torsdag 4 februari 2010

40 timmar - ett rödgrönt krav...?

Läser och begrundar just nu detta:

"Vi är förvånade över att så många, till och med bland våra egna medlemmar, inte har förstått att Miljöpartiets skuggbudget i riksdagen bygger på en arbetslinje utan sänkt arbetstid.

Hur skulle vi annars ha råd med reformer som en verklig klimatomställning med enorma satsningar på utbyggd järnväg? Hur skulle vi annars ha råd med renoveringar för att bland annat spara energi i bostäderna i miljonområdena, hur skulle vi ha råd med bra kvalitet i vård, skola och omsorg och hur skulle vi ta ansvar för dem som mest behöver samhällets stöd?

Ska vi ha råd med dessa stora satsningar som Miljöpartiet vill göra för ett klimatanpassat och solidariskt samhälle måste alla hjälpa till utifrån förmåga. Vem ska annars utföra jobbet och vem ska betala? Vi hoppas att Miljöpartiet kan ha en ordentlig diskussion kring frågan om arbetslivet.

Vi tror att Miljöpartiet måste vidga perspektivet och få ett nytänk i våra politiska krav i arbetslivsfrågor inför v
alet 2010."

Författare är tre tunga miljöpartister:
MIKAELA VALTERSSON, ledamot i riksdagens finansutskott - tippas allmänt till Maria Wetterstrands efterträdare.
KARIN SVENSSON SMITH, ledamot i riksdagens trafikutskott, tidigare vänsterpartist i riksdagen.
ULF HOLM, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott som också är mannen på affischen med undertiteln Future Vision. Det var några år sedan...


Hela artikeln finns här. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att svara på de frågor som ställs i artikeln:

De tre författarna har fastnat i ett utslitet tänkande som innebär att det är skatten på arbetstid - det vill säga inkomstskatter och arbetsgivaravgifter - som huvudsakligen skall bekosta allt från nya järnvägar till en bra skola. De tre tunga riksdagsledamöterna (MP) har således anammat de äldre partiernas världsbild och syn på skatter.

Att vänstern - och arbetarrörelsen i sin helhet - alltid strävat efter höga skatter på arbetstid är mer filosofiskt än sakligt betingat. Man har sett det som viktigt att uppvärdera arbetet, att låta arbetsgivaren betala rejält för varje timme de anställda jobbar. Inte bara den lön som faller ut i fickan, utan även skatter och avgifter.

Ur ett grönt perspektiv måste detta betraktas som helt felaktigt.
 • Genom höga skatter och avgifter på just arbetstid blir det dyrt att reparera, att underhålla och att återvinna eftersom detta kräver mycket arbetstid.
 • Genom höga skatter och avgifter på arbetstid blir dessutom vård, skola, kultur och omsorg hårdare beskattat än sådant som kan rationaliseras genom robotisering och automatisering. Vi får en förskjutning i ekonomin som gynnar varuproduktion och varukonsumtion - och missgynnar sådant där människor inte är utbytbara på samma sätt. Det vill säga mänsklig kultur, vård och omsorg.
 • Den höga kostnaden för varje arbetstimme medförde, när arbetsgivaravgifterna infördes, att en mängd ineffektiva och slitiga jobb försvann - arbetsgivaravgifterna påskyndade en strukturrationalisering. Det var för det mesta mycket bra. Men nästa fas blev att rationaliseringar och kostnadsbesparingar även gick ut över omsorgen, vården och kulturen.
Ur ett grönt perspektiv har det aldrig varit ett syfte att lägga höga skatter och avgifter på arbetstid. Tvärtom. De bör minska. Men det innebär inte - vilket författarna tycks tro eftersom man hävdar att sänkt arbetstid skulle vara detsamma som lägre skatteintäkter - att statens inkomster behöver minska. Det innebär däremot att skatterna bör tas in på annat sätt än genom hård beskattning av arbetstid.

Det första steget för detta var grön skatteväxling, som jag menar borde fortsätta - den utredning jag gjorde för MP under tidigt 90-tal pekade på att växlingen (med sänkt skatt på arbetstid och höjd på energi och utsläpp) skulle behöva ske med cirka 90 miljarder för att uppnå optimal effekt för miljön. Nästa steg - när den miljöbaserade skattebasen hade minskat till följd av minskade utsläpp och effektiviserad energiomsättning - skulle bli en ökande skatt på företagens omsättning.

