torsdag 10 juni 2021

Inte lätt... eller också är det lätt... även partier förändras ju

 "Jag lyssnade på den utrikes- och försvarspolitiska debatten häromveckan. Den som pågick i riksdagen. Det var sorgligt. Svårast hade onekligen Miljöpartiets representant, som fått sig tilldelat uppdraget att försvara regeringens politik – med ständigt ökande samarbete med Nato, allt fler och större övningar med USA, ökande vapenexport och nu som grädde på moset EU:s nya idé om att kunna kränga vapen också till krigförande länder.

Jag vet inte vad MP:s ledamot i debatten personligen anser, om hen led när Moderaternas talesperson förkunnade: ”Fru talman! Jag tycker faktiskt att man i Miljöpartiet är lite buskablyg”. Och så räknade han upp allt som MP gått med på … och avslutade med: ”Fru talman! Jag har inget emot detta, men hur motiverar ett parti sprunget ur fredsrörelsen att Sverige direkt eller indirekt via EU ska kunna förse stridande länder med vapen?”
Liberalen gjorde denna relevanta kommentar: ”Min fråga till ledamoten Hansén (MP) handlar om att den försvarsminister som hon stöder är den försvarsminister som har ingått flest nya avtal med Nato-länder någonsin.”

Läs hela krönikan här, nog kan väl den vara värd tre minuter... 🙂