måndag 15 april 2024

Snart på riksdagens bord: USA ges tillgång till 17 baser i Sverige. Och tystnad råder.

 
Det närmar sig det ögonblick då Sveriges riksdag formellt ska ta ställning till det så kallade DCA-avtalet med USA. 
 
Avtalet, som har sågats av flera remissinstanser, har inte ett smack med Nato-medlemskapet att göra. 
 
Det är liksom bara ytterligare steg i den krigskultur som vreds upp någon gång när Försvarsmakten på sin Youtubekanal bytte ut ”Om” mot ”När kriget kommer” och ljudsatte pansarskott M/86 med Ave Maria och bildsatte med ett kvinnligt lyckligt leende.
 
Avtalet, Defence Cooperation Agreement, innebär något så pittoreskt som att USA får rätten att placera ut soldater och materiel på 17 baser i Sverige. 
 
Och därmed att Sverige blir direkt måltavla vid krig där USA är en part.
 
Det märkliga är att Miljöpartiet ännu, när detta skrivs, inte förmått säga nej.

LÄS HELA HÄR.