fredag 6 mars 2009

Ironisera gärna över trumpetforskning...

I Svenskan ironiserades för några dagar sedan över att statliga pengar gått till forskning om genusperspektiv på trumpeter. Artikeln var värd att ta till sig, men det är också värt att förstå bakgrunden. Om detta svarar jag i dagens tidning.

Skriver bland annat följande:

Hur skulle historien ha sett ut om man betraktat den från kvinnors vardag? Hade det då varit självklart att män hade dominerat på det sätt de gör idag? Hade det då varit självklart att det i folkhemmet växte fram djupt ojämlika förhållanden?

Jag tror att många av oss som menar att genusperspektivet är viktigt uppfattar att det är män som skapat många av de normer som vi idag upplever som naturliga och självklara.

I detta perspektiv kan det vara förståeligt att till och med trumpetforskning slinker med i jakten på en bättre historisk förståelse.

För det är ju som Elin Wägner så träffsäkert skrev redan 1941: ”Mäns och kvinnors historia är så sammanflätad som varp och inslag i en väv. Men de har lyckats göra en historia enbart av inslaget.”

18 kommentarer:

 1. Ju längre man är med i livet, desto mer slås man av hur lika män och kvinnor är. Jag tror följaktligen inte att världen och samhället sett så värst annorlunda ut om kvinnorna tagit för sig mer. I stället tror jag det handlar om de strukturer vi bygger upp och där både män och kvinnor sedan lever.

  SvaraRadera
 2. Jag tror att sådana här, i min mening, galenskaper, gör mer skada än nytta. Framför allt för att det flyttar fokus från viktiga frågor såsom våld mot kvinnor till akademiskt trams som inte kommer att påverka någon kvinna positivt. Om man nu skulle hitta något dolt kvinnoförtryck i trumpeten(vilket man säkerligen kommer att göra) så är frågan hur det kommer att påverka kvinnors vardag?
  Bättre att fokusera på riktiga problem istället. Om man skulle fråga kvinnor i Sverige vad de, utifrån ett kvinnligt perspektiv upplever som samhällsproblem, så tror jag inte att trumpeter kommer att dominera svaren.
  Läs gärna min kommentar till Brännpunktartikeln: http://andreswallentin.blogspot.com

  SvaraRadera
 3. Bra i svenskan av Birger.

  SvaraRadera
 4. I myterna om Illuminati ingår det beskrivningar av hur de, Illuminati alltså, för att dölja hur de styr världen sår frön av dispyter överallt. De startar fredsorganisationer - trots att det är de som styr större delen av vapenindustrin, de startar kvinnorättsrörelser - trots att de själva är en organisation helt reserverad för män, vissa har till och med hävdat att de skulle stå bakom miljörörelsen. Allt bara för att det skall vara så rör(l)igt som möjligt i samhället så att ingen skall kunna se at det egentligen är de som styr alltihop.

  Enligt myten, alltså...

  När jag läser om sådan här forskning och alla diskussioner den leder till är det nästan så jag börjar tro att myten är sann.

  När skall vi låta alla dessa kvasifrågor falla undan så vi kan rikta vår kraft, som en mänsklighet, mot de frågor som verkligen spelar roll? Miljön (oberoende av vem som står bakom miljörörelsen från början är det ett vekligt, konkret och mycket angeläget problem), Svält och fattigdom i en övergödd värld. Ja, jag tror nästan det räcker med de två frågorna till att börja med. För att lösa de problemen blir vi tvungna att ta tag i andra problem: Svält beror ofta på olika former av förtryck, ofta kombinerat med miljöproblem, till exempel.

  Nu skall ju inte jag diktera vilka problem som är de viktigaste här i världen, men kan inte alla som läser detta sätta sig ner, tänka efter och skriva en lista öve max fem verkliga problem som behöver lösas globalt? Tänk stort och generellt, inte 'Mellanösternkonflikten'(stort men inte generellt) 'Svårläst textning av TV-program (generellt, men inte stort).

  SvaraRadera
 5. Snälla Birger, jag läste inte ordentligt nog, kan du inte gå in i min kommentar och ändra 'vekligt' till 'verkligt' i parentesen efter ordet 'Miljön' i fjärde stycket? Det är naturligtvis inte din sak att rätta mina fel men det ser helt enkelt för löjligt ut med vekligt just där :)

  SvaraRadera
 6. Per T: bara din kommentar om "sett så värst annorlunda ut om kvinnorna tagit för sig mer" avslöjar ju att du inte är så insatt i vad genusperspektiv verkligen är. Det visar att du som de allra flesta sitter fast i den manliga normens värld där kvinnor med näbbar och klor och allt vassare armbågar "ska ta för sig" av den värld män skapat. Och mycket riktigt: de kvinnor som hörs och syns i dag är till största delen de som "tagit för sig" av männens normer och rävspel - annars skulle de väl inte få leda de manliga organisationerna och komma till tals i medierna! Och vägrar de sedan att kalla sig feminister och förnekar att de att de har kvinnorörelsen att tacka för att de över huvud taget kommit så långt som de gjort (dvs att de faktiskt får göra sin röster hörda i offentligheten) - ja då är framgången/löpsedlarna/föredragsturnén given i det feministiska backlashens Sverige.

