lördag 26 november 2022

Ja, det är nog ett av problemen...

Svar på frågan vad Tobias Billström anser sig kunna bidra till i Utrikesdepartementet är nog, med hans politiska historia, ett av problemen: