lördag 4 maj 2024

Civilsamhället tar ton när staten och kapitalet bär sig åt ...

Det bubblar i den civila sektorn när stat och kapital sviker. 

Staten som genom Tidöpartierna sätter Sverige vid en skampåle genom att i praktiken uppträda som klimatförnekare och dessutom kallar fakta för åsikter. 

Och kapitalet som genom bankerna finansierar fossilbolag. 

Sen kommer Rebellmammor, Gretas gamlingar och alla andra som ger hopp. Regeringen svarar med att signalera att de som sjunger och stickar för klimatet kan hotas av uppsägning på "strategiska myndigheter". 

Nu gäller det att stå upp! Och det stås upp. Det bubblar. Unga,  gamla, mitt emellan, dom fyller lokaler, manifesterar, demonstrerar. 

Medierna väljer bort det mesta som inte leder till bråk, våld, störningar. 

Därmed händer två saker: A) många märker inte hur det bubblar och B) vill man väcka debatt offentligt krävs bråk.

SVT svarade på frågan varför man inte gjorde något i stora Rapport och Aktuellt om Rebellmammornas mycket stora manifestation, i Stockholm häromveckan  med att den saknade nyhetsvärde då den inte störde ordningen... hade rebellmorsorna sabbat ordningen, använt våld eller spejat ner riksdagsporten hade SVT berättat om 1500 morsor som demonstrerat för klimatet...

Public service?