torsdag 9 februari 2023

Om missbruk av Tipp-ex och konsten att göra fin lagstiftning till ful praxis...

Två ansökningar om utförseltillstånd av krigsmateriel till Turkiet har lämnats in till myndigheten ISP. Det är den myndigheten som bestämmer om vapen ska få säljas.

 
I ett fall är beslut fattat. När SVT begärt ut beslutet var pappret helt svart: inga detaljer om vilken typ av varor det gäller, ifall myndigheten bifallit ansökan eller ens när beslutet fattats.

Dom har minsann lärt sig nu! Låt mig berätta om en händelse då jag var med i Exportkontrollrådet (som ger råd i den här typen av frågor).Journalister och fredsorganisationer ville ofta ha ut så mycket som möjligt av de offentliga handlingarna  - vilket de fick efter det att någon tjänsteman på ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) strukit över sådant som klassats som hemligt. Men vid flera tillfällen hände det att journalister visste mer än vad de borde kunna veta. Då skylldes på mig. Att jag läckt. Till Svenska Freds. Onda blickar kring bordet, uppläxning och påminnelse om tystnadsplikt. 
 
Det var bara ett problem. Jag hade inte läckt. Så här hade det gått till visade det sig:

Först hade man tryckt ut en kopia på den handling som begärts, sedan tog man färgpenna - eller kanske Tipp-Ex - och strök på kopian över de stycken som var hemliga, därefter drog man en ny kopia av den kopian där man strukit över och skickade denna till den som efterfrågat handlingen. Men inte ibland gick det snett...

Det hände att de stackars tjänstemännen skickat den kopia där man strukit över det hemliga. Så genom att hålla pappret framför en lampa gick det alldeles utmärkt för journalisten eller forskaren att läsa vad där stod... Tablå.

Nej, någon ursäkt fick jag aldrig från de som gett mig onda ögat... 

För övrigt finns mycket att säga om min tid i Exportkontrollrådet. Men det är som sagt belagt med tystnadsplikt. Ni skulle bli förvånade om ni bara visste... låt mig bara helt försynt säga att allt inte är som det ser ut att vara och att fin lagstiftning väger mindre än ful praxis.

Till slut gick det i alla fall så långt att jag kände mig skyldig medborgarna i demokratin Sverige att offentligt uttala att Sverige sålde vapen till förbjudet land via en bulvan. Vilket fick dåvarande handelsminister Leif Pagrotsky att gå i taket. Men var så säker, jag hade på fötter. Flera år senare skrev Göran Sommardal från Sveriges Radios kulturredaktion en vass artikel i ämnet bulvaner, ett ämne som också Uppdrag Granskning (SVT) grottade ner sig i.