Det vill säga företag etc skulle få växla från att betala arbetsgivaravgifter till att betala omsättningsskatt. Det innebär förskjutningar jämfört med idag, men inte värre än de förskjutningar som blev följden när arbetsgivaravgifterna infördes. Finanssektorn skulle dessutom tvingas betala mer skatt, vilket är av godo.

När de tre tunga miljöpartisterna fastnar i tesen om 40-timmarsveckan (som ju fortfarande är grund för vad som i arbetstidslagstiftningen anses vara heltid) har man tappat stora delar av det som en gång motiverade existensen av De gröna. Man reducerar sitt eget parti till ett ganska onödigt parti. Det är olyckligt, kan man tycka om är ett avdankat språkrör.

Vi måste någon gång också i Sverige - som i detta avseende är som ett svart hål jämfört med andra länder! - föra ett samtal om vad som kommer efter konsumtions- och tillväxtsamhället. Det är häpnadsväckande att denna debatt tycks förbjuden i vårt land, det är än mer häpnadsväckande att inte ens det gröna partiets företrädare driver frågan.

Det finns alla skäl att studera bland annat professor Tim Jacksons rapport till den engelska regeringen. Den visar med oklanderlig tydlighet att sänkt arbetstid är nyckel till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Läs om den här! Ett grönt parti som inte tar till sig detta bör fundera över frågan om namnbyte, eller kanske inlemmande i en undergrupp till Mona Sahlin, som ju tagit totalt avstånd från idén om sänkt arbetstid, av samma skäl som de tre miljöpartisterna.

PS! Det finns fortfarande några kvällar kvar under våren, så om ni vill boka in ett föredrag på temat: Vad kommer efter konsumtionssamhället? så är det bara att höra av sig till provoka@telia.com. Vi måste lära oss att förstå att utveckling i materiellt mogna länder inte är detsamma som ökande omsättning av penningflöden, vilket är det som mäts när man talar om ekonomisk tillväxt.

37 kommentarer:

 1. Det måste vara smärtsamt att se ett parti som man varit med om att bygga, som gjort så mycket bra - och som såg ut att kunna göra så mycket bra framöver - mesa till sig.

  Om ditt gamla parti fortsätter att sälja sig billigt, Birger, blir du fanimej tvungen att starta ett nytt parti! Inte med ett språkrör, utan med en gerilladebatör i spetsen...

  SvaraRadera
 2. Birger, din analys är så ren som en analys kan vara. Med visst motstånd måste jag erkänna det. Det måste bli förändring!
  Lucky Luke

  SvaraRadera
 3. Saknar dig! Såg dig skymta förbi på UR igår, du missade mig i dörren...! Hörde att du intervjuar författare för Kunskapskanalens räkning. När kommer intervjuerna?

  SvaraRadera
 4. Varför är det så in i norden svårt att föra denna debatt i Sverige?

  Också denna blogg vittnar ju om att det råder i det närmaste "tankeförbudslagar" inom Svea rikes gränser:

  http://www.effektmagasin.se/tala-klarsprak-om-tillvaxten

  Varför skulle inte svenskar kunna tänka? Använda något annat än grunda analysverktyg à la: om kaffe så kaka. Om korv så mos etc.

  Eller kanske är det just en kaffepaus som saknas? Sitta ned en stund och snacka om hur tankegods från Luther-LO-Liberalismen TILLSAMMANS fört svenskarna långt bortom mänsklighetens gräns?

  Boken som kom för ett par år sedan: "Är svensken människa" och där författarna till slut besvarade sin egen fråga jakande, förtjänar att revideras och få ett nytt slutkapitel.

  Det här är ju helt beklämmande och så bortitok att man hade velat att Astrid Lindgren återuppstod och tog oss allihop i öronen...

  /A

  SvaraRadera
 5. Att beskatta arbetstiden är inte bara korkat från ett grönt perspektiv utan även från ett rött. Detta systemfel uppstod när socialdemokratin allierade sig med Wallenberg & co.


  Skatten på arbete måste sänkas radikalt. Det finns många skäl till det, miljömässiga, arbetsrättsliga, demokratiska m.m. Vi har t.ex. en ökande svart ekonomi där arbetsrätten är helt satt ur spel.

  SvaraRadera
 6. Kan inlägget ovan möjligen vara skrivet av Jan Björklund som tyckte att Peter Erikssons retoriskt charmanta och spontana liknelse med Lucky Luke var såpass smickrande att han antagit detta namn? Kul isåfall att han tar till sig av Birgers analyser! Om fler gör det kanske jag tar risken att kolla på fler debatter med förhoppningvis lite färre paralleller till seriernas värld.

