onsdag 14 maj 2008

Kristdemokrat kommer att citeras på mp:s kongress...

Maria Wetterstrand har ändrat uppfattning i EU-frågan, vilket lär föranleda debatt på miljöpartiets kongress, som börjar om en vecka. Hon motiverar med att "EU:s miljöpolitik är relativt bra".

Kristdemokraternas EU-parlamentariker Anders Wijkman är däremot djupt kritisk till EU:s miljöpolitik - och levererar i Miljöpartiets tidning Grönt (!!) åtskilliga kommentarer som lär citeras på miljöpartiets kongress...

"Jag tycker att det är märkligt att EU först uttalar att man skall minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent fram till år 2020, för att sedan sänka ambitionsnivån till 20 procent. Det gör att jag är mycket kritisk. Sedan är målet till 2050 otydligt", säger Anders.

Jag håller med. Och finner det märkligt att Maria Wetterstrand valt att legitimera myten om EU som den stora miljöhjälten. Myten är en... myt! Skickligt marknadsförd. De 20 procent EU lovat minska växthusgaserna med är inte kopplat till några större uppoffringar. Eller som Anders Wijkman påpekar: "Att ta bort 20 procent till 2020 är enkelt."

Så är det faktiskt. Frågan är om det inte skett även utan klimatdebatten. Motiverat med de högre priserna på fossila bränslen, det teknikskifte som ändå växer fram och det faktum att vi köper allt mer av våra varor från Asien (som då belastas med utsläpp av koldioxid). Dessutom medför det konkreta målet att varje EU-medborgare skall få släppa ut dubbelt så mycket som varje kines. Och närmare fyra gånger så mycket som varje indier...

Anders skulle kunna lagt till att det är absurt att EU lägger ett tak för hur långt enskilda medlemsstater får gå när det gäller miljö och hälsa. Ett golv är bra, men ett tak är groteskt.

Det hade nog varit aptitligare om Maria valt en annan argumentation för sin torgförda inställning i EU-frågan. Man kan misstänka att hennes argumentation snarast var taktiskt motiverad, för att göra medlemmarna i partiet möra. Men om det vet jag inte något, är bäst att tillägga. SvD tycker förstås att det är kul och konstaterar att mp framför sig har en "del övningar som kräver flexibilitet på elitgymnastisk nivå". Ryggdunkningar för sin ändrade uppfattning i EU-frågan - och andra gröna profilfrågor - ges förstås på DN:s ledarsida.

Ett rimligare argument, om man nu villkorslöst skall ändra uppfattning i EU-frågan, hade varit att helt enkelt säga att Sverige har varit med så länge att vi redan blivit en fast del av unionen och ett utträde därför blir svårt och känns konstigt. Maria skulle ju också kunna hänvisa till att mp:s ledning numera är positiv till den pågående militariseringen inom EU genom stridsgrupperna - något som tidigare var ett av huvudargumenten mot medlemskap. Men att enledande miljöpartist medverkar till att legitimera en svag miljöpolitik känns aningen snopet.

PS!
TT har kontaktat 151 av anmälda 180 kongressombud. Av dem svarar 79 att de vill slopa utträdeskravet, 49 säger att de vill ha det kvar, medan 23 inte har tagit ställning eller inte vill svara.

22 kommentarer:

 1. Det är konstigt att miljöpartiet ställer krav på vilka förändringar som till med EU för att man skall ändra uppfattning. Nu är det bara vänsterpartiet som är pålitligt när det gäller EU-kritik.

  SvaraRadera
 2. Det har sagts förut, och det kan sägas igen: Har det inte gått upp för De gröna, att deras språkrörs uppdrag mellan två kongresser är att företräda partilinjen i bl.a. EU-frågan?

  När nu språkrören deserterat från utträdeskravet, innan uppdragsperioden är tillända, vore det då inte intressant att utreda, huruvida tjänstefel eller rent av "trolöshet mot huvudman" föreligger?

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 3. EU:s miljöpolitik är inte svag. Tvärtom har EU bidragit till att skapa en miljöpolitik värd namnet i en lång rad av medlemsländerna.
  Sedan kan man alltid, som Birger Schlaug, kräva att mer görs.
  Miljöpartiets inträde i EU-värmen var väntad.

