onsdag 16 juli 2014

Ur arkivet (7): Bättre med maxtid på dagis än maxtaxa...


Kortare arbetstid för barn!

Det var inte länge sedan centerpartiet och socialdemokraterna gick hand i hand. Olof Johansson avskydde moderater. Så samarbetet med sossarna 1994 -1998 var naturligt för honom. För Göran Persson var centerpartiet dessutom den naturliga samarbetspartner. Det berättade han vid flera tillfällen redan i början av nittiotalet när vi träffades på tågresor från Katrineholm till Stockholm.


Men nu är det annat ljud i skällan. Maud Olofsson tycks hata socialdemokratin lika mycket som Fälldin en gång gjorde. Maud Olofsson är också den borgerliga partiledare som vågar utmana socialdemokratin. Medan Fredrik Reinfeldt gör allt för att sudda ut skillnader så varnar Maud Olofsson sina borgerliga kollegor för undfallenheten. Hon vågar hävda det självklara: Vad är det för mening med ett regimbyte om en ny borgerlig regering skall föra samma politik som sossarna gjort?

Det senaste budskapet gällde maxtaxan. Centern vill ta bort den och skapa förutsättningar för ökad valfrihet inom barnomsorgen. Medan de övriga borgerliga hukar. Det är visserligen en väldigt sossig reform, men den gynnar den övre medelklassen… och den som hotar plocka bort den kan drabbas av Perssons retorik…

Hur infördes egentligen maxtaxan? Det fanns ju egentligen inte någon majoritet för den i riksdagen! De borgerliga och miljöpartiet, som hade gemensam majoritet i riksdagen, var motståndare. Jag hävdade till och med, i egenskap av språkrör, att det vore bättre med maxtid på dagis än maxtaxa. Likt förbannat drevs en variant av maxtaxa igenom! Jag ska avslöja hur det gick till…

Efter valet 1998 var förutsättningarna helt annorlunda än fyra år tidigare. Olof Johansson hade bytts ut mot Lennart Daléus och centern hade över en natt återgått till målet att störta sossarna. Inför de förhandlingar mellan socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet som följde efter valet hade miljöpartiet en rad krav: bland annat friår, grön skatteväxling (dvs. sänkta skatter på arbete och höjda på energi) och ytterligare en pappamånad. Våra förhandlare fick dessutom tydliga direktiv från riksdagsgrupp, partistyrelse och språkrör om att inte på något sätt släppa igenom maxtaxa! För mig var det viktigt att säga samma sak efter valet som före. Bättre med maxtid på dagis än maxtaxa! Sossarna får nej från mp när det gällde taxan – i övrigt påbörjas samarbetet.

Men det tog inte många år av samarbete förrän en av partiets tyngsta tjänstemän, och tillika ekonomisk sakkunnig, mitt under en ny förhandlingsrunda, redovisar hur man skulle kunna förbättra socialdemokraternas förslag till maxtaxa så att den kostade lite mindre och hade aningen bättre fördelningsprofil. Den dåvarande jämställdhetsministern Margaretha Winberg förklarar att ”miljöpartiets modell är bättre än vår” och plötsligt blir det ”miljöpartiets maxtaxemodell” som diskuteras i förhandlingarna.

Det som sedan händer är första steget på det som leder till att jag lämnar partipolitiken: Miljöpartiet realförhandlar om maxtaxa, trots att jag som språkrör sagt absolut nej i valrörelsen. Majoriteten i förhandlingsgruppen tycks löjligt stolta över att det stora statsbärande partiet gillar en av våra tjänstemäns ändringsförslag… Lika naivt stolta tycks riksdagsgrupp och partistyrelse vara. Plötsligt ställer man sig bakom idén om maxtaxa!

Vad gjorde då att jag var motståndare till maxtaxan? Svaret är givet: det socialdemokratiska ekonomiska argumentet var att barnen genom maxtaxan skulle kunna vara längre tid på dagis, fler skulle kunna jobba heltid och den ekonomiska tillväxten därmed gynnas. Undan med ungarna så många timmar som möjligt på dagis, så ekonomin växer. Det är hutlöst! Därför applåderar jag Mauds vilja att riva upp reformen. Synd att hon inte är lika alert när det gäller miljöfrågor – där står ju de borgerliga så nakna som man överhuvudtaget kan bli!


