måndag 17 januari 2022

Dumstrutarna

Av samtliga personalökningar står ökningen av byråkraterna för 62 procent i Region Stockholm, där moderaterna styr. Rikssnittet ligger på 33,6 procent... I Stockholms fall påverkar alla privatiseringar, som den moderatledda regionen genomfört sedan de tog över styret. 

2008 infördes vårdvalen som omfattar 4 000 olika vårdgivare (!!!!) som regionen måste hålla koll på. 

– Privatiseringar och vårdval är byråkratidrivande, det har ökat den administrativa belastningen... det krävs en stor byråkratisk apparat för att administrera hela systemet, att skriva avtal, följa upp och kontrollera de privata bolagen, säger Patrik Hall, professor i statsvetenskap, till Svenska Dagbladet (vars ledarredaktion älskar privatiseringar in absurdum).

En del av regionens vårdpersonal har övergått till dyra bemanningsföretag, vilket ju är ett fiffigt mönster för marknadsliberaler. I den vård som bedrivs av region Stockholm har byråkratin svällt medan sjuksköterskorna till och med blivit färre visar statistiken från 2008. 

Jag är så trött på att marknadsperspektivet tuggat i sig allt vad sans och måtta heter. Vi behöver betydligt mer av medborgarperspektiv där syftet i första hand är att göra gott för samhället, inte att dra ut vinster från vården. Balans måste råda, så är det inte idag. Nyliberalismens dumstrutar har härskat alltför länge. 

När partier som egentligen inte står för den ideologin ändå medverkar och därmed legitimerar skiten är det mycket illa. Även om det ger fina formella uppdrag och bra lön... 

Artikeln i SvD finns här.