vem som skrivit och vad vederbörande "brukar" tycka. Om man inte vet avsändaren får texten en mer "rättvis" och ofärgad läsning. Orden får stå för sig själva, utan en förbedömning baserad på person. Självklart kan dock den någorlunda observanta och frekventa bloggbesökaren lära sig känna igen både åsikter och språk, men det är en annan femma. Kommer inom allehanda områden på mig med att jag inte "kan" börja läsa en text innan jag först sett vem som skrivit och därmed kan sätta på mig "rätt glasögon" innan jag börjar läsa. Har sina nackdelar.

  SvaraRadera
 9. Ps 07:26 missuppfattade mig. Jag anser inte att idealist-eliten styr, då vore allt gott. Fler idealister vid makten tack, inte färre. :-)
  /12:06

  SvaraRadera
 10. :) Menade att den rådande eliten är en klick. Med dom är inte allt gott. De ser till egen vinning precis som de flesta av oss andra. Ser nu att jag missförstod dig. Håller med "fler idealister vid makten tack, inte färre."

  SvaraRadera
 11. Förstod det. :-)
  12:06/12:14/AK :-)

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.