Krönika i BT 2007
Bild: Lena Rosén Schlaug, detalj från akvarell - "På väg att bli vuxna".

18 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendaons juli 16, 08:07:00 fm

  Eller varför inte maxskatt?

  Om folk får behålla mer av sin lön så kan de själva bestämma hur de vill spendera tid/pengar?

  SvaraRadera
 2. Läser Schlaug INNAN morgontidningen...ons juli 16, 08:57:00 fm

  Det låter ju osannolikt alla dessa arkivhistorier: de är ju allesammans rykande aktuella!

  SvaraRadera
 3. Grrrenline 1 med samboons juli 16, 09:13:00 fm

  Likadant gör vi, först Birgers blogg, sedan samtal om den, därefter DN.

  SvaraRadera
 4. Mm, Birger vet hur belöningssystemet fungerar, han har gjort oss alla beroende. :)

  SvaraRadera
 5. Bättre ett får på ängen, än en fårskalle i riksdagen.

  Arbeit macht frei

  SvaraRadera
 6. NA!

  Kanske för att folk (om de tänker efter lite) inte vill ha ett sådant egoistiskt kapitalistsamhälle där det kortsiktiga vinstintresset styr utan ett samhälle där demokrati och gemenskap ger trygghet och en långsiktigt hållbar utveckling.

  Inte ett samhälle som idag där jakten på ständigt ökade vinster i kvartalsrapporterna skövlar och förstör livsmöjligheterna för kommande generationer och genom avregleringar i finansmarknaden gör alla till skuldslavar.

  Du är snart ensam kvar om att tro på de sagor neoliberalismen predikat och förlett världen att tro på i flera decennier nu. Vi har nu sett resultatet av den politiken och vill ha något annat som fungerar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agendaons juli 16, 12:56:00 em

  "Du är snart ensam kvar om att tro på de sagor neoliberalismen predikat och förlett världen att tro på i flera decennier nu. Vi har nu sett resultatet av den politiken och vill ha något annat som fungerar."

  De mest ekonomiskt liberala ekonomierna i världen (Singapore och Hong Kong) visar vägen. Skattetryck på 10-15% av BNP. Arbetslöshet på 2-3%. Längre medellivslängd än här. Bättre på PISA. Högre BNP/capita (PPP), låg spädbarnsdödlighet osv etc.

  Kapitalismen kan frälsa, Tyvärr vi så få ta emot välsignelsen.

  SvaraRadera
 8. Alliansregeringen har under sina regeringsår valt att behålla maxtaxan på dagis, av förklarliga skäl. Stödet för maxtaxan är stort, såväl hos den övre medelklassen som hos andra.

  SvaraRadera
 9. Om att klippa får.


  Ibland vissa apsorter så älskar
  Qvinnan med alla hanar,
  så att alla inte kan vara säkra
  på att de lille inte är hans
  apa och behandlar därför alla
  ungar som sina apor, något som
  evolutionen prioriterar.


  Men honorna vet ju vilka ungar
  som är deras egna och då börjar
  hos någon idén om att leva på andras bekostnad för att gynna den egna avkomman och sin egen
  välfärd.
  Aporna blev människor och idén
  om att utnyttja andra som slavar
  spreds över Jorden.
  Senare ersattes det av
  kapitalismen som var ett mycket smidigare system där människorna
  intalades att de var fria.
  Men ett aber var att medan kampen
  stod mellan arbetare och
  aktieägare så pågick en globalisering där ingen arbetare
  eller företagare kunde ha överblick eller ta ansvar eller
  känna sig trygga med sitt arbete
  eller med sitt företag.
  Dom få blev färre och färre
  emedan de slukades av de stora
  som blev större och större.
  Samhällena blev färre och färre
  och människorna förvandlades till konsumenter. Stora städer som
  Stockholm, Göteborg och Malmö
  förenades med hjälp av hastiga
  tåg till enorma konsumtionscentrum som
  sög ut det övriga landet,
  människor blev som förryckta då de insåg att det gällde att gilla läget. Rovdriften av ändliga
  råvaror tilltog. Livslängden
  på produkterna bestämdes av
  ekonomer. Värden som solidaritet och yrkestolthet underordnades
  lönsamhet över hela värden.
  Konsumera var Bush order, NWO
  till värden efter att tre torn,
  hade rasat efter att två hade
  påflugits ... som Bush dä visste.
  Han skapade egna mördarligor
  som har haft ihjäl över 1000
  personer över hela värden.
  Vissa mördare är över 70 år
  men still skjutglada.
  En lydregering till USA har
  sverige fått. Världen består nu av Jättebanker och Jätteföretag och frågar man en representant för svenskt näringsliv om hur
  allt styrs och om inte något borde
  rättas till så får man ett svar
  från en Galning: "Om inte jag kör
  upp den där bensinen så då
  gör någon annan det!
  Mannen vars namn jag förtränger
  gång på gång, är dotterson till
  makarna Myrdal.

