torsdag 5 augusti 2021

Cementa bluffar och har fått igång lobbyister och politiker med rymligt sanningsbegrepp....

Cementa - ägt av Heidelberg Cement som har cementtillverkning etc på ca 2500 plarser i 40 länder och med  en årlig omsättning på cirka 120 miljarder kronor -  bluffar. Redan för tre år sedan påpekade den ena myndigheten efter den andra att  Cementas miljökonsekvensbeskrivning är såväl missvisande som undermålig på annat sätt. Mark- och miljööverdomstolen godkänner följaktligen inte Cementas utredningar för fortsatt drift i Slite på Gotland.

Cementa struntade i myndigheternas påpekanden. Och spelar nu upp att man är överraskad... Varför? Finns bara ett rimligt svar: en riktig konsekvensutredning skulle visa det Cementa vill dölja: hela Gotland kan få än större vattenbrist, saltvatten tränga in i grundvattnet och såväl befolkning som natur drabbas hårt. Vad bryr sig jättebolaget om människor och natur på en ö i Östersjön? 

Cementa bluffar således, vilket nu visas i DN, när de påstår att Mark- och miljööverdomstolens beslut kom som en överraskning. Bolaget försöker med utpressning på regeringen.

DN skriver:

Länsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har alla påpekat, genom hela processen, att Cementa inte har utrett tillräckligt hur stor påverkan kalkbrottet skulle ha på grundvattnet. Risken finns, enligt myndigheterna, både att saltvatten tränger in i grundvattnet och att grundvattnet i sig sjunker betydligt mer än vad Cementa har beräknat.

8 kommentarer:

 1. Jo, visst kan man beskriva det som en form av utpressning. Samtidigt hade regeringen informationen redan 2018 och hade då möjligheten att ta tag i frågan när den ännu befann sig i första instans. Då hade regeringen ännu ett visst mått av momentum, och hade möjligheter att mota Olle i grind, samt lösa frågan på bästa sätt. Och möjligheter att undvika de förödande konsekvenserna som nu står på spel.

  Sammanfattningsvis så anser jag att det finns flera inblandade som är skyldiga till den här soppan.

  SvaraRadera
 2. Sveriges cementförbrukning är oförsvarligt hög. Väl hanterat kan nödstoppet på Gotland bli en vändpunkt till något bättre.

  SvaraRadera
 3. Tyvärr har du Birger fruktansvärt rätt. Men du nämner inte ordet monopol. Såvitt jag förstår hotar man, under en bluffasad, utifrån en monopol-ställning nationen Sverige. Man får rädslan att ta över de rationella besluten och den demokratiska processen i övrigt. Man har i flera år medvetet varit beredda på att ödelägga vattenförsörjningen på norra Gotland.
  Det finns lagar mot allmänfarlig ödeläggelse men de är troligen inte synkroniserade med miljö-lagarna !?
  Att Cementa har kunnat skaffa sig en monopol-ställning på något så elementärt som kalkbränning och cementframställning är anmärkningsvärt. Visste inte våra politiker 2018 att kalklager täcker HELA Öland och en större del av Gotland? Det finns andra kalkbrott att gå vidare med. Troligen kan helt nya kalkbrott öppnas på både Öland och Gotland.
  Kalkbränning med fossilbränsle producerar kol-dioxid i två jättevågor. Först vid förbränningen sedan avger kalken själv en koldioxidmolekyl per kalciumatom.
  Genom covid-epidemin vet vi nu att leverantörs-kedjorna bör kortas från global till lokalare nivå, när så är möjligt. Även om monopolet inte är 100 %-igt finns det orsak att fundera på antitrustlagar både i Sverige och i EU. Det handlar också om att minska långväga onödiga transporter.

  SvaraRadera
 4. Cementa ägs inte av den svenska staten, så jag förstår inte rimligheten i att tycka att det är regeringens ansvar att lösa problemet som uppstått pga att Cementa inte fullgjort det dom ska, dvs lämna ett underlag som visar att deras verksamhet med kalkbrytning kan fortsätta utan att påverka miljö och vatten. Det är Cementas och möjligen Heidelbergs ansvar.

  SvaraRadera
 5. Oavsett vems fel det är för att den här soppan uppstått (det finns MÅNGA olika uppfattningar om man kollar diverse forum), så hamnar det på regeringens bord att lösa. Som högsta ansvariga för landet så kan de inte bara sitta med armarna i kors. Konsekvenserna skulle i så fall bli förödande. Men regeringen jobbar på frågan.

  SvaraRadera
 6. Det är märkligt att observera hur ekonomer i den offentliga debatten försöker ställa sig neutrala till avsiktlig storskalig naturförstöring och ekonomiska hot.

  6/8 Carl Johan von Seth i DN: "Därför kan Sverige få slut på världens vanligaste material."
  Han radar upp mängder med små uppgifter som kan vara sanna men allt för ospecifika. På detta sätt döljer han omedvetet el medvetet det ekologiska och ekonomiska problemet inom Sverige. Att importera betyder att man exporterar den skadegörelse som kalkbrytning alltid åstadkommer i dagbrott. Kalkstensgruvor borde vara tekniskt möjliga men ger troligen en merkostnader. De kan också störa vattenförsörjningen på sin ort.

  7/8 ekonomiprofessorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström i DN: "Stopp för cement i Slite ger låg kostnad för samhället." Deras slutsats är ett kraftfullt blubb blubb.
  "Slutligen illustrerar fallet Cementa vådan av att lägga alla ägg i en och samma korg, vare sig korgen heter Kina eller Sverige. Att sprida risken ... har ett värde, inte minst i dessa tider .. pandemier .. och klimatet slår till ... "
  Här hade väl en uppmaning till kortande av leverantörskedjorna varit på sin plats!?
  Till deras heder må sägas att de är medvetna om att import innebär export av naturförstöring: " Däremot kan naturligtvis miljökostnader uppkomma vid de utländska anläggningar som på sikt skulle ersätta Slite .."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med. Det visar på hur oerhört komplex frågan är. Allt hänger ihop på ett eller annat sätt ...

   Radera
 7. Jovisst, Cementa har ett STORT ansvar. Ingen kan förneka det. Men att de är den ENDA skyldiga (om det är det du hävdar) kan jag inte hålla med om. Det finns fler aktörer inblandade. Jag följer dig väldigt långt, men inte riktigt hela vägen in. Troligen beroende på delvis lite olika världsbilder.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.