lördag 27 november 2021

Frågor och svar om läget...

Gomorron! Jag fått frågan om jag vill punkta upp en tydlig analys över läget. Så då gör jag väl det.

1. Är det kaos? Nej, det är inte kaos.

 • Regelverket som styr den parlamentariska ordningen är tydligt men innebär att frågor om statsminister skall bordläggas ett antal gånger.
 • Hade så inte varit fallet hade Magdalena Andersson kunnat väljas på morgonen, få budgetstryk på eftermiddagen, avsäga sig på kvällen och någon timme därefter åter bli vald, men nu som statsminister för en enpartiregering.
 • När en del kommentator påstår att det är en konstitutionell kris och "den största krisen i modern tid" är det tecken på att de där kommentatorerna lever i en bubbla där dom hetsar upp varandra.  

2. Hur var det nu med budgeten? Medier och kommentatorer bidrar till förvirring.

 • Det är inte en SD-M-KD budget som beslutats om, vilket slarvigt påstås i alla möjliga sändningar och artiklar. 
 • Det handlar om ett antal ändringsförslag som SD-M-KD drivit igenom. I det har Magdalena Andersson helt rätt. I realiteten omfattar ändringsförslagen ett par procent av statens hela budget.

3. Varför avgick då MP ur regeringen? Allt annat var omöjligt.

 • Det är totalt omöjligt för MP att mitt under en klimatkris, veckan efter klimattoppmötet i Glasgow, administrera sänkta skatter på fossila bränslen. 
 • Om ett grönt parti i ett av världens rikaste länder sitter i en regering som minskar sådana skatter som forskarna säger är nödvändiga ger det signalen att klimatfrågan inte är på allvar. 
 • Man kan tycka att till exempel femtio öre hit eller dit är en skitsak, men signalen är allt annat än en skitsak.
 • Övriga ändringsförslag stred till största del också mot MP:s uppfattningar.

4. Är budgetbeslutets innehåll besvärande för Socialdemokraterna? Nej.

 • Magdalena Andersson meddelade att hon kan leva med ändringarna. Massor av socialdemokrater och potentiella väljare anser snarare att många ändringar är bra. 
 • Hon slipper ta ansvar för de delar av MP:s inflytande som "sosseväljare" som gått till SD avskyr av någon sorts princip - det är i sak inte så att det är MP som sett till att bensin- eller elpris är höga. Om så varit hade MP haft inflytande i hela Europa. Svenska elpriser tillhör de lägsta och andra länder i EU har högre bensinpris.
 • För socialdemokraterna är frågan om skatter på fossila bränslen och pengar till att skydda skog inte ideologiska frågor, utan sakfrågor i vilka man kan tycka lite vad som hest beroende på läge.


5. Skogen och strandskyddet då? Centern lär le i mjugg.

 • Annie Lööf var nöjd med uppgörelsen om skog och strandskydd. Miljöpartiet kunde (till nöds?) acceptera kompromissen trots att skogsägaren fick friare händer att avverka skog med stora biologiska värden eftersom budgeten innehöll pengar så att staten skulle kunna köpa in mer skog och därmed skydda den.
 • När budgeten föll ramlade också pengarna som var avsedda för inköp av skog bort.
 • Det finns grundläggande regler för förhandlingar: Äpplen kan bytas mot päron. Men äpplen får aldrig vara långtgående, svårändrade beslut medan päronen bara är budgetfrågor som kan ändras från dag till annan. I det här fallet var äpplena ökad frihet för skogsägare medan päronen var pengar i en budget. Så bör man inte förhandla. Kort sagt: MP blev blåst.  
6. Finns det något rödgrönt alternativ kvar? Ja.
 •  Ja, det finns ett rödgrönt alternativ som i så fall består av V-MP-S. Centern lär inte räknas in efter det som hänt, i vart fall inte så länge partiet leds av Annie Lööf och dessutom utgör ett ytterkantsparti i ekonomiska frågor.
 • Om det finns majoritet för att släppa fram en socialdemokratiskt ledd regering lär Magdalena Andersson föredra en enpartiregering.
 • Miljöpartisterna lär vara mindre intresserade av att sitta i en regering, särskilt om den är beroende av Centern.
 • Vänsterpartiet? Deras inflytande kan bli minst lika stort som nu. Får  KD-SD-M med sig L i ett budgetblock så har Magdalena Andersson färre partier att "spela med" vilket gynnar V och MP.

7. Vilken "fel" är det att det blev som det blev? Centerns - eller snarare Centerns partiledning.

 • Annie Lööf hade 62 dygn på sig att ta ställning till budgeten, hade förhandlat den, vunnit stora framgångar, drivit S och MP långt bort från deras egen politik. 
 • Några få timmar före budgetomröstningen meddelar hon med ett flin att Centern inte kommer att rösta på den budget hon påverkat så mycket..
 • Så gör man inte om man är seriös, respekterar sina förhandlingspartner och vill väl. 
 • Centerns strateger förstod mycket väl att MP skulle känna sig tvingat att stiga av ,regeringen. Se punkt 3.

 8. Har högerblocket vunnit på det här?

 • Tveksamt. Liberalernas landsmöte har tagit avstånd från mycket av det som nu är gemensam SD-M-KD-politiken. Dessutom kan L åka ur riksdagen.
 • Att de tre partierna skulle ta fler röster från S är tveksamt. Magdalena Andersson "slipper" ta ansvar för sådant som väljare som vandrat till SD anser vara dålig MP-politik. Vilket snarare kommer att få SD-väljare att gå tillbaka till S.
9. Kan MP vinna förtroende som fristående grönt parti? Oklart.
 • Språkrören är djupt förknippade med den politik de fört i regeringen. De har sällan varit språkrör för MP, utan nästan alltid för den S-ledda regeringens politik.
 •  Att nu plötsligt driva grön politik lär vara svårt med full trovärdighet eftersom man under regeringsåren hävdat att sådant som direkt bryter mot grön ideologi är deras politik som man dessutom är stolt över. 
 • Språkrör har inte sagt att man kompromissat, gjort sitt bästa men inte kommit ända fram utan istället försvarat sådant som är allt annat än grönt.
 • Ministrar har inte utnyttjat att grundlagen ändrats så att statsråd kan ange att de inte ställer upp på beslut som regeringen tagit.
 10. Vilket är den dummaste kommentaren som gjorts under den senaste tiden? Ulf Kristersson som meddelat att SD-M-KD-politik är bra för skogen.
 
 11. Och talmannens agerande?? Oförsvarligt!
 • Talmannen skyller surret som uppstått vid regeringsbildningen på Miljöpartiet. Hans eget misstag tycks han vara mindre bekymrad över.
 • Under talmansrundan hade han frågat Magdalena Andersson hur hon skulle bilda regering även om hennes budget föll. Ja, sa hon. Varför frågade han inte Miljöpartiets språkrör samma sak?
  • Av nonchalans? Av glömska? Av stress? 
  • Talmannen borde först och främst, under sin presskonferens, meddelat att han missat att fråga språkröret istället för att inleda med att ryggradslöst lägga skulden på Miljöpartiet. 
  • En skuld som givetvis refererades rejält i medierna, ibland med krigsrubriker.
 • Talmannen framförde till och med att förtroendet för politiken och riksdagen som institution minskas genom det som hänt. Så kan det vara. Är det därför han inte orkar stå för sitt eget misstag? Och kritiken är nu starkt från statsvetare och till och med DN:s ledarsida...
  Och lugn! Min syn på saken ligger och väntar för att publiceras på en större tidningsredaktion... 😇