onsdag 16 oktober 2019

VAD ÄR EN TOBLERONE MOT DET HÄR? VILKA STATSRÅD KÄNDE TILL OCH SPELADE MED?

Politik kan vara rutten. Det här är ruttet. Allt för att driva in Sverige i värdlandsavtal med Nato, driva upp försvarsanslaget. SvD idag: Utdrag från artikel i SvD:
Den här veckan i oktober är det fem år sedan "Operation Örnen" inleddes på svenskt inre vatten.
Vid en presskonferens i Rosenbad månaden efter slog ÖB Sverker Göranson utan reservationer fast ”att en mindre ubåt kränkt svenska vatten”:

– Den avgörande observationen är gjord av Försvarsmaktens sensorer. Den möjliggjordes av ett kvalificerat operativt uppträdande. Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån, bekräftad ubåt.

Enligt ÖB fanns det ingen tvekan om vad som hade hänt:
– Jag skulle inte göra detta konstaterande om jag inte var helt säker.
Regeringen instämde i ÖB:s bedömning:
– Den kränkning som skett av svenskt territorium är grov och allvarlig, sa försvarsminister Peter Hultqvist (S).
– Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel, förklarade statsminister Stefan Löfven (S).

Fem år efter ubåtsjakten i Stockholms skärgård kan SvD nu avslöja vad den ”avgörande observationen” egentligen rörde sig om. Personer med insyn i händelseförloppet kan med hänsyn till sekretessen enbart uttala sig anonymt.

För försvarsledningen och regeringen kom beskedet i maj 2015 som en chock. Utåt förblev det tyst. Först fyra månader senare informerades riksdagen.

Då hade försvarsbeslutet 2015 med ökade anslag på tio miljarder och förstärkta resurser till ubåtsjakt passerats i mitten av juni. Likaså ubåtsaffären i slutet av juni mellan staten och Saab om två nya A26-ubåtar och halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotland-klass, totalt värd 8,6 miljarder, enligt kontraktet med Försvarets Materielverk (FMV).

I den kvalificerat hemliga slutrapporten till regeringen i september 2015 vidhöll försvaret att det hade skett en kränkning av svenskt inre vatten, likaså i det pressmeddelande som skickades ut under rubriken ”Utom allt rimligt tvivel”. Slutsatsen ansågs vara ”bättre underbyggd” än i Rosenbad.

I försvarsutskottet i slutet av september fick ledamöterna bara veta att det avgörande beviset hade spruckit och hade ”en annan förklaring”. I övrigt teg både ÖB och försvarsministern om vad som hade hänt.


En fråga till: hur kom det sig att de som representerar partiet som har sina rötter i fredsrörelsen inte högt och offentligt krävde att sanningen skulle fram?

SvD skriver i en genomgång av ärendet:
 
När ljudanalyserna gick in i slutskedet i Högkvarteret våren 2015 pågick också politiska förhandlingar om nästa försvarsbeslut. I april kom regeringen överens med M, KD, C om inriktning och anslag för femårsperioden 2016–2021.
En vecka senare låg en proposition på riksdagens bord. 
Den 16 juni klubbades försvarsbeslutet med tio miljarder i ökade anslag om mer pengar till ubåtsjakt i kammaren – utan att ledamöterna fått veta att det bärande beviset från ubåtsjakten inte längre existerade.