tisdag 21 september 2021

Grönt

40 år fyllda. Är Miljöpartiet. Vad var syftet med partiet? Svaret kanske låter hispigt, men vi skulle tillsammans med gröna vänner i allt fler gröna partier rädda planeten på ett solidariskt sätt. Vänster och höger räckte inte till. 

Till skillnad från vänstern breddade vi begreppet solidaritet i både tid och rum – kommande generationer, andra arter och det ekologiska systemet. 

Till skillnad från höger talade vi om frihet för människor, men inte för kapital. Till skillnad från såväl höger som vänster talade vi om militär nedrustning på allvar.

Vi förde in nya begrepp i den inskränkta politiska debatten: Medborgarlön, grön skatteväxling, samlad miljöbalk. Vi talade om ekonomisk demokrati och jämställdhet lika engagerat som vi talade om kärnkraft, blandskog och hyggesfrihet. Kritiserade jakten på ekonomisk tillväxt och den kapitalistiska planekonomin som malde ner mångfald och demokrati.

Något enfrågeparti var det aldrig frågan om. Redan första valet, 1982, hade vi handlingsprogram över hela det politiska fältet. Grönt frihetligt.

Läs hela här:https://tidningensyre.se/2021/16-september-2021/40-ar-med-maskrosor-i-haret/