torsdag 29 december 2016

Dilemma och den verkliga populismen...

Häromdagen dominerades DN av artiklar om klimatfrågan.

Rubrikerna var: Dyster rekordår för klimatet, Låt vetenskapen gå före politiken, Renarna drabbas redan av förändrat klimat, Stora utmaningar framför oss.

Däremellan upplät man reklamplats för flygresor till Sydafrika, Mauritius och förstås till konsumtion av fler bilar, nya sängar och annat som håller igång det som kallas ekonomin.

Naturligtvis utan minsta fundering över hur det hela hänger ihop.

Försäljningsrekord för kläder, skor och vitvaror presenteras i positiva ordalag. Och tillväxt baserad på såväl ökande konsumtion som på ökad skuldsättning hälsas med glada rubriker. Sällan har väl dubbelheten varit större. Varningarna för att vi är på väg att köra in i väggen samtidigt som högre fart ses som något positivt.

Och DN, precis som så många andra kommersiella medier, är helt beroende av att fungera som påskyndare av klimatkatastrofen eftersom man är beroende av reklam för den livsstil och det system som driver oss mot de klimatförändringar som kommer att göra livet svårare att leva för våra barn och barnbarn.

Är det inte denna dubbelhet som är den verkliga populismen?

I DN påpekas möjligheter för "privatpersoner och miljöorganisationer att utmana regeringar som inte minskar utsläppen och tvinga dem till handling". Det egna ansvaret för livsstilspropagandan - res längre, konsumera mer - vill man inte kännas vid. För då går man i konkurs. Så ser systemet ut.

Utan livsstilspropaganda som driver på klimatförändringarna skulle chefredaktör Peter Wolodarski inte få sin lön. Så blir det när vi lever i ett ekonomiskt system som fastnat i kortsiktighetens förbannelse. Liberalerna har inget svar på detta. Tyvärr har socialisterna inte något svar heller. Och gröna tillåts inte stå för sitt svar om de vill vara del av den formella makten. Så de vågar inte ens driva opinion för det nödvändiga systemskiftet. Populismen råder. På temat: kör vi bara fortare så ska vi nog hinna ifatt vår egen svans.

Idag meddelar DN på ledarsidan att klimatfrågan visserligen är besvärlig, men att vi bör vara optimister. Reklamen för allt längre resor, ökande konsumtion på temat "var aldrig nöjd din jävel" fortsätter. Populisterna levererar.

På ekonomisidorna meddelar DN:s samhällsekonomiska krönikör Johan Schück att "Sverige klarat sig bra... årets BNP-ökning blir, enligt prognoserna, större än tre procent... hushållens konsumtion utgör en viktig del...". Våra ekologiska fotavtryck har ökat - numera är de uppe i 4,2 jordklot per person om världens befolkning skulle konsumera som vi gör. "Sverige har klarat sig bra..". Populisterna levererar.


I morgon 07.45 är det årets sista Nyhetspanel i Gomorron Sverige (SVT).