måndag 28 november 2022

Trots allt, vi blir allt fler...

Jaha, turné en gång till. Föreläsningar. I helgen för SNF i Stockholm. Idag för alla som vill i Jönköping. 

Lustigt, har hållit på så här ända sedan hösten 1985. Tusen föreläsningar, eller snarare fler än så. Kunde jag inte ana när jag gick i småskolan i Handen söder om Stockholm, eller när jag skoltrött gick ut Norra Latin som student. 

Jobbade med lite av varje, studerade vidare. Men ingenting talade för att jag skulle bli en figur som pratade och pratade och pratade... privat gör jag ju inte alls det, är för det mesta tyst, lyssnar hellre än pratar. Det sitter väl kvar sedan barnsben, jag stammande nämligen. Och då var det lugnast att hålla tyst.

Samhällsdebatten är torftig på många sätt, ekonomiskt starka tankesmedjor med särintressen dominerar och skapar bilder av verkligheten som är totalt verklighetsfrämmande... De stora, finansiellt starka normskaparna är de som vill få oss att tro att timmerplantage är skog, att vinstuttag från skolor är fullständigt naturligt, att ekonomisk tillväxt är svaret på alla problem, att vi i Sverige inte bidrar till krigshetsen, att vi till och med att fria från korruption. 

Hur många är det som i kväll säger ungefär det jag ska säga ikväll i Jönköping? Några stycken är vi i Sverige, många fler i Europa och världen i övrigt. Sverige ligger snarast efter i framtidsdebatt.

Vi är faktiskt ganska många som vet att våra samhällen har nått dithän att gamla lösningar inte längre fungerar. Vi som fattar att varje tidevarv har sina lösningar. Och att nästa steg i samhällets evolution inte är desamma som de steg som fört oss hit.

Vi som ser skuldberget bli allt större, prekariatet som växer fram, ser utsläpp av växthusgaser och skövlingen av naturresurser som sätter spår som aldrig förr. Lägg till det att demokratiska värden urholkas och som gör många av oss inte bara bedrövade utan rent av förbannade.

Vi är många som vill se något annat.
Vi som vill utmana rådande system och strukturer,
vi som tror på en fredlig kulturrevolution,
vi som känner att någonting grundläggande blivit fel trots att så mycket blivit bättre,
vi som tror på gemensam säkerhet, inbördes hjälp och uthålligt samhälle,
vi som tror på självtillit som en möjlighet att möta världen utan rädsla,
vi som tror mer på livslinje än på arbetslinje,
vi som tror mer på människor i samverkan än på staten och kapitalet,
vi som känner att ekonomismen håller på att ta strupgrepp på framtiden,
vi som vill ändra spelreglerna så att frihetlighet och rättfärdighet kan gå hand i hand inom de ramar som naturen sätter.
Vi som tror på en utveckling bortom tillväxt- och konsumtionssamhället.
Vi som vill vara med och skapa opinion för en djupare debatt om vart vi är på väg - och vart vi skulle kunna vara på väg om vi bara vågade.
Vi som tror på omställning.
Vi som tror på omstart.
Vi som tror på omtanke.

Vi är fler än de flesta av oss tror...