  För övrigt vet jag ingen
  som är riktigt klok!

  Med träd är de så att de avverkas
  runt sjuttioårsåldern.

  Bland trädåkrar växer ingen skog.

  ... På universitet ...
  "Är du lönsam lille vän?"
  Skapas inga kloka människor!

  Dynape

  SvaraRadera
 10. ”Idén om riddaren – den kristne väpnaren till försvar för en god sak – är en av de stora kristna idéerna."

  Almarna i Kungsträdgården är en
  god sak. Försvaret av dem likaså.

  När jag med egna ögon såg viga
  apor klättra ibland träden tänkte
  jag: Eureka, Jag har funnit det!

  Roland Liden

  SvaraRadera
 11. Dom små blev färre och färre
  emedan de slukades av de stora
  som blev större och större.

  SvaraRadera
 12. Anonym 09:31!

  Men även stora har en gång varit små. Vad fick de att växa okontrollerat och sluka alla andra? Kanske ett privat vinstintresse som inte skyr några medel?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 13. Får det vara lite ullons juli 16, 11:01:00 em

  Jan!

  Se ons jul 16, 03:42:00 em
  Om får.

  XX

  SvaraRadera
 14. Nästan så att man vill bli miljöpartist igen...

  http://mobil.dn.se/debatt/starta-nytt-fredsinitiativ-med-gemensamma-miljoprojekt/

  SvaraRadera
 15. När Carl Bildt eller Henry Kissinger
  dör så kommer man att kunna säga
  att de på ett bedrägligt respektive
  brutalt sätt har bidragit till
  USAs totala kontroll av världen.

  PS, Bravo: Romson och Mutt!

  SvaraRadera
 16. Tyvärr är det väl så att alla har köpt samma lösning på hur man ska lösa en taskig fördelningspolitik och dåliga pensioner för kvinnor och låginkomsttagare. ”Fler arbetade timmar i ekonomin” är mantrat från såväl höger som vänster. Vad jag förstår så har även de gröna samma tankar. Alla ska låsas fast under arbetslinjens tunga ok så att dom jobbar fler timmar på nätter, helger, högtider och allt längre upp i åldrarna. Ensamstående kvinnor och deltidsarbetande/timanställda ungdomar ska inte förvänta sig en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser utan ska jobba längre och obekvämare. ”Varje arbetad timme räknas”.

  Då behövs dagis och nattis så att alla småbarnsföräldrar kan vara med och bidra till ROT, RUT och jobbskatteavdrag (som numera är tunga poster i statsbudgeten). Bra för tillväxten och bra för jobben.

  Och när det gäller maxtaxa. Vilka grupper gynnas mest av en sådan konstruktion? Vem betalar minst respektive mest av sin månadslön procentuellt sett? En trebarns medelinkomsttagarfamilj eller en ensamstående låginkomsttagare med ett barn? Rent ekonomiskt är reformen synnerligen snedfördelande. Och för barnen är det en katastrof med otroligt långa dagar på dagis. Fler arbetade timmar för föräldrarna betyder fler långa timmar på en dagisavdelning för barnen.

  SvaraRadera
 17. Bra Rutet!
  Roland 4488

  SvaraRadera
 18. Det är konstigt att ingen är villig att betala mer, då de kan ha sina barn på förskola med gott samvete. Där barnen faktiskt har det bra. Med mindre grupper och med pedagoger som faktiskt hinner med mer än att lösa konflikter hela dagarna. Nej billigt ska det tydligen vara, helst gratis, skitsamma om ens barn får gå med 20 barn till 10 timmar per dag. /arga förskolläraren

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.