tisdag 11 mars 2008

Steg 1 i Vision 2020: Att räkna rätt saker

Det räcker inte med att lägga ihop siffror. Vi måste lära oss att räkna på rätt saker också.

Att räkna hur mycket klimatgaser som vår produktion ger upphov till passar förstås förträffligt för den rika delen av världen som låter andra länder tillverka dess konsumtionsvaror.

Det är ju ingen konst att minska utsläppen när vi lägger varuproduktionen i Indien eller Kina. Ett mer rimligt sätt, om man skall hantera klimatfrågan, är att räkna med hur mycket utsläpp respektive lands konsumtion ger upphov till.

Men om detta, ganska självklara, krav har man inte kommit överens om i klimatberedningen. Bara kd:s och v:s representanter har, i särskilda yttranden, klargjort att man vill genomföra denna typ av räkenskap.

Ett av de första steget på väg mot en ny hållbar ekonomi - som jag skulle vilja kalla realekonomi snarare än kretsloppsekonomi - är att utgå från konsumtionen per capita när man beräknar ett lands påfrestning på miljön. Den traditionella mätmetoden passar bra för ett lands BNP, men den är mindre intressant när det gäller klimat- och miljöfrågor. Av den enkla anledning att livsstil och konsumtion utgör en allt större del av problemet.

När det gäller prostitution anser man att konsumenten är den skyldiga. Samma sak bör rimligen gälla annan konsumtion.

Varför vill man inte ändra? Svaret är naturligtvis att länder som t ex Sverige skulle komma mycket sämre ut. Jämförelsen mellan en svensks ekologiska klimatavtryck skulle bli ännu pinsammare jämfört med en kines eller indiers. Att räkna rätt saker borde vara grunden för en vision om hur det bör se ut 2020.

Bilden föreställer bilen som fått den rika världen att chockas. Tata Rs 1-lakh som ska säljas för 17.500 kronor i Indien och ger tiotals miljontals indier samma möjlighet som vi att äga och köra en bil.

PS!
Under 25 år var jag aktiv politiker. Jag talade och skrev ofta kritiskt om sättet att beräkna tillväxt, och hävdade att den ensidiga jakten på tillväxt skapar miljöproblem. Lika ofta fick jag höra - från ledarskribenter, debattmotståndare, i telefon, brev och mejl - att jag hade fel.

Jag höll till och med att få på käften på Centralens restaurang en fredagskväll, i väntan på tåget hem, för att jag dristat mig att ifrågasätta tillväxten i något tevedebatt.

Men nu hör vi från samma håll att Indien och Kina, som börjar göra som vi gjort så länge, har en ekonomisk tillväxt som skapar allt större miljöproblem. Så intressant. Det som gick bra för oss, går inte bra för dem. Den koloniala värdgrunden tycks ligga fast...

Visst är det lustigt att man ser grandet i sin nästas öga, men inte bjälken i sitt eget. Låt oss börja med att räkna på rätt saker.

18 kommentarer:

 1. Hur mycket skulle de svenska utsläppen öka om man räknade in importen och drog bort exporten?

  SvaraRadera
 2. Jag trodde du hade lärt dig, efter 25 år i politiken, att det är INNEHÅLLET i tillväxten som är det viktiga, inte tillväxten i sig.

  Dagens tillväxt i Kina sker på ett sätt som inte är hållbart på sikt, men det var inte heller vår tillväxt för inte så längesedan. Innehållet i Kinas tillväxt kommer dock att förändras, precis som vår tillväxt har gjort, och därmed minskar också miljöbelastningen.

  Det sker hela tiden en utveckling på en mängd olika plan varför man kan säga: med fulländad teknik kan tillväxten fortsätta i hur länge som helst.

  Vi har enligt min mening ingen anledning att misströsta. Det enda som kan sätta käppar i hjulen är bakåtsträvare som inbillar sig att vi genom att återgå till en livsstil under knapphetens kalla stjärna därmed skulle skapa en mer hållbar utveckling. Men den vägen är inte framkomlig.

