fredag 24 juni 2022

Love peace and understanding...

Vad passar bättre än Love, peace and understanding från 1967 så här på midsommarafton. Sen blev de flesta giriga, bittra eller flöt bara med rent allmänt i den alltmer nyliberala floden.

Vi andra flummar vidare. I tron på love, peace and understanding... Som ett bättre alternativ än hat, krig och förnekelse.