söndag 16 februari 2020

17 miljarder hot mot statskassan

Ett australiensiskt gruvbolag har förväntat sig miljardvinst genom att bryta uran i Jämtland. Så när riksdagen i god demokratisk ordning beslutat förbjuda uranbrytning så stämmer gruvbolaget Sverige på 17 miljarder kronor.

Allt enligt de så kallade  investerings- och maktförskjutningsavtal som Sverige medverkat till.

Om du inte kände till detta så är det helt i sin ordning, för meningen är att du inte skall känna till de maktförskjutningsavtal som är en del av den globaliserade ekonomi som de flesta svenska partier älskar, medier håller tyst om - i andra länder har det varit massdemonstrationer mot avtal som innehåller den här typen av maktförskjutning.

I svensk politisk debatt är "frihandel", "globalisering" och överförd makt till stora ekonomiska intressen nästan bannlyst. När till och med Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson i riksdagen hyllar eländet så har det gått långt i total anpassning till den naivitet som präglar svensk debatt. Det behövs ett motstånd mot globaliseringens avarter, ett motstånd som inte bygger på inskränkt nationalism utan påAura Energy har riktat in sig på främst Jämtland. Företaget stämmer Sverige enligt Energy Charter Treaty.