onsdag 23 februari 2022

Det gäller att avväpna människan... eller nåt.

Jonas Lundström heter han. Beskriver sig som aktivist och postkristen teolog. Vad har en sådan att säga om sakernas tillstånd? 

I boken avväpna människan – såväl rubrik som författarnamn i gemener av någon anledning – redovisar han en del grundläggande fakta, funderingar kring dessa och ett antal slutsatser.

Optimistisk är han inte. I vart fall inte utifrån den vanliga definitionen av begreppet. Hans tes är att kollapsen hotar, den är inbyggd i systemet så att säga – men han påpekar samtidigt att den som är säker på att det går åt helvete drabbats av hybris. Därmed lär han fått en del ovänner på båda sidor – såväl de som ännu lever kvar i Hans Roslings naiva förförelsepredikningar som de som byggt varumärke som hopplöshetens tjänare.

Själv tillhör jag de som menar att det mesta tyder på att det går åt helvete, men jag erkänner samtidigt att jag tror på Alexander Lukas så till vida att vi genom en god portion tur kan ta oss ur de strypgrepp som inte minst klimatförändringarna tagit på våra möjligheter att i framtiden bygga goda samhällen.

Det finns lösningar, i vart fall en, om vi ska tro författaren. Den består i att människan måste avväpnas. Och det har han förmodligen helt rätt i. Avrustning, eller åtminstone radikal nedrustning, krävs när det gäller människans maktmedel eftersom hotet mot människan själv består av människans ”imponerande framgångar”.

Vi har onekligen gjort sådana, räknat i ekonomisk tillväxt, komplexa systembyggen och teknikaliteter. Allt i takt med att vi blivit pinsamt avskärmade från den verkliga verkligheten – eller som författare träffande beskriver läget: ”I det bleka skenet bakom skärmarna ser och känner vi få signaler från den mark som bär oss, den luft som omsluter oss och genomsyrar oss, de livsprocesser som föder oss, eller de arbetare som tillverkar de produkter vi använder.”

Den där meningen gillar jag. Den är på pricken.

Nu är det förstås så att en bok där figurer som Elin Wägner, Peter Kropotkin och Joseph Tainter dyker upp med viss automatik har mitt gillande, det blir ju ofta så när det refereras till ens egna husgudar. Och när författaren riktar en vass, om än vänlig, udd mot Andreas Malm genom att konstatera att det snarare än explosioner behövs ett ihärdigt hamrande - för att skapa förutsättningar som gör att planeten fortsättningsvis kommer att ha förutsättningar att härbärgera goda samhällen för homo sapiens - så nickar jag bifall. Författaren skriver: ”Vi behöver tämja våra monster, förändra deras natur, göra dem ofarliga, och till sist fasa ut dem, samtidigt som vi ger plats för det vilda livet.”

Det kräver ett radikalt folkligt tryck, ett envetet hamrande. Hamrandet kräver inte minst aktivister som likt författaren ägnat år åt demonstrationer, manifestationer, aktioner… Det är ju genom sådant – och det som kallas civil olydnad – det bästa vi har i vårt samhälle har tillkommit.

Att sätta sig tillrätta och vänta på att makthavarna själva ska göra något är destruktivt, meddelas både på och mellan raderna. Det var väl också själva kärnan när gröna frihetliga partier en gång bildades i Sverige och lite varstans i världen. Vi väntade inte, vi var aktivister som bildade partier. Och blev så småningom makthavare som det inte räcker att vänta på…

Det finns idag till råga på allt ett vänsterparti vars nya ledning anser att individens ansvar för sitt sätt att leva ska tonas ner, eftersom det är ett besvärligt politiskt budskap att kräva något av individen. Som att t ex uppmana till mindre flygande, mindre köttätande, mindre konsumerande… Det är väl ett av alla dilemman som finns i vänster- och högerretorik. Vänstern pekar helst på systemen, högern mest på individen. Trots att det gäller att se båda delarna.

Till fördelarna i boken hör att författaren problematiserar sådant som inte så gärna vill låta sig problematiseras. Vad sägs till exempel om det bittra faktum att även godhetens profeter, pacifister och veganer vegeterar – hur skulle annars livet kunna levas - på de system som kräver våld, förtryck och orättvisor. Och vi som förespråkar icke-våld, hur trovärdiga är vi när vi (såväl bildligt som bokstavligt) ”låter någon annan greppa bultpistolen” för att sedan (både bokstavligt och bildligt) ta för oss av köttet. 

Tur att Carl Barks skapade Alexander Lukas i alla fall.