lördag 4 april 2020

Om globalister och lantisar i den "globala byn"

https://www.etc.se/ledare/extrem-globalisering-lamnar-vart-samhalle-illa-rustat-krisen
"Före corona tittades snett på tiggare med pappmugg, numera tittas snett på främst Stockholmare med suv på väg mot fjäll och kust. Det drivs ganska friskt med nollåttorna. Kanske är det landsbygdens revansch efter åratal av uppvisat lantisförakt och urbana mediers koloniala tal om “landsorten”? Jag kan ha en viss förståelse för det i så fall."
"När pandemin kom över oss så spelades scenerr upp av bekymrade politiker och andra beslutsfattare. 

De konstaterade storögt att inte bara läkemedel utan också skyddsutrustning och provtagningsmaterial lagts ut på globala marknadsaktörer som vårt samhälle inte har det minsta lilla kontroll över.

Förvånade miner och beklagande suckar är påklistrade eftersom detta är en del av den ideologi som de storögda inte bara försvaret med näbbar och klor utan också propagerat för."

Läs hela krönikan här.