  Annars tänkte jag fråga om det finns något schema för Birgers föreläsningar under våren?

  När jag ändå är inne och skriver så vill jag även prisa dig för insatsen du gör här Birger! Du är en mycket bra inspirationskälla för oss som inte bara vill vara kugghjul utan även försöker se och handla efter förstånd trots alla invanda strukturer.

  mvh
  Jonas

  SvaraRadera
 7. Hej

  Birger du gillar ny teknik o välfärd: datorer, mobiltelefoner, hemsidor på datorn, bra sjukvård, bra skola. för att nå detta måste vi knega på, kämpa för att få det bättre. Gasen i botten.
  Skönt med tydlig blockpolitik så man vet var man har (mp) - makten är härligheten.

  Robban

  SvaraRadera
 8. Tackar för den goda förmåga Du har att förklara på ett lätt förståligt sätt. Mycke bra, sådana behövs både vad det gäller ämne och förklaringar.

  SvaraRadera
 9. Lite förbluffad blir jag över min egen reaktion. Du har rätt.Kanske är jag grön? O, hemska fasa! Jag vill vara liberal!
  Unlucky Luke

  SvaraRadera
 10. Det var den artikeln av MIKAELA VALTERSSON, KARIN SVENSSON SMITH, och ULF HOLM som fick mig och många andra Miljöpartister att gå i taket. Det interna uppropet kring artikeln och stödet från så många från MP allt från Carl Schlyter, Valter Mutt och hundratals brev från aktiva medlemmar vilket visade att att artikeln inte hade något större stöd bland medlemmarna då.
  Den goda den hade med sig att jag själv lyfte blicken från kommunpolitken och insåg att det var viktigt att försöka påverka på riksnivå - alternativet var att omvärdera sin egen roll. Är det bättre att stå utanför? Som gräsrot är naturligtvis möjligheterna att påverka begränsade utanför poltiken.
  Kongressen sa, i våras, ja till min och Valter Mutts motion om att betrakta en arbetstidsförkortning som en viktig klimatfråga. Problemet är att partiet sakta men säkert byter ut sin väljarbas och läget kan därför snart (eller redan nu) – om vi inte kan få partiets företrädare att våga tala klartext av vad som krävs för en hållbar utveckling och ett grönt samhälle. Kommer framtida kongressbeslut i motsvarande riktning att köras över? Eller förtigas? Enstaka beslut kan kanske gå – men i längden är det ohållbart.
  Varje partis medlemmar måste göra en självanalys!
  Vi får inte glömma att det redan är alldeles för många som är med i politiska partier, inte som ett självändamål, utan som ett ”eget-mål”. Den kittlande makten självbekräftelsen tar sakta med säkert över. Ett parti - vilket som helst – och som till stor del överger den poltik som låg till grund för att man gick med - kräver en nulägesanalys av sina medlemmar. Varför är jag med? Finns det någon annan plattform som bättre gagnar möjligheten att påverka i rätt riktning. Eller är den egna karriären viktigare? Eller kan jag tillsammans med andra förändra partiet. Trogenheten måste ligga i politiken inte i partiet – Partiet är ett redskap inte något självändamål. Bara så kan man vara trogen ett Miljöparti.

  SvaraRadera
 11. Vi är många miljöpartister som vill driva frågan om sänkt arbetstid, se till exempel på

  http://arbetstidsforkort.ning.com/

  Goda argument för sänkt arbetstid kommer från allt fler håll. Den på svenska nyligen utkomna boken
  Jämlikhetsanden (Wilkinson och Pickett, 2009 http://karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden) visar att ekonomisk ojämlikhet är en avgörande faktor bakom en mängd svåra sociala och medicinska problem. Alla drabbas, även de rikare i ojämlika samhällen har sämre hälsa och kortare liv än i samhällen med mindre ekonomiska klyftor. Författarna visar också på att ekonomisk tillväxt i ett redan rikt land är fel medicin för att minska problemen.

  Intressant i detta sammanhang är att författarna visar att arbetsveckorna är längre i mer ojämlika samhällen. Statusjakten, pressen att hänga med i trenderna, ha "rätt" märken på kläderna och bil och mobil av senaste modell - blir hårdare i mer ojämlika samhällen. Ökad konsumtion för att klättra eller åtminstone inte halka ner på statusstegen förutsätter ökade inkomster vilket i sin tur kräver mera avlönat arbete. Eller, ännu värre, när redan låga löner pressas ner tvingas de fattigaste jobba längre för att alls klara sig.

