tisdag 15 juni 2021

Föreställningar

Zagrosbergen. Iran. Där har hittats 32 getter. Som levde där för mer än 10 000 år sedan. De skall ha varit tama. Vilket tyder på att jordbrukets vagga låg just där. Vilket är ny kunskap. Vilket stärker en av mina påståenden, nämligen: "Det finns nästan inga sanningar... men det finns kunskap. Det som var kunskap igår är föreställningar idag."

Kunskap är nästan aldrig stabil.  I vetenskapens kärna ingår att utveckla och ifrågasätta den rådande kunskapen och kanske visa att den snarare består i just föreställningar. Desto hårdare starka intressenter - av giriga, prestigemässiga eller ideologiska skäl - håller fast vid rådande föreställningar, desto mer liknar den religion. 

Mycket i den politiska debatten liknar religiösa föreställningar: Arbetslinje, tron på evig tillväxt och det fundamentalistiska marknadsperspektivet som låtit medborgarna bli kunder.