lördag 3 september 2022

Dom vill förvirra dig!

Gomorron, medborgare!

Lyssnade på en partiledardebatt i radio igår. Det var förskräckligt. Debatten om elpris fördes för att helt enkelt förvirra er. Så här är det:

Elpriset bygger på att medborgarperspektivet är bortfört från allt mer i samhället. Istället har steg för steg marknadsperspektivet tuggat i sig både vett och sans. Inom vissa områden är marknad alldeles utmärkt, inom andra områden är medborgarperspektiv nödvändigt om vi vill ha ett gott samhälle.

Hemma köper vi el - bundet pris på sol,vind och vatten - sedan flera år för 35 öre/kWh. Elbolaget tjänar ungefär lika mycket på oss nu som förut. Att producera elen har inte blivit dyrare. Ändå säljer samma bolag  el - rörligt eller till den som binder nu - till 15 - 20 gånger högre pris. 

Vinsten blir enorm. Och man följer de regler som gäller när marknadsperspektivet tagit över - pimpat med det som kallas marginalprissättning, som i princip innebär att den sist producerade kilowatten utgör grund för prissättningen. 

Till detta kommer den så kallade 70-procentsregeln som innebär att det sedan 2020 ska vara så att 70 procent av överföringskapaciteten till andra länder måste reserveras för marknaden också i andra länd där elpriset alltid varit mycket högre än i Sverige som har tillgång till billig vattenkraft i stor mängd (el från enbart vattenkraft ger oss lika mycket el per capita som andra Europeiska länder har total tillgång till).

Den politiska debatten som pågår om elpris bygger från snart sagt varje håll på att, mer eller mindre, lura väljare - av ideologiska skäl vill inte borgerliga partier låtsas om att elbolagen tjänar massor med pengar när marknadsprinciper gäller för något så nödvändigt som el, av andra skäl vill en del skylla allt på nedlagda kärnkraftverk eller stoppade vindkraftverk. Problemet är mycket större än så: nämligen ideologiska låsningar vid marknadsprinciper eller principer som man godkänt utan att begripa vad de leder till.

Förslagen som nu haglar för att lösa det akuta problemet i vinter är rent hysteriska, totalt befriade från varje tanke som ligger utanför syftet att vinna väljare som inte har koll på det komplicerade förhållande som råder.

Det finns bara ett sätt att akut lösa situationen för hushåll: sänk skatten radikalt på låga inkomster/den första delen av inkomsten. Beskatta elbolagens  - och Svenska Kraftnäts - -övervinster och för över dem till ett bastillägg lika för alla - detta bör dessutom finansieras genom statens ökande momsintäkter som blir följd av ökande energipriser.

På detta sätt skapas förutsättningar för såväl effektivisering av energianvändning som solidarisk fördelning så att pengarna hamnar mest hos de som behöver dem.

  

PS! Vården är också en stor valfråga där flosklerna står som spön i backen. Och också där har marknadsperspektivet slagit ut sans och måtta. Numera planerar inte regioner nya vårdcentraler, det har överlåtits till marknaden, vars intressenter är mest intresserade av att öppna vårdcentraler där det inte är struligt. Som sagt: marknad är bra på många sätt, men medborgarperspektivet måste få dominera  om vissa sektorer. När till och med elnät börjar ägas av internationella jättekoncerner är det totalt vanvett baserat på ideologi som saknar medborgarperspektiv. 

Om ni vill kommentera detta så går det bra på Facebook. Skrev om det här. Dela gärna.

Tilägg
Regeringen meddelar på lördagen att den vill kunna stödja elbolagen med  hundratals miljarder därför stt elbolagens vinster är så stora att värdet på bolagen skjutit i höjden.... Smaka på det!

De kraftigt höjda elpriserna gör nämligen att elbolagen alltså gör så stora vinster att de ökar snabbt i värde - och därmed måste  kunna visa upp mer pengar som säkerhet för Nasdaq Clearing AB.....

Säkerheten är en andel på upp mot 15 procent av det totala hastigt  ökade värdet. Istället för gårdagens säkerhet på vs 25 mrd krävs nu närmare 200 mrd....

När värdet på bolagen ökar snabbt, därför att vinsterna är enorma, riskerar säkerhetskravet att skapa en så kallad  likviditetsbrist hos bolagen. Som ni förmodligen förstår är hela systemet sjukt, det gäller att kunna förstå när påhittad marknadslogik är befängd... företag som är livsviktiga för samhället tvingas stänga ned eller till och med gå i konkurs fast deras ekonomiska ställning egentligen är lysande...

Lägg till detta mer reella problem som att det tyska bolaget Uniper, som ägs av finska Fortum, nu köper in gas till betydligt högre priser än de sålt sin bundna avtalade el för. Det bolag jag köper el från (SkellefteKraft) har bara vatten, vind och sol.