måndag 18 november 2013

En halv seger för STEG 3

Vad gör vi när tillväxten inte fortsätter? Det är STEG 3:s mål att få igång ett sådant offentligt samtal. En halv seger är på gång...

Vi vet att tillväxt gått hand i hand med massaker av den biologiska mångfalden, skövling av naturresurser och ökande globala miljöproblem. Vi vet också att den senaste tidens tillväxt upprätthållits genom att nationers och hushålls skulder ökat - tillväxten har varit skulddriven. 

Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande heter ett projekt där forskare ska undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut "om tillväxten bromsar upp".

Sent tillkommet eftersom en lång omställningssträcka hade varit att föredra än de mindre genomtänkta ad-hoclösningar som lär bli följden när tillväxtsystemet krackelerar.

– Den här forskningen förbereder samhället på de utmaningar som kan komma om tillväxten minskar. Samtidigt tittar vi på möjligheter för att skapa en mer hållbar utveckling, säger Åsa Svenfelt, som är en av två ledare för projektet.

KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är några av de inblandade parterna.  Är det som om räven skulle utreda säkerheten i hönsgården - eller vågar man gå utanför den norm som tillväxtsamhället cementerat? Lite om bland annat forskningens problematik och tillväxtparadigmet skriver jag här.

Mer om forskningsprojektet finns här.

30 kommentarer:

 1. Internationella relationer samordnar det internationella utbildningsarbetet på KTH

  Finns säkert en och annan räv där som skulle vilja utreda säkerheten i hönsgården?

  Ja det skulle man kunna säga att det är som om räven skulle utreda säkerheten i hönsgården? Överallt där nya visioner skapas finns alltid även "rävar" Vilka ror båten? Hönsen eller räven?

  SvaraRadera
 2. Valberedningens försök att få bort Valter Mutt från riksdagslistans topplatser i Göteborg misslyckades. Medlemsmöte fastställde listan och slog fast att Valter skulle upp till plats två, efter Lise Nordin, på det sätt som medlemsomröstning tidigare visade. Göteborg håller därmed fast vid två av de bättre - t ex när det gäller arbetstidsförkortning - i den gröna riksdagsgruppen. Valter är en av de två i gruppen som verkligen inser problematiken med ekonomisk tillväxt. Grattis.

  SvaraRadera
 3. Man bör faktiskt köra igång Steg 3-partiet, med medborgarlön som främsta punkt på programmet.

  9000 kr i månaden för de som bidrar med minst åtta timmars arbete i veckan och 6000 kr i månaden för de som inte gör detta.

  Om "Steg 3" inte känns som en tillräcklig ideologi så tror jag inte att det är så svårt att fixa en tillräcklig ideologi, samtidigt som man undviker att vara excessivt ideologiska, eftersom det ofta bara leder till att folk blir idioter, vilket Cornucopia påpekade igår.

  Världssituationen är väldigt svårhanterad men om man har en vision om medborgarlön i alla länder så har man något att komma med.

  Man måste bara klara av att undvika att trilla ner i något väldigt bestämt och traditionellt ideologiskt fack, eftersom man tenderar att bli en politisk dåre vare sig man kallar sig liberal, socialist eller grön.

  SvaraRadera
 4. Håller med Birger en lång omställningssträcka hade varit att föredra. Det finns nog ingen som egentligen tror på evig tillväxt.

  Visionen om medborgarlön kan bli himmel eller helvete. För vid en kort omställningssträcka kastas ogenomtänkta visioner fram. Den yttersta makten som tar besluten är dock densamma. Tänker på bl.a. friskolereformen som kunde sett så annorlunda ut. Men med "rävar" i hönsgården skapas alltid kaos.

  Så bevare mig väl om Steg 3 kör igång något som inte först är väl förankrat. Samt innan de gjort en gemensam maktanalys. Gemensam... För de är också individer och individer tycker olika. Individer vill nå mål på olika sätt.

  Visionen om medborgarlön måste först vara väl förankrad med en ordentlig konsekvensanalys. Sociala skyddsnät behöver ingå. För människor har olika förutsättningar.