  Sedan är det återigen förbluffande vilken otäck MÄNNISKOSYN du har: ”När det gäller prostitution anser man att konsumenten är den skyldiga. Samma sak bör rimligen gälla annan konsumtion.”
  Vi människor ska alltså skuldbeläggas som SKYLDIGA till att vi beter oss som… människor. Det är ett BROTT att konsumera, lika fördärvligt som PROSTITUTION.
  Här har vi i själva verket att göra med små frön till EKOFASCISM eller GRÖN TOTALITARISM. Du är ute på hal is, Birger!

  SvaraRadera
 3. Anonym: Den officiella statistiken hävdar att vi släppte ut 67 miljoner ton koldioxidekvivanlenter 2005. Räknar vi in de varor och tjänster vi importerar ökat det med mellan 57 - 109 miljoner ton. Dt vill säga två eller tredubblas. Därifrån skall dras exporten, varvid siffran minskas något.

  Kloker: Kanske missförstod du: I tillväxten räknas även hanteringen av importerade varoror in. Det vill säga: Miljöpåverkan av vår tillväxt har vi lagt i andra länder.

  Jag vet inte om vi är mindre människor för att vi beter oss mer hänsynsfullt. Eller menar du att det är konsumtionen över alla gränser som gör oss till människor?

  Att konsumera på ett sätt som gör att vi - men framför allt människor i mer utsatta länder - drabbas av klimatförändringar som slår hårt mot deras liv, hälsa och grundtrygghet är väl att se som att det är vi - och inte de som drabbas - som är skyldiga. Har svårt att skuldbelägga en indier som släpper ut en sjundedel av vad en svensk gör.... Att inse det har inte ett dyft med ekofascim att göra, det har med humanism att göra.

  SvaraRadera
 4. Varför har inte Maria Wetterstrand gjort ett liknande yttrande som Anders Wijkman och vänsterpartisten angående att räkna med konsumtionen? Någon som vet? Det kan ju inte vara bara för att vara enig med socialdemokrterna, det kan jag inte ens i min vildaste fantasi tro! Det finns säkert rationalla skäl!
  Grrreenline 2

  SvaraRadera
 5. Den gröna linjens motståndare gör ibland en karikatyr av det gröna tänkandet, för att sedan angripa vrångbilden. Vad visar det?

  Hur kan man bli så arg på oss gröna? Tja, man uppfostras väl till att obetingat tro på teknologin, som inte sällan övergår till teknokrati, alltså en företeelse som (i symbios med kommersialismen)skaffar sig maktställning.

  SvaraRadera
 6. Bra inlägg! Helt otroligt, egentligen att man räknar utsläppen som man gör, då som sagt varor fraktas kors och tvärs över jorden.

  SvaraRadera
 7. Anonym 11:05, bra poäng! Då är alltså en strid om idéer som är nödvändig för att en grön framtid ska bli verklighet.

  SvaraRadera
 8. Kloker har oker gemensamt med Toker.Kommer att återkomma. RL

  SvaraRadera
 9. Tänkte på en Indier som släpper ut en tiondel av vad en USAbo gör. När ska USA utmanas.
  RL

  SvaraRadera
 10. Självklart ska man ta med importen i CO2-statistiken. Men då måste man också dra ifrån exporten vilken på grund av Sveriges industristruktur till oprortionerligt stor andel består av tung och mycket energiintensiv bas/processindustri som pappermassa, stål och så vidare. Eftersom vår elproduktion i praktiken är fri från CO2-utsläpp är vår exportindustri en stor koldioxsänka, som mer än väl torde kompensera för den import som inte tas med i CO2-statistiken.

  Jag skulle gärna se statistik på detta.

