onsdag 23 oktober 2019

Vem i hela världen kan vi lita på?

https://www.etc.se/ledare/var-det-psykologiskt-forsvar-nar-smhi-boj-blev-en-krankande-ubat?fbclid=IwAR2Ic26znRwmkJm7zAT4KNIicUbVTZ64fqbaxJZRMWSTWyrn2w0-rJYjoe8

Ur ledaren:
Värt att veta, i dessa krigsretorikens tider, är att den rödgröna regeringen har drivit igenom att Sverige ska vara med i Natos Stratcom "för att förstärka det psykologiska försvaret". Samarbetet med Stratcom som vi helst inte ska prata om...

I det psykologiska försvaret ingick SVT och SR på den tid då Sverige formellt hade ett sådant försvar. Så lär det bli igen. Som starkt tillskyndare av public service är jag bekymrad över länken Nato-Stratcom-svenska psykologiska försvaret-public service. Det är helt enkelt inte bra.
Lite pittoreskt är att psykologiska försvaret ska arbeta med frågor som ”Vem äger bilden av sanningen?” och ”Vem kan med trovärdighet berätta om verkligheten?”. “När falska nyheter och desinformation sprids blir det avgörande att etablera och behålla den trovärdighet som krävs för att bli trodd och litad på”, läser jag.

Hela ledaren finns här.