måndag 4 mars 2024

Sent ska syndarna/dumskallarna vakna...

Nu ska alla länders parlament godkänna uppgörelsen. Kommer Sverige att stoppa den?
 

EU-parlamentet tog för ett tag sedant beslut helt enligt Miljöpartiets första skogspolitiska program. Som 1982 kritiserades grovt - "ni vill tillbaka till grottorna" - av skogsindustrin och de som kallar sig för "näringslivet". Och sosseriet och centern förstås.

Vi pratade, på vetenskaplig grund, om vikten av våtmarker, satsningar på blandskog. Sådant som ansågs bakåtsträvande och tillväxthämmande. Nu ska negativt påverkad natur återställas. Centerpartiet och samtliga Tidöpartier, utom Liberalerna, röstade nej i EU-parlamentet tillsammans med extremhögern.

EU-parlamentets beslut borde dock varit tydligt när det gäller lantbrukarnas ekonomiska och sociala situation. För Sveriges del bör bland annat ett generellt kraftigt höjt grundavdrag och en högre arealersättning. Nu handlar det om att EU-ländernas regeringar ger klartecken.

Som det ser ut nu kan Sverige - där Tidöpartierna styr - bli ett land som sätter krokben för alltihopa. Sverige tillhör ju numera de länder inom EU som motsätter sig miljö- och naturskyddspolitik. Vi har gått från att vara lite bättre än de flesta till att bli mycket sämre än de flesta. Och det gick fort!