  SvaraRadera
 4. Hej

  Wetterstrand har rest runt till kommunerna för att övertala ombud att följa partiledningen. Det är ministerposter som hägrar.

  Robban

  SvaraRadera
 5. Jag måste, även om jag är EU-vän, hålla med Anders Wijkman och Birger Schlaug i den här frågan. De åtaganden som EU tagit på sig är mycket begränsade, för att inte säga marginella. Prisbilden på olja är sådan att alternativ är nödvändiga av ekonomiska skäl.
  Magnus C

  SvaraRadera
 6. Ministerposter som hägrar...
  Och?
  Detta var väl avsikten när partiet bildades i början på 80-talet, eller?

  SvaraRadera
 7. Vadå avsikten när partiet bildades? Avsikten var att förändra politiken, inte att bli en del av den.

  SvaraRadera
 8. Så tråkigt att man i det parti som inte skulle vara som andra nu låter Ledaren bestämma. Maria är en skicklig partiledare som inger respekt och är omtyckt av väljana, men att nu plötsligt nästan hälften av mp:s ombud vänt i EU-frågan är ett tråkigt tecken på att man inte vill tycka annat än ledaren. Peter Eriksson och Per Gahrton har stött henne, de tre är mycket tunga inom mp som nu blivit ett auktoritetsstyrt parti.Så sent som förra kongressen avslogs varje tanke på ändrad uppfattning i EU-frågan. Pesonligen bryr jag mig inte om sakfrågan i detta fall men jag skyr sättet som man genomdriver sina åsikter.

  SvaraRadera
 9. Svar till Grrreenline

  Jo, självklart måste avsikten vara att förändra politiken. Men hur menar du att detta skall gå till om man inte äger någon makt att förändra? Och då är vi ju inne på regeringsfrågan och ministerposterna, eller hur? Eller hur ser du på detta?

  SvaraRadera
 10. Trist att Maria får ta så mycket skit för att hon förespråkar en ändring av den gröna linjen ifråga om EU. Vad jag vet har hon inför kongressen sagt att det vore bra med att vi i vår politik arbetade inte för ett uträde utan för att göra även EU grönt. Däremot vet jag inte att hon offentligt eller i riksdagen motarbetat den politik vi beslutat.

  Personligen tycker jag att vår hållning i EU-frågan hittills varit okonstruktiv. Vi har i Sverige en urusel högerregering som arbetar för att föra Sverige tillbaka till 1800-talets rövarkapitalism. Men fördenskull vill vi inte gå ur Sverige. På samma sätt bör vi se på EU och den många gånger usla politik Unionen företräder. Ett första steg vore att fördjupa samarbetet med övriga gröna partier inom EU, för att ge den gröna politiken en större tyngd där. En sådan insats skulle vara mycket värdefull och mycket behövlig.

  SvaraRadera
 11. Peter Kjellman!

  ”Vi har i Sverige en urusel högerregering som arbetar för att föra Sverige tillbaka till 1800-talets rövarkapitalism.”

  Vad är detta för en diskussionsnivå?!?!? Hallå! Är du kommunist, eller?

  SvaraRadera
 12. Peter, jag undrar hur du ser på Marias argumentation? Att EU är bra när det gäller miljön.

  SvaraRadera
 13. Anonym 16:53 - det vore bra om du kunde fokusera på sakfrågan och kritiskt analysera Peters argument snarare än att försöka ogilitig-förklara det utan att förklara varför. Dessutom undrar jag om du faktiskt har läst Marx, Engels, Luxemburg, Kautsky etc, så att du vet vad kommunism egentligen är. Sovjets militär-diktatur representerar inte deras tankar väl.

  SvaraRadera
 14. Svar till Daniel

  Säger man att Sveriges nuvarande regering arbetar för att införa 1800-talets rövarkapitalism har man enligt min mening diskvalificerat sig själv. Tilläggas bör att för endast några dagar sedan träffade jag en person som karaktäriserade Sverige som en kommunistdiktatur... Men vad finns det för anledning att bemöta sådana politiska tokstollar?

  SvaraRadera
 15. Gröna tankar: Jo, det är ett problem när man som språkrör går emot starka partiståndpunkter - tanken med att ha språkrör var just att man skulle fungera som opinionsbildare utåt, men inte inåt i partiet.

