torsdag 28 oktober 2021

Tack för detta...

https://www.bokus.com/.../vad-ska-vi-ha-samhallet-till/  
Recensioner fortsätter att ramla in:

 
 
"Schlaug sätter fingret på så många saker som jag funderat över... Boken har givit mig en vinkel med ett helhetsgrepp som jag inte riktigt sett tidigare."
Johan Moberg.
 
 
"En oerhört viktig bok som klarsynt analyserar dagens situation i vår välfärdsstat. Ögonöppnare... Önskar att alla läste denna bok, åtminstone för att diskussionen om vår framtid som samhälle fördes på bredare front än det gör idag."
Liliana Johannesson Pasquini.