onsdag 6 juli 2022

Ytterligare två lagom trevliga kväden med anledning av Almedalen

Ack och ve, vi närmar oss slutet av Almedalsveckan. Talar gör Annie Lööf från det enda riksdagsparti som faktiskt haft rasism inskrivit in sitt partiprogram (1933). Och Jimmie Åkesson, från det enda riksdagsparti som har rötter i nazismen. Och ändå är de så olika...


  

FÖLJANDE KVÄDE HÖRDES I EN AV VISBYS GRÄNDER SENT HÄROMNATTEN:
En gång var vi glada ekohumanister
Sen tog Annie över
Då blev vi nyliberala marknadsegoister
som gillar all sorts klöver.

Sälj ut, sälj ut,
till första bästa lilla marknadsfjant.
Sälj ut, sälj ut!
Klöver till engelska skolans tant!
Sälj ut, sälj ut,
skolor, sjukhus och Karlssons klister,
sälj ut, sälj ut,
ty vi är marknadsfundamentalister!

UR EN ANNAN GRÄND HÖRDES FÖLJANDE BERÄTTAS:
”Hellre hoppar jag i spat”,
sa en Sverigedemokrat,
”än ägnar mig åt släktforskningens gåta
för sån får mig att gråta.
Släkten är inte alls så svensk, 
så jag är själv en sån där hemsk…”
 
 Samtliga publicerade kväden från Almedalsveckan 2022 finns här: https://psschlaug.blogspot.com/