  Uppenbarligen har många kongressombud nu tagit intryck av Marias utspel, vilket lett till att plötsligt hälften håller med henne jämfört med förra kongressen då bara fåtalet stödde en motion om att slopa utträdet.

  Även miljöpartister är nog auktoritetstroende.

  Nilsson: Jo, jag uppfattar EU.s miljöpoltiik som svag. Man har bland annat byggt in strukurer som förstärker detta intryck: den fria marknaden sätter stopp för mycket av den nödvändiga miljöanpassade upphandlingen, transporter stimuleras av strukturen, de enskilda länderna har inte rätt att gå före och ställa högre miljökrav om EU lagt ribba, subvensioner av sådant som skadar miljön är fortfarande enorma, den synnerligen svaga målsättningen vad gäller koldioxid till 2020 är tecken på svaga miljöambitioner - betänka att målet ligger på en nivå som ger varje medborgare i EU rätten att släppa ut 4 gånger så mycket som varje indier och 2 gånger så mycket som varje kines.

  Robban: Ja, det är möjligt.

  Magnus C: Håller med dig om effekterna av prisbilden på olja.

  Grrreenline: Det är kanske frågan om en strategisk bedömning: antingen tror man att man påverkar mest genom att sitta i en regering (kanske utan att veta hur en regering arbetar, dte hände att minsitrar ringde mig och bad att mp skulle driva igenom en del frågor som statsrådet inte kunnat göra), eller också tror man att man påverkar mest genom att driva opinion genom en radikal politik (vilket i slutänden inte behöver innebära att man inte hamnar i regeringen ändå).

  Jag uppfattar det som dystert att mp numera ingår i en blockpolitik trots att sossarna har mer gemensamt med moderatenra än med mp om man ser till partiprogram och ideologi.

  Peter Kjellman: Jag är inte så säker på att Maria får så mycket skit i sakfrågan, det är snarare sättet som väcker anstöt. Och sedan den uppenbara strategin att Peter skall haka på och Per Gahrton skall avslöja att han aldrig trott på uträde - det är för bra upplägg för att det inte skall vara planlagt.

  Språkrörsfunktionen skulle skilja sig från partiledarskap genom att man skulle driva opinion utåt mot medboprgarna, inte inåt mot medlemmarna.

  Vad gäller rövarkapitalismen du skriver om så var den i så fall sjösatt redan av den gamla regeringen. Lägger du moderaterna och socialdemokraternas politik sida vid sida så kommer du att märka, tror jag, att likheten är mycket stor när det gäller de avgörande frågorna. Konsumtionsjakten, synens på lönearbetet, synens på tillväxt, synen på strukturer och system. Rågången till grön ideologi, och mp:s partiprogram, är däremot mycket stort.

  Jag är inte någon absolut motståndare till EU men jag begriper inte vad det är som har hänt inom uninonen som gör den mer tilldragande idag än igår. Så vitt jag sett har man snarare fjärmat sig från det håll mp ville att den skulle utvecklas. Det enda rimliga argument, som jag ser det, som kan vara giltigt för en ändrad uppfattning är att vi har varit med så länge att vi växt samman med unionen och inte rimligen kan ta oss ur. Argumentet att miljöpolitiken är så bra i EU är inte trovärdigt.

  Du menar att mp skall fördjupa samarbetat med de övriga gröna partierna. Det är svårt att veta i vilka frågor fördjupningen skall ske: samarbetet är, så vitt jag vet, utmärkt när det gäller frågor där partierna är överens. En ytterligare fördjupning kan vara ganska farligt för mp i Sverige: synen på legalisering av knark och prostitution är ju inte så kul. När jag var språkrör så minns jag att vi hade ganska hårda krav på vilka gröna från andra länder som skulle komma på besök inför val till EU-parlamentet. En del värjde vi oss för att ha i svensk teve...

  Lätt är det inte... Tyvärr lär debatten om EU bli ganska mager på kongressen. 45 minuter är avsatt har jag hört, det mesta skall ske på påverkanstorg där alla visserligen kan prata men där ingen behöver lyssna. Påverkanstorg fungerar bra i organisationer där man har få frågor att diskutera, och där nästan alla diskuterar alla frågor på torgen.