  Sänkt arbetstid behöver alltså kombineras med en vassare fördelningspolitik så de lågavlönade klarar sig på sin lön. För man kan ju fråga sig varför de som jobbar deltid egentligen vill jobba heltid? Vill de verkligen jobba fler timmar eller vill de kunna försörja sig på sitt arbete?

  Vi har allt att vinna på att dela mer rättvist på tid, lönearbete och pengar och det måste vi gröna fortsätta kämpa för.

  Annika Lillemets (MP), gruppledare i Linköping och partistyrelseledamot med ansvar för fördelningspolitik och livskvalitet

  SvaraRadera
 12. Annika Lillemets som sitter med i mp:s partistyrelse svarar. Ojdå! Partiledningen hör av sig! Svaret gör mig dock bekymrad eftersom försvaret tycks vara att det finns många miljöpartister, vilket jag också är, som driver krav på sänkt arbetstid. Det spelar ju ingen roll vad jag och Lillemets anser om partiets ledning i form av språkrör och ledande riksdagsledamöter har en annan uppfattning. Valtersson är ju, om jag förstått det rätt, partiets taleskvinna då det gäller ekonomisk politik och hon säger ju att mp inte alls driver frågan. Ska jag tro på henne eller på Lillemets? Jag skulle vilja tro på Lillemets, men mitt huvud säger mig att det är Valterson som bestämmer.

  Jag tittade på partiledardebatten i teve i söndags och där talades om arbetslösheten men jag hörde inte något om det som Lillemets skriver om från Peter Eriksson trots att han väl hade ungefär hur många chanser som helst!

  Ett parti måste bedömas utifrån hur dess utvalda debattörer och ledare framställer dess politik. Partiprogram betyder mycket lite när politiken utformas i riksdagen!

  SvaraRadera
 13. Ett litet tillägg. Delar Annika Lillemets den analys som Birger framför i sitt inlägg?

  SvaraRadera
 14. Jag försvarar inte artikeln,det får författarna göra.

  Själv anser jag att sänkt arbetstid är en mycket viktig fråga och försöker därför efter bästa förmåga driva den, i partistyrelse och andra sammanhang.

  Jag tycker det är viktigt att tala om vart man vill, annars kommer man aldrig dit, och att fortsätta bilda opinion för sina frågor även när man samarbetar och kompromissar med andra.

  Annika Lillemets

  SvaraRadera
 15. HB 12:02, nu såg jag tillägget också. Jag instämmer i att det gröna partiet ska föra ett offentligt samtal om vad som kommer efter konsumtions- och tillväxtsamhället, studera Jacksons rapport och driva sänkt arbetstid.

  Se även i vänsterspalten i denna blogg, Hellre sex timmar än sex grader, en artikel som Birger och jag skrev i höstas.

  /Annika Lillemets

  SvaraRadera
 16. Artikeln Birger hänvisar till skrevs för två år sedan. Uppseendeväckande och skrämmande, men antagligen skriven för att försöka övertyga S- och V-väljare om att ett samarbete med MP inte är katastrofalt. Kan inte föreställa mig at de ens trodde att medlemmarna skulle skriva under på den. Då hade man ju inte varit med i MP utan S från början...

  Jag tolkar denna artikel som att Waltersson håller på att svänga tillbaka igen från de senaste två årens förödande utflykter:

  http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=187463

  Det finns så många bra, medvetna, kunniga miljöpartister så skulle hon/de inte förstå vilken politik som bör föras, inte bara för partiets eller hennes/deras egen skull utan för hela vår jords och vår överlevnads skull, så kan väl alla dessa fantastiska miljöpartister få henne avsatt som nu (rimligen) kommer att hända med Maud Olofsson och Centern. Någon måste ju gå före och visa vägen när läget är så låst som det uppenbarligen är här i Sverige.

  Det vore bra om artikelförfattarna kunde höra av sig om var de står i dag, antingen här eller offentligt genom en artikel i dagspressen. Jag väntar med att förnya min medlemsavgift för 2010 tills jag har fått besked.