  Det är inte överdrivet svårt att i dag hitta "kvinnoalibin" till männens politik. Jämför t.ex. alla kloka, driftiga, intelligenta centerpartistiska kvinnor som i decennier vigt sina liv åt att kämpa mot kärnkraft och mijöförstöring, med den kvinna som fick äran att bli den första kvinnliga partiledaren. Trots alla goda förebilder och förkämpar kunde det helt enkelt inte ske förrän de hittade en kvinna som var beredd att vara mer man än männen själva, och som var beredd att förneka alla de goda idéer som en gång fanns där och som mer kvinnoinflytande faktiskt en gång åstadkommit.

  Nä, Per T, det är inte så konstigt om världen inte ser så annorlunda ut då. Men om männen i stället skulle "ha tagit för sig mer" på kvinnornas traditionella områden - hur skulle det då ha kunnat se ut tror du?

  SvaraRadera
 7. Ett s.k. genusperspektiv är tämligen meningslöst. Kvinnor och män är både lika och olika. Det finns kvinnor som liknar män, och det finns män som liknar kvinnor. Detta gäller om både utseende, beteende, tänkande, ambitioner, osv. Det är faktiskt så, att skillnaderna inom könen är större än skillnaderna mellan könen. Låt oss därför tala om MÄNNISKOR. Jag har 78 års erfarenhet av livet och har mött alla sorters människor. Jag har sett likheterna, men också olikheterna. Att det sedan rört sig om kvinnor och män har inte haft någon avgörande betydelse, åtminstone inte så avgörande att jag skulle teoretisera kring ett s.k. genusperspektiv. De som gör så har oftast ingen livserfarenhet.

  Att skilja ut könen på det här sättet påminner om att skilja vita och svarta åt. Men här har ju vetenskapen kunnat konstatera, att de genetiska skillnaderna inom de s.k. raserna är större än skillnaderna mellan dem. Återigen: det viktiga är att vi alla är människor.

  SvaraRadera
 8. Jag tycker att Boel Lindberg för ett starkt resonemang till försvar för det specifika projektet:
  http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2556775.svd
  Däremot kan jag hålla med om att det verkar finnas en viss generell tendens att överdriva applicerandet av genusteori på allsköns forskning.

  SvaraRadera
 9. Bra text Birger!

  Jag blev helt förstummad av Tanjas text. Sådana utfall förstärker bara min tro på hur viktigt genusperspektivet verkligen är för att få syn på missförhållanden inom alla områden. För ett par år sedan häcklades en avhandling om toalettstädning vill jag minnas. Kommer inte ihåg om det var för något genusperspektivs skull eller allmänt dess "låga status" inom forskningen. Men hur som helst finns det väl knappast någon mer kvinnlig syssla än just toalettstädning och för den som fortfarande undrar vad ett genusperspektiv kan tillföra övriga forskningsdiscipliner kan jag t.ex. rekommendera Yvonne Hirdmans text "Varför städar kvinnor toaletter" som ingår i textsamlingen "Gösta och genusordningen".

  Varför måste man alltid häckla det man inte begriper? Det är väl ändå mycket intressantare att sätta sig in i problematiken innan man börjar hånas - då kanske man tom själv får andra perspektiv!

  SvaraRadera
 10. Per T: genusperspektivet handlar i hög grad om att synliggöra maktfördelningen i samhället, inte om individuella skillnader hos enskilda människor. anlägg ett genusperspektiv på maktförhållandena i EU-parlamentet t.ex. (läste just DN:s ledarsida för dagen)

  SvaraRadera
 11. Joel menar att ”genusperspektivet handlar i hög grad om att synliggöra maktfördelningen i samhället, inte om individuella skillnader hos enskilda människor”.

  Men jag skrev:
  Ju längre man är med i livet, desto mer slås man av hur lika män och kvinnor är. Jag tror följaktligen inte att världen och samhället sett så värst annorlunda ut om kvinnorna tagit för sig mer. I stället tror jag det handlar om de strukturer vi bygger upp och där både män och kvinnor sedan lever.