  Hur som helst: ni som åker dit önskas god jakt och lycka till.

  SvaraRadera
 16. Du kommer alltså inte på kongressen i år, Birger..? Så synd! Hade hoppats få diskutera strategi med dig...

  D V K

  SvaraRadera
 17. När jag var ung såg jag hur kapitalismen förstörde grunden för varje idylliskt samhälle.
  Kapprustningen tystade tänkande människor. Kampen förändrade i grunden de kämpande.
  Kommersialismen idag har förändrat människan djupt in i själen.
  Globaliseringen upplevs av många som en naturlag. De NYA Människorna, Aktieägarna, gläds över sina aktier i HN eller Eriksson, även när de orsakar mycket dåliga arbetsvillkor, skapar kortlivade produkter, förstörd miljö och att vissa länder sätts under vatten inom kort.
  Som mycket yngre läste jag böcker,
  en; vars titel var: Tänk globalt handla lokalt. Jag har också läst idehistoria. Gamla och nya tänkare för ofta samtal i mitt huvud.
  Ibland bidrar jag med en egen kommentar. Nu frågar jag Dig som HUVUDsakligen har läst ekonomi.
  Hör Du någonsin, en egen röst, någostans i din kropp?
  Till mig sa En Röst en gång:
  "DEt är kapten Konkurs som styr."
  För att rädda vår planet, är det tekniskt sett väldigt lätt, att omedelbart, på fem år, minska vår energiförbrukning med, 20 %.
  Öka livslängden på våra produkter med 400 %.
  Samt SOLIDARISKT dela på de jobb och den arbetstid som blir kvar.
  Mot en meningsfull framtid ska även pensionärer få medverka. Varför inte, var och en efter förmåga?
  Det krävs Global utbildning för Framtidens skull. Och LITET mera!
  Är det aldrig någon av Eder som har tänkt tanken, att SJÄLV vara en del av lösningen i stället för att vara EN MEDLÖPARE mot avgrunden!

  Dynape

  SvaraRadera
 18. Det finns ej ens ett EKO, EKO, EKO.
  Men prata skit, kan alla människor.
  Vi kan förverkliga varandra i otid.
  Att förverkliga varandra på Jordens villkor återstår.
  Tror DU att jag är arg. Jag ÄR arg!
  Det beror på, att jag tror att det är för sent.
  Någon liten enklav kanske överlever.
  Det finns HOPP!
  Kloker är snart TOKER
  En världsomvändning
  kräver global Nytändning.
  Du som inte är religiös
  är lika dum som en gös.
  Vill vi få ordning och mening
  måste vi bilda en förening,
  och i vår samtid
  visa en väg för framtid.
  Den kyrka
  jag vill dyrka
  är den som får ihop
  mitt globala rop,
  med det som är mitt sista hopp:
  att VI bildar Jordens Kretslopp.

  Aningslös

  SvaraRadera
 19. Jag förstod att jag var galen när jag insåg att JAG stod på kommersialismens sida i kampen MOT framtiden.

  kLOKER
  sTARVID
  lIB,AGENDA
  uSA,putin, osv.
  MEDELSVENSSON
  Kyrkan
  Regeringen
  Och alla otänkande människor.

  Jag ser Dig där du är.

  SvaraRadera
 20. Birger. Om det är det långa medlemskapet i EU som är ett för Mp godtagbart argument för att bli kvar i unionen, då har ja-sidans strategi lyckats. Det lägret tänkte säkert: "Om vi bara får ett ja till EU-inträde i en folkomröstning, då ordnar sig resten. Sverige kommer att bindas med tusen band, som blir svåra att lösa upp...".

  Mp:are, som nu svänger i EU-frågan, belönar i själva verket ja-sidan, det gäng som inte drog sig för att ljuga om exempelvis alkoholpolitiken i EU.

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 21. Det är lika bra att inse det, vi kommer inte kunna stoppa klimatförändringarna. Så när våra samhällen raseraras runt omkring oss kommer det vara bra att vara med i EU's trygga famn.

  SvaraRadera
 22. andalusien blir den sista tillflyktsorten, varför? Ja jag kan ju inte berätta allt, lite får ni räkna ut själva.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.