söndag 18 augusti 2019

Många konstiga uppgifter florerar...

Jag har (inte minst i mitt Facebook-flöde) sett en massa konstiga uppgifter om vad asylsökande får i dagsersättning. Samtalet blir inte speciellt relevant om man utgår från felaktiga uppgifter - oavsett om dessa är högre eller lägre än vad som gäller.
Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen:
24 kr/dag för vuxna ensamstående
19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll
12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med.tredje barnet halveras bidraget).
Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:
71 kr/dag för vuxna ensamstående
61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
37 kr/dag för barn upp till 3 år
43 kr/dag för barn 4–10 år
50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras bidraget).
Den som fått beslut om avvisning eller utvisning förlorar rätten till ersättning. Undantag barn eller de som har barn under 18 år. Oavsett vad man i tycker i frågan om dagersättning så kan det ju vara bra att känna till hur det verkligen är.