tisdag 14 juli 2020

Ska Flygvapnet förstöra en av norra Europas största dricksvattentäkter?

Mark- och miljödomstolen avvisar - eller rent av slaktar - Försvarsmaktens ansökan om att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs miljöförorenade (PFAS) flygplats invid Vätterns strand. Vättern är en av norra Europas största dricksvattentäkter. Riksmediernas tystnad förvånar... eller kanske inte. Här från SR Östergötland.

I bevarandeplanen för Vättern kan man bland annat läsa: 
”Sjön utgör ett ekosystem som är utvecklat genom årtusenden... Få liknande sjöar och miljöer står att finna i Europa, eller kanske inte ens i världen... Det är nödvändigt att säkerställa skyddet...”

Samtidigt som vattnet sinar för många kommuner bedrivs "krig" mot en av norra Europas största vattentäkter - Vättern. Kriget består i att  Försvarsmakten använder vattentäkten som övningsområde.