lördag 18 maj 2024

SAKAB, FORTUM... samma nonchalans...

Under lång tid har Fortum mörkat hur mycket PFAS som läcker ut från bolagets anläggning för miljöfarligt avfall. 
 
Tidigare hette bolaget SAKAB. På 80-talet avslöjade jag att dom bluffade med en vindriktning. För att undkomma pinsamheten och ansvaret av att ett stort giftigt och illaluktande utsläpp, från skorstenen,  svept över såväl en stor korvfabrik som Vingåker "utredde" man saken genom att hävda att vindriktningen varit i motsatt riktning den aktuella dagen.
 
Eftersom jag både jobbade på SMHI och som kommunpolitiker lusläste jag deras fejkade rapport. Viss skandal, blev det, i vart fall lokalt.

Så gick det till på den "gamla goda tiden". Och det fortsätter.... med nya ägare.

Läs här.

"170 000 kubikmeter. Så mycket dag- och lakvatten uppskattas varje år rinna ut från avfallsanläggningen i Kvarntorp, enligt en rapport från Sweco.

Vattnet har först strömmat igenom anläggningens reningsverk, men filtren fångar inte upp kemikalier i ämnesgruppen PFAS, där PFOS ingår. 

Trots att exponering för PFAS kan orsaka cancer, leverskador och många andra sjudomar får bolaget fortsätta släppa ut dem i natur och ekosystem. Enligt det senaste miljötillståndet har anläggningen fram till år 2026 på sig att presentera en åtgärdslösning.

Problemen med PFAS-läckage har tidigare uppmärksammats av P4 Örebro och bekräftas av handlingar Dagens ETC begärt ut. 

Fortum skriver i sin senaste miljörapport till Länsstyrelsen att PFOS-nivåerna varit ”markant förhöjda” i bolagets grundvattenbrunnar förra året, men utan att förklara varför eller redovisa några siffror.

Samtidigt har anläggningen under senare år anlitats av statliga myndigheter för att förstöra stora mängder högkoncentrerat PFAS-avfall. Mer specifikt handlar det om det ökända brandskummet, vår mest kända källa till PFAS-föroreningar."