  Annika Lillemets MP har ju redan beskrivit att detta börjat diskuteras på eu nivå? Det är där som eventuell medborgarlön kommer att bestämmas. Vi måste ju titta på hur det är uppbyggt. Var beslutet eventuellt kommer att tas. Eller ändras det automatiskt med minskad tillväxt?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. http://basinkomst.nu/2013/03/medborgarinitiativ-for-basinkomst-i-eu/

  SvaraRadera
 6. Medborgarlön - istället för arbetslinjen

  https://www.facebook.com/groups/medborgarlon/

  SvaraRadera
 7. Medborgarlön undergräver incitament. Om folk blir mindre villiga att arbeta så kommer det in mindre skattepengar och medborgarlönen krymper.

  Dessutom ineffektivt om en arbetsgivare måste anställa fem personer för att göra en persons arbete. Fem som ska läras upp, administreras, ha egen utrustning i vissa fall o.s.v.

  Om ett land genomför det ensidigt blir det fattigare och kan lättare exploateras av andra länder. Om det sker på EU-nivå dras vi ner av PIIGS-ländernas skulder.

  Skulle hellre se ett rejält grundavdrag. Varför betala skatt innan man kommer upp i existensminimum? Detta skulle stimulera nyföretagande och hjälpa nya företag genom de första svåra åren.

  SvaraRadera
 8. "Om tillväxten bromsas upp" vet vi vad som händer: kattraktandet om det som återstår intensifieras.

  Om detta är bra för människor och natur är tveksamt. Ty konkurrensen består. Om man inte kan bli störst och starkast på att växa ifrån andra kan man bara bli det genom att stjäla från andra. Bättre?

  SvaraRadera
 9. Det är egentligen ganska meningslöst att diskutera medborgarlön så länge det inte finns ett konkret förslag att ta ställning till.

  D.

  SvaraRadera
 10. Medborgarlön? Kanske så här:

  Till alla arbetslösa och sjuka: 12 tusen efter skatt.

  Till de med jobb: Lön efter kompetens - som för närvarande.

  Nedläggning av Arbetslöshetsförsäkring, Arbetsförmedling & Sjukkassa.

  Vilka hiskeliga volymer pengar frigörs inte vid nämnda nerläggningar?

  SvaraRadera
 11. Varför ska inte vi i Sverige som eu medborgare vara med innan det finns ett konkret förslag.
  Ska vi bli tagna på sängen ups! det har hänt något. Oj den ekonomiska krisen har ändrat spelreglerna. Hjälp vi är ju också med...Hur blir det med oss nu då?

  Övriga medlemsländer har genom medborgarinitiativ tagit kommandot till en villkorslös basinkomst. Om tillräckligt många länder hakar på tar givetvis parlamentet och kommissionen det i beaktande.

  Erik skriver något viktigt att även vi riskerar att dras ner om det sker på EU-nivå. Sociala skyddsnät hur ser det ut med dessa i Europa?

  Tycker precis tvärtom mot D. Det är ganska meningslöst att diskutera saker när det redan kan vara försent. En lång omställningssträcka är att föredra.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Lisbeth missförstod mej. Jag menade inte att vi skulle invänta ett förslag från EU. Vem som helst som vill diskutera medborgarlön kan ju lägga fram ett konkret förslag.
  Som det är nu så upplever jag att man här diskuterar flera varianter av mb-lön i en salig röra.

  D.

  SvaraRadera
 13. När det finns flera konkreta förslag, då är det meningsfullt, alltså.

  SvaraRadera
 14. Runt om i världen finner man det meningsfullt. Men vi tycker att det är meningsfullt först när det finns ett konkret förslag? Eller när det finns flera konkreta förslag? Så om t.ex. jag hade lagt ett konkret förslag att så här ska det se ut, då hade det varit intressant? Tyvärr är inte kapabel till det.

  Om det är en folkomröstning på gång i Schweiz och om man samlar in namn i ett medborgarinitiativ för införande av medborgarlön inom EU. Så kanske vi kunde börja diskutera det till att börja med. I annat fall känns vi "lite" efter.

  Konkreta förslag brukar komma efter det. Först bestämmer man vad man vill ha eller inte ha?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. "Konkret" som i att någon räknat på det med utgifts- och intäktssidor som är balanserade?

  SvaraRadera
 16. Skurkdriven tillväxttis nov. 19, 12:18:00 fm

  ..."Vi vet också att den senaste tidens tillväxt upprätthållits genom att nationers och hushålls skulder ökat - tillväxten har varit skurkdriven."...

