måndag 26 november 2007

Jag, släkt med en apa?

Uppenbarligen är det många människor som finner det förnedrande att vara släkt med apor. Det är finare att få uppträda i rollen som Guds avbild, väl avskild från de förfärliga djuren. Det tycker även en amerikansk presidentkandidat - republikanen Mike Huckabee. Förmodligen har han sällskap av en majoritet av presidentkandidaterna.

Men, allvarligt talat, är det inte i så fall mer förnedrande för aporna att vara släkt med människan?

Träffade Göran Palm igår. Och han slog huvudet på spiken. Han visade vilka synonymerna till ordet mänsklig är: vänlig, tolerant, mild, barmhärtig Och synonymerna för djurisk: driftstyrd, rå, brutal, bestalisk.

Ursäkta, men är inte människan driftstyrd? Är vi inte råa? Brutala och bestaliska? En blick i historieboken ger svaret. För att inte tala om en blick i kvällsblaskorna. Och toleranta??

Och det intressanta är att vi människor dessutom brukar hävda (helt felaktigt) att vi är den enda art som kan planera, se följderna av våra handlingar och till och med är den enda art som är försed med empati, det vill säga kan sätta oss in i hur andra känner.

Men ändå, trots dessa gåvor, lyckas vi utföra folkmord, stoltsera över att vi har vapen som kan utrota varenda jävel på den här planeten, anser oss ha rätten att leva på ett sätt som driver fram klimatkatastrofer, hellre drömer om att köpa en splitterny Merca än satsa samma pengar på att rädda liv i översvämningarnas Bangladesh. I förment kärleksfulla religioners namn slå ihjäl varandra så blodet flödar och köttslamsorna sprids på marken. Samtidigt som vi ältar huruvida homosexuella som älskar varandra skall få gifta sig eller inte... Smarta?? Empatiska?? Barmhärtiga? Toleranta??? (En undersökning från Expo visar att Sd har åtta procent av unga industriarbetarna med sig, för att ta en liten detalj...).

Är det inte bättre att begreppet mänskligt får stå för att vi är intoleranta, driftstyrda, råa, brutala och bestaliska? Vi - jag också - har en del att jobba på för att leva upp till det flotta innebörden av begreppet "mänskligt".

Borde inte aporna skämmas en smula över att vara släkt med den amerikanske presidentkandidaten Mike Huckabee?

(För att undgå smockor som kommentarer så skall jag berätta att jag vill vara människa - på samma sätt som katterna vi bor tillsammans med förmodligen vill vara katter. Båda jag och katterna känner oss ganska hemma i våra respektive roller...).

14 kommentarer:

 1. Vi behöver inte vara djuriska. Bolken Bägaren Och Svärdet berättar en annorlunda historia om våra kulturella rötter. Den visar att vår historieskrivning till stor del bygger på en myt och klargör att krig och könskrig varken är heliga eller biologiskt förutbestämda. Genom att väva ihop kunskap från arkeologin, konsten, religionen, sociologin och många andra vetenskapsområden visas att det funnits samhällen där män och kvinnor framgångsrikt arbetat tillsammans på lika villkor. Bägaren, symbolen för givande, samarbete och partnerskap, jämförs här med Svärdet, som symbol för våld och hierarkiska härskarsystem.

  Här finner vi också det hopp som många av oss behöver för att orka arbeta för en värld där vi inte längre använder våld som strategi för att hantera våra problem. Där vi på alla nivåer - från familjen till nationella och internationella relationer - strävar efter fredliga ickevåldslösningar.

  Så vi kan bli mänskliga. Igen.

  SvaraRadera
 2. Okej, apornas planet kan vi längta till... Allvarligt talat: Det är fullständigt osannolikt att människan skulle härstamma från aporna och att aporna skulle härstamma från något annat ända ner till urcellen i havet. Varifrån kom urcellen i så fall? Kemiskt hopkok? Som sedan utvecklats till människan med hennes fantastiska gåvor att förädla oss givna naturresurser, utveckla de mest fantastiska uppfinningar och göra att vi alla kan ha hopp om ett liv med allt färre sjukdomar och allt mer fantastisak liv här på jorden. Allt sprunget ur en kemisk förening?

