lördag 18 januari 2020

Så skulle jag vilja se ett parti formulera sig - gärna det jag varit språkrör för

Vi anser...
 • att civilsamhället skall värnas på bekostnad av såväl staten som kapitalet, att socialekologisk blandekonomi är vacker,
 • att fredsrörelsens värderingar är värda, rent av nödvändiga, att bygga på,
 • att litet och decentraliserat kan vara vackert,
 • att det gemensamma bör äga grundläggande infrastruktur, utan vinstkrav, som t ex elnät, fiber och mobilnät samt åtminstone en bank och en penningförmedling,
 • att vinstuttag från skattefinansierad skola och omsorg skall förbjudas,
 • att självtillit och minskad sårbarhet är centrala mål,
 • att ingen bör behöva betala skatt på de första 120 000 kronorna som tjänas på annat än kapital,
 • att företagen bör beskattas på likvärdigt sätt oavsett om det är människor, robotar eller annat som står för produktionen,
 • att trygghetssystem skall vara transparenta och så generella som möjligt samt utgå från medborgarperspektiv, inte vare sig från kund- eller undersåteperspektiv,
 • att bygga förståelsesamhälle där systemen är begripliga,
 • att frihet för människor är något helt annat än frihet för kapital,
 • att normalarbetstiden sänks,
 • att arbetslinjen ersätts med livslinje, att målet inte är att skapa arbete utan att skapa bättre liv,
 • att vi måste komma ur beroendet av ekonomisk tillväxt - för människans, samhällets och planetens bästa,
 • att globaliseringen måste tyglas för att värna demokratin, 
 • att klimat- och vissa miljötullar införs och att varje land och union ges rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav,
 • att staten ägs av medborgarna, inte av politiker och byråkrater - således kommer vi aldrig att säga att vårt parti "satsar" pengar,
 • att skydd av biologisk mångfald och överlevnad väger tyngre än såväl vinster som äganderätt,
 • att sådant som direkt, eller indirekt, skadar de planetära processerna skall avvecklas,
 • att idén om inbördes kamp ersätts med idén om inbördes hjälp,
 • att politik består av främst två delar: dels det demokratiska hantverket med kompromisser i parlamentet, dels att skapa opinion för det man anser vara rätt oavsett vad andra tycker,
 •  gillar du inte det vi säger så rösta på andra.