fredag 20 maj 2022

Fler vill ha kortare arbetstid än högre lön

 Av alla som svarat säger mer än varannan att kortare arbetstid är viktigare, medan fyra av tio föredrar högre lön. Övriga är osäkra.

Frågar man bara kvinnor är skillnaden ännu större, där vill sex av tio jobba mindre medan drygt tre av tio föredrar högre lön.

Även bland männen är det fler som föredrar kortare arbetstid, men där är det betydligt jämnare.

Sammanlagt är sex av tio som sympatiserar med S, V och MP positiva till kortare arbetstid istället för högre lön, trots att dessa vanligen har lägre lön än de som röstar borgerligt. Bland de borgerlige är det ändå fyra av tio som hellre väljer sänkt arbetstid än högre lön

Noteras kan att MP, när jag var språkrör, hade sänkt arbetstid som offensiv kärnfråga i valen. Sedan försvann det och när Peter Eriksson, språkrör, meddelade att sänkt arbetstid var omodernt så falnade den offensiva linjen.

Här finns undersökningen.