  Djuren har ingen själ, det är människan som är skapad till Guds avbild. Men vi har en fri vilja och den lockas vi att använda på fel sätt alltför ofta. I detta har du rätt, Birger.

  SvaraRadera
 3. Herregud, vilka knäppgökar som läser din blogg och som kommenterar med sagor om den vänliga Bägaren och andra sagor om intelligent design... Varför är det så svårt att förstå att evolutionen är god nog som den är och att det naturliga urvalet i sig inte medför någon god art som alltid är kärleksfull. Aldrig hört talas om den egoistiska genen som förutsättning för en arts överlevnad??? Är det förresten inte troligare att människan, som hon nu är, är sprungen ur en evolution som i sig saknar andra ambitsioner än att föra livet vidare, än av en skapande gud som fixat till allt elände på sex dagar...

  SvaraRadera
 4. Lämplig sångtext för Mike Huckabee:

  "Jag vill ju bli en man, en mänska.
  och kunna allt ni kan.
  Jag vill inte längre apa mig
  Jag vill ju bara va en man"

  SvaraRadera
 5. På Grön Debatt hittar jag följande utdrag som Birger Schlaug har skrivit i sin bok Miljön, makten och friheten från 1989. Kloka ord:

  "Kristendomen kan uttolkas på många sätt. Det finns trender också i religioners inre liv. Eftersom kristendomen och dess uttolkningar haft stort inflytande över utvecklingen vill jag göra några kommentarer.

  Guds första bud till Adam och Eva är enligt Bibeln: "Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under er..." (1 Mos 1:28). I sanning har människan - Guds avbild - lyckats! Härskarinställningen läggs fast redan i detta första bud - ett bud som är mereftelvt än något av de traditionella tio Guds bud.

  Att söka sanningen och visa kärlek är ett genomgående tema i kristendomen - kristenhetens efterlevand av detta goda råd är det betydligt sämre ställt med. Sanningen är inte vacker och att fly från sanningen är en av de mest utbredda folkvandringar vi haft och har. Sanningen är att en liten del av världen - den rika - förbukar mer än 80% av de naturresurser som toalt förbrukas trots att den bara utgör 20% av världens befolkning. Sanningen är att klyftan mellan oss och dem ökar. Saningen är att vi lever gott på deras nöd - avtalet med djävulen verkar undertecknat också av de som kallar sig kristna.

  Vi i den rika delen av världen kräver en timpenning som är hundrafalt högre än vad medborgarna i ett u-land har. Vi betalar allt midnre för deras produkter och de tvingas betala allt mer för våra. Allt medan västvärldens toppolitiker ber till Gud - åtminstone så länge teve sänder. Och merparten av biskoparna och prästerna tiger. Att tiga är inte bara fegt - det är att acceptera.

  Den kristna rörelsen är än idag en stark rörelse i den kulturkrets som dominerar den globala ekonomin. Varför kryper så många som vill kalla sig kristna bakom fadda ursäkter inför det som de ändå måste vara medvetan om? Boforsdirektören, som på söndagarna ber om Guds nåd för att på måndagarna göra reklam för "de bästa vapen som ger effekt" i försök att få sin lön bekostad av mer export till u-länderna, är inte ensam om att springa ifrån det mest centrala handlingsinriktade budskapet i Bibeln: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

  Det må vara praktiskt att krypa bakom syndernas förlåtelse utan att göra minsta försök att sluta synda. Det må vara praktiskt att vända sig från världen - himlen är ju målet. Men uppenbarligen glömmer mana att Gud, enligt kristendomen, utgav sin enfödde son för att han älskade världen. Den som älskar världen kan inte vända ryggen till. Ända har detta - att vända ryggen - blvit mer en regel än undantag för den kristna rörelsen. Mercedes-predikanterna i USA och Uppsala har fått för sig att bara för att Jesus någon gång sägs ha burit en börs så är börsen - den egna - helig och man har mage att i en värld som svälter be om blänkande lyxbilar. Skämtteckningarna har tagit sig in i den kristna rörelsen och fått liv.