  För övrigt har Sverige den industrialiserade världens lägsta koldioxidutsläpp, tillsammans med Schweiz och Frankrike. Varför det är just dessa som länder som har lägst utsläpp är inte svårt att räkna ut.

  Det fortfarande utfattiga Kina kommer att gå om Sverige i koldixidutsläpp på en per capita-basis om bara ett år eller två. Här ser man hur extremt viktigt det är att välja rätt teknik när man konstruerar de storskaliga centraliserade kraftsystem som bygger ryggraden i alla länders energiförsörjning.

  (Ja, ni vet vad jag menar.)

  SvaraRadera
 11. Camilla,

  Det finns mycket tokiga idéer om tranporter. För det första står transporterna för blott en liten del av de totala utsläppen. Att man fixerar sig så vid dem i Sverige beror på att vi redan eliminerat praktiskt taget alla andra CO2-utsläpp i det här landet.

  För det andra är oceangående fartyg mycket energieffektiva. Dels för att motorerna är så stora, som hus, och kan därmed göras effektiva, och dels för att sjötransport helt enkelt är energisnålt.

  Koldioxidutsläppen för att skeppa fårfiol till havs från Nya Zeeland till Göteborg är mycket mindre än att köra fårfiolen från Göteborg till Växjö med lastbil.

  Så lokalt producerad mat kan vara mindre energisnål opch ge upphov till högre utsläpp än sådan som är producerad på andra sidan jorden. Till exempel om du bor i Göteborg och har att välja på fårfiol från Växjö och från Nya Zeeland.

  SvaraRadera
 12. Grrreenline 2: Ett skäl kanske kan vara att mp:s klimatkampanj inte berör konsumtionen överhuvudtaget.

  Anonym 11:05 och Daniel: Håller med.

  Camilla: Jo, men inte bara transporter utan även själva produktionen.

  RL: Jo, det är märkligt att den svenske utrikesministern inte orkar ta upp klimatfrågan på ett mycket tuffare sätt gentemot USA.

  Starvid: Visst skall exporten dras bort om man räknar på konsumtionen. Men den ör faktiskt ganska marginell jämfört med importen, som du påpekar. Att kalla detta för koldioxidsänka är ju ändå att missbruka orden: vi har tillgång till enromrt mycket vattenkraft per capita, vilket innebär att vi inte skall behöva släppa ut så mycket klimatgaser för vår produktion.

  Statistik lär du få se, om nu regeringen vågar ta fram den. Vi har dock beräkningar från Handelshögskolan som talar om att importen ger 57 - 109 miljoner ton i utsläpp, räknat som koldioxidekvivalenter.

  När du svarar Camilla så negligerar du det faktum att transporterna står för en ständigt ökande mängd koldioxid som en följd av den så kallade frihandeln, kokrade upphandlingsregler inom EU och dte enkla faktum att transporterna är för billiga.

  SvaraRadera
 13. Din nyvunna vumr för matematik verkar något ensidig och vinklad. Kan du inte redogöra mer exakt för hur du tänker när du skriver:
  Den officiella statistiken hävdar att vi släppte ut 67 miljoner ton koldioxidekvivanlenter 2005. Räknar vi in de varor och tjänster vi importerar ökat det med mellan 57 - 109 miljoner ton. Dt vill säga två eller tredubblas. Därifrån skall dras exporten, varvid siffran minskas något.

  Sist jag kollade hade Sverige ett väldigt bytesbalansöverskott. Vi exporterar energiintensiva varor som stål, pappersmassa och sågade trävaror. Om man, som du föreslår men jag inte fattar, skall räkna bort utsläppen från de varor som exporteras borde effekten bli otroligt stor, inte som du skriver "siffran minskats något".

  Uttrycket "som fan läser bibeln" poppade upp i min skalle när jag läste din blogg.

  Glöm inte att redogöra för kärnkraftens roll i det hela, t ex vad som hade hänt om vi haft Barsebäck kvar.