  Jag har lång politisk erfarenhet. De människor jag mött bland allehanda maktstrukturer, har varit människor som attraherats av att inneha makt, detta har gällt både män och kvinnor. De allra flesta människor är inte intresserade av makt, därav bl.a. svårigheten att engagera människor till politiska och andra uppdrag.

  Hittar du bara tillräckligt många kvinnor som vill bära upp maktstrukturerna, då får du precis samma innehåll som i dag, inbilla dig ingenting annat. Ändrade maktförhållanden leder inte till ett annorlunda innehåll. Därför är ett s.k. genusperspektiv ett ytligt betraktelsesätt, lika ytligt som ett könsperspektiv.

  SvaraRadera
 12. Per T: inte om man genom ihärdig genusforskning lyckas slå hål på nuvarande maktstrukturer så att just strukturerna omformas. För att nå dit måste man ju faktiskt börja med att synliggöra problemen. Om det nu finns en stor könsskillnad bland trumpetare är ju första steget att synligöra detta och undersöka bakgrunden så att man utifrån rsultaten kan komma fram till lämpliga åtgärder.

  SvaraRadera
 13. Är det PK eller inte PK, att tro på kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper?

  SvaraRadera
 14. Biger, tack för att du tar upp detta viktiga ämne! jag har förärat dig ett helt blogginlägg! :-)

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/06/trumpetdebatten-tar-visst-aldrig-slut/

  SvaraRadera
 15. Har inte med ämnet att göra men kunde inte bespara er denna lilla pärla från Grönköpings Veckoblads
  Elektriska Organ(Hemsida)

  Vänligen
  Janne M Göteborg.

  Röd-Grönköping

  Nu skall badtunnan värmas!
  I politiskt intresserade kretsar i kommunen har det länge spekulerats i att hr stadsrådet Joel Eriksson (s) skulle gå havande med tanken att bredda sitt parlamentariska säte genom en allians med andra partier å den vänstra kanten. Dessa spekulanter kunde nyligen se sina aningar besannade, i det att hr stadsr E. vid en presskonferens tillkännagav, att han hade bildat valalliansen Rödgrönköping tillsammans med frkn Ada A:son Susegård (mp) och hr f. förrädaren Hildor Peterzohn (v).

  - Man skall dock inte överdriva betydelsen av detta, säger hr E. avvärjande till GV:s reporter. – Som hr f. USAmerikanske presidenten London B. Jonsson brukade säga om hr polischefen Edward Hoover: ”det är bättre att han står inne i vårt tält och v-ttenkastar ut, än att han står utanför tältet och v-ttenkastar in”. Om vi har en gemensam s.k. plattform, kan ju folk lika gärna rösta på mig som på hr P. Man bör heller inte ropa hej, innan björnen är skjuten, och vi får ju se, om hr P. får så många röster på valdagen, att jag måste ge honom en post som bitr. stadsråd. Men dit är det långt, och till att börja med får jag värma badtunnan på Lilla Rödmyra, så att vi får umgås litet på tremanhand. Frkn Susegård har jag naturligtvis känt på redan tidigare, men det hindrar ju inte, att hon kryper ner i tunnan hon också.

  Grönrödköping bättre?
  Även frkn Susegård är avvaktande i sina kommentarer. – Vi har inte lovat mer än att vi skall försöka resonera oss fram till en gemensam plattform i vissa frågor, och det måste bli en mycket ekologisk (grön) dylik, om jag skall stå på densamma. F.ö. tycker jag, att alliansen skulle ha hetat ”Grönrödköping” för att betona att det gröna måste komma främst, men där fick jag ge mig för herrarnas patriarkala och enade front, suckar frkn S.

  Nöjdast med överenskommelsen förefaller utan tvekan hr P. vara. – Nu när kapitalismens kris har brutit ut med full kraft, är det hög tid att jag får komma in i den politiska värmen, om det skall bli någon ordning på torpet, konstaterar hr P. – Som en hörnsten i alliansens politiska plattform ser jag, till att börja med, att jag får en bitr. stadsrådspost omgående. Sedan skall vi väl alltid kunna resonera om detaljer som Fältjägarecorpsens nedläggning, kommunalisering av Sparbanken och utträde ur den Europeiska Gemenheten, avslutar hr f.f. P. förtröstansfullt och borstar av nyårsbalens frack inför återlämningen till thyrningsfirman.

  SvaraRadera
 16. Uttrycket PK använda bara av högerextremister.

  SvaraRadera
 17. Maria! Nejdå, inte kapat, det är jag som svarat Tanja.

  SvaraRadera
 18. Genusforskning är ett skämt! Flickor är flickor pojkar är pojkar vad är problemet? Jo att rabiata tokar ska ha anslag för psuedoforskning. LÄGG NER!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.