  Vänligen Olle

  SvaraRadera
 17. Som svar till Fred Lane från i går:
  Ja, vi nöjer oss gott och väl med en deltidspresident, om det är Birger. Vi nöjer oss med en fjärdedels oxå, om det är Birger. Och om vi då äntligen får lov att klivar ut ur ekorrhjulet nån gång...

  Jag väntar oxå på fler tillväxtfientliga sånger!

  SvaraRadera
 18. Kan inte annat än häpna över flatheten som Miljöpartiets tre författare ger uttryck för. Egentligen är det kanske inte så förvånande - alla partier bryts så småningom ner, kanterna slipas av, visionerna mattas och till slut återstår blott ett tomt skal, berövat på allt ursprungligt innehåll. I gengäld är det desto hårdare och slagtåligare, ungefär som en borg med förstärkta murar.

  Men din ihärdiga murbräcka, Birger, den kommer till sist att bryta igenom, det är jag övertygad om. Jag hade dock inte trott det skulle gå så fort utför med Miljöpartiet, men jag hade uppenbarligen fel. Fast ett par nya språkrör kanske kan röra om i grytorna igen. Vi får väl hoppas på det i brist på alternativ.

  /Jocke

  SvaraRadera
 19. Man hör ibland, att vi aldrig skulle ha lämnat MP, utan istället stannat för att försvara de gröna idealen.

  Låter det komiskt, att slåss för de gröna idealen inom ett parti som kallar sig grönt?

  Men det är inte vi, som lämnat det egentliga MP, utan MP som har lämnat oss.

  Föredetting

  SvaraRadera
 20. Ibland kan man få en känsla av, att sossarna redan i ett tidigt skede placerade "de sina" som medlemmar i MP.

  På en given signal, kapade de MP och bogserade det till det (S)tora partiet, att där hängas på släp som en jolle.

  Wetterstrands framgång kan således bli sossarnas livbåt.

  SvaraRadera
 21. Arbeta bör man, annars...tors feb. 04, 02:46:00 em

  Det är mycket intressant att se hur miljöpartiet nu tar sitt förnuft till fånga. Man har tydligen hamnat i rätt sällskap för att detta skall ske. Nu växer också partiets väljarskara. Den "gröna röra" som karaktäriserade partiet under många år (Vem minns inte de grönas kongresser, där man exempelvis i ett slag röstade bort räntan!), och som fortfarande finns kvar hos den gamle uven Schlaug, är ingenting som tilltalar mer än en mycket, mycket liten del av väljarna. Nu är man dock på rätt väg verkar det som och följaktligen lägger jag kanske min röst på dem i höst. Nu väntar jag bara på att man omfamnar kärnkraften - som en verklig utväg ur kolsamhället.

  SvaraRadera
 22. Men Birger, varför kommenterar du en två år gammal artikel? Det vore mycket intressantare att höra vad du har att säga om Valterssons artikel från 24/1 2010, alltså I ÅR. Den finns, som "Olle" ovan påpekar, att läsa här: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=187463

  SvaraRadera
 23. Lägger till ett citat ur Mikaela Valterssons artikel från 24/1 I ÅR:

  "Den ekologiska krisen och klimatkrisen bygger på en ohållbar tillväxt underbyggd med billig energi som det inte funnits något ekologiskt utrymme för att konsumera. Båda kriserna är skapade av en ekonomisk tillväxt där förutsättningarna för tillväxten, kreditsystemet och energiproduktionen inte varit hållbara."

  För dem som ev. inte orkar kopiera adressen i sin webbläsare och läsa hela artikeln.

  SvaraRadera
 24. "...inte funnits något ekologiskt utrymme för att konsumera."

  Smaka på de vedervärdiga orden!

  Så talar en sann ekologist / ekofascist!

  SvaraRadera
 25. Haha. Kerstin kanske bör konstatera att Valtersson inte alls talar om ett samhälle utan tillväxt. Hon nämner gång på gång ordet "ohållbar tillväxt", vilket är samma tes som socialdemokraterna använt i finansplaner i åratal i jakten på "hållbar tillväxt".
  HB

  SvaraRadera
 26. Och sedan var det så att frågan om arbetstid tog Valtersson inte alls upp, utan håller fast vid att sänkt arbetstid är ett hot mot allt...
  HB

  SvaraRadera
 27. Det är en miljöpartisk katastrof att "Ångan" en gång backade fram den maktsugna Valterson, att vänsterpartisten Karin Svensson Smith släpptes in och att den beräknande och uppenbart lätt mutbara Ulf Holm nu tillsammans har det inflytande de har. Med deras hjälp har mp, som sista vagn det s-tåget, förändrats till ett fegt och klorofyllfalnande grönt alibi. Det känns skönt att få ha hoppat av i god tid. Jag trodde ändå på Karin.

