onsdag 15 april 2020

Sjukt 1,2,3


Sjukt 1: Det smittas hejvilt inom äldreboende och inom hemtjänsten. Hur man än vänder och vrider på det så har det inte blivit bättre av otrygga timanställningar och bemanning på så låg nivå som möjligt. Den som får hjälp i hemmet befinner sig snart i ett vandrarhem - mängder med nya ansikten dyker upp, kontinuiteten brister. Ska vi ha det så här? Medborgarperspektivet utgår från behovet av viss överbemanning för att minska sårbarheten, istället dominerar ett tankemönster som bygger på just-in-time och snävast möjliga bemanning pimpat med timanställningar. Sjukt!

Sjukt 2:
Internationella engelska skolan tog förra året emot 104 miljoner i statsbidrag och mer än hälften (56 miljoner) var en nettovinst för bara andra kvartalet till glädje för ägarna som kunde plocka ut arbetsfria pengar. Ska vi ha det så? Nu har borgerliga politiker i Trelleborg gett skolkoncernen ett extra hyresstöd på fyra miljoner. Koncernen kräver nämligen olika rabatter där man drar fram. Och nyliberal ideologi anser privatiserade vinstsyftande verksamheter vara av Guds nåde. Vilket är något helt annat än medborgarperspektiv. Sjukt!

Sjukt 3:
Samerna i Girjas sameby har av Högsta domstolen getts ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt fjällområde. Om det kan man förstås tycka vad man vill, och det görs i debatten. Samebyn vill klokt nog prioritera att lokalbefolkningen ges första tjing. EU-rätten säger nej och anser att boende och verkande i regionen inte får prioriteras - tvärtom skall t ex jägare från Bryssel eller Madrid ges samma prioritering. Vilket grundas på något sorts marknadsperspektiv snarare än medborgarperspektiv. Ska vi ha det så? Sjukt!