  Det är svårt att se vad t ex den svenska kristna statskyrkan står för. Några bindande uppfattningar vill kyrkan inte avge - kanske det bygger på reformationens princip att kyrkan är "semper reformanda" - d v s i ständig reformering. Det må så vara. Men kyrkans generella tystnad gentemot överhetens väldtäkt - både globalt och nationellt - kan bara tyda på att kyrkan inte bryr sig så länge den får ägna sin kraft åt inbördes debatt, katekesen (för den tycks leva, särskilt Luthers tes om lydnad och vördnad för överheten) och ett utslätat budskap som inte skall förarga folkets domptörer.

  Den kyrka som inte är en explosiv utmaning mot det samällssystem som göder massmord och orättvisor borde rimligen själv kunna erkänna sig som varande en död kyrka. Civil olydnad borde vara kännetecken på en levnade kyrka såsom världen ser ut.

  ***

  Enligt kristet idéarv sattes människan att härska över världen snarare än att förvalta. Konkret ser vi det dagligen i hur kyrkan deltar i aktiekarusellen utan etiskt ansvarstagande, hur man sprider gifter på sin jordbruksmark och skövlar sina skogar. Och i hur man tiger och bugar när marodörerna i nåder besöker kyrkan. Men meningen kan inte ha varit att jorden skulle agas till döds även om de finns de som hävdar att den man älskar agar man.

  Till skillnad från kristendomen är kärnan i flera indianska religioner att världen är andlig och allt är heligt: livet, jorden, alla levande varelser och allt som finns på jorden. Människan är en del av helheten och människan har ett ansvar för att Moder Jord inte skall utarmas. Människan har en given plats i kosmos och hon är en del av livets väv.

  Denna vishet ligger fjärran från de härskarreligoner och härskarideologer som växt fram och som invaderat västerländskt tänkande än idag. Idag är den allmänna uppfattningen i vår kulturkrets att de riter som många indianska stammar omgärdade sina handlingar med var ett uttryck för vidskepelse och flum. Genom att inte en så kategorisk inställning skär vi bort viktiga bitar i vårt förhållande till livet och naturen. Vi skär av en del av det som ändå är liv och människa. Även österländksa religioner tar livet och helheten på mer allvar än kristendomen, i många avseenden.

  Eftersom vi knappast har nått färdigt i utveckling - i evolutionen om man så vill - finns naturligtvis hopp om att Den visa människan skall träda in på scenen och gära skäl för artnamnet Homo sapiens sapiens."

  SvaraRadera
 6. Katten också, nu är han så där deppigt negativ igen, Birger!

  Men vad skönt att höra att du inte vill vara katt, utan människa.

  För det är väl ändå det som skiljer oss från djuren, att vi vill vara människor, eller?

  I stället för att deppa över folkmord, barnarbete , krig och annat som vi å ena sidan lyckas åstadkomma i vår mänskliga skepnad (och mitt deltagande i det), så vill jag koncentrera mig på det där gåvorna vi trots allt har och försöka älska, vara vänlig, barmhärtig och tolerant.
  Det är kanske DET som gör oss mänskliga, VILJAN att göra det mänskliga.

  SvaraRadera
 7. Förmodligen vill inte katten vara människa heller. Kära du som heter Monica, någonstans i världen: Även elefanter försöker älska, vara vänliga, barmhärtiga och toleranta. och det märkliga är att de faktiskt tycks lyckas ganska väl, kanske för att de leds av honor, vad vet jag.

  Den gamla vetenskapliga tron hade ett gemensamt med religionen: att människans goda egenskaper är typsit mänskliga, medan våra dåliga egensdkaper är typiskt djuriska. Men det visar sig ju att detta är fel, ungefär som Schlaug formulerare det med hjälp av Göran Palm. Det är inte ovanligt att djur hetl uppenbart VILL göra goda saker för andra. De kan gå i döden för att göra göra gott, fågelmamman och fågelpappan kan gå i döden för sina ungar. Det kallar vi "drift". När människomamman och människopappan går i döden för sina barn kallar vi det empati och vilja. Men, sakta i backarna, det är ju samms sak!

  Nej, människan är inte tolerant mer än möjligen mot sin nära och kära. I övrigt är vi oerhört icke-toleranta. Det innebär inte att vi bör förakta våra medmänniskor, men vi bör inse att vi som art bör stiga ner från våra höga hästar (sic!).

