söndag 23 februari 2020

Rapport från en skorsten: Kampen hårdnar!

Bostadsbristen tar sig tidiga uttryck. Tre kajor anser dig ha rätten att inta skorstenen på verktygsboden. Kampen utspelas en månad tidigare än någonsin. De gamla paret som innehaft hyresrätten känner sig uppenbarligen utmanade och lätt förskräckta över såväl konkurrensen som den tidiga våren, de har liksom inte hunnit med.