tisdag 1 oktober 2019

Sölvesborg - minns ni?

Sölvesborg är ju på en riksangelägenhet efter beslut om hur kommunala flaggstänger skall få användas - inga regnbågsflaggor där inte. Men minns ni att Sölvesborg var på tapeten inför julen 2016 också?

Då beslöt nämligen den rödgröna regeringen att stoppa planerade 700 vindkraftverk i en begränsad del av Hanöbukten.

Försvarsmaktens övningsverksamhet prioriteras, meddelade miljöminister Skog (MP). Vindkraftparken skulle visserligen bara påverka 4-5 procent av det område i Hanöbukten som militären har rätt att öva i. Mark- och miljööverdomstolen hade dessutom gett sitt tillstånd. 

Energimyndigheten hade utsett området till riksintresse för vindkraft. Sölvesborgs kommun hade tillstyrkt. Man gladdes åt gröna jobb. Vindkraften skulle ge 7-8 TWh el årligen vilket motsvarar cirka 5 % av Sveriges årliga elförbrukning, det årliga elbehovet hos över 1 miljon hushåll. 

Men försvarsminister Hultqvist fick regeringen på knä på samma sätt som han fick regeringen på knä i frågan om att inte skriva på FN-konventionen om förbud mot kärnkraft. Natosamarbetet har sitt pris, men räkna med att försvarsminister Hultqvist efter sitt värv kommer att bli dekorerad av USA:s väpnade styrkor genom att hedras med Legion of Merit. Vilket för övrigt redan Sveriges ÖB blivit.

Miljöpartisterna i Sölvesborg meddelade å sin sida att regeringsbeslutet var den sämsta julklapp de kunde få. Åtta (!) års planering gick i stöpet på grund av regeringens beslut. Mediernas intresse av detta beslut var i stort sett obefintligt.