  SvaraRadera
 8. Grrreenline, håller delvis med om det där sista, tittar man på världen i stort verkar det ju stämma.

  Men det är väl inte fel att i alla fall försöka vara tolerant etc mot de som INTE är mina nära och kära?

  Världen kanske blir LITE bättre då?
  Naivt, eller?

  Ps. Alla djur går inte i döden för sina ungar. Hade en gång en kattpappa som bet ihjäl sina egna ungar. Det förklarades senare för mig med att kattdjur ibland gör så för att kunna para sig med honan (igen).
  Vad ska man kalla det beteendet?
  Odjuriskt, kanske?

  Vad detta nu egentligen hade med saken att göra...
  Det var Birger som började prata om katter.

  SvaraRadera
 9. Tja,Monica, det finns ju människopappor som våldför sig på sina ungar. För övrigt är det alldeles utmärkt att försöka var tolerant mot de som inte är ens nära och kära. Läste African Queen på din blogg. Spännande!

  SvaraRadera
 10. Frågan är väl om man det är rimligt att det finns en presidentkandidat som tror på skapelseberättelsen i Bibeln? Mitt svar är att det är sjukt. Ännu mer sjukt med tanke på att det är från USA som de flesta nobelpristagare kommit. Vetenskapen är således starkt utvecklad i det landet, ändå finns det nissar som tror på Adam och Eva och hela skapelsesagen. Nissar som kan bli presidenter i världens mäktigaste land. Och här i Sverige talar vi om muslimska funamentalister och tokstollar, men de finns ju liknande stollar på den andra sidan.

  SvaraRadera
 11. Tja, Grrreenline, vad det gäller det där första, så är det givetvis förfärligt vidrigt. Och vad drar vi för slutsats av det?
  Att världen är odjurisk och omänsklig, kanske.
  Och förhoppningsvis lite djurisk och mänsklig också, om man tänker på det mer positiva i verkligheten.

  Och gällande det sista du nämner så är du enormt OFF TOPIC (jag hoppas Birger ursäktar) men kul i alla fall.
  Gärna en kommentar (på rätt blogg...)

  SvaraRadera
 12. Självklart har människan drifter, självklart är hon rå, brutal och bestalisk. Men skillnaden mellan djur och människor, ja faktiskt det som gör oss till just människor är att vi har en rationell natur. Vi har en kultur, en historia (bortom biologin), empati, förståelse för tolerans. Det vi måste göra är att fokusera på detta männskliga och vända oss bort ifrån det djuriska, inte försöka jämställa det mänskliga och det djuriska.

  SvaraRadera
 13. Vi har förståelse för tolerans, vi har empati. På vilket sätt visar vi det? Bomba Irak? Självmordsbombare? Korstågen? Första världskrigets skyttegravar? Hur vi här lever i lyx, medan andra dör av svält? Hur Nestlé sålde modersmjölkersättning till länder där det inte fanns rent vatten? Var är empatin?

  Vi har en "rationell natur", skriver anonym.Jo, mycket rationell. men den rationella naturen har djur också, i allra högsta grad.

  Begreppet "mänskligt" speglar inte hur människor är, utan hur vi borde vara. Vi är djuriska, mer djuriska än de flesta djur. Många djurarter kämpar för att klara sina behov, människan kämpar för att att stilla sina begär. Det är mänskligt, och det är katastrofalt.

  SvaraRadera
 14. Nu tycker jag att du är lite sträng Birger. Människan gillar konflikt och drama (inte minst journalister och historieskrivare). Vem har första tjing på verklighetsbeskrivningen? Historieböckerna är ett urval av händelser. Ofta väldigt mörka och hemska sådana. Hur hade din bloggpost sett ut om alla historieskrivare hade fokuserat på allt positivt och fint som hände i världen? Tänk om det var det vi var intresserade av i första hand. En synonym med mänsklig skulle kunna vara "motsägelsefull". Jag tror inte du vinner så många med alltför deppiga budskap. Vi behöver LOCKAS till förändring. Se MÖJLIGHETER och förstå att vi har något att vinna på att förändras.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.