  Förspillda insatser

  SvaraRadera
 28. Signaturen Förspillda insatser, du är inte ensam! Måtte nu trösten hittas hos Globalpartiet.

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 29. Jag tycker att "förspillda insatser" här ovan har lite väl lågt förtroende för Karin S-S, hon hör väl ändå till de miljöpartister som arbetar för att verkligen förändra saker i grunden? Kan inte riktigt förstå att hon skulle skriva under på en sådan artikel som Birger i dag hänvisar till, när man ser hur mycket bra hon ändå står för. Jag tänker framför allt på hennes engagemang och kunskap i järnvägsfrågan, men också när det gäller kärnkraftsmotståndet och en hållbar omställning m.m. I debatterna mot Timbro-folket vinner hon alltid osv. Ta gärna en titt på hennes sida:

  http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=178395

  Artikeln som Birger nämner måste varit en tillfällig sinnesförvirring som jag hoppas samtliga vaknar upp ifrån i god tid före valet.

  /JJ

  SvaraRadera
 30. Det skulle vara intressant att läsa en kommentar från Mikaela, Karin och Ulf. Om de nu läser avdankade gamla språkrörs bloggar.

  SvaraRadera
 31. Ja, 12:45, men då skulle de nog köra med schablonen, att det är bättre att vara med där besluten tas, än att ställa sig vid sidan och tjura.

  Men de, som tagit ett steg åt sidan, bort från "MP Original", är väl just ledningen.

  Gammal Schlaugist

  SvaraRadera
 32. Men, Birger, du vet väl att hela logiken nu vänder i och med att vi nu går mot energibrist pga peak oil. Det innebär förstås automatiskt att relationen mellan priset för arbete kontra för energi kastas om. Hela globaliseringen och just-in-time-samhället kommer att rullas tillbaka.

  SvaraRadera
 33. Vad finns det kvar av MP-s politik? Ingenting. Hoppas att medlemmarna inser det och lämnar skutan.

  SvaraRadera
 34. Schlaug, en utmärkt kritik av Mp:s glidande etablissemangstraditionalism. Finner också mycket klokt bland kommentarerna.

  Jag ser och har under många år ansett att det här är kanske den största faran för det gröna partipolitiska alternativet: Att uppgå i etablissemanget och tappa sin gröna grund och därmed sitt existensberättigande.

  Får lägga till att det är ett av de främre skälen till varför jag ställer upp i språkrörsvalet.

  Frågan är dock långt större än språkrörsrollerna. Det handlar främst om de gemensamma målen samt givetvis också om partiets ledning som på olika vis blir avgörande för partiets riktning.

  Jag önskar att de gröna återtog makten över Mp, istället för de karriäristinriktade blaskgröna, grågröna, högergröna och sossefierade.

  SvaraRadera
 35. Intressant! Men är det inte lite tramsigt med det här köret om att det skulle vara förbjudet (jag fattar att det inte menas bokstavligt) att diskutera tillväxt. Är det något som är trendigt just nu så är det väl ändå tillväxtkritik. Sedan är kanske inte debatten alltid så djupgående, och det är klart att det är starka krafter som inte delar uppfattningarna hos t ex Steg 3, men att hävda att tillväxt inte får ifrågasättas håller inte. Det är lite som när Sverigedemokraterna, utan några som helst jämförelser i övrigt, klagar på att man minsann inte får diskutera invandring i det här landet.

  SvaraRadera
 36. Bra skrivet Birger! Delar din uppfattning i denna fråga rakt igenom.

  SvaraRadera
 37. Kanonbra!

  Jag gillar verkligen att du nämner skatten på arbete.

  Tag gärna en titt på rörelsen för landskatt:

  http://www.facebook.com/pages/Naturresursdelning/148580851860136

  Läs gärna också min artikel om Kinas ekonomi, och vad som gör den så framgångsrik.

  http://www.sourze.se/vad_en_svensk_tiger_kan_l%C3%A4ra_av_en_kinesisk_drake_10747106.asp

  Det finns en gratisbok om naturresursdelning/landskatt här:

  http://robertwensman.wordpress.com/2010/09/11/gratis-bok-ratten-till-jorden/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.