  SvaraRadera
 17. @Erik, Sthlm

  "Konkret" som i att man specificerar en dynamik där utgiftssidan kontinuerligt anpassas efter intäktssidan, förslagsvis.


  Eschaton

  SvaraRadera
 18. "skurkdriven"

  LOL :-D

  SvaraRadera
 19. En undran kan nerväxt också vara skurkdriven?

  SvaraRadera
 20. Ett "konkret förslag" kan t.ex. innebära att man anger vilka som ska få mbl, (barn, vuxna, nyanlända, utlandssvenskar?) Ska det krävas motprestation, ska det beskattas, ska det ersätta försörjningsstöd osv.
  Att bara anse att "mbl i någon form" är bra eller dåligt leder ingen vart.

  SvaraRadera
 21. Jag hade ovan det ganska konkreta förslaget "9000 kr i månaden för de som bidrar med minst åtta timmars arbete i veckan och 6000 kr i månaden för de som inte gör detta". Beloppen kan alldeles säkert behöva justeras i takt med att världen förändras, men torde utgöra en bra utgångspunkt.

  Det behövs förstås en del ytterligare preciseringar men de förefaller inte särskilt problematiska.

  Sannolikt inför man ett grundavdrag motsvarande medborgarlönen, så att den blir skattefri. De som inte kan arbeta får rimligen full medborgarlön. Är man utomlands för länge får man kanske ingen medborgarlön alls. Barn torde fortsätta få en sådan reducerad medborgarlön som kallas barnbidrag.

  Det är sådant som behöver diskuteras, men svårare saker har vi definitivt fattat beslut om i det här landet.

  SvaraRadera
 22. "Om folk blir mindre villiga att arbeta så kommer det in mindre skattepengar och medborgarlönen krymper."

  Om arbetslösheten redan är hög så kommer alla arbeten utföras även om vissa drar sig undan från arbete.

  Skulle medborgarlönen krympa en del för att folk inte ids arbeta så är det för att de valt detta. Då får de gilla läget. Gillar de inte läget får de arbeta mer.

  SvaraRadera
 23. "ineffektivt om en arbetsgivare måste anställa fem personer för att göra en persons arbete. Fem som ska läras upp, administreras, ha egen utrustning i vissa fall o.s.v."

  Flertalet arbetsgivare kan fortsätta ha personal som arbetar 40 timmar i veckan. Men får lättare att ta in extrapersonal vid toppbelastningar. Alltså en ökad effektivitet.

  Om kostnaden för att lära upp fler anställda och att utrusta dessa blir betungande så håller man sig till heltidsarbetare.

  SvaraRadera
 24. "Om ett land genomför det ensidigt blir det fattigare och kan lättare exploateras av andra länder. Om det sker på EU-nivå dras vi ner av PIIGS-ländernas skulder."

  Jag förespråkar medborgarlön i alla länder snarare än någon global eller Europeisk medborgarlön.

  Jag tror inte att ett land som genomför det här blir fattigare. Tvärtom. Det kommer befolkas av människor som mår bättre och gör mer nytta.

  SvaraRadera
 25. "Om man inte kan bli störst och starkast på att växa ifrån andra kan man bara bli det genom att stjäla från andra. Bättre?"

  Du är nog för pessimistisk. Folk måste inte nödvändigtvis bli störst och starkast. När folk får en trygg basinkomst blir de mindre benägna att stjäla av andra. Och naturen mår under alla omständigheter extremt mycket bättre av att folk stjäl av varandra än av att man har en oavbruten tillväxt.

  SvaraRadera
 26. "En halv seger är på gång" Birger, idag på Ekot "Klimatmöten bakom stängda dörrar"
  Om det blir allt svårare att forska kring den politiska processen hur blir det då? Steg 3 vill ju skapa opinion. Om forskare, media och organisationer får svårare att vara med så skapas ingen sådan?
  Man kan inte skapa ett motstånd hos folket mot det som händer om "ingen" vet vad som händer. Även Steg 3 vet då inte till sist alls vad som händer.

  Vissa medlemsländer driver enligt Ekot på att det ska bli mer slutet. Röststyrkan blir mer och mer skev mellan länderna.

  Kuckeliku detta gäller givetvis även basinkomst. Du skriver om när folk får en trygg basinkomst...Menar du att ett alltmer slutet samhälle och värld skapar trygghet?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. Jag har väl inte förespråkat mer slutna politiska processer?

  Jag menar att alla länder bör ha en medborgarlön, bland mycket annat för att vi skall ha lite större chans att slippa stora folkvandringar som vi inte mäktar med eftersom vi inte mäktar med att fixa ytterligare en stor mängd arbeten och klimatdugliga bostäder och eftersom Sverige enligt min mening bör vara någorlunda självförsörjande på mat och energi och inte får bli en överdimensionerad stadsstat där det blir massdöd så snart landet skärs av från omvärlden och inte längre får några oljeleveranser.

  En världsregering skulle möjligen kunna öka tryggheten i världen, men det är väldigt få som kämpar för en sådan, det är få som vill ha en sådan och det är ytterst osannolikt att vi kommer få en sådan de närmaste 500 åren.

  Utan en världsregering innebär en okontrollerad globalisering bara att de demokratiska välfärdsstaterna går under och att världen blir ett liberaldarwinistisk anarko-kapitalistiskt helvete. På det viset får vi förvisso inte heller någon hållbar värld.

  Så vi måste sätta upp gränser för hur mycket folk vi tar emot här i landet, men det är inte detsamma som "ett alltmer slutet samhälle och värld". "Liberaler" slåss mest för de allra rikastes frihet och för att folk skall få svälta och frysa ihjäl i vilket land de vill och personligen tycker jag inte att det är den mest fundamentala innebörden i frihet.

  Frihet är för övrigt vare sig livets främsta mål eller livets främsta medel utan bara ett mål och ett medel bland många andra. Och överbefolkning är riktigt rejält skadligt för den natur som vissa vill mena att de bryr sig om.

  SvaraRadera
 28. Kuckeliku, ja varje land måste ju själva utreda detta med medborgarlön. Det är självklart. Men vi bör samtidigt komma ihåg att Sverige är inte Sverige i förhandlingar, utan en del av EU. Inom EU sker mer och mer slutna processer. En del vill ha det så andra inte. Det spelar inte så stor roll vad du eller jag anser om det. Du har givetvis inte förespråkat mer slutna processer. Fast det är ju på den vägen vi nu vandrar. Mot Europas förenta stater. Ser ingen nämnvärd förändring i sikte. Det är väl bara att helt krasst konstatera läget. Kanske är jag för pessimistisk. Men så ser jag på det hela. Om någon vill rätta mig och säga du har helt fel så skulle ingen bli gladare än jag. För det är ju "ganska" tungt att se det som att det mer eller mindre är kört. Är besviken på våra politiker som lämnat över makt. Men inser att detta har vi skapat tillsammans.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 29. Erik i Sthlm, dels har du fel i sak, och dels verkar det som om du blundar för dagens månghövdade negativa symptom som rådande helvetessystem genererar.

  Men så åter till ditt påstående om att ekonomiska incitament skulle utgöra en, eller kanske rent utav "DEN" superba drivkraften, som du alltså har fel i:

  Sunt bondförnuft, ja kanske om du också tänker efter själv SAMT aktuell forskning visar ATT:

  "ekonomiska drivkrafter fungerar väldigt illa när det gäller intellektuella och kreativa uppgifter och att vi istället har tre andra, betydligt starkare drivkrafter. Dessa är självständighet, bemästrande och syfte.

  Självständigheten handlar om att kunna välja sin egen väg, välja sitt eget sätt att lösa en uppgift. Bemästrandet som drivkraft är den ökade självkänslan som vi känner när vi blir bättre på någonting. En uppgift med ett viktigt syfte eller målsättning har potential att lyfta fram det allra starkaste engagemang hos människor. När vi kombinerar dessa tre får vi enligt Daniel Pink en drivkraft som gör att vi presterar på topp, Långt över vad ekonomiska incitament kan skapa."

  Källa: ERGO nr 11, 2013, s. 31

  PS dessutom kanske du också tar för givet att ekonomiska incitament innebär mer i lönekuvertet - men "Ekonomi" betyder ju förvaltning/hushållning, och alltså INTE mer pengar i någon enstaka individs plånbok...

  SvaraRadera
 30. Erik i Sthlm; Du hamnar i samma tankefälla som alla klassiska nationalekonomer. Det är dags att ge upp tanken på att intäktsbasen skall utgöras av skatt på arbete. Snälla Erik ta dig tid att gå in på Landskatt.se. Läs och begrunda, den klassiska ekonomiska skolan har nått vägs ände.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.