  SvaraRadera
 14. Nyvunna vurm??? Vadå? Jag hade högsta avgångsbetyg i matte...

  Siffrorna är hämtade från Klimatberedningen som hämtat dem från en rapport från Handels (eller om det var Tekniska högskolan?)

  Eftersom man beräknar att importerade varor släpper ut minst lika mycket som hela den svenska produktionen - och denna inte till 100 procent går till export - så är nog min formulering korrekt i detta sammanhang, skälet till det stora överskottet av klimatgaser från importen är den till stor del innehåller billiga varor som produceras med hjälp av billig energi från kolkraft. Vi har så mycket vattenkraft och biobränsle per producerat exporterad enhet. Så vare sig handels- eller bytesbalans säger något om detta.

  SvaraRadera
 15. Hej Starvid
  Varför ska man köra fårfiol från Göteborg till Växjö?
  Jo det är för mycket civilisation,
  för många bilar, annars kunde ju fåren gå själva om det inte var för många kossor på vägen. Metanutsläpp.
  RL

  SvaraRadera
 16. RL,

  Det är såna som du som får folk att tro att bara för att man är en miljövän är man en galning som vill att vi ska överge vår civilisation för att flytta in i grottor, eller i alla fall åka tillbaka till medeltiden. Jag föreslår att du föregår med gott exempel genom att omgående göra dig av med din dator.

  Själva idéen att man ska driva får som vore vi somalier är så vansinnig att jag inte vet var jag ska börja.

  Eller jo, det vet jag. Antingen skulle man ge fårfösarna somaliska löner, vilket inte går att överleva på i Sverige, och ingen skulle förstås vilja bli fårfösare i det läget. Eller så ger man dessa lågproduktiva fårfösare normala löner, och då blir fårfiolerna så astronomiskt dyra att ingen har råd att köpa dem.

  Utom feodaladeln då, som vi ju kan återinföra om vi ändå ska tillbaka till medeltiden.

  SvaraRadera
 17. Birger,

  Jag känner mig fortfarande mycket osäker på att vår CO2-import (minus den av saker som olja som räknas med i statistiken) skulle vara större än vår oräknade negativa CO2-export. Det är en väldig massa elintensiva produkter som exporteras som annars skulle tillverkas på andra ställen, med stora utsläpp av CO2 som följd.

  Innan jag tror på det här fullt ut vill jag se en detaljerad utredning. Men det är ju inte omöjligt att du har rätt.

  Visst har vi tillgång till enormt mycket vattenkraft per capita, men det har inget med saken att göra. Vi har också tillgång till enormt mycket kärnkraft per capita (mest i världen). Det kan alla andra också få om de känner för det. Eller vindkraft eller vad man nu känner för.

  Vad gäller transporterna gör det inte det minsta om deras utsläpp ökar så länge utsläpp på andra områden minskar. Just ökade tranportutsläpp är det nog ganska omöjligt att komma ifrån eftersom goda alternativ saknas. Det som "räddar" oss här lär vara att det ändå inte går att upprätthålla oljeproduktionen på dagens nivå eller lite högre särskilt länge till. Ge det max 10 år så har vi garanterat peakat.

  SvaraRadera
 18. Man ska inte ostraffat få förstöra andras egendom eller hälsa. Det är inte bra för den ekonomiska utvecklingen.

  Men att hög tillväxt skulle leda till en sämre miljö för människan är nys. Tänk efter. Upprepa inte bara floskeln.

  Miljön för människan har aldrig någonsin varit bättre än den är i dagens i-länder. Medellivslängden har aldrig varit bättre i mänsklighetens historia.

  Ni verkar tror att miljön var bra för människan för tex. 100 år sedan i Sverige. Sanningen är att det kryllade av folk som dog av dålig luft pga sot och vedeldning(så som sker även i dagens u-länder). Det kryllade av smuts och medellivskängden var kanske 2/3 mot idag. Bra miljö?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.