onsdag 18 maj 2022

Å ena sidan, å andra sidan

Hur är det nu? 

Å ena sidan säger svenska politiker - för att vinna sympati för medlemskap i Nato - att vi inte behöver skicka svenska soldater till andra länder, att vi avgör det själva - men å andra sidan skall andra länder skicka soldater till oss som en garanti.

Å ana sidan säger svenska politiker att vårt nationella självbestämmande är intakt även vid medlemskap i Nato - å andra sidan hoppas man att Turkiet ska tvingas att säga ja till svenskt medlemskap efter påtryckningar från USA.

Å ena sidan säger svenska politiker att Nato-medlemskap innebär skydd mot ryskt angrepp - å andra sidan hävdar samma politiker att svenskt deltagande innebär att Nato kan befästa Gotland vilket underlättar om ryssarna anfaller Natomedlemmar i Baltikum.

Å ena sidan säger svenska politiker att Natomedlemskap inte drar mer pengar ur statskassan - å andra sidan har samma politiker redan tagit beslut som överensstämmer med Natos krav på 2 procent av BNP, vilket motsvarar 8 procent av statens utgifter.

Å ena sidan hävdar svenska politiker att Nato är en försvarsallians - å andra sidan har samma politiker skickat soldater att under Natobefäl delta i krig i Afghanistan.

Det är mycket nu...

PS! Återigen ett sovjetiserat program om Nato i SVT. I går stod återigen anhängare i rad medan två med kritiska frågor fick några korta inlägg. Den sovjetiserade modellen används konsekvent av SVT i just Natofrågan.