fredag 26 april 2024

Svenska EU-parlamentariker - långt ner på listan över inflytande

Hur många känner du igen? Inte så många? Lugn, de flesta har mycket litet inflytande i alla fall.

När EU-matrix mätt inflytandet som EU-parlamentariker har haft senaste mandatperioden kommer ingen svensk på de första hundra platserna. Lite lustigt är att Sara Skyttedal ligger längst ner. 

Här är listan:

114

Alice Kuhnke (MP)

129

Heléne Fritzon (S)

146

Karin Karlsbro (L)

178

Tomas Tobé (M)

278

Abir Al-Sahlani (C)

314

Evin Incir (S)

368

Jakop Dalunde (MP)

423

Malin Björk (V)

430

Jessica Polfjärd (M)

478

Erik Bergkvist (S)

495

Pär Holmgren (MP)

517

Charlie Weimers (SD)

520

Arba Kokalari (M)

522

Ilan De Basso (S)

529

Jörgen Warborn (M)

577

Emma Wiesner (C)

588

Peter Lundgren (SD)


603 David Lega (KD)


606